Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για τον διορισμό του Καζαντζάκη στο Υπουργείο Εξωτερικών και για το ζήτημα των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για την επανάληψη της δραστηριότητας των Βουλγάρων Κομιτατζήδων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επιθέσεις ανταρτών.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Νεγρεπόντη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή ελληνικών τίτλων και δανείων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παραμονή του Ιταλού συνταγματάρχη στην Κέρκυρα.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη σύσταση επιτροπής Θρακών για έκκληση προς τον Wilson.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη φωτογράφηση του Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση της 6ης Σεπτεμβρίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απόδοση κτημάτων σε Μωαμεθανούς Έλληνες υπηκόους.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τον Έλληνα γραμματέα στο Προξενείο της Ρόδου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το προσωπικό της Ηπείρου και τον Πρόξενο Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Πολέμου για τη Σμύρνη και την τύχη του Ανατολικού Βιλαετίου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτεμβρίος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με τον Νεότουρκο, που παρακολούθησε τις εργασίες της Συμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διευθέτηση των κτημάτων του Φαδήλ Βασέλ.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρασημοφόρηση του ναυάρχου Lebon.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στις περιοχές Ομερλού και Αντιτζέντε.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση του Λέοντος Μελά.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στις περιοχές Ομερλού και Αντιτζέντε.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τον αφοπλισμό Χριστιανών από Αλβανούς και τους εκβιασμούς Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη διαφωνία Ελλήνων και Ιταλών για το διαχωρισμό της ελληνικής και ιταλικής ζώνης κατοχής.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πρόσκληση του Ελληνικού Συνδέσμου για την Κοινωνία των Εθνών στο Συνέδριο στις Βρυξέλλες.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του πρίγκηπα Χριστοφόρου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την οικονομική βοήθεια στην οικογένεια Eydoux.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαμαντόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υπόθεση Φιούμε.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την καταβολή της προκαταβολής σε Έλληνες υπαλλήλους Τούρκους υπηκόοους της Διεθνούς Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαμαντόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη βοήθεια προς τους Ηπειρώτες.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με προτάσεις για την προμήθεια σιτηρών.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά μα την κατάληψη χωριών που εγκαταλείπουν οι Ιταλοί στην περιοχή της Κόνιτσας.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Αδοσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη επισκευής ελληνικών σχολείων και αποστολής δασκάλων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιστροφή αίτησης του Εμμ.Παπαμαρκάκη, υπαξιωματικού της Γαλλικής χωροφυλακής.
Διαβιβαστικό
1919 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ζυμβρακάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα παράπονα του πρώην χωροφύλακα Παπαμαρκάκη.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Παπαμαρκάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του για επιστροφή στο σώμα της χωροφυλακής.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 18
infolib image control
Ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas για την υποδοχή του στρατηγού Franchet d Esperey στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με το ελληνο-σερβο-ρουμανικό υπόμνημα προς το Συνέδριο της Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προπαγάνδα για αυτονομία της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά της Στρατιωτικής Αποστολής Σόφιας για την απόδοση κτηνών.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παρουσία αντιπροσώπων του Μουσταφά Κεμάλ στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νϊδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή Αντιτζέντε και στην περιφέρεια Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα του Εμμ.Καράσι να αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη στρατιωτική αποστολή της Ρωσίας στο Δενικί.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Διαμαντόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο Βελιγράδι.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τους στρατολογηθέντες Έλληνες στην Αμερική.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με απεργία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων στην Αγγλία.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Αγγλίας και Σοβιέτ.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάληψη της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με το τέλος εργασιών της Ανακριτικής επιτροπής.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου για την κατάσταση στην Ανατολή και στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Ν.Πολίτη για τον Ρέντη σχετικά με αίτημά του για αποστολή των πρακτικών της σύμβασης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Διαμαντόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης στη Γιουγκοσλαβία.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις οικονομικές προσόδους της Αδριανούπολης.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση του Αγνίδη για το Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με την απεργία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με δημοσιεύματα των ελληνικών εφημερίδων για την πολιτική του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με δημοσιεύματα του Ελληνικού Τύπου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το γάμο του υποστράτηγου Μαζαράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσίευμα για το διορισμό του ως πρεσβευτή στο Βερολίνο.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάσταση σε Οδησσσό, Κίεβο και με τις ταλαιπωρίες των Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ανατίναξη γέφυρας.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διακοπή κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Εσκί Σεχίρ-Άγκυρα.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσίευμα για το κίνημα Banditisme national.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με επιστολή του Crossfield στους Times.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρησή του για Βουδαπέστη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις επαφές του για το ζήτημα της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτεμβρίος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υποβολή πρωτοκόλλου από Εβραίους στη Συνδιάσκεψη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συζήτησή του με τον Αρχιραββίνο.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την περίθαλψη ορφανών της Ανατολικής Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση του Ρούσσου από την Αλεξάνδρεια.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με γεγονότα στην Τραπεζούντα.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην περιφέρεια Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Clemenceau σχετικά με το διορισμό του Μαζαράκη στην Ανακριτική Επιτροπή.
Επιστολή
1919 Σεπττέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στον τομέα Κιόσκ και Μαγνησίας.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τους Έλληνες πρόσφυγες από το Κάρς.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με τα έξοδα νοσηλείας αξιωματικών.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα Αλαβανών να μεταναστεύσουν στην Αμερική και να παρέμβει ο Πάπας.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις δηλώσεις Tittoni.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαμαντόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Σερβία.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες του Ισμαήλ Χακή στη Θράκη για τη σύλληψη και απόλυσή του.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απεργία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων στην Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με την αναχώρηση του Μαζαράκη για την Κωνσταντινούπολη με την Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες στην Αλβανία.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα Τούρκων βουλευτών στη Συνδιάσκεψη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνάντησή του με τον διευθυντή του γραφείου τοπυ Υπουργού των Εξωτερικών.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στον τομέα Κιόσκ και στα υψώματα Ομερλού.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στον τομέα Κιόσκι και στα υψώματα Ομερλού.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προσθήκη εμπορικού τμήματος στο Λεόντειο Λύκειο.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με την αίτηση άδειας από εφοπλιστές για αντικατάσταση πλοίων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για τις κινήσεις του Αγγλικού και του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του N.G.Strong προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του να υπηρετήσει στην Ελληνική Αεροπορία.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του G.Clemenceau προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαμαρτυρία του Βενιζέλου για την Ανακριτική Επιτροπή.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη σύσταση Έλληνα δασκάλου ως αντιπροσώπου στο Συνέδριο του Πιτσμπουργκ.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στις περιοχές του Αγιασουλούκ και Αντιτζέντε και στον τομέα Κιόσκ.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αλληλογραφία τους.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαφωνία του για τη μεταφορά κλάσεων 1911 και 1912.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Γρίβα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόλυση εφεδρικών ηλικιών.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Έφεσο, στα Σώκια και στην περιφέρεια Μούγλα.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ήπειρο και την Αλβανία.
Τηλεγράφημα
<1919> Οκτώβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την τιμή μιας οικίας.
Τηλεγράφημα
<1919> Οκτώβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη συνδιάσκεψη εργασίας στην Ουάσιγκτον.
Τηλεγράφημα
<1919> Οκτώβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Καθενιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάταξη οικογενειών και τη συγκέντρωση Ποντίων εθελοντών.
Τηλεγράφημα
<1919> Οκτώβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη του αρχιστρατήγου Δεπρέ στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
<1919> Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Clemenceau σχετικά με την Ανακριτική Επιτροπή και τη μη συμμετοχή του διορισμένου Έλληνα αξιωματικού.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναβολή της παρουσίας του στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
<1919> Οκτώβριος 6/19
infolib image control
Έκθεση της Διασυμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής για τα γεγονότα στη Σμύρνη κατά την αποβίβαση του Ελληνικού στρατού.
Έκθεση
1919 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του G.Clemenceau προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό των ορίων ελληνικής και ιταλικής στρατιωτικής κατοχής.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 9
infolib image control
Αναφορά κατοίκων της Πάτρας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση εταιρίας για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Έκθεση
1919 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον G.Clemenceau σχετικά με τη συμπεριφορά της Ανακριτικής Επιτροπής απέναντι στο Μαζαράκη.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για το θέμα της Βόρειας Βουλγαρικής Θράκης, των Πομάκων και των Τούρκων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο για τις επιθέσεις ανταρτών εναντίον του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ψαρούδα προς τον Ν.Πολίτη με την οποία διαβιβάζει έκθεση του Τραυλού προς τον Αλ.Βούρο.
Διαβιβαστικό
1919 Οκτώβριος 12/25
infolib image control
Έκθεση του Ηλ.Τραυλού προς τον Αλ.Βούρο σχετικά με την προμήθεια υλικών για τη γραμμή Παπαπούλι-Τοπσίν.
Έκθεση
1915 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Κανελλόπουλο για τον Α.Μαζαράκη σχετικά με την απάντηση προς την Ανακριτική Επιτροπή.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 14
infolib image control
Διάβημα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με την απόφαση της Ανακριτικής Επιτροπής για τα γεγονότα στη Σμύρνη.
Διάβημα
1919 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Clemenceau σχετικά με τις μεροληπτικές ανακρίσεις της Διασυμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την υπόθεση κατάθεσης μαρτύρων για τα γεγονότα στη Σμύρνη.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με πρόταση της Αγγλικής Kυβέρνησης να παραχωρηθεί στην Ελλάδα η Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητεί διευκρίνιση για τηλεγράφημα που έχει ήδη λάβει.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 28/Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιεύματα του Ελληνικού και του ξένου Τύπου για τα εθνικά θέματα.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διακοίνωση της Πρεσβείας της Αμερικής για τη στρατολόγηση όσων υπηρέτησαν στον Αμερικανικό στρατό.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή χρημάτων για τα έξοδα της Ελληνικής Αποστολής.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη λογοκρισία στον τουρκικό τύπο.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την εγκατάσταση γραφείου της Αποστολής στην Τιφλίδα.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με διαμαρτυρία του Μουφτή Αϊδινίου για πλαστοπροσωπεία.
Τηλεγράφημα
1919 Οκτώβριος 31
infolib image control
Έκθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τη Βρετανική Κυβέρνηση σχετικά με τα γεγονότα στη Σμύρνη.
Έκθεση
1919 <Οκτώβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη για δημοσίευμα στη Λωζάννη σχετικό με την κατάσταση στη Ανατολία.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη για την αγορά αυτοκινήτου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη και το νέο προορισμό της Αμερικανικής Αποστολής.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη για τη χρηματική αποστολή .
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα του συναλλάγματος και της ισοτιμίας του δολλαρίου προς τη δραχμή.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη για την υπόθεση δύο πλοίων του Αμπατιέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παρασημοφόρηση του αρχηγού του Σερβικού στρατού Μίσιτς.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με καταγγελίες Τούρκων στην Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το τηλεγράφημα που εστάλη για την οργάνωση της χωροφυλακής.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την οικονομική βοήθεια στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη θέση στην οποία βρίσκεται ο Συνταγματάρχης Βένης.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη για την αποστολή έκθεσης.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.
Συνέντευξη
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή χρημάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την είσοδο Τουρκικών οικογενειών στην Ελλάδα διωκόμενων από Βούλγαρους.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για την ημερήσια διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τους σωματάρχες.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο για την υποδοχή του αρχιστράτηγου Δεπρέ στη Θεσσαλονίκη και για τη συζήτηση του για το Βαλκανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνέντευξη του Μεγάλου Βεζύρη για τη χρηματική βοήθεια τ τους Αμερικάνους και τους Άγγλους.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζονται συγχαρητήρια.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την καταπίεση του Τουρκικού πληθυσμού στη Δυτική Θράκη από Βούλγαρους.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με προμήθεια άνθρακα.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για το θέμα της διοίκησης του Πατριαρχείου και την εκλογή Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τους πρόσφυγες από τον Καύκασο, τον Πόντο και την Νότια Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή για την κατάληψη του Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για την απέλαση υπηκόων των δυνάμεων της Συνεννόησης από τις Οθωμανικές Αρχές.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για τη μετάβαση του Γάλλου αρχιστράτηγου στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή για τη διάψευση δημοσιεύματος του Πιέρ Λοτί για τη δολοφονία ενός Άγγλου και ενός Γάλλου από Έλληνες.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για τη διακοπή της σιδηροδρομικής γραμμής της Ανατολής από Τουρκικές δυνάμεις του "Ανεξάρτητου Κομιτάτου του Ικονίου".
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο για την άφιξη του Μητροπολίτη Δυρραχίου στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ίδρυση αγγλογαλλικής εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με δημοσίευματα εφημερίδων στις 20 Αυγούστου 1919.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για την κίνηση των Γαλλικών μεραρχιών.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συμπλοκές της 1ης και της 2ας Μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή για την απόφαση των Άγγλων για τον καθορισμό του καθεστώτος της Ελληνικής κατοχής.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο για την κατάσταση στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις θέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της αντιπροσωπείας της Σερβίας για εκκλησιαστικά θέματα.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο για τη στρατιωτκή κατάσταση.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή για την εισαγωγή συναλλάγματος και τις επιπτώσεις.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη για τη σύγκρουση Αρμενίων και Ελλήνων με Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πίεση που ασκούν οι Τουρκικές αρχές στους Έλληνες για τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη σύσταση σχολής της χωροφυλακής και με την προπαγάνδα μωαμεθανών κατά των Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποζημείωση στο Βαλή της Σμύρνης για ζημιές που υπέστη κατά την κατάληψη της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνεννοήσεις του Μαζαράκη, του Χακή Μπέη και των πρώην βουλευτών της Βουλγαρικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Σερβικής αντιπροσωπείας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκκληση των Θρακών στον αμερικανικό λαό και την Αμερικανική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή μεταξύ Τσάτ και Οδεμησίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις σχέσεις με τον αρχηγό των Μεβλεβήδων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Αγγλική Κυβέρνηση σχετικά με την προστασία των Χρισταινών της Μικράς Ασίας.
Τηλεγράφημα
<1922> Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τις εργασίες της συμμαχικής ανακριτικής επιτροπής.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχτικά με την περίθαλψη των προσφύγων του Πόντου, Καυκάσου και της Θράκης.
Τηλεγράφημα
<1919>Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίθεση Τούρκων σε ελληνικό φυλάκιο.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη για τη δημιουργία νέας Επιτροπής για την εκτίμηση φθορών και απωλειών στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνέντευξη του Τούρκου Γενικού Διοικητή Χωροφυλακής για τις δυνάμεις στην Ανατολή.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις στρατιωτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αισιοδοξία στην Τουρκία για την πολιτική κατάσταση.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσίευμα για καταβολή 1500 λιρών ως αποζημίωση στον Βαλή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις εκδηλώσεις για την ονομαστική γιορτή του Βασιλιά Αλέξανδρου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ανατίναξη γέφυρας στη γραμμή Εσκή Σεχίρ-Άγκυρα.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με πληροφορίες για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις αντιδράσεις των μωαμεθανών της Θράκης στις ενέργειες των Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με ανακοίνωση του Wilson για την παρουσία της Τουρκίας στο Συνέδριο Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη σύναψη δανείου 8 εκατομμυρίων λιρών.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη διάψευση της δολοφονίας Άγγλου και Γάλλου σταθμάρχη από Έλληνες.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Clemenceau σχετικά με τον παραμερισμό της Ελληνικής Αντιπροσωπείας από τις εργασίες της Ανακριτικής Επιτροπής .
Επιστολή
<1919> Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Νεγρεπόντη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη βοήθεια στους Αρμενίους.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εργασίες της ανακριτικής Επιτροπής και τη μεροληψία της υπέρ των Τούρκων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή για τον Μαρκαντωνάκη σχετικά με την κατοικία του στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης την 1η Σεπτεμβρίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με επικείμενο υπομνήμα της Τουρκίας στη Συνδιάσκεψη για τις βιαιοπραγίες των Ελλήνων στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με διαβήματα της Τουρκίας για την παρουσία της στο Συνέδριο Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη θέση της Ανακριτικής Επιτροπής για τις βιαιότητες στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης την 2α Σεπτεμβρίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δήλωση του Υπουργού Στρατιωτικών της Τουρκίας για την κατάσταση στην Ανατολή.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης την 3η Σεπτεμβρίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις κινήσεις των Θρακών για την διενέργεια εκκλήσεως στην ύπαιθρο.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το τηλεγράφημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Σεβαστείας προς την τουρκική κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάψευση από το βουλευτή Χουσαμεδίν για κατάληψη κτήματος της μητέρας του.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τις προϋποθέσεις που έθεσε για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εξηγήσεις του Κατεχάκη για τις καταγγελίες των Εβραίων για κακή συμπεριφορά απέναντί τους.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις συστάσεις των Αρμοστών προς την Υψηλή Πύλη για το σύστημα που αντικατάστησε τις διομολογήσεις.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις σχέσεις του Ελληνικού στρατού με τους Τούρκους και τους Εβραίους.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επιθέσεις ανταρτών στην περιφέρεια Αϊδινίου.
Τηλεγράφημα
<1919> Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με σηζήτηση των όρων για τη συνθήκη με τη Βουλγαρία από το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο.
Τηλεγράφημα
1919 Σεπτέμβριος 19

                                                                            infolib-libsolution