Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας περιεχομένων της δημοπρασίας αεριόφωτος του Δήμου Πειραιώς.
Πίνακας
1932
infolib image control
Διακήρυξη του δημάρχου Πειραιά Τ. Παναγιωτόπουλου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προνομιακή εκχώρηση της παραγωγής και διανομής αερίου στη πόλη του Πειραιά.
Διακήρυξη
1931 Οκτώβριος 7
infolib image control
Σχέδιο Σύμβασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά με τις υποχρεώσεις για την προνομιακή εκχώρηση της παραγωγής και διανομής αερίου στη πόλη του Πειραιά.
Σχέδιο σύμβασης
infolib image control
Παράρτημα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως "Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αεριόφωτος Πειραιώς".
Εφημερίδα
1931 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τροπολογία του άρθρου 9 του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αεριόφωτος Πειραιώς της 3ης Φ/βριου 1931.
Εφημερίδα
1931 Ιούλιος 15
infolib image control
Κατάλογος με την κατάσταση προσωπικού στην εταιρεία Αεριόφωτος Πειραιώς.
Κατάλογος
1931
infolib image control
Σχέδιο Σωληνώσεως Φωταερίου Πειραιώς.
Σχεδιάγραμμα
1928 Μάρτιος 28
infolib image control
Χάρτης του Πειραιά
Τοπογραφικός χάρτης
<1932>

Bρέθηκαν 8 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution