Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Προτάσεις του Ιωάννη Κουρή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Εμ.Μπενάκη περί μισθώσεως των λουτρών Βρωμολίμνης Αγ.Νικολάου.
Πρόταση
1911 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Πολύβιου Π.Λεκού προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αν.Μιχαλακόπουλο με την οποία εκφράζει τη θέλησή του να προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί στο Ελληνικό Κράτος
Επιστολή
1912 Ιούλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Χρήστου Αρβανίτη και Παναγιώτη Αρβανίτη προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αν.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την προφυλάκιση του αδελφού τους Λοχία Δημητρίου Αρβανίτη.
Υπόμνημα
1912 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα των Χρήστου Αρβανίτη, Παναγιώτη Αρβανίτη, Ιωάννη Γιαννακόπουλο προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αν.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την προφυλάκιση του Λοχία Δημητρίου Αρβανίτη.
Τηλεγράφημα
1912 Ιούλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καναβού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδυναμία εφαρμογής του μέτρου περί συγκέντρωσης των βοών στις πρωτεύουσες των δήμων προς επιθεώρηση τους από αξιωματικούς.
Τηλεγράφημα
<1912> Ιούλιος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Καθηγητή Ούγου Έμπερχαρτ εν Όφφεμβαχ περί ιδρύσεως Βιοτεχνικής Σχολής εν Ελλάδι προς την Πριγκήπισσα Αλίκη.
Υπόμνημα
<1912>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Guy Liddell προς τον Διομήδη.
Επισκεπτήριο
1913 Ιούνιος 29
infolib image control
Port du Pirée
Δισδιάστατος χάρτης
<1912>
infolib image control
Έκθεση του Guy Liddell προτεινομένων μεταβολών δια τον λιμένα του Πειραιώς.
Έκθεση
<1912>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι με έγγραφο του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Σμύρνη διαβιβάστηκε αίτηση των αδελφών Παπαδημητρίου.
Σημείωμα
infolib image control
Αίτηση των αδελφών Παπαδημητρίου προς τον Υπουργό Οικονομικών Αλ.Διομήδη με την οποία ζητά να εισαχθούν στην Ελλάδα ατελώς τα εμπορεύματα που έχουν στη Σμύρνη.
Αίτηση
1914 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Αντιπροσώπου των Ναυπηγείων Βουλκάν Γ. προς τον Υπουργό των Οικονομικών Α.Διομήδη με την οποία του υποβάλλεται έγγραφο της Διεύθυνσης των Ναυπηγείων.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή της Διευθύνσεως των Εργοστασίων Βουλκάν προς τον Υπουργό Ναυτικών Κ.Δεμερτζή σχετικά με την αποπληρωμή των πιστώσεων για την ναυπήγηση του Ελληνικού Θωρηκτού.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 29 - Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Χημικού Ιωάννη Π.Δοανίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αν.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων επί της εφευρέσεώς του.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 22
infolib image control
Αναφορά των Αδελφών Γκλαβάνη και του Μιχαήλ Καζάζη προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αν.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις δυσκολίες που τους προκαλεί η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των εργατών.
Αναφορά
1914 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Χημικού - Ορυκτολόγου Αλέξανδρου Δ.Βάλβη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη των μεταλλείων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
<1914>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Έξοδα Σμύριδος.
Σημείωμα
1914
infolib image control
Αίτησις Ιωάννου Ν.Συνοδινού Μεταλλειολόγου και Διδάκτορος των Φυσικών Επιστημών περί διορισμού του ως Επιθεωρητού των Μεταλλείων".
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 28
infolib image control
Σημείωμα του Ιωάννη Συνοδινού με τις σπουδαιότερες μεταλλευτικές εργασίες που έχει εκτελέσει.
Σημείωμα
<1915>
infolib image control
Αίτησις Υπογραμματέως του Τελωνείου Βαθέος Σάμου Ανδρ. Εμ. Αντύπα προς τον Υπουργό Οικονομικών Γεωργίου Π.Ράλλη περί αυξήσεως μισθοδοσίας.
Αίτηση
1916 Ιούνιος 17

Bρέθηκαν 20 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution