Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Διοικητή της Μακεδονίας Στ. Γονατά υπομνήματος και παράκλησης των προσφύγων από τη Βουλγαρία προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό ψηφίσματος από την Εκτελεστική Επιτροπή του εν ενεργεία Β' Συνεδρίου των από Βουλγαρίας Μεταναστών προς το Στυλιανό Γονατά.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Συνεδρίου των από Βουλγαρίας Μεταναστών.
Ψήφισμα
1931 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Κατάλογος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα εκτελεσθέντα, εκτελούμενα και εγκριθέντα προς εκτέλεση έργα από 1ης Ιανουαρίου 1931 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1931.
Κατάλογος
1931 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Προϋπολογισμός του έτους 1931-1932 του Δήμου Θεσσαλονικέων.
Προϋπολογισμός
1931
infolib image control
Δήμος Θεσσαλονικέων. Κατάλογος Οργανισμός Υπηρεσιών.
Κατάλογος

Bρέθηκαν 6 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution