Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αναφορά του Α.Δενδρινού προς την Βουλήν των Ελλήνων σχετικλα με την πρόταση για τροποποίηση του νόμου ΔΝΔ περί απαλλαγής αγροτικών ακινήτων εν Κέρκυρα εκ των βαρυνόντων αυτών διηνεκών βαρών.
Αναφορά
1914 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γ.Στουρίδη σχετικά με την αποστολή επιστολών στην Έλενα Βενιζέλου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επισκεπτήριο του Γ.Π.Τσουρίδη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Γ.Τσουρίδη προς την Βουλή των Ελλήνων
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Λάσχης των Φιλελευθέρων, Π.Λεβή σχετικά με το αίτημα των Κιρκασίων για ελληνική ιθαγένεια.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 29
infolib image control
Υπόμνημα του τέως Αρχηγού Διοικήσεως του Τάγματος Κιρκασίων, Φερχάτ, προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, Θ.Σοφούλη, σχετικά με το ζήτημα της ιθαγένειας των Κιρκασίων.
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 11
infolib image control
Η διαφωνία της Βουλής και της Γερουσίας δια το ζήτημα του βίου των γερουσιαστών των εξερχομένων κατά την πρώτην τριετίαν.
Μελέτη
infolib image control
Επιστολή ιδιοκτητών αχρηστευομένων πλοίων προς την Βουλήν των Ελλήνων με την οποία ζητούν τη δίκαιη αποζημίωσή τους.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Α.Διαλέτη προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας των Ελλήνων, Στ.Γονατά σχετικά με τις κυβερνητικές υπερβάσεις κατά τις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές της 2ας Ιουλίου 1933.
Επιστολή
1933 Αύγουστος 7
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γ.Γεωργαντά προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας των Ελλήνων, Στ.Γονατά, σχετικά με την κάληψη της θέσης του ιατρού στην νέα Αγγλική Εταιρεία και με το δημαρχιακό ζήτημα του Λαυρίου.
Επιστολή
1933 Οκτώβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα Χρ.Γ.Γκλιάτη προς την Γερουσία των Ελλήνων σχετικά με την προστασία των εγχωρίων ελαίων.
Υπόμνημα
1933 Νοέμβριος 27
infolib image control
Πίναξ Α. Εμφαίνων το κόστος κατ' οκάν εις δραχμάς διαφόρων λιπαρών ουσιών εξευγενισμένων και υδρογονωμένων.
Πίνακας
1933 Νοέμβριος
infolib image control
Πίναξ Β. Ανάλυσις τιμών ιχθυελαίων ρευστών και υδρογονωμένων.
Πίνακας
1933 Νοέμβριος
infolib image control
Πίναξ Γ. Συγκριτικόν κόστος λίπους βάσει υπολογισμού Κρατικ΄ςη Επιτροπής 26.2.32 με τρέχουσας τιμάς και τιμήν £.570.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Δ. Στατιστική εισαγωγής.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Ε. Τιμαί ελαιολάδου lampante 5o C.i.f. εξωτερικόν εις Φράγκα Γαλλικά ανά 100 χγ/μα.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Στ. Κόστος υδρογονώσεως.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Α.Φαρδή, σχετικά με το ζήτημα της διάλυσης της Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Υπόμνημα
<1935>

Bρέθηκαν 18 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution