Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του J. M. Killeen προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη χορήγηση συναλλάγματος για τα αυτοκίνητα της εταιρείας στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του J. M. Killeen προς τον υπουργό Οικονομικών Κ. Βαραβαρέσσο σχετικά με τη χορήγηση συναλλάγματος για αυτοκίνητα της εταιρείας στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του J. M. Killeen προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Στ. Κωστόπουλο σχετικά με τη χορήγηση συναλλάγματος για τα αυτοκίνητα της εταιρείας στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 4
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με τις εμπορικές πιστώσεις των Ελληνικών Τραπεζών των ετών 1928-1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με κεφάλαια από προικοδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την Αγροτική Τράπεζα.
Πίνακας
1932 Ιούλιος
infolib image control
Υπόμνημα του προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γ. Δ. Σωτηρόπουλου προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Σ. Κωστόπουλο σχετικά με την ανάγκη να γίνει κάθαρση και να ανοίξει το Χρηματιστήριο μετά από 4 έτη καθώς είναι αίτημα της μεγάλης πλειονότητας των χρηματιστών.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό από το τμήμα Διαχείρισης κτημάτων εξ ανταλλαγής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού τηλεγραφήματος προσφύγων των Τρικκάλων και υποκαταστήματος της Τράπεζας της Λάρισας.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα από τον Πρόεδρο των προσφύγων στα Τρίκαλα, Κοντό, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσωποκράτηση όσων αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις αποπληρωμής δανείων για αγορά οικημάτων.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του υποκατατήματος Λάρισας της Εθνικής Τράπεζας προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις οφειλές προσφύγων από τα Τρίκαλα προς την Τράπεζα.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Σημείωμα από το Τμήμα Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με το ύψος του συναλλάγματος για το έτος 1928.
Σημείωμα
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη χορήγηση συναλλάγματος σε 20 μονές του Αγ. Όρους για αγορά σιτηρών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα του προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Δ. Διαλέτη προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου.
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας προς τον Ε. Βενιζέλο και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Στ. Κωστόπουλο σχετικά με την ανάγκη παρέμαβασής τους ώστε να δοθούν δύο δάνεια από τις Τράπεζες 36 και 110 εκατ. δρχ. αντίστοιχα, ώστε ο οργανισμός να συνεχίσει τα έργα ανοικοδόμησης στην Κόρινθο.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συλλόγου Προστασίας Ελληνικών Προϊόντων εγγράφων προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αντίγραφο αίτησης της Επιτροπής των Βιομηχάνων κορδελοποιών.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Προστασίας Ελληνικών Προϊόντων προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Σ. Κωστόπουλος και Οικονομικών Κ. Βαρβαρέσσο σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου τρέχοντος περί προτιμήσεως των ελληνικών προϊόντων.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπή Ελλήνων Βιομηχάνων Κορδελλοποίας προς τον Ε. Βενιζέλο, τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας και Στρατιωτικών,τον Σ.Ε.Β., την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών και τον Σύλλογο Προστασίας Ελληνικών Προϊόντων σχετικά με το διαγωνισμό προμήθειας 450.000 μέτρων ταινίας περικνημίδων για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Έκθεση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στο εθνικό εμπόριο και προτεινόμενα μέσα αντιμετώπισής της.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 28
infolib image control
Πίνακες από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με την πορεία των τιμών και των επιτοκίων σε Ελλάδα και εξωτερικό κατα τα έτη 1929 έως 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς για άμεση ανάγκη απομάκρυνσης της βάσης των φάρων από το λιμάνι και μετεγκατάστασή της, καθώς παρακωλύει εκτέλεση λιμενικών έργων.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Κατάλογος απολυμένων του Συλλόγου υπαλλήλων στην Ελλάδα της εταιρείας Eastern με τις μηνιαίες αποδοχές, τα έτη υπηρεσίας και τις οφειλόμενες αποζημιώσεις που δικαιούνται.
Κατάλογος
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα του P. Frene σχετικά με το θέμα των ανταλλάξιμων.
Υπόμνημα
1928 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα του P. Frene σχετικά με το πλεονεκτήμα για τη σύναψη δανείου από την αγορά του Λονδίνου και τα μειονεκτήματα από τη γαλλική αγορά.
Σημείωμα
1928 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το κάλυμμα σε χρυσό των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτιων δυνάμει των συμβάσεων του 1914 και του 1920.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Η Κληρονομιά
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή της Ειρήνης Νόελ - Μπέκερ προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με οικονομικό της ζήτημα.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Αίτηση της Ειρήνης Νόελ - Μπέκερ προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με οικονομικό της ζήτημα.
Αίτηση
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Το Τέρμα της Συζητήσεως.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, 3608
1932
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες για κάποιους οικονομικούς δείκτες.
Σημείωμα
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τη δημιουργία τραστ από εγχώριους αλευροβιομήχανους, οι οποίοι με σκοπό μόνο το κέρδος πέτυχαν να εισάγουν στάρι του Χαρτ - Βίντερ, αγνοώντας τα σαφώς φθηνότερα Ρωσικά και Αργεντίνικα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται τόσο η εθνική οικονομία όσο και ο καταναλωτής.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Να Ομιλήσουν Σαφώς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νικ. Πολίτη, πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι, προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνσης Ανδ. Μιχαλακόπουλο και τον υπουργό Οικονομικών Γ. Μαρή σχετικά με επαφές και ενέργειες που είχε με Γάλλους αξιωματούχους για έγκριση δανείου από τη γαλλική κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ. Τσουδερού προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη διαμεσολάβηση μεταξύ της ελληνικής και της καναδικής κυβέρνησης για την αγορά σίτου.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ. Τσουδερού προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την αποστολή χρημάτων για την κατασκευή του Cite Universitaire.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Τσουδερού προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τα σχέδια συγχώνευσης της Τράπεζας της Ελλάδος με την Εθνική Τράπεζα.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 13
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την τρέχουσα οικονομική πολιτική.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ύψος του καλύμματος.
Σημείωμα
1932
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το συναλλαγματικό απόθεμα σε χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Δημήτριου Ν. Φιλάρετου.
Επισκεπτήριο
1932
infolib image control
Υπεύθυνος της πτώσεως του εθνικού νομίσματος ο υπουργός κ. Π. Βουρλούμης.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932
infolib image control
Επί του ζητήματος της ανταλλαγής των προϊόντων.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 13
infolib image control
Σημείωμα του Προέδρου της κυβερνήσεως σχετικά με οικονομικές υποχρεώσεις.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αγοραπωλησία συναλλάγματος από 8-12 Φεβρουαρίου 1932.
Σημείωμα
1932
infolib image control
Πινακας της Τραπέζης της Ελλάδος με την κίνηση συναλλάγματος κατά την 8η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με την κίνηση συναλλάγματος κατά την 9η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με την κίνηση συναλλάγματος κατά την 10η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με την κίνηση συναλλάγματος κατά την 11η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με την κίνηση του εξωτερικού συναλλάγματος από της εφαρμογής αναγκαστικού νόμου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1931.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του τμήματος Ελέγχου Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος για τη σχέση καλύμματος και αγοραπωλησίας.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας της τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την κίνηση εξωτερικού συναλλάγματος από την εφαρμογή του αναγκαστικού νόμου μέχρι την 31 Ιανουαρίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την εξαγωγή εμπορευμάτων και οικονομικών αναγκών αλλοδαπής.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη διάθεση συναλλάγματος κατά το μήνα Οκτώβριο 1931.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη διάθεση συναλλάγματος κατά το μήνα Νοέμβριο 1931.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη διάθεση συναλλάγματος κατά το μήνα Νοέμβριο 1931.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο εγγράφου αγοραπωλησίας συναλλάγματος από 1-7 Φεβρουαρίου 1932 και άλλων εγγράφων για την κατάσταση του καλύμματος στις 7 Φεβρουαρίου.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την αγοραπωλησία συναλλάγματος από 1-7 Φεβρουαρίου 1932.
Σημείωμα
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη σύνθεση του καλύμματος κατά την 7η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις πράξεις προθεσμίας κατά την 7η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την τοποθέτηση καλύμματος κατά την 7η Φεβρουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με θέματα που αφορούν την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τα μεταναστευτικά εμβάσματα του έτους 1931.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας με την κατάσταση συναλλάγματος εισαχθέντος και οφειλόμενου από εξαγωγή προϊόντων από 21 - 31 Ιανουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη σύνθεση του καλύμματος μετά το διακανονισμό των Προαγορών και των Προπωλήσεων.
Σημείωμα
1932
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με το κάλυμμα την 31η Ιανουαρίου 1932.
Σημείωμα
1932
infolib image control
Έκθεση (πρϋπολογισμός) για την προοπτική των εσόδων, των εξόδων, της κάλυψης και των λοιπών δαπανών για το έτος 1932-1933.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Μελέτη της Υπηρεσίας Μελετών Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών Δανείων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί του εφαρμόσιμου τρόπου λειτουργίας κρατικού μονοπωλίου ή ρυθμιστικού οργανισμού εισαγωγής ειδών μεγάλης κατανάλωσης (ιδίως σίτου, ζακχάρεως, πετρελαίων, γαιανθράκων κ.λ.π.)
Μελέτη
<1932>

Bρέθηκαν 65 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution