Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σχέδιο διατάγματος ίδρυσης και καθορισμού αμοδιοτήτων του Αυτόνομου Ελαιοκομικού Οργανισμού της Ελλάδας.
Σχέδιο διατάγματος
1930 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας με την οποία ζητά τα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων Γεωργικής Οικονομίας και τα επιδόματα που λαμαβάνουν, ώστε να υπολογισθούν οι προσαυξήσεις.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του τμήματος Προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδας προς την Αγροτική Τράπεζα σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας των υπαλλήλων της εποπτείας των Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισφορά κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας.
Πίνακας
1930 Μάιος 17
infolib image control
Πίνακας με τη κίνηση χορηγήσεων της Αγροτικής Τράπεζας.
Πίνακας
1930 Μάιος 17
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Απόφαση του Συνδέσμου Ελαιοκτηματιών Μυτιλήνης σε σχέση με αναφορά του συνδέσμου με ημερομηνία 8-10-30.
Σημείωμα
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του προέδρου του Συνδέσμου Ελαιοκτηματιών Μυτιλήνης Π. Μάνδρα προς το Υπουργείο Γεωργίας, με την οποία επισυνάπτεται υπόμνημα των εμπόρων ελαίων Ε. Πραΐδη και Α. Λιβανίδη, ενώ τονίζεται ότι ο συγκεκριμένος οίκος έχει επινοήσει πρωτότυπη συσκευασία ελαίων με αποτέλεσμα τη διείσδυση των ελαίων Μυτιλήνης στις ξένες και ημεδαπές αγορές.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα των εμπόρων Ε. Πραΐδη και Α. Λβανίδη προς το Σύνδεσμο Ελαιοκτηματιών Μυτιλήνης με το οποίο, αφού εκθέτουν τη μεγάλη συμβολή της πρωτότυπης συσκευασίας τους στη διάδοση του λεσβιακού λαδιού σε όλο τον κόσμο και την επικράτησή του έναντι επίδοξων ανταγωνιστών (γαλλικά, ιταλικά ελαιόλαδα), ζητείται να τους παρασχεθεί από το Γεωργικό Επιμελητήριο πιστοποιητικό απολειστικότητας για δύο έτη της εμπορίας του λεσβιακού ελαίου.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Κατάλογος με τις άμεσες υποχρεώσεις της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: αρχείο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Κατάλογος με τις οφειλές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εθνική Τράπεζα και τα χορηγηθέντα δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα (έως 31 Αυγούστου τρέχοντος).
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τα χορηγηθέντα δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας από την έναρξη της λειτουργίας της, ήτοι 1η Μαρτίου 1930, έως τέλος Ιουλίου (1930).
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με αγορές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας του τμήματος Στατιστικής και Πληροφοριών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας από την ίδρυσή της έως και το τέλος Ιουλίου (τρέχοντος).
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τα εγκριθέντα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια (ανά γεωγραφικό διαμέρισμα) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας μέχρι τις 20 Ιουλίου (τρέχοντος).
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τα έσοδα και τα έξοδα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας στο 1ο εξάμηνο του 1930 και τις προβλέψεις για το 2ο εξάμηνο.
Πίνακας
1930
infolib image control
Έκθεση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας στην οποία αναφέρονται όλες οι κινήσεις της για την ανακούφιση των εγχώριων σιτοπαραγωγών από την ιδιαίτερα καταστροφική σοδειά σίτου εξαιτίας ανώμαλων καιρικών συνθηκών.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών Μ. Γερακάρη προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με τα συμπεράσματα που έβγαλε ύστερα από τις επαφές που είχε με γεωργικούς συνεταιρισμούς της Μακεδονίας κα της Θράκης αλλά και με αρκετά υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας.
Έκθεση
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Χορηγηθέντα Κεφάλαια προς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και Μεμονωμένους Αγρότας κατά το έτος 1930.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων προς τον υπουργό Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή με την οποία του επισυνάπτουν φυλλάδιο ελληνογερμανικού περιοδικού σχετικά με λιπάσματα και απόσπασμα άρθρου που καταφέρεται εναντίον του δόκτορα Κατακουζηνού ο οποίος αν και κρατικός υπάλληλος συνιστά στους γεωργούς τη χρησιμοποίηση ξένων λιπασμάτων (λιπάσματα της Αζωφώσκα).
Επιστολή
1931 Ιούνιος 2
infolib image control
Απόσπασμα άρθρου (μετάφραση) του δόκτορα Κατακουζηνού, υποδιευθυντή του Κεντρικού Εδαφολογικού Ινστιτούτου, στο οποίο υποστηρίζεται ότι τα λιπάσματα της γερμανικής εταιρείας ΑΖΩΦΩΣΚΑ έιναι πιο αποδοτικά από τα εγχώρια.
Άρθρο
<1931>
infolib image control
Η Διατροφή των Φυτών.
Περιοδικό, Αρ.τ.1
1931 Απρίλιος
infolib image control
Επιστολή του Κυνηγετικού Συνδέσμου Αττικής προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τον πρόσφατα νόμο "περί θήρας" και τη διαδικασία έκδοσης της άδειας γαι το κυνήγι.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή προς τον Κυνηγετικό Σύνδεσμο Αττικής με την οποία τους ξεκαθαρίζει ότι η διάταξη του νόμου σχετικά με την άδεια κυνηγιού δε γίνεται να τροποποιηθεί.
Επιστολή
infolib image control
Έντυπο αίτησης του Κυνηγετικού Συνδέσμου Αττικής προς το Δασαρχείο Αττικής για χορήγηση άδεια κυνηγιού.
Αίτηση
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα του προέδρου της Κοινότητας Κομνηνών Αττικής προς τον υπουργό Γεωργίας Ι. Βαλαλά με το οποίο του ζητείται να μην οικοπεδοποιηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι της κοινότητάς τους προς εγκατάσταση προσφύγων αλλά να κάνει οριστική την έγκριση του σχεδιαγράμματος διανομής της επιτροπής Μασμανίδου που τους αφήνει ελεύθερους και "άθικτους".
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Πράξη ορισμού πλειστηριασμού κατασχεθέντων κινητών του οφειλέτη της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας Τηλέμαχου Χατζηαντωνίου Ουσουλτζόγλου.
Πράξη
1933 Ιανουάριος 19
infolib image control
Αναφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αγροτικής Τράπεζας με την υπηρεσία υδραυλικών έργων του Υπουργείου Γεωργίας.
Αναφορά
1933 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Υπόμνημα του Αλληλοβοηθητικού Συνδέσμου των Αρτακινών Καβάλας "ο Κύζικος" προς τον υπουργό Γεωργίας Ι. Θεοτόκη σχετικά με την εγκατάσταση των πρώην γεωργών και αλιέων και νυν καπνεργατών του συλλόγου στη Σερβική Μονή της Κομίτσης Λαβιάβα Πρόβλακος και στο λιμάνι Πλατή του Αγ. Όρους, ώστε να επανέλθουν στο παλαιό τους επάγγελμα για βιοποριστικούς λόγους.
Υπόμνημα
1933 Μάρτιος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Γεωργικού Συνεταιρισμού Σουφλίου προς τον υπουργό Γεωργίας Θ. Μανέτα σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαβει η κυβέρνηση για την προστασία της σηροτροφικής παραγωγής.
Υπόμνημα
1933 Απρίλιος 21
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων της Ν. Καρβάλης προς τον υπουργό Γεωργίας Ι. Θεοτόκη με το οποίο ζητούν να μεριμνήσει ώστε να τους αποδοθεί μεγαλύτερη έκταση κλήρου από την τωρινή, καθώς τα 12 στρέμματα είναι ανεπαρκή, ν' αλλάξει η πηγή ύδρευσης του οικισμού για λόγους υγιεινής και τέλος την απόδοση γειτονικής έκτασης για βόσκηση, που προς το παρόν έχει υπό τον έλεγχό της η Πολεμική Αεροπορία.
Υπόμνημα
1934 Μάιος 10
infolib image control
Υπόμνημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει με τα επιτόκια σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων προς τον υπουργό Γεωργίας Κ. Σπυρίδη με την οποία του ζητά να ξεκαθαριστεί το ζήτημα της αξιοποίησης ή όχι από το ελληνικό δημόσιο ομάδας υπαλλήλων της Ε.Α.Π. εν όψει της διάλυσής της (τέλος του 1929).
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας σχετικά με το επιτόκιο των γεωργικών δανείων της τράπεζας.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακες με τα κεφάλαια Γεωργικών Τραπεζών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Τροπολογία νομοθετικού διατάγματος σχετικά με την οργάνωση της ΚΕΠΕΣ με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου της Εθνικής Οργάνωσης Σιτοπαραγωγής.
Τροπολογία
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών του νομού Καβάλας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τον καπνό αλλά και την πολιτική ηγεσία της χώρας , με την οποία ζητούν την προστασία του καπνού και να μην αποδεχθούν τα αιτήματα των καπνεργατών.
Επιστολή
infolib image control
Απολογισμός εργασιών της Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας.
Απολογισμός
infolib image control
Έκθεση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού σχετικά με τους λόγους που δεν είναι δυνατόν να μειωθεί το σταφιδικό παρακράτημα για την Κορινθία.
Έκθεση

Bρέθηκαν 39 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution