Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο περί εξολόθρευσης του ληστή Δημητρίου Τζιατζιά.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 2
infolib image control
Αίτηση Ιωάννη Γ. Παππά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά υπόθεση της σύμβασής του με το Δημόσιο για την τροφοδοσία του στρατού με ποσότητα κρεάτων.
Αίτηση
1929 Νοέμβριος 4
infolib image control
Αίτηση Ι. Παππά προς τον Υπουργό Οικονομικών "περί συμβιβαστικής λύσεως εκκρεμούσης μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου διαφοράς".
Αίτηση
1928 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Ι. Παππά προς τον Υπουργό Οικονομικών περί συμβιβαστικής λύσης για τη διαφορά που εκκρεμεί μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των κληροδοτημάτων και δωρεών υπέρ σκοπών κοινής ωφελείας ή προς το Κράτος.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 5
infolib image control
Προσχέδιο Νόμου περί συστάσεως παρά τω πολιτικώ Γραφείω Προέδρου της Κυβερνήσεως ανωτάτου Συμβουλίου ιδρυμάτων σχετικά με τη χρήση και διαχείριση περιουσιών από το Κράτος για κοινωνικούς σκοπούς.
Προσχέδιο Νόμου
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου της Ειρήνης, που έληξε, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιτυχία της διεξαγωγής του.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Ψήφισμα της Ειδικής Επιτροπής για το Βαλκανικό ζήτημα σχετικά με τη σύγκληση της Α' Διαβαλκανικής Συνδιάσκεψης.
Ψήφισμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντιμετώπισή τους από τις τουρκικές αρχές.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Ψήφισμα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τις παραβιάσεις της Σύμβασης ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών, της Συνθήκης Ειρήνης της 23 Ιουλίου 1923 και της Συμφωνίας των Αθηνών εκ μέρους της Τουρκίας.
Ψήφισμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πληροφορία περί ριζικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Γεωργίας και με την ανάγκη συμπλήρωσης του οδικού δικτύου του Νομού Χανίων.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 1
infolib image control
Αίτηση των Κοινοτικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καμπανού, Επανοχωρίου, Σκάφης Σελίνου, Μονής και Ροδοβανίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή της οδού Σκηνέ-Πρασέ-Καμπανού-Σούγιας.
Αίτηση
1928 Νοέμβριος 8
infolib image control
Προσφυγή του ανθυπολοχαγού του Πυροβολικού, Κωνσ. Ψαραύτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επανόρθωση του αδικήματος εις βάρος του.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συνταγματάρχη Πεζικού, Χ. Ασημακόπουλου, προς τον εν αποστρατεία Ανθυπολοχαγό, Κ. Ψαραύτη, με το οποίο του αποστέλλει αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση της αυτεπάγγελτης αποστρατείας του.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Λουτράρη προς το Φρουραρχείο Αθηνών "περί της ενεστώσης διαμονής του αποστράτου Ανθ/γού Ψαραύτη Κωνσταντίνου".
Επιστολή
1929 Ιούλιος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συνταγματάρχη Πεζικού, Χ. Ασημακόπουλου, προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το οποίο διαβιβάζεται αλληλογραφία και ζητείται να γίνει ενημέρωση σχετικά με την ενεστώσα διαμονή του εν αποστρατεία Ανθυπολοχαγού Πυροβολικού Ψαραύτη Κωνσταντίνου.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούλιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προσωπάρχη του Υπουργείου Στρατιωτικών της Ελλάδας προς το Φρουαρχείο Αθηνών με το οποίο διαβιβάζεται αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση του Ψαραύτη Κωνσταντίνου.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούλιος 10
infolib image control
Αίτηση του ανθυπολοχαγού πυροβολικού, Κ. Ψαραύτη, προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την επανόρθωση της αδικίας εναντίον του.
Αίτηση
1929 Ιούλιος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Κ. Ψαραύτη με το οποίο διαβιβάζεται η άποψη του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση της αποστρατείας του.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης, Ν. Στεφανίδη, προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ. Σοφούλη, με το οποίο διαβιβάζεται επιστολή του Κ. Ψαραύτη και ζητείται να δοθεί απάντηση στην επιστολή του.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Ι. Μπέρτου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή ελληνικών αρχαιολογικών ευρημάτων από τη Σουηδία στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Σημείωμα του Στεφανάκη σχετικά με τη δράση του Κουντουρά ως εκπαιδευτικού υπαλλήλου.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Έκθεση της Στ. Πετυχάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του Μ. Κουντουρά.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Helene Bojadji προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά τη βοήθειά του.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Συστατική επιστολή του Adrian Gatelet,υπεύθυνου των μαγειρείο ανακτόρων, για την προϋπηρεσία της Helene Bojadji.
Βεβαίωση
1914 Μάιος 1
infolib image control
Πιστοποιητικό του Γενικού Βασιλικού Επιμελητηρίου ότι η Ελένη Μπογιατζάκη υπηρέτησε επί δύο έτη στο μαγειρείο των ανακτόρων.
Πιστοποιητικό
<1929> Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή των Καθολικών Επισκόπων της Ελλάδας προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα περί ανέγερσης ναού οποιουδήποτε δόγματος με τη συγκατάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Η. Καρούσου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα της τιμής του άρτου και των αλεύρων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Α.Η. Καρούσο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Αναφορά των κατοίκων της Κοινότητας Γεραλί προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χάραξη της εθνικής οδού Αθηνών-Χαλκίδας.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Αναφορά των κατοίκων της Κοινότητας Παραλίας του Δήμου Αυλίδος Θηβών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χάραξη της εθνικής οδού Αθηνών-Χαλκίδας.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Αναφορά των κατοίκων της Κοινότητος Ωρωπίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χάραξη της εθνικής οδού Αθηνών-Χαλκίδας.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων.
Κατάλογος
<1929>
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων Αυλώνος (Σάλεσι) προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χάραξη της εθνικής οδού Αθηνών-Χαλκίδας.
Αίτηση
1929 Νοέμβριος 16
infolib image control
Σχεδιάγραμμα της εθνικής οδού Αθηνών-Χαλκίδας.
Σχεδιάγραμμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Γ. Ευλάμπιου προς τον βουλευτή Κυρ. Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό την κατάργηση του Νόμου 3587 σχετικά με το κληρονομικό δικαίωμα των άπορων χηρών.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου "περί καταργήσεως αναδρομικής του νόμου 3587 περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 2 του νόμου 2230".
Αιτιολογική Έκθεση
1926 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Χρ. Λαδά στην οποία δηλώνει κατά του νόμου 3587, τον οποίο κρίνει αντισυνταγματικό.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Μ. Χατζάκου σχετικά με το ζήτημα της κατάργησης του νόμου 3587.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Π. Λεβέντη προς τον Γ. Ευλάμπιο σχετικά με τη θέσπιση νόμου για την υπόθεση σχετικά με την αδελφή του.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Διατριβή Ν. Δημητρακόπουλου σχετικά με τον νόμο 3587.
Έκθεση
1919 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επισκεπτήριο του Δημ.Α. Ηλιόπουλου, στο οποίο αναφέρεται η προσωρινή διεύθυνσή του.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Α. Ηλιόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση για την ίδρυση Εθνικού Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Νέα Υόρκη.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής του Πανελλαδικού Συνεδρίου των Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα μέτρα για την προστασία τους.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Ψήφισμα του Πανελλήνιου Συνεδρίου των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων σχετικά με διάφορα αιτήματα υπέρ της προστασίας τους.
Ψήφισμα
χ.χ.
infolib image control
Επίσημα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων.
Πρακτικό
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων των περιφερειών Μοναστηρακίου, Θησείου, Αγίων Ασωμάτων, Αγίου Φιλίππου και Συνοικίας Ψυρρή προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κυρ. Βενιζέλο, σχετικά με την τοποθεσία ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Σημείωμα Βον επί του Καταστατικού Νόμου της Εκκλησίας.
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Α. Μάστρακα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ακύρωση της σύμβασης περί αποξήρανσης της λίμνης Στυμφαλίας.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Αναφορά της Επιτροπής τέως Υπαλλήλων της Αγγλοαμερικανικής Τραπέζης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρόσληψή τους στην Αγροτική Τράπεζα.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Αναφορά της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της λίμνης Μπουρού.
Αναφορά
1928 Νοέμβριος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α. Χριστοδούλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή του σχεδίου περί "Ιδιωτικής Αποταμιεύσεως".
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Α. Χριστοδούλου με τίτλο "Ιδιωτική Αποταμίευσις".
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Βιβλιάριον Ιδιωτικής Αποταμιεύσεως.
Βιβλιάριο
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Α. Χριστοδούλου με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός διάβασε τα υπομνήματα που του έστειλε.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ι.Π. Καρδαμάτη και του Ο. Σωτηριάδη προς τον Υπουργό Υγιεινής σχετικά με την οργάνωση του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Υγιεινής.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Εμμ. Εμμανουηλίδη, προς τον Ι. Καρδαμάτη με την οποία τον συγχαίρει για την συγκρότηση του Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Υγιεινής και δηλώνει ότι δέχεται να αναλάβει την επίτιμη προεδρία του.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα των καταθετών της Αγγλο-Αμερικανικής Τράπεζας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εξεύρεση τρόπου για την απόδοση των καταθέσεών τους.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Σχέδιο Νόμου "περί εκκαθαρίσεως ανωμάλων τινών εκ του Ενοικιοστασίου και της πολεμικής περιόδου σχέσεων".
Σχέδιο νόμου
<1929>
infolib image control
Απόφαση του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών σχετικά με την υπόθεση ανάμεσα στην Ανώνυμη Εταιρεία Εξωραϊστικών Έργων Λυκαβηττού και το Ελληνικό Δημόσιο.
Απόφαση
1929 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Α. Κακουλίδη σχετικά με την αίτηση ακρόασης που υπέβαλε στον Πρωθυπουργό.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν. Φιλάρετου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση των ατόκων κρατήσεων, η οποία είναι συμβατική υποχρέωση του Ταμ. Μον. Οδοστρωμάτων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό της Επιτροπής των Φοιτητών προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως με το οποίο του αποστέλλουν ψήφισμα της συνέλευσής τους.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Ψήφισμα της Επιτροπής των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την απόφασή τους να εμμείνουν στην απεργία τους, αδιαφορώντας για τις απειλές της Συγκλήτου και της Κυβέρνησης.
Ψήφισμα
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Ν. Φιλάρετου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με διάφορα ζητήματα των τεχνικών εταιρειών για τα έργα οδοποιΐας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Ν. Φιλάρετου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης των κρατήσεων και της συγχώνευσης των τεχνικών εταιρειών για τα έργα οδοποιΐας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα μετοχικά κεφάλαια που χρωστάει το Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων στις τεχνικές εταιρείες.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π. Βουρλούμη, σχετικά με τη χρηματιστηριακή κρίση που πλήττει τη χώρα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δ.Ν. Φιλάρετου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει επείγουσα επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Ν. Φιλάρετου προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π. Βουρλούμη, σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματιστηριακής κρίσης στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Σ. Γρηγορίου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τις απόψεις του σχετικά με διάφορα φορολογικά θέματα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως προς τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με το οποίο αποστέλλει συνημμένα σημείωμά του σχετικά με το οικονομικό ζήτημα της Εκκλησίας και ζητεί να ενημερωθεί όσο γίνεται πιό σύντομα ο Πρωθυπουργός.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως "περί οικονομικής Επιτροπής της Εκκλησίας".
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Σημείωμα του Ιδιαιτέρου γραφείου του Πρωθυπουργού.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα Ανθυπομοιράρχων με το οποίο διαμαρτύρονται για την παράνομη αλλαγή της σειράς της αρχαιότητάς τους.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα του Γερουσιαστή, Δ.Γ. Γιαννουλόπουλου, προς τον Ε. Βενιζέλο "επί του εκ της μεταναστευτικής κινήσεως ενδιαφέροντος των Πατρών".
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Αναφορά της Αλεξάνδρας Ιωάννου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της.
Αναφορά
2939 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Αίτηση της Αλ. Ιωάννου προς το τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Προνοίας σχετικά με την υπόθεση της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της.
Αίτηση
1929 Μάρτιος 1
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την οργάνωση και τους σκοπούς της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο διάλυσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή των Βουλευτών και Γερουσιαστών Βορείου Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με πρότασή τους για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1929 Μάίος 30
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Αλυτρώτων Ηπειρωτών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν να περιληφθεί στους υποψηφίους Γερουσιαστές ο Σπύρος Σπυρομήλιος.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα των Ιατροδικαστών Εισαγγελιών Αθηνών και Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο νόμου περί ενίσχυσης των δικαστικών λειτουργών.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αποστολή και το έργο του Προέδρου της Αυστριακής Εταιρείας Σπηλαιολογικών Ερευνών, Α. Μάρκοβιτς, στην Ελλάδα και τη συνέχιση των ερευνών του.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Συμπληρωματικό Υπόμνημα των απολυθέντων δημοτικών υπαλλήλων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της απόλυσή τους.
Υπόμνημα
<1929>

Bρέθηκαν 85 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution