Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεσις του Μητροπολίτην Καλλινίκου προς τον Ε.Βενιζέλον περί των διαπαραχθέντων εν ταις πόλεσι Βερροίας και Ναούσης υπό των Επιτροπών της Εθνικής Αμύνης.
Έκθεση
1916 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Γ.Αντ.Χιωτίνη προς την Εθνική Τριανδρία του Ε.Βενιζέλου, του Κουντουριώτη και του Δαγκλή με την οποία αναγνωρίζει την συγκρότηση της Προσωρινής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1916 Οκτώβριος 15
infolib image control
Αίτηση του Ι.Καλυβιάρη προς την Προσωρινή Κυβέρνηση με την οποία ζητεί την υλική στήριξη του Ε.Βενιζέλου.
Αίτηση
1916 Νοέμβριος 10
infolib image control
Αίτηση των Δημοδιδασκάλων του Νομού Χανίων προς την Προσωρινή Κυβέρνηση με την οποία ζητούν μέριμνα για την βελτίωση της θέσης των δημοδιδασκάλων.
Αίτηση
1917 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κ.Φλωρά προς τον Πρόεδρο της Προσωρινής Κυβέρνησης, Ε.Βενιζέλο, με την οποία θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση της Προσωρινής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1917 Μάρτιος 8
infolib image control
Αίτηση των Δεκανέων της Ανακτορικής Φρουράς, Κ.Τσικνάκη και Ι.Παπαμανωλιουδάκη, προς τον Πρόεδρο της Προσωρινής Κυβέρνησης, Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητούν την άρση της αδικίας σε βάρος τους κατά τις προαγωγές των χωροφυλάκων.
Αίτηση
1917 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Μαλανδράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ακύρωση του προβιβασμού του σε υπολοχαγό.
Επιστολή
11917 Απρίλιος 25
infolib image control
Αναφορά του Εμμ.Μαντωνανάκη προς τον Πρόεδρο της Προσωρινής Κυβένρησης, Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να τον συναντήσει.
Αναφορά
1917 Ιούνιος 2

Bρέθηκαν 8 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution