Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Πρίγκηπα Γεωργίου της Ελλάδας, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με συναλλαγματική που παρέλαβε ο Ευαγ.Πετυχάκης.
Επιστολή
1901 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Πρίγκηπα Γεωργίου, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ζητεί την επιστροφή εγγράφου σχετικά με την ανεύρεση φακέλου που ανήκει στον Κ.Μαζόπουλο.
Επιστολή
1901 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Αναφορά
Αναφορά
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Πρίγκηπα Γεωργίου, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την αποστολή τευχών του Γεωργικού Δελτίου.
Επιστολή
1901 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εσωτετρικών της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αποστολή τευχών του Γεωργικού Δελτίου.
Επιστολή
1901 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά την απονομή του παρασήμου των αξιωματικών της λεγεώνος της τιμής στον υπασπιστή του Πρίγκηπα Γεωργίου, Θ.Καρπούνη.
Επιστολή
1901 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την έκδοση τεύχους με τον τίτλο Κρητικά.
Επιστολή
1901 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Αγγελία έκδοσης τεύχους με τίτλο Κρητικά.
Αγγελία
1901 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ζητεί να αποσταλλεί το πιστοποιητικό, που έχει ζητηθεί.
Επιστολή
1901 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνσή του από το αξίωμα του Δικαστικού Σύμβουλου.
Επιστολή
1901 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο που έχει ζητηθεί από τον Μ.Καλοκαιρινό.
Επιστολή
1901 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία διαβιβάζει απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας για την αγωγή της Αικ.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1901 Απρίλιος 25
infolib image control
Απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας για την αγωγή της Αικ.Μαρτινέγκου εναντίον του Πρίγκηπα Γεωργίου, Ύπατου Αρμοστή Κρήτης.
Απόφαση
1901 Ιανουάριος 23
infolib image control
Σημείωμα με το οποίο διορίζεται ως πληρεξούσιος ο Βασ.Μυλονόπουλος για να ακυρώσει την απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ερήμην του Πρίγκηπα Γεωργίου για την αγωγή της Αικ.Μαρτινέγκου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1901 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζονται αντίτυπα του β τεύχους του γεωργικού δελτίου.
Διαβιβαστικό
1901 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μαυροκορδάτο προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνο, σχετικά με τον διορισμό αντιπροσώπου της Κρήτης για την εκλογή Πατριάρχη.
Επιστολή
1901 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή Κρήτης σχετικά με τον καταστατικό νόμο της Εκκλησίας της Κρήτης.
Επιστολή
1901 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ν.Μαυροκορδάτου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνο, σχετικά με την εισαγωγή του καταστατικού νόμου της Εκκλησίας της Κρήτης στην Βουλή για τροποποίηση.
Επιστολή
1901 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ προς τον Πρεσβευτή της Ελλλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ν.Μαυροκορδάτο, σχετικά με την εισαγωγή του καταστατικού νόμου της Εκκλησίας της Κρήτης στη Βουλή για τροποποίηση.
Επιστολή
<1901>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού νόμου της Εκκλησίας της Κρήτης.
Σημείωμα
<1901>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, σχετικά με την προαγωγή του Πρ.Σκαλιοτύρη στο Χρυσό Σταυρό των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος.
Επιστολή
1901 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία διαβιβάζει διπλώματα.
Επιστολή
1901 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με τις παράνομες ανασκαφές και την κατάληξη των έργων τέχνης στα ξένα αρχαιολογικά μουσεία.
Επιστολή
1901 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Επί των Οικονομικών Σύμβουλος προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, σχετικά με την αποστολή αντιτύπων του τελωνειακού νόμου.
Επιστολή
1901 Σπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς τον Σύμβουλο επί των Οικονομικών με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου.
Διαβιβαστικό
1901 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής του επιτετραμμένου των Κάτω Χωρών.
Επιστολή
1901 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Van Lennep
Επιστολή
1901 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του δημάρχου Λαμιέων.
Επιστολή
1901 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Λαμιέων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία ζητεί να του χορηγηθούν οι πληροφορίες που χρειάζεται για την υπηρεσία του.
Επιστολή
1901 Αύγουστος 22
infolib image control
Γνωμοδότησις του Νομικού Συμβούλου, Ηλ.Λιακόπουλου, επί τού εγγράφου 3556/1745 4 Οκτωβρίου 1901 της Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικών.
Γνωμοδότηση
1901 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ζητεί να παραδοθεί το συνημμένο πληρεξούσιο.
Επιστολή
1901 Οκτώβριος 4
infolib image control
Δήλωση του Χασάν Εφένδη Σουλουδάκη με την οποία δηλώνει ότι του παραδόθηκε έγγραφο από την Ανωτέρα Διοίκηση Δικαιοσύνης.
Δήλωση
1901 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Επιστολή
1901 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του ανακριτή Αγγελά.
Επιστολή
1901 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ανακριτή Πλημμελειοδικών προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών με την οποία ζητεί να του σταλεί αντίγραφο της απόφασης του Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση του Μ.Καλοκαιρινού.
Επιστολή
1901 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία διαβιβάζει εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1901 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Διευθυντή του Προξενείου της Χίου για την εξισλαμισμένη κορασίδα Ελένη.
Διαβιβαστικό
1901 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ε.Καψαμπέλη προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνο σχετικά με την υπόθεση της απελευθέρωσης της κορασίδας Ελένης.
Επιστολή
1901 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Έλληνα Πρόξενου στην Κατάνια.
Διαβιβαστικό
1902 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Προξένου της Ελλάδας στην Κατάνια προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, σχετικά με την αποστολή ιατρικού πιστοποιητικού.
Επιστολή
1901 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1902 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει αντίτυπο του τελευταίου τεύχους του Γεωργικού Δελτίου.
Επιστολή
1902 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Σύμβουλου επί των Εσωτερικών, Μ.Γ.Κούνδουρου, προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή Κρήτης, με την οποία υποβάλλει σχέδιο με εισαγωγική έκθεση του Κανονισμού περί αποζημιώσεως των λαταστροφών της επαναστάσεως.
Επιστολή
1902 Μάρτιος 16
infolib image control
Εισηγητική έκθεση επί του ειδικού Κανονισμού περί αποζημιώσεως των καταστροφών του 1896 και 1897-23 Οκτωβρίου 1898.
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Ειδικού Κανονισμού περί αποζημιώσεως των καταστροφών των ετών 1896, 1897-23 Οκτωβρίου 1898.
Κανονισμός
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την αντιπροσώπευση της ελληνικής κυβέρνησης στην επιτροπή των αποζημιώσεων των παθόντων στην Κρήτη.
Επιστολή
1902 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Γενικό Πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ανακοινώνει συνημμένα έγγραφα σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των παθόντων από τις ταραχές στην Κρήτη τα έτη 1896 και 1897.
Διαβιβαστικό
1902 Αύγουστος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων των παθόντων από τις ταραχές στην Κρήτη το 1896 και το 1897.
Επιστολή
1902 Αύγουστος 8
infolib image control
Έκθεση του Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Ρώμη, Χρ.Μητσόπουλου, προς τον Αλ.Ζαΐμη σχετικά με το ζήτημα του αντιπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης στην επιτροπή των αποζημιώσεων των παθόντων στην Κρήτη τα έτη 1896 και 1897.
Έκθεση
1902 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων των παθόντων από τις ταραχές στην Κρήτη τα έτη 1896 και 1897.
Επιστολή
1902 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Γενικό Πρόξενο με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το ζήτημα της αποζημιώσεως των παθόντων από τις ταραχές στην Κρήτη τα έτη 1896 και 1897.
Διαβιβαστικό
1902 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βερολίνο, Κ.Ραγκαβή, προς τον Αλ.Ζαΐμη σχετικά με την ανακοίνωση του διορισμού του Μρίνου ως Προξένου στα Χανιά.
Επιστολή
1902 Ιούλιος 31/Αύγουστος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Ζαΐμη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο
Τηλεγράφημα
1902 Σεπτέμβρριος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Γενικό Πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με τον σχημετισμό της Επιτροπής των Κρητικών αποζημιώσεων.
Επιστολή
1902 Οκτώβριος 11
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων των παθότνων από τις ταραχές στην Κρήτη κατά τα έτη 1896 και 1897.
Σημείωμα
1902 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Νομάρχη Κέρκυρας για να λάβει γνώση.
Διαβιβαστικό
1902 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κέρκυρας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την παράδοση εγγράφων στον δικηγόρο Β.Μυλωνόπουλο.
Επιστολή
1902 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Α.Παπαδιαμαντόπουλου και συνημμένα δικόγραφα.
Διαβιβαστικό
1902 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζει δικόγραφα.
Διαβιβαστικό
1902 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Α.Παπαδιαμαντόπουλου και συνημμένα δικόγραφα.
Επιστολή
1902 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζει δικόγραφα προς κοινοποίηση.
Διαβιβαστικό
1902 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Διευθυντή του Προξενείου της Χίου, Ε.Καψαμπέλη.
Επιστολή
1902 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Προξένου της Ελλάδας στη Χίο, Ε.Καψαμπέλη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την υπόθεση της απελευθέρωσης της κορασίδας Ελένης.
Επιστολή
<1902>
infolib image control
Επιστολή του Διευθύνοντος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βιέννη, Δαμιανού, προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βιέννη σχετικά με την κληρονομική υπόθεση του Αρ.Μαρτινέγγου.
Επιστολή
1902 Απρίλιος 17/30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, σχετικά με την υπόθεση της κληρονομιάς του Αρ.Μαρτινέγγου.
Επιστολή
1902 Μάιος 22
infolib image control
Απόφαση του Πρωτοδικείου Josefstadt στη Βιέννη με την οποία ορίζονται τα διακιώματα του δικηγόρου Ερρίκου Γρκάφ, ως επιτρόπου της κληρονομιάς του Αρ.Μαρτινέγγου.
Απόφαση
1902 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο εγκυκλίου του προς τις Προξενικές Αρχές στην Τουρκία.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούνιος 5
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τις Προξενικές Αρχές στην Τουρκία με την οποία ζητεί πληροφορίες για τα γυμνάσια που λειτουργούν στο εξωτερικό.
Εγκύκλιος
1902 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με τον φόνο δύο Οθωμανών πλοιάρχων και δύο ναυτών.
Επιστολή
1902 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με τον διορισμό του Κ.Μαρίνου στην Επιτροπή Κρητικών Αποζημιώσεων και με τον καθορισμό της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης.
Επιστολή
1902 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Συμβούλου επι των Εσωτερικών προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Νομάρχη Ηρακλείου.
Διαβιβαστικό
1902 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Ηρακλείου προς την Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών με την οποία επιστρέφεται έγγραφο της Διεύθυνσης.
Διαβιβαστικό
1902 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Συμβούλου επί των Εσωτερικών προς τον Νομάρχη Ηρακλείου με την οποία διαβιβάζει έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1902 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς προς τον Αστυνόμο της Καταδιώξεως με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Αλ.Ζαΐμη.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς την Διεύθυνση της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς με την οποία διαβιβάζει επιστολή.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Προξένου της Ελλάδας στην Πρέβεζα προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει απάντηση των αδελφών Ζέλη στην αίτηση του Δ.Λυμπερόπουλου.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Πρόξενο της Ελλάδας στην Πρέβεζα με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Δ.Λυμπερόπουλου.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούνιος 7
infolib image control
Αίτηση του Δ.Λυμπερόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία ζητεί τη μέριμνα του Υπουργού για την καταβολή αντιτίμου γιαποσότητα κρασίου από τους αδελφούς Ζέλη.
Αίτηση
1902 Ιούνιος 1
infolib image control
Απάντηση των Αδελφών Ζέλη προς το Προξενείο της Ελλάδας στην Πρέβεζα σχετικά με την κατηγορία του Δ.Λυμπερόπουλου για τη μη καταβολή αντιτίμου από την πώληση κρασιού, που είχαν αναλάβει για λογαριασμό του.
Επιστολή
1902 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του Συμβούλου επί των Εσωτερικών προς τον Νομάρχη Σφακίων με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Α.Παπαδιαμαντόπουλου.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς Σύμβουλο επί των Εσωτερικών με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών. Αλ.Ζαΐμη.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού τον Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Μοιραρχίας Τριφυλίας.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Α.Παπαδιαμαντόπουλου.
Διαβιβαστικό
1902 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει δικόγραφα και τα έξοδα κοινοποίησης τους.
Διαβιβαστικό
1902 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Ζαΐμη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την οργάνωση της Διεθνούς Καλλιτεχνικής Έκθεσης.
Επιστολή
1902 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1902 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη του Υπουρείου Εσωτερικών, Π.Μαζαράκη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία αποστέλλει αντίτυπα του Γεωργικού Δελτίου.
Διαβιβαστικό
1902 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Σκουζέ, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αοστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπυλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργείου Στρατιωτικών της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1902 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Στρατιωτικών της Ελλάδας, Γ.Κόρπα, προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παράταση της άδειας στον κτηνίατρο Γ.Αποστολόπουλο.
Επιστολή
1902 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Γενικό Πρέοξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την απαγόρευση από το τελωνείο Χανίων της εισαγωγής προϊόντων του Δ.Πουρή.
Επιστολή
1902 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την επιστροφή δικογράφων που απευθύνονται σε Οθωμανούς υπηκόους.
Επιστολή
1902 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Γνωμοδότησις δευτέρα του Νομικού Συμβούλου Ηλ.Λιακόπουλου περί των τελωνειακών υπαλλήλων.
Γνωμοδότηση
1902 Μάιος 14
infolib image control
Γνωμοδότησις του Νομικού Συμβούλου Ηλ.Λιακόπουλου επί του εγγράφου 3556/1745 4 Οκτωβρίου 1901 της Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικών.
Γνωμοδότηση
1902 Μάιος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Τσουδερού προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή Κρήτης, σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως έκνομο το υπ' αριθ. 255 περί προσόντων των οικονομικών υπαλλήλων διάταγμα.
Υπόμνημα
1902 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Α.Σιμόπουλου προς τον Νομικό Σύμβουλο σχετικά με το διάταγμα περί προσόντων, διαγωνισμού και προαγωγής των τελωνεικών υπαλλήλων.
Επιστολή
1902 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Στρέιτ, προς την Ανωτέρα Διεύθυνση επί των Οικονομικών Κρήτης σχετικά με την νομιμότητα της εξαίρεσης των τελωνειακών υπαλλήλων από το διαγωνισμό που επιβάλλει ο νέος τελωνειακός νόμος.
Επιστολή
1902 Ιούνιος 20
infolib image control
Γνωμοδότηση του δικηγόρου Δ.Στεφάνου για το υπ' αριθμό 255 Διάταγμα περί προσόντων, διαγωνισμού και προαγωγής των τελωνειακών υπαλλήλων.
Γνωμοδότηση
1902 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Συμβούλου επι των Εσωτερικών προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία επιστρέφει επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Αλ.Σκουζέ.
Επιστολή
1903 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ζητεί πληροφορίες για τον νέο Σ.Κυριαζόπουλος.
Επιστολή
1903 Ιανουάριος 20
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται "Εγένετο η δέουσα ενέργεια."
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ανακοινώνει το θάνατο του Κ.Φλάσκα.
Επιστολή
1903 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την άρση της απαγόρευσης της αλιείας με σκάφανδρα στα παράλια της Κρήτης.
Επιστολή
1903 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Συμβούλου επί των Εσωτερικών προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία επιστρέφει αλληλογραφία και ενημερώνει ότι το περιεχόμενό της γνωστοποιήθηκε στον εφέτη Κ.Παπαδάκη.
Διαβιβαστικό
1903 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς τον Σύμβουλο επί των Εσωτερικών με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1903 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Εισαγγελέα Άμφισσας.
Διαβιβαστικό
1903 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγαλέα Άμφισσας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει επιστολή του που έστειλε στον Διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών.
Επιστολή
1903 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Άμφισσας προς τον Διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών με την οποία ζητεί να ειδοποιηθεί ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών Κ.Σάλκας.
Επιστολή
1903 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άμφισσας με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Β Αστυνομικού Τμήματος.
Διαβιβαστικό
1903 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Β Αστυνομικού Τμήματος προς τον Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς σχετικά με τη μη ανεύρεση του Κ.Σάλκα.
Επιστολή
1903 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργού Ναυτικών, Κ.Καραπάνου.
Διαβιβαστικό
1903 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών της Ελλάδας, Κ.Καραπάνου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
Επιστολή
1903 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Αντ.Ζυγομαλά.
Διαβιβαστικό
1903 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών της Ελλάδας, Αντ. Ζυγομαλά, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη μετάθεση εφετών που υπηρετούν στην Κρήτη στο Εφετείο Αθηνών.
Επιστολή
1903 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει αντίτυπο του γεωργικού δελτίου.
Διαβιβαστικό
1903 Μάιος
infolib image control
Επιστολή του Σύμβουλου επί των Εσωτερικών προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία επιστρέφει επιστολή και ενημερώνει ότι το περιεχόμενό της ανακοινώθηκε στους ενδιαφερομένους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1903 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς τον Σύμβουλο επί των Εσωτερικών με την οποία διαβιβάσει επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Αλ.Σκουζέ.
Διαβιβαστικό
1903 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1903 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
Διαβιβαστικό
1903 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βουκουρέστι προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, με την οποία αποστέλλει φάκελο για τον Νομάρχη Χανίων.
Επιστολή
1903 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την επίδοση φακέλου.
Επιστολή
1903 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
1903 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία αποστέλλει αντίγραφο εγκυκλίου προς τις Πρεσβείες των Μεγάλων Δυνάμεων σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων.
Διαβιβαστικό
1903 Αύγουστος 4
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τις Πρεσβείες των Μεγάλων Δυνάμεων σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων των παθόντων από τα γεγονότα στην Κρήτη τα έτη 1896 και 1897.
Εγκύκλιος
1903 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Μοναστηριακού Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Γωνίας Κισσάμου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την εκπλήρωση της επιθυμίας του Π.Περίδη να σπουδάσει το τέκνο της χήρας του Ν.Εμμ.Κορωνιστάκη.
Επιστολή
1903 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει αντίτυπα του καταλόγου των σηματολογημένων ελληνικών πλοίων.
Επιστολή
1903 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Ι.Καρδαμάτη.
Επιστολή
1903 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, σχετικά με την υπόθεση του υπηκόου Ι.Καρδαμάτη.
Επιστολή
1903 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης με τη συνημμένη αίτηση.
Διαβιβαστικό
1903 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Π.Μερλόπουλου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Διευθυντή του Σωφρονιστηρίου Αίγινας.
Διαβιβαστικό
1903 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Σωφρονιστηρίου Αίγινας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας σχετικά με την υποβολή αίτησης του Ηλ.Σπανέα για την καθυστέρηση χρημάτων από τον Διευθυντή της Εφημερίδας Ομόνοια.
Επιστολή
1903 Οκτώβριος 3
infolib image control
Αίτηση του Ηλ.Σπανέα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την καθυστέρηση χρημάτων από τη Διεύθυνση της Εφημερίδας Ομόνοια.
Αίτηση
1903 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάχρη του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει φάκελο.
Διαβιβαστικό
1903 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ι.Γρυπάρη, προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει φάκελο και ζητεί να σταλλεί στον προορισμό του.
Διαβιβαστικό
1903 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Επιτετραμμένου της Ελλάδας στην Πετρούπολη, Γ.Καρατζά, προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ι.Γρυπάρη, σχετικά με την ασφαλή παράδοση εσώκλειιστου φακέλου.
Επιστολή
1903 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμανόπουλο, με την οποία ανακοινώνει έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη και απάντηση της ιταλικής κυβέρνησης για το ζήτημα των κρητικών αποζημιώσεων.
Επιστολή
1903 Οκτώβριος 8
infolib image control
Έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλλάδας με την οποία ανακοινώνει υπόμνημα της Ιταλικής κυβέρνησης για το ζήτημα των Κρητικών αποζημιώσεων.
Έκθεση
1903 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Υπόμνημα της Ιταλικής Κυβέρνησης προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των Κρητικών αποζημιώσεων.
Υπόμνημα
1903 Σεπτέμβριος 29/Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία ανακοινώνει συνημμένα εγκύκλιο για το πρώτο ελληνικό εκπαιδευτικό συνέδριο.
Επιστολή
1903 Οκτώβριος 10
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργού Εξωτερικών, Δ.Ράλλη, προς τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές σχετικά με τη σύγκλιση του Α Ελληνικού Εκπαιαδευτικού Συνεδρίου.
Εγκύκλιος
1903 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με το ζήτημα της ανάθεσης της διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου της Κρητικής Πολιτείας.
Επιστολή
1903 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Σκουζέ, προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Τύνιδα με έκτακτη αποστολή στην Κρήτη, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία επιστρέφει επιστολή του Προξένου Ζαϊγανίου.
Διαβιβαστικό
1903 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Προξένου Ζαϊγανίου προς το Υπουρείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία επιστρέφει επιστολή με ην κατάθεση του Ι.Μιχ.Δαργέντα.
Επιστολή
1903 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλ.Ζαΐμη, προς τοπν Πρόξενο Ζαϊγανίου με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Α.Παπαδιαμαντόπουλου.
Διαβιβαστικό
1902 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Σύμβουλου επί της Δικαιοσύνης, Α.Βορεάδη.
Διαβιβαστικό
1902 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Σύμβουλου επί της Δικαιοσύνης, Α.Βορεάδη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την εξέταση του Ι.Μιχ.Δαργέντα.
Επιστολή
1902 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, Δ.Ράλλη, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία διαβιβάζει αντίτυπα του Γεωργικού Δελτίου.
Διαβιβαστικό
1903 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, σχετικά με το ζήτημα των κρητικών αποζημιώσεων.
Επιστολή
1903 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Μετάφραση της ρηματικής διακοίνωσης του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με το ζήτημα των κρητικών αποζημιώσεων.
Ρηματική διακοίνωση
1903 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνι προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των Ελλήνων υπηκόων της Κρήτης.
Έκθεση
1903 Αύγουστος 16
infolib image control
Έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα των κρητικών αποζημιώσεων.
Έκθεση
1903 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα των κρητικών αποζημιώσεων.
Έκθεση
1903 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την λήψη επιταγής.
Επιστολή
1903 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Σ.Ξανθουδάκη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Α.Παπαδιαμαντόπουλο, σχετικά με την αποστολή χρημώτων στον κατάδικο Σπανέα.
Επιστολή
1904 Ιανουάριος 12

                                                                            infolib-libsolution