Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π. Δημητριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο σημειώματός του για την Ίμβρο και την Τένεδο και τον παρακαλεί να επιδιώξει τη λύση του ζητήματος των δύο νησιών κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Σημείωμα του Π. Δημητριάδη περί της εν Ίμβρω και Τενέδω καταστάσεως.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Δαμιανού Σωτηριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει υπόμνημα για την Οργάνωση Παμβαλκανικής Υγιεινής.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Δαμιανού Σωτηριάδη προς τον Πρόεδρο της Πρώτης Βαλκανικής Διασκέψεως Α. Παπαναστασίου για την Οργάνωση της Παμβαλκανικής Λαϊκής Υγιεινής.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Σημείωμα του Δ. Σωτηριάδη επί του υπομνήματος για την Οργάνωση της Παμβαλκανικής Λαϊκής Υγιεινής.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε. Βενιζέλου προς τον Δ. Σωτηριάδη με την οποία τον ευχαριστεί για το υπόμνημα σχετικά με την Οργάνωση Παμβαλκανικής Λαϊκής Υγιεινής και τον πληροφορεί οτι ο Πρόεδρος θα το διαβάσει με ενδιαφέρον.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Μηχανικού Δ. Γεωργόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της τροποποίησης της χάραξης της Γραμμής Καλαμπάκας - Βέρροιας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Δ.Π. Παπαστρατή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση του Αμερικανικού Τραπεζικού Ομίλου Harriman να χρηματοδοτήσει την κατασκευή των υπονόμων των δήμων με ελληνικές τεχνικές εταιρείες.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Δ.Π. Παπαστρατή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά δανείου ομολογιακού των τραπεζιτών G.V.Grace Company του Τραπεζιτικού Ομίλου Harriman.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Β. Καραπαναγιώτη προς το Δικηγόρο Δ. Παπαστρατή με την οποία τον ενημερώνει ότι η Κυβέρνηση δεν είχε λάβει καμία απόφαση για το θέμα της κατασκευής του δικτύου υπονόμων και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να του απαντήσει στα θέματα της επιστολής του.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του εκπροσώπου των διαλυόμενων Μονών της Κρήτης Αρχιμανδρίτη Διονυσίου Βασιλάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει υπόμνημά τους και ζητά την προστασία του.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα των Μοναχών των διαλυόμενων Μονών Κρήτης προς την Ιερά Σύνοδο της Κρήτης σχετικά με το διάταγμα περί ρευστοποίησης της μοναστηριακής περιουσίας και του σχετικού άρθρου του περί διάλυσης κάποιων Μονών.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Προηγούμενου της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου Νήφωνα Χατζηανδρικόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα προνόμια και δικαιώματα της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα των κλητήρων του Δήμου Ηρακλείου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του ζητούν να τους δοθεί κάποια μονιμότητα ανάλογη προ τους υπόλοιπους Δημοτικούς Υπαλλήλους.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του αρχιτέκτονα μηχανικού Κωνσταντίνου Σγούτα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αντίγραφο άρθρου του με σκέψεις για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 12
infolib image control
Άρθρο του αρχιτέκτονα μηχανικού Κωνσταντίνου Σγούτα (δημοσιεύτηκε στο Ελεύθερο Βήμα) για την τοποθέτηση και ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου.
Άρθρο
1930 Οκτώβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Κ. Παπαδέτου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την είσπραξη των χρεών των αστών προσφύγων και τη ρύθμιση των οφειλών αυτών προς την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Π. Καλλιγά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό της θέσης του Δικαστικού Μεγάρου και του αποστέλλει σημείωμα και φωτογραφίες του διαγράμματος της περιοχής που θεώρησαν κατάλληλη για την ανέγερσή του δύο Επιτροπές.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 13
infolib image control
Σημείωμα του Π. Καλλιγά για τη θέση ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου.
Σημείωμα
infolib image control
Αίτηση του απόστρατου Ταγματάρχου Πεζικού Λεωνίδα Παπαδόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο να ληφθούν υπόψη τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά της πολεμικής του δράσης, ζητώντας ν' αναγραφεί σε μεγαλύτερο πίνακα από τον Γ' που τον κατέταξε το Στρατιωτικό Συμβούλιο.
Αίτηση
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Πιστοποιητικό του Διοικητή του 16ου Συντάγματος Πεζικού Γεώργιου Ζήρα περί των τραυμάτων του Λοχαγού Λεωνίδα Παπαδόπουλου κατά τους Μικρασιατικούς Πολέμους.
Πιστοποιητικό
1922 Μάιος 18
infolib image control
Δίπλωμα Απονομής Μεταλλίων στον Ανθυπολοχαγό Πεζικού Λεωνίδα Παπαδόπουλο για τη συμμετοχή του και τον τραυματισμό του στις μάχες Ελασσώνας και Σαρανταπόρου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.
Δίπλωμα
1914 Μάρτιος 25
infolib image control
Βεβαίωση του Ιατρού, Διευθυντή του ΥΙΙ Β' Χειρουργείου, Ευάγγελου Αθανασάκου περί τραύματος του Λοχαγού Λεωνίδα Παπαδόπουλου στην αριστερή κνήμη από χειροβομβίδα και επιστροφής του στο Σώμα του οικειοθελώς.
Βεβαίωση
1921 Αύγουστος 31
infolib image control
Απόσπασμα ημερήσιας διαταγής 16ου Συντάγματος Πεζικού της 10ης Μαρτίου 1922 περί απονομής Χρυσού Αριστείου Ανδρείας στον Λοχαγό Λεωνίδα Παπαδόπουλος.
Ημερήσια διάταξη
1922 Μάρτιος 10
infolib image control
Απόσπασμα ημερήσιας διαταγής του 16ου Συντάγματος Πεζικού της 23ης Ιουνίου 1922 περί προτάσεως του Συνταγματάρχη Γεωργίου Ζήρα να απονεμηθεί στο Λοχαγό Λεωνίδα Παπαδόπουλο μετάλλιο στρατιωτικής αξίας.
Ημερήσια διαταγή
1922 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του αρχιτέκτονα Ανδρέα Α. Κριεζή προς τον Ε. Βενιζέλο για τη μεταρρύθμιση του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί συμπληρώσεως του από 10 Ιανουαρίου 1930 Ν.Δ. περί του τρόπου της διαθέσεως της εν Κεφ. 27 αριθ.2 του προϋπολογισμού των εξόδων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας της χρήσεως 1929 - 1930 αναγραφείσης πιστώσεως διά την μεταρρύθμισιν των Παλαιών Ανακτόρων εις Μέγαρον Βουλής και Γερουσίας.
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Εισήγηση του Γερουσιαστή Κοζάνης Γ. Κακουλίδη προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Αχιλλέα Παπαδάτο με γνώμες του για τη σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνης.
Εισήγηση
1930 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γενικού Διοικητή Γ. Κακουλίδη προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Α. Παπαδάτο σχετικά με το καπνεμπόριο της Ξάνθης.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών Δημητρίου - Νότη Μπότσαρη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του παρέχει οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία των θωρηκτών Κιλκίς - Λήμνος και τα οφέλη από τον παροπλισμό τους.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χορήγηση και σ' αυτούς του μηνιαίου επιδόματος ενοικίου που δόθηκε στου δικαστικούς υπαλλήλους.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Ευάγ. Κρητικού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τη μελέτη του περί της διαχείρισης των Ανωνύμων Εταιρειών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος
infolib image control
Μελέτη του δικηγόρου Ευάγ. Κρητικού σχετικά με τις τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν τη διαχείριση των Ανώνυμων Εταιρειών.
Μελέτη
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Επ. Χαρίλαου σχετικά με την υπόθεση των τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδονίας.
Σημείωμα
1930 Νοέμβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα του εργολάβου Αλυκών Σαγιάδος Γ. Σπάθα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το θέμα της αποζημίωσής του λόγω των πλημμυρών του 1925.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 26
infolib image control
Προκήρυξη με τίτλο: Περί της δι' εργολαβίας διαρρυθμίσεως και καλλιεργείας της αλυκής Σαγιάδος.
Προκήρυξη
1919 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Προϋπολογισμός της απαιτουμένης δαπάνης διά τήν διαρρύθμισιν και επέκτασιν τής Αλυκής Σαγιάδος.
Πίνακας
1919 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Διάταγμα με τίτλο: Περί της καλλιεργείας των αλυκών του Κράτους.
Διάταγμα
1916 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Αίτηση του εργολάβου Αλυκών Γ. Σπάθα προς το Τμήμα Αλυκών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όπως ανυψωθούν οι άλωνες των αλυκών του και του αποσταλλούν τα οφειλόμενα χρήματα.
Αίτηση
1923 Ιούλιος 22
infolib image control
Γνωμοδότηση του Επιθεωρητή των Αλυκών προς το Τμήμα Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας περί αναγκαιότητας κατασκευής προχωμάτων στις αλυκές Σαγιάδος με επιβάρυνση του Κράτους.
Γνωμοδότηση
1923 Αύγουστος 4
infolib image control
Έκθεση του Οργανωτή των Αλυκών J. Santoja προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Δούζινα σχετικά με την ανάγκη προκήρυξης διαγωνισμού για τη μεταφορά των αλάτων σε υψηλότερο χώρο και την ανύψωση των πλαϊνών αλώνων βάσει του σχεδίου.
Έκθεση
1924 Ιούλιος 9
infolib image control
Αίτηση του εργολάβου Αλυκών Σαγιάδος Γ. Σπάθα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη όπως του επιστραφεί το ποσό των 230.000 που του κρατήθηκε από την αμοιβή του και του δοθεί παράταση 2 χρόνων μίσθωσης των αλυκών ως αποζημίωση για την καταστροφή που είχε υποστεί.
Αίτηση
1929 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη προς τον Εργολάβο Αλυκών Γ. Σπάθα με την οποία απορρίπτει τα αιτήματά του περί μη επιστροφής της αποζημίωσης που είχε λάβει και διετούς παράτασης εκμετάλλευσης των αλυκών που ζητούσε.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον εργολάβο Αλυκών Σαγιάδος Γ. Σπάθα με την οποία του αποστέλλει την άποψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημά του.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως Δ. Φραγκόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τις αιτήσεις για εξαίρεση από την απαλλοτρίωση τεσσάρων ιδιοκτητών στη Λεωφόρο Συγγρού.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα των Γεωργικών Οργανώσεων του Νομού Χανίων προς τον Ε. Βενιζέλο για την εξασφάλιση κατώτατης τιμής του ελαιολάδου και την κατάργηση κάθε εξαγωγικού δασμού της εξαγομένης στο εξωτερικό ελαιοπυρήνης.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του F.H. Rees προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση ειδικού δανείου για τη Νέα Σμύρνη, επισημαίνοντας τα αρνητικά σημεία της πρότασης του Γαλλικού Ομίλου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Διατάξεις σύμβασης έκδοσης ομολογιών με την επωνυμία "Ομολογίαι Κτηματικής Πίστεως των επί της Λεωφόρου Συγγρού και Πειραϊκής Χερσονήσου νέων Συνοικισμών των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς".
Σύμβαση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του F.H. Rees προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαφή που είχε με τον Α. Διομήδη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Εμμανουηλίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με άρθρα εφημερίδων για την ανέγερση της Νέας Σμύρνης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προσφυγικοί Συνοικισμοί Ανεγερθέντες εν Αθήναι, Πειραιεί και Περιχώροις από του Ιουλίου 1928 και εφεξής.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Επιστολή χρηματιστών προς τον Ε. Βενιζέλο για τα αίτια της πτώσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Βουλευτή Αθηνών Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο για τα συμβαίνοντα στο χώρο της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Ιατρικά Χρονικά.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Σεπτέμβριος
infolib image control
Spes. Συνεταιρισμός Ιατρικού και Φαρμακευτικού Σώματος της Ελλάδος.
Πίνακας
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί μεταρρυθμίσεως των διατάξεων περί συστάσεως φαρμακείων".
Φυλλάδιο
1929
infolib image control
"Παστέρ". Φαρμακευτική και Χημική Βιομηχανία Α.Ε.
Φυλλάδιο
1930 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Μ. Πεσμαζόγλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις δημοπρασίες προς εκποίηση άχρηστων πολεμικών υλικών (όπλων και φυσιγγίων) προερχόμενων από λάφυρα των πολέμων από το 1912 και μετά.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα προς τον Ε. Βενιζέλο επί του ζητήματος του ελαίου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Πίναξ εμφαίνων τ' αποθέματα ελαιολάδων εις τας κυριωτέρας περιφερείας του Κράτους επί τη βάσει των υπό των οικείων Γεωργικών Επιμελητηρίων παρασχεθέντων αριθμών τα τέλη Απριλίου 1930.
Πίνακας
1930 Απρίλιος
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Πίναξ εμφαίνων τας εξαχθείσας εις το εξωτερικόν ή μεταφερθείσας εις το Εσωτερικόν ποσότητας ελαιολάδου των κάτωθι περιφερειών και ετών εις οκάδας.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Πίναξ εμφαίνων την μέσην ετησίαν παραγωγήν και κατανάλωσιν ελαιολάδου κατά την πενταετίαν 1925 - 1929 επί τη βάσει των υπό των Γεωργικών Επιμελητηρίων παρασχεθέντων αριθμών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα του Δημητρίου Ν. Φιλάρετου προς τον Ε. Βενιζέλο για την ανάγκη συμμετοχής στην Αγροτική Τράπεζα.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα του Ν.Σ. Κουμαντάρου προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα του άρτου.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Κατάστασις εμφαίνουσα τα Βιομηχανικά έξοδα αλέσεως σίτου του Κυλινδρομύλου της εν Πειραιεί Ανωνύμου Αλευροποιητικής Εταιρείας "Ευρώτας" από της 1ης Ιανουαρίου - 31ης Οκτωβρίου 1930 ήτοι επί 10 μήνας και επί αλεσθέντος ποσού σίτου οκάδ. 21.393.160.
Πίνακας
1930
infolib image control
Επιστολή Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα των αποζημιώσεών τους.
Επιστολή
1930
infolib image control
Σημείωμα του Κλ. Γεωργιάδη προς τον Ε. Βενιζέλο για την υπάρχουσα αστυνομική δύναμη και την ανεπάρκειά της για τις απαιτήσεις και τον πληθυσμό που υπάρχει.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή της Σχολής και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των παρεχομένων μέσων της.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα της Ιατρικής Σχολής περί υποδείξεως πόρων και νομοθετικών μέτρων προς επίτευξιν της επιλύσεως των αφορώντων εις την συντήρησιν των ιδρυθησομένων δύο μεγάλων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 17
infolib image control
Υπόμνημα των Φιλελεύθερων Βουλευτών Κερκύρας προς τον Ε. Βενιζέλο περί των τοπικών ζητημάτων της Κέρκυρας.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Γεωργίας Κ. Σπυρίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εξαγοράς του κτήματος Αχμέτ Αγά Ευβοίας ιδιοκτησίας Baker.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Philip Noel Baker προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του προς τον Υπουργό Γεωργίας Κ. Σπυρίδη.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Philip Noel Baker προς τον Υπουργό Γεωργίας Κ. Σπυρίδη σχετικά με το κτήμα της συζύγου του στην Εύβοια.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 23
infolib image control
Υπόμνημα των Εμποροεπαγγελματικών Τάξεων Πτολεμαΐδας προς τον Ε. Βενιζέλο για την ανάγκη επιβολής τοκοχρεωλυτικού χρεωστασίου.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Εσωτερικών Γ. Σίδερη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του άρτου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Αίτησις του Προηγούμενου της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και εκπροσώπου των λοιπών Πατέρων της Μονής Νήφωνος Χατζηανδρικόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα προνόμια της Μονής και εξαίρεσής της από το νόμο της ρευστοποίησης.
Αίτηση
1930

Bρέθηκαν 76 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution