Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνίας Γ. Βουγιούκα προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με αμαξοστοιχία των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου, ενώ ταυτόχρονα ζητά έγγραφο αναγνώρισης διαδρομής της εν λόγω αμαξοστοιχίας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γεν. Διευθυντή των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με έκτακτη κυκλοφορία αμαξοστοιχιών από Πειραιά-Αθήνα προς Κόρινθο και αντίστροφα, όπου ζητείται η αποστολή δικαιολογητικού εγγράφου για την υποβολή λογαριασμού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Έκθεση (αρ. 35) της John Monks & Sons Ulen & Company σχετικά με την πρόοδο των υδραυλικών έργων στις πεδιάδες Σερρών-Δράμας κατά το μήνα Νοεμβρίο του 1932.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση της υγειονομικής υπηρεσίας για τη νοσολογική κίνηση στα εργοτάξια των έργων στις πεδιάδες Σερρών-Δράμας.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος
infolib image control
Εκτροπή Ρούπελ - Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκτροπή Ρούπελ - Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκτροπή Ρούπελ - Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Φράγμα Λίμνης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Φράγμα Λίμνης Κερκίνης
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Τάφρος Μπελίτσης.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Αναρροφητική βυθοκόρος των 20΄ "Στρυμών" εκτελούσα ανασκαφή της Κοίτης Στρυμόνος.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Στενά Αμφιπόλεως.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Στενά Αμφιπόλεως.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Διπλούς Θολωτός οχετός υπό την οδόν προσπελάσεως προς τη γέφυρα του Στρυμονικού.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Καστρί" διερχόμενος τον ποταμό Στρυμόνα.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Καστρί" κινούμενος προς διέλευση του ποταμού Στρυμόνος.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Άποψη καταστραφείσης οικίας από πρόσφατους σεισμούς στη Χαλκιδική.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Χείμαρρος Σερρών.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Xείμαρρος Σερρών (Φράγμα 32 και πρόβολοι).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Χείμαρρος Σερρών (Φράγμα 33 και πρόβολοι).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν Διάγραμμα Προόδου Εκσκαφών.
Διάγραμμα
1931 Μάιος 6
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν Διάγραμμα Συνολικής Δαπάνης.
Διάγραμμα
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Έκθεση (αρ. 36) της John Monks & Sons Ulen and Company σχετικά με την πρόοδο των υδραυλικών έργων στις πεδιάδες Σερρών - Δράμας κατά το μήνα Δεκέμβριο του 1932.
Έκθεση
1933 Ιανουάριος 3
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης και Ρυθμιστής (άποψη εκ των κατάντη).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρυθμιστής Κερκίνης (Άποψη εκ των κατάντη).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης (Άποψη κατασκευής γέφυρας και μηχανήματα ανύψωσης των θυρίδων Stoney).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης (Άποψη κατασκευής γέφυρας και μηχανημάτων προς ανύψωση των θυρίδων Stoney).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Άποψη Ρουφράκτη Κερκίνης με τη κατασκευή γέφυρας και μηχανημάτων ανυψώσεως θυρίδων Stoney.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης (Άποψη εκ των ανάντη).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκτροπή Ρούπελ (Κατασκευή αναχώματος και προβόλων στο 5ο χλμ.).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκτροπή Ρούπελ (Κατασκευή αναχώματος και προβόλων στο 5ο χλμ.).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Κοίτη Στρυμόνος (Προσωρινή γέφυρα στο 5οχλμ. εκτροπής Ρούπελ).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Πτώση εκ συρματοπλεκτών κιβωτίων δίπλα στο χείμαρρο Ορλιακό.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Τάφρος Μπελίτσης (καδοφόρος εκσκαφεύς Luebecker σκάβοντας σε νερό).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Επίσκεψη του υπουργού Συγκοινωνίας κου Στράτου στα έργα (Επιβιβάζεται σε βενζινάκατο στην Τάφρο Μπελίτση).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Γέφυρα χειμάρρου Κερκινίτου (Επίσημη δοκιμή με φορτηγό 9 τόννων).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Γέφυρα χειμάρρου Κερκινίτου (Επίσημη δοκιμή με φορτηγό 9 τόννων).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Γέφυρα χειμάρρου Κερκινίτου (Επίσημη δοκιμή με φορτηγό 9 τόννων).
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Συναρμολόγηση εκσκαφέως Δράγκλαϊν "Βυρώνεια" στο εργοτάξιο Αμφίπολης. Στο βάθος ο χείμαρρος Καστρί.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Άγιος Ιωάννης" διερχόμενος τον Στρυμόνα.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Άγιος Ιωάννης" διερχόμενος τον Στρυμόνα.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Φορητό οίκημα από το Εργοτάξιο του εκσκαφέως Δράγκλαϊν "Άγιος Ιωάννης διερχόμενος τον Στρυμόνα.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Σέρραι" διερχόμενος την παλαιά κοίτη του Στρυμόνος μετά την εκτροπή του ποταμού.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Διαφορετική άποψη του εκσκαφέως Δράγκλαϊν "Σέρραι" διερχόμενος τον Στρυμόνα.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Διαφορετική άποψη του εκσκαφέως Δράγκλαϊν "Σέρραι" διερχόμενος τον Στρυμόνα.
Φωτογραφία
1932
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν Διάγραμμα Προόδου Εκσκαφών.
Διάγραμμα
1931 Μάιος 6
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν Διάγραμμα Συμνολικής Δαπάνης.
Διάγραμμα
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Προϋπολογισμός δαπανών των κεντρικών υπηρεσιών του τμήματος οδοποιΐας της Α.Ε.Β.Ε. "Π.Γ. Μακρής και Σία".
Προϋπολογισμός
infolib image control
Κεντρικό τμήμα της αποξηρανθείσης λίμνης Γιαννιτσών.
Φωτογραφία
1933 Αύγουστος
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του Ραδιοφωνικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σχετικά με την ύπαρξη ραδιοφωνικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη.
Διαβιβαστικό
1934 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Ραδιοφωνικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τον υπουργό Συγκοινωνίας Π. Ράλλη σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του ενός (ιδιωτικού) ραδιοφωνικού σταθμού και μετά το πέρας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για λόγους, κυρίως, εθνικοπατριωτικούς αλλά και να συνδράμει στη γενικότερη ανάπτυξη της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του πολιτικού μηχανικού Μιλτιάδη Αρμά και των συνεργατών του προς το ελληνικό δημόσιο για την ανάδειξή του ως αναδόχου αποκλειστικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος του δημόσιου τομέα.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα της εταιρείας Νeuchatel Asphalte Company Limited σχετικά με το ζήτημα της ασφαλτόστρωσης της οδού Πειραιώς-Αθηνών.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδικάτου "Λ. Μ. Έριξον" σχετικά με τα πεδία δράσης του στον τομέα της τηλεφωνίας.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ελευσίνος - Μάνδρας - Καλυβίων σχετικά με τη συμβολή της στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της περιοχής.
Υπόμνημα
infolib image control
Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου νόμου "περί καταργήσεως του από 11 Φεβρουαρίου 1926 Ν.Δ. "περί χορηγίας προνομιακής αδείας δια τον ηλεκτροφωτισμόν Ελευσίνος, Μάνδρας, Καλυβίων".
Εισηγητική Έκθεση
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί καταργήσεως του από 11 Φεβρουαρίου 1926 Ν.Δ. "περί χορηγίας προνομιακής αδείας δια τον ηλεκτροφωτισμόν Ελευσίνος, Μάνδρας και Καλυβίων".
Σχέδιο νόμου
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Μέρος ομιλίας για το ζήτημα της οδόστρωσης της οδού Πειραιώς-Αθηνών, στην οποία εκθέτονται οι μέθοδοι οδοστρωσίας στην Αγγλία και στη Γαλλία.
Ομιλία

Bρέθηκαν 66 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution