Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Θ.Μιχαλόπουλου περί των επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων.
Υπόμνημα
<1910>
infolib image control
Επιστολή του Θεμ.Ι.Μιχαλόπουλου προς τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Α.ΠΑναγιωτόπουλου, σχετικά με το ζήτημα των επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 2
infolib image control
Εμπρός.
Εφημερίδα, αρ.φ.1276
1900 Μάιος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Θεμ.Μιχαλόπουλου σχετικά με το ζήτημα των επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 4
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται το όνομα Μυστριώτης.
Φάκελος
infolib image control
Φόβος των φοιτητών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Πατρίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Μελέτη του καθηγητή μαθηματικών Δ.Π.Γεωργιάδη σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.
Μελέτη
1910 Οκτώβριος 8
infolib image control
Αίτηση του Δ.Αν.Τσίντου προς το Υπουργείο Παιδείας με την οποία ζητεί να επανέλθει στη θέση της δημοδιδασκάλας η αδελφή του Ιωάννα Τσίντου.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του υφηγητή της ωτολογίας και ρινολαρυγγολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, Δημ.Δημητριάδη, προς τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Απ.Αλεξανδρή, σχετικά με την ίδρυση Κλινικής Ωτολαρυγγολογικής.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα περί της χρησιμότητος της έδρας της ιστορίας της Ιατρικής και των νόσων εν τη Ιατρική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου.
Υπόμνημα
<1911>
infolib image control
Πρότασις νόμου περί εξασκήσεως της Ιατρικής εν Ελλάδι.
Πρόταση Νόμου
1911 Ιούνιος 27
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί εξασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι.
Σχέδιο νόμου
1911 Ιούνιος 27
infolib image control
Αίτηση του Σπ.Δαμασκηνού προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της Ελλάδας με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση υποψηφιότητάς του για την έδρα του Εμπορικού Δικαίου.
Αίτηση
1912 Ιούνιος 5
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το ζήτημα της διαχείρησης του Βασιλικού Θεάτρου.
Έκθεση
<1913>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου στο οποίο αναφέρεται "Τω εκλαμπροτάτω κ.κ. Ελ.Βενιζέλω προέδρω κ.τ.λ.. Ενταύθα".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μαυροκορδάτου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας σχετικά με την κενή θέση της επισκοπής Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 4
infolib image control
Σημείωμα
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Αίτηση της Αν.Ν.Ναούμ προς το Υπουργείο Παιδείας με την οποία ζητεί να διοριστεί στην επαρχία Πατρών ή της Αιγιαλείας ή των Καλαβρύτων.
Αίτηση
1918 Ιούλιος 25
infolib image control
Απολυτήριο της Αν.Ν.Ναούμ από το Διδασκαλείο Θηλέων Πατρών.
Απολυτήριο
1928 Ιούλιος 7
infolib image control
Υπόμνημα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ανάγκη ανιδρύσεως του Πανεπιστημίου.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα επί της λύσεως του διδακτηριακού ζητήματος της πόλεως των Αθηνών.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή Επιτροπής φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί της προτάσεως του Νόμου Περί τμηματικών εξετάσεων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εισηγητική Έκθεση
<1929>
infolib image control
Πρότασις Νόμου Περί τμηματικών εξετάσεων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόταση Νόμου
1929
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Γ.Ιωάννου σχετικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το διορισμό ειδικών καθηγητών για το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μαργαρίτη προς τον Στεφάνου σχετικά με το ζήτημα του Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Εμπιστευτικόν Υπόμνημα αφορών την τροποποίησιν του νόμου του Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της τροποποίησης του Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μαργαρίτη προς τον Στεφάνου σχετικά με την τοποθέτηση καθηγητή σε δύο δημόσια ιδρύματα με εισήγηση του Α.Καζαντζή.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα των Φοιτητών Γεωπονικού Φ.Σ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Παδείας της Ελλάδας και προς το Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδας σχετικά με την λειτουργία του Γεωπονικού Τμήματος.
Υπόμνημα
1933 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας Θ.Τουρκοβασίλη προς τον Αλ.Δελμούζο σχετικά με την επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου ίσου με τον μηνιαίο του μισθό.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας Θ.Τουρκοβασίλη προς τον Αλ.Δελμούζο με την οποία τον καλεί σε απολογία για την δημοσίευση άρθρων, τα οποία επικρίνουν νομοσχέδια της κυβέρνησης.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Δελμούζου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κλήση του για απολογία για την δημοσίευση άρθρων του με τα οποία έκρινε παιδαγωγικά νομοσχέδια.
Επιστολή
1933 Οκτώβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα περί εκδόσεως αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακας με τον προϋπολογισμό των εξόδων για την έκδοση βιβλίων.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Σχολείων, Εφραίμ Γκίνη.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Σ.Α.Παπαβασιλείου με τίτλο εκπαιδευτική πολιτική.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο Περί ιδρύσεως οργανισμού παρεμφερούς προς την Βρετανικήν Βιβλικήν Εταιρείαν ή την Εταιρείαν Βορομαίου εν Γερμανία.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το νόμο Περί Πανεπιστημίου.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χ.Στρατούλη προς τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με την οποία προτείνεται ο διορισμός του καθηγητή Α.Σπίρλα για το μάθημα της Παθολογικής Ανατομίας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστημονικαί διατριβαί Α.Σπίρλα και κρίσεις περί αυτών.
Μονόφυλλο

Bρέθηκαν 42 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution