Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνάντησή του με τον Υπουργό Πολέμου Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Εμ.Ρέπουλη, Κ.Σπυρίδη, Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορέιο Havas σχετικά με εξελίξεις στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ. Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν. Πολίτη σχετικά με το ζήτημα της παλιννόστησης των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με πληροφορία για αναχώρηση του Σταμπολίσκυ για το Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του Ελληνικού Αρχιστρατηγείου στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση του Μεταξά από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αποζημίωση του Καραμάνου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συμφωνία της Πατριααρχικής Επιτροπής με Σέρβους αντιπροσώπους.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε. Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή σιτηρών στο Δεδέαγατς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Αθ.Χαλκιόπουλο σχετικά με το διορισμό Τούρκου Διοικητή στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ. Διομήδη προς τον Ν. Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα του Παρασκευόπουλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του G.Clemenceau προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Ελληνική κατοχή της Σμύρνης.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με απάντηση στον Βενιζέλο για την Ελληνική κατοχή στη Σμύρνη.
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάληψη του τριγώνου της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή δελτίων σε όλες τις Πρεσβείες.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τους Ε.Βενιζέλο και Ν.Πολίτη σχετικά με άρθρα του ελληνικού τύπου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μετάβαση του Μητροπολίτη Αίνου στο Δεδεαγάτς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με δήλωση του Χαμίντ Μπέη για την Ανατολία.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προστασία των Ελλήνων ιδιοκτητών μεταλλείων μαγγανεζίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη δολοφονία δύο γυναικών από τον Ισμαήλ.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με διαταγή που έλαβε για επιθεώρηση του στρατού στο μέτωπο του Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κράτηση δωματίων σε ξενοδοχείο της Ρώμης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την άφιξη του Ρούσσου στην Ουάσιγκτον.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή μεγαλοσταύρων για παρασημοφορία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπογραφή βουλγαρικής ειρήνης και την αποστολή πλοίου στον Τάραντα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μείωση του αγγλικού στόλου στο Αιγαίο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με τη μελέτη για τους υπονόμους της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με την τοποθέτηση αρχιστρατήγου στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Εμ.Ρέπουλη και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την αναστολή στρατολόγησης των Ποντίων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με την υποδοχή των αποστρατευομένων ανδρών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με επικείμενες παραιτήσεις στα Υπουργεία Εσωτερικών και Πολέμου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με το περιεχόμενο ομιλιών προς τους αποστρατευομένους.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών τουρκικής βουλής στην περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάληψη των Σάρδεων από τον ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Κανελλόπουλο σχετικά με την επίσκεψη του Γάλλου αρχιστράτηγου στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων Ρωσίας-Αγγλίας για τα διεθνή προβλήματα.
Τηλεγράφημα
1912 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με έπαινο του Perligoff για τη διαγωγή του στρατού στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τα μεταλλεία της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προσάρτηση της Ξάνθης στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά σχετικά με τη διάρκεια του συμβολαίου Κουτουριέ.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με τις δηλώσεις του Χαμίντ Μπέη για την κατάσταση στην Ανατολία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με τα πορίσματα των ανακρίσεων για τα γεγονότα της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τους Ε.Βενιζέλο και Ν.Πολίτη σχετικά με την αρθρογραφία των εφημερίδων Νέα Ελλάς και Ακρόπολις.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τους Ε.Βενιζέλο και Ν.Πολίτη σχετικά με την αρθρογραφία των ελληνικών εφημερίδων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Πρεσβεία για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επίθεση του Ελληνικού στρατού πέρα από τη γραμμή κατοχής στον τομέα της Περγάμου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα του Μουφτή Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δράση αντιτορπιλλικού στο λιμάνι του Δεδεαγάτς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διαμετακομιστικό εμπόριο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 14/27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Clemenceau σχετικά με τη διοίκηση της Ελληνικής ζώνης στη Σμύρνη.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απόδοση των σιδηροδρομικών γραμμών Μοναστηρίου, Γευγελής.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με τις απαιτήσεις της Εταιρίας Ενωτικού Σιδηροδρόμου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με την έκφραση συγχαρητηρίων προς τον Μαζαράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου για την κατοχή του Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στι Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποδοχή του Βενιζέλου στη Ρώμη από τον Ελληνο-Ιταλικό Σύνδεσμο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάσταση στην περιφέρεια της Ξάνθης και στους βόρειους καζάδες της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ. Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν. Πολίτη σχετικά με την παλιννόστηση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ανάγκη αποστολής βοηθού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιεύματα του Τουρκικού Τύπου για την Αγγλογαλλική στάση κατά της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την επιβολή λογοκρισίας στην Ιταλία για το Φιούμε.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή πλοίου στον Τάραντα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με την κατάληψη της Ηπείρου από τους Έλληνες σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προσφορά χρημάτων από τον Ζαχάρωφ για την αγορά γηπέδου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Κανελλόπουλο σχετικά με τις προτάσεις του Μητροπολίτη Τραπεζούντας για τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διαβίβαση τηλεγραφήματος.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την είσοδο του Ελληνικού στρατού στο τρίγωνο για Καλπάκι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μη παροχή άδειας επιστροφής στους Βούλγαρους πρόσφυγες στη Δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή ειδών πολυτελείας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την Επιτροπή Θρακών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παροχή δανείου στις Κυδωνίες.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μέτρα για την ανακοπή συναλλαγής.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αρθρογραφία των Ελληνικών εφημερίδων στις 2 Νοεμβρίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με χρήματα που ζητεί ο Φραγκίστας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το ταξίδι των Βενιζέλου και Ν.Πολίτη στη Ρώμη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη του Αρχιστράτηγου των συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διόρθωση της διάλεξης του Ζερβού για τον Πόντο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη σύλληψη ενόχων με μεσολάβηση της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου να παραμείνει η περιφέρεια Αϊδινίου υπό ελληνικό έλεγχο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις σχέσεις του Τουρκικού πληθυσμού με τον Ελληνικό στρατό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη σχετικά με πληροφορίες για την υπογραφή της συνθήκης, την αναχώρησή του και την παρομονή του στη Ρώμη.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με την αποστολή του Καλεύρα στην Ξάνθη ως διοικητή.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με τη δραστηριότητα των κομιτατζήδων στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με προκήρυξη του Μουσταφά Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εκκρεμείς λογαριασμούς του Ενωτικού σιδηροδρόμου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με στρατολογικά θέματα.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμπορευμάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση εισαγώγων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του Επιτετραμμένου του Βελγίου για το διορισμό του Wauters ως πρεσβευτή στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προ την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με ενέργειες Βουλγάρων για εκχριστιανισμό Μουσουλμάνων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αρθρογραφία του Ελληνικού Τύπου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Lloyd George προς τους Κυπρίους.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αποστολή στοιχείων για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αρθρογραφία του Ελληνικού Τύπου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μετάβαση του υποστράτηγου Ορφανίδη στα Δολιανά.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με συζήτησή του με τον Lloyd George για τη Ρωσία και την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το πρόγραμμα του ταξιδιού του Βενιζέλου στη Ρώμη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τους Ε.Βενιζέλο και Ν.Πολίτη σχετικά με την αρθρογραφία των ελληνικών εφημερίδων της 4ης Νοεμβρίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Γρίβα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατολογία των Ποντίων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς την Πρεσβεία της Ελλάδς στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό της γραμμής μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το ζήτημα του Φιούμε και τις σχέσεις Ιταλίας-Σερβίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για την προστασία των πιστώσεων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με στρατιωτικό χάρτη από το τουρκικό Θρακικό Κομιτάτο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της συμφωνίας των Βερσαλλιών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα του κατασχεθέντος στην Ελλάδα ατμόπλοιου Μαρίενβαδ.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προσέγγιση γερμανικού πλοίου σε ελληνικό λιμάνι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την εισαγωγή ειδών πολυτελείας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση του Λ.Παρασκευόπουλου από τη Θεσσαλονίκη και την αντικατάστασή του.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του νομίσματος.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Δεδέαγατς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με συμπλοκή του ελληνικού στρατού με αντάρτες στην πεδιάδα του Μαιάνδρου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το διορισμό Πρεσβευτή στην Πορτογαλία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναμονή επίθεσης της Γερμανίας κατά των Συμμάχων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με επιστολές του Πολίτη προς την Globe και την Daily Mail.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με ανακοίνωση του Ανωτάτου Συμβουλίου στον Βενιζέλο για την κατοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την οργάνωση των κοινοτήτων του εξωτερικού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη λειτουργία της Γεωργικής Σχολής.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ. Διομήδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παλιννόστηση Θρακών και την εγκατάστασή τους στην Ξάνθη.
Τηλεγράφημα
1919 Νόεμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άρση λογοκρισίας στο γιουγκοσλαβικό τύπο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετκά με την ανασυγκρότηση του Δεδεαγάτς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την καταγραφή των λεβίων που έχουν οι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ. Χαλκιόπουλου προς τον Ν. Πολίτη σχετικά με την επιτροπή για την παλιννόστηση ομογενών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη για τον Κ.Νίδερ σχετικά με την στρατιωτική κατοχή στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα της Δυτικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ. Παρασκευόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στην Αδριανούπολη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύνθεση του Ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ. Χαλκιόπουλου προς τον Ν. Πολίτη σχετικά με συζήτησή του με τον αρχιστράτηγο Δεπρέ.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με ανάκληση καταγγελίας από την Αμερικανική κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με την αποστολή αντιτύπων της συνθήκης των Βερσαλλιών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη διαταγή προέλασης που έδωσε ο Κ.Νίδερ.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Διοικητή της Θεσσαλονίκης σχετικά με προτάσεις του για τη Θράκη στον Ισμαήλ Χακή Βέη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη χορήγηση νέων δαπανών στους ήδη εγκατεστημένους πρόσφυγες στη Θράκη και στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με στρατιωτικά θέματα.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσίευμα για τις αναμνήσεις του Περάκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Γρίβα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή μαθητών στη Σχολή Πολέμου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με υπόθεση του Υπουργείου Οικονομικών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την επέκταση της ελληνικής ζώνης κατοχής.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Διοικητή σχετικά με συμφωνία του πληθυσμού της Δυτικής Θράκης με την Κυβέρνηση για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικα με συνέντευξη του Δαγκλή.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγραφήματα του Κατεχάκη και του Ταχήρ Βέη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνάντηση του Ορφανίδη με τον ιταλό στρατηγό.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα του Στεφανίδη, νομικού συμβούλου του Αγίου Όρους.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Διομήδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Υπουργείου Περιθάλψεως για την παλιννόστηση Θρακών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Μηλιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εξελίξεις από το πρώτο Σώμα στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με ενέργειες των Ιταλών.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μη παραλαβή ενός δέματος.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις υπηρεσιακές αντιλήψεις.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το μήνυμα του Άγγλου πρωθυπουργού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με παράπονα των Ύπατων Αρμοστών στην Κωνσταντινούπολη για την Ελληνική Αρμοστεία στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Ελληνική πρεσβεία της Ρώμης σχετικά με τις μετακινήσεις του.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τους τίτλους ελληνικών εφημερίδων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το περιεχόμενο των χαρτών που αφορούν τη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με προτάσεις του Κουτούρη.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το υπόμνημα Τούρκων Νευροκοπίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συμπλοκή των σωμάτων εθνικών οργάνων και πολιτών στο Ικόνιο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με δημοσιεύματα των ελληνικών εφημερίδων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με κατάθεση εντολής στον Καθενιώτη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών και τις θέσεις των Ύπατων Αρμοστών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την καταδίκη Τούρκων δημοσιογράφων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη θέση του Άγγλου Αρμοστή για την απαλλαγή φορολογίας των παλινοστούντων προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με συζήτηση στη Βουλή για την Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνάντηση του προξένου των Η.Π.Α. στην Κορυτσά με την Ένωση Ηπειρωτών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό διοικητών σε πόλεις της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Σίμου για το δημοψήφισμα των Ποντίων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατολόγηση Ποντίων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμφωνία του υποστράτηγου Ορφανίδη με τον Ιταλό στρατηγό Ριβέρι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή καταστάσεων για τις απώλειες του Εμπορικού Ναυτικού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νόεμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο για την περιοχή της Δυτικής Θράκης
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με τα όρια της Ελληνικής γραμμής κατοχής.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με διόρθωση της έκθεσης της Εθνικής Αδελφότητας Νέων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης οικοπέδου στην Χριστιανική Αδελφότητα Νέων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με τη λήψη αποφάσεων περί οικονομικών θεμάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με το ζήτημα του εφοπλιστή Ρούσσου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλο προς τον Α.Στεργιάδη σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης παραπόνων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με την χορήγηση εμβάσματος στον υπίλαρχο Χατζηλάζαρο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με την επιστροφή του στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τον αγγλορωσικό συμβιβασμό.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την επιστροφή φακέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Εμ.Ρέπουλη, Κ.Σπυρίδη, Αλ.Παπαναστασίου σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για την Πάτρα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.πολίτη σχετικά με επιστολές παραπόνων για λεηλασίες στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με δηλώσεις του Lloyd George για την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με αντίδραση για την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με συζήτησή του με Γάλλο επίσημο για την τουρκική πολιτική.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με δημοσίευμα για την ελληνική απόβαση στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρωσσέτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αναχώρηση του Σαμπαχεδίν.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με την άδεια του Ιταλού Προξένου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τους Ε.Βενιζέλο και Ν.Πολίτη σχετικά με τους τίτλους των ελληνκών εφημερίδων στις 28 Οκτωβρίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τις δηλώσεις του Ε.Βενιζέλου για πιθανή συνεννόηση Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την Ανωτάτη Διεύθυνση Μεταφορών σχετικά με το σιδηρόδρομο Καβάλας-Δράμας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 10

                                                                            infolib-libsolution