Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αναφορά του Εμμ.Ν. Σπαθαράκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόλυσή του από το Υπουργείο Συγκοινωνίας και την επαναφορά του στη θέση που κατείχε.
Αναφορά
1931 Μάιος 18
infolib image control
Υπόμνημα των Ελαιοπαραγωγών Περιφέρειας Αλμυρού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση της μεταφοράς των βρώσιμων ελαίων στα επίνεια του Πηλίου.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Ταμείου Ελαιοπαραγωγής Πτελεατών - Αμαλιαπόλεως προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση της εισαγωγής ξένων ελαίων στην περιοχή του Πηλίου.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα των εκπροσώπων της Κοινότητας Σούρπης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το μέτρο για την απαγόρευση της εισαγωγής των ελαίων της κοινότητάς τους στα λιμάνια της περιφέρειας του Πηλίου.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Κοινότητας Αμαλιαπόλεως, Γ. Καλούμπαρδου, προς το δικηγόρο Παναγιώτη Γρηγοράκη, με το οποίο του διαβιβάζει απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαλιαπόλεως.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαλιαπόλεως σχετικά με τον αποκλεισμό των βρώσιμων ελαίων της Κοινότητας Αμαλιαπόλεως στις αποθήκες της.
Ψήφισμα
1931 Μάιος 17
infolib image control
Υπόμνημα μικροϊδιοκτητών λειβαδίων Θεσσαλίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί ενοικιοστασίου βοσκών.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Γρεβενών Π. Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της επαρχίας Γρεβενών μετά την καταστροφή της παραγωγής και την ανεργία που προκλήθηκε από τη μη εκτέλεση δημοσίων έργων.
Επιστολή
1931 Μάιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής των γεωργοκτηματιών προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει υπόμνημα της συνέλευσης των Γεωργοκτηματιών Ηρακλείου κατά του ρυμοτομικού σχεδίου της εκτός των τειχών της πόλεως Ηρακλείου αγροτικής περιοχής.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του γερουασιαστή Λέσβου Κυπριανού και του γερουσιαστή Ιωαννίνων Π. Μπέμπη σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και την εκλογή νέου Πατριάρχη.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 20
infolib image control
Υπόμνημα της Συνέλευσης των Γεωργοκτηματιών Ηρακλείου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο της εκτός των τειχών της πόλεως του Ηρακλείου αγροτικής περιοχής.
Υπόμνημα
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης, Ν. Στεφανίδη, προς τον Υφυπουργό Συγκοινωνίας, Χρ. Λαδά, με το οποίο του αποστέλλει υπόμνημα της Συνέλευσης των Γεωργοκτηματιών Ηρακλείου και του ζητεί να δώσει απάντηση σε αυτό.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γραμματέα της Συνελεύσεως Γεωργοκτηματιών Ηρακλείου, Ν. Παντελάκη, με το οποίο του αποστέλλει την απάντηση του Υπουργείου Συγκοινωνίας στο υπόμνημα της Συνέλευσης.
Υπόμνημα
1931 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, Νικ.Ευστ. Τσιμόπουλου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ενίσχυση της γεωργικής πολιτικής του κράτους και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, Νικ.Ευστ. Τσιμόπουλου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη συμβολή των σιδηροδρόμων στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής.
Επιστολή
1931 Μάιος 25
infolib image control
Έκθεση του Ν. Τσιμόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση της παραγωγής και συγκεκριμένα της παραγωγής δένδρων.
Επιστολή
1931 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Δημ. Κορδαντζή και του Γ. Πασπάτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν στη σπορελαιομηχανία προς προστασία της ελαιοπαραγωγής.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Δ. Κορδαντζή με την οποία τον ενημερώνει ότι κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο περί ακύρωσης της σύμβασης.
Σημείωμα
1931 Μάιος 16
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού στο οποίο αναφέρεται ότι κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο περί ακύρωσης της σύμβασης.
Σημείωμα
1931 Μάιος 16
infolib image control
Αίτηση του Δημ. Δαγκλή, τέως Βουλευτή Ηπείρου, προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά οικονομική βοήθεια από το Δημόσιο.
Επιστολή
1931 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δ. Μπούτη, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την περάτωση της οδού Ανδρίτσαινας - Πύργου.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 6
infolib image control
Ψήφισμα του Πανολυμπιακού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στην Αγουλινίτσα, στο οποίο αναφέρονται τα αιτήματα της επαρχίας Ολυμπίας σχετικά με την υλοποίηση δημόσιων έργων (αποξηραντικών, οδοποιΐας, κ.α.).
Ψήφισμα
1931 Μάιος 21
infolib image control
Αντίγραφο σημειώματος προς τον Ε. Βενιζέλο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατάσταση και τα ζητήματα που αφορούν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του Αρχιεπισκόπου Μαδάβων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διαδοχής του Πατριάρχη.
Υπόμνημα
1931 Ιούνιος 7/20
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Π. Ζαλοκώστα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με προτάσεις του για δάνειο από ελληνικά κεφάλαια προς ανέγερση φυλακών.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Ιδιαίτεου γραφείου του Πρωθυπουργού, Στ. Στεφάνου, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π. Βουρλούμη, με το οποίο του διαβιβάζει επιστολή του Δ. Βεζανή.
Διαβιβαστικό
1931 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Σωτ. Βεζανή προς τον Ε. Βενιζέλο με τίτλο "Αι τράπεζαι και τα ανταλλάξιμα".
Επιστολή
1931 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ξ. Ζολώτα με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Προέδρου της Κυβέρνησης για το βιβλίο του "Η φορολογική επιβάρυνση εν Ελλάδι" που του έστειλε.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Π.Θ. Βογιαζίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπέρογκη φορολογία που του έχει επιβληθεί να πληρώσει.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 27
infolib image control
Σημείωμα βουλευτών του Κόμματος των Φιλελευθέρων για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ενέργεια του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας για τη συγκέντρωση των σιτηρών.
Σημείωμα
1931 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Π.Β. Ζοχώνη σχετικά με τη σημασία της διάδοσης του ελληνικού τσιγάρου.
Επιστολή
1931 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του Ν. Κανελλόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα του Συνεδρίου της Ένωσης φωσφοροβιομηχάνων.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ν. Κανελλόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση υδροηλεκτρικών έργων στο Τριπόταμο Βέρροιας.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή μελών της Ελληνικής Μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, κατόχων περιουσιών, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη συμβατική παρακράτηση των περιουσιών τους υπέρ του Τουρκικού Δημοσίου.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την οικονομία και τον ελληνισμό του Πόντου.
Σημείωμα
1931
infolib image control
Επιστολή του <Γενίδουνου> σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους πρέπει η Κυβέρνηση να υπογράψει δάνειο για την καλύτερη εκτέλεση των μεγάλων δημοσίων έργων.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση του Γ.Ν. Γρηγοριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το καπνικό ζήτημα.
Έκθεση
1931 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν. Γρηγοριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για το καπνικό ζήτημα και την επίλυσή του.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 11
infolib image control
Η Κυβέρνησις αναβάλλει επί του παρόντος την αγοράν καπνών καλής ποιότητος διά την πλήρη εξαγοράν των βεβλαμμένων.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Δ.Α. Σταυρόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 15
infolib image control
Έκθεση του βουλευτή Π. Ευριπαίου προς τον Ε. Βενιζέλο με τίτλο "Περί της καταστάσεως της Επαρχίας Νάξου-Πάρου".
Έκθεση
1931 Αύγουστος 24
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία παραθεριστικής πόλης στην Πάρνηθα.
Έκθεση
1931 Αύγουστος 29
infolib image control
Επισκεπτήριο με τη σημείωση: Son Excellence Monsieur Venizelos, Président du Conseil de Ministère Hellenique.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επισκεπτήριο του Jacques H. Lambert, Architecte (D.P.L.G.) - Urbaniste (S.F.U.).
Επισκεπτήριο
infolib image control
Υπόμνημα του αρχιτέκτονα J.H. Lambert, με τίτλο "Une ville d' été et d' Altitude sur le Parnès".
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Première Esquisse d' amenagement pour une ville d' été et d' αltitude sur le Parnès.
Δισδιάστατος χάρτης
1931 Απρίλιος-Μάιος
infolib image control
Les Parnes. Allure Caracteristique du Massif.
Γραφική παραστάση
1931
infolib image control
Source Kantalidi. Zone C.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Source de la zone D.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Pletaue d' Aghios Petros. Zone D.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Dolines de la zone D.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Source et chapelle d' Aghios Petros.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
La zone D (1000 m; d' altitude moyenne).
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
La foret et la prairie (zone D).
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
La zone D vue de l' ouest.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Επισκεπτήριο του αρχιτέκτονα J.H. Lambert.
Επισκεπτήριο
<1931>
infolib image control
Alpages Nordiques. Zone D. (Station d' altitude et de repos).
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Source de la zone C.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Les Alpages d' Aghios Petros.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Bois et prairies. Zone D.
Φωτογραφία
<1931>

Bρέθηκαν 61 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution