Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Feraldi προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μια σύμβαση της Ελλάδας με την Αεροναυτική Εταιρεία Louis Godard.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Feraldi προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο, σχετικά με την προμήθεια αεροναυτικού εξοπλισμού για το Υπουργείο Στρατιωτικών.
Υπόμνημα
1910 Οκτώβριος 17
infolib image control
Μήνυση του Δ.Πουλόπουλου κατά του Η.Κατσούλη προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο.
Μήνυση
1910 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Μαλοκίνη προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ν.Ζορμπά σχετικά με την ματαίωση του μονοπωλίου της ζάχαρης.
Επιστολή
1910 Μάιος 27
infolib image control
Καταγγελία του Δ.Ηλιάκη προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο, κατά των αξιωματικών της Αποθήκης Πειραιώς.
Καταγγελία
1910 Οκτώβριος 28
infolib image control
Υπόμνημα των εις την χωροφυλακής μετατεθέντων κληρωτών της απογραφής 1909 προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν την απόλυσή τους από το στρατό.
Υπόμνημα
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ.Γάγαρη περί κατασκευή στρατιωτικής οδού από Πέτα (Άρτης) μέχρι Αγνάντων, Καλαρρυτών κ.τ.λ..
Επιστολή
1911 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτικών με την οποία διαβιβάζεται έκθεση εξέτασης των ορυκτών ελαίου.
Διαβιβαστικό
1911 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Έκθεσις εξετάσεως ορυκτών ελαίου.
Έκθεση
1911 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σύσταση ελαίου.
Σημείωμα
infolib image control
Αναφορά του Σπ.Μαρτίνου προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη της επισκευής των υποδημάτων των στρατιωτών του 12ου Πεζικού Συντάγματος.
Αναφορά
1912 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Π.Γκίκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρόταση αντικατάστασης του πρωϊνού ροφήματος των στρατιωτών με κορινθιακή σταφίδα.
Επιστολή
1912 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Αίτηση των εργατριών ραφής ιματισμού στρατού της Αποθήκης υλοκού Πολέμου Πειραιώς προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο σχετικά με την χορήγηση της εργασίας ραφής ιματισμού στρατού στον Κ.Βεργολίτη για την αποφυγή παραπόνων.
Αίτηση
1912 Οκτώβριος 13
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Πρότασις Γάλλου Μ.Σαμπρά περί ιδρύσεως εργοστασίου παραγωγής ειδών στρατιωτικών και η επ΄αυτής γνώμη του μέλους της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής Μπονιέ".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Chabrat με την οποία προτείνει την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής ειδών στρατιωτικών.
Επιστολή
1912 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Chabrat σχετικά με την εγκατάσταση εργοστασίου κατασκευής ρουχισμού και υποδημάτων για τον ελληνικό στρατό και το ναυτικό.
Υπόμνημα
1912 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8
infolib image control
Σχέδιο σύμβασης σχετικά με την εγκατάσταση εργοστασίου κατασκευής ρουχισμού και υποδημάτων για τον ελληνικό στρατό και το ναυτικό.
Σχέδιο σύμβασης
infolib image control
Επιστολή του G.Chabrat προς τον Bonnier σχετικά με την εγκατάσταση εργοστασίου κατασκευής ρουχισμού και υποδημάτων για τον ελληνικό στρατό και το ναυτικό.
Επιστολή
infolib image control
Εισήγηση με την άποψη του Bonnier για την πρόταση του Chabrat για ίδρυση εργοστασίου στρατιωτικών ειδών.
Εισήγηση
infolib image control
Επιστολή του Chabrat προς τον Bonnier σχετικά με την πρότασή του για την εγκατάσταση εργοστασίου κατασκευής ρουχισμού και υποδημάτων για τον ελληνικό στρατό και το ναυτικό.
Επιστολή
1912 Νοέμβριος 11
infolib image control
Αίτηση των Κ.Κομηντάκη, Α.Τσιμάρα και Κ.Λούτσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάταξή τους στον ελληικό στρατό ως εθελοντές.
Αίτηση
infolib image control
Αίτηση του Σ.Παπαβασιλείου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την παραπομπή του της υπόθεσης του Μανούσου Καμπανέλλη στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.
Αίτηση
1913 Μάιος 30
infolib image control
Αίτηση του Δόκιμου Εφέδρου Ιατρού Ι.Παπαευαγγέλου προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ακρόαση.
Αίτηση
1913 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Θ.Βέρρου προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο, σχετικά με την κάλυψη των αναγκών του ελληνικού στρατού από τον αγγλικό οίκο Cooper Allen & Co.
Επιστολή
<1913>
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Α.Κανελλόπουλου σχετικά με την αποστολή της παραλαβής δύο αντιτορπιλλικών από την Γερμανική Κυβέρνηση, που ανέλαβε, και με την κατηγορία για παράκουση εντολών ανάκλησής του από τη Γερμανία κατά τον πόλεμο.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα Επιτροπής Λαού Σπάρτης προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την τοποθέτηση συντάγματος στην Σπάρτη.
Υπόμνημα
1914 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του συνταγματάρχη Ι.Φικιώρη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία διαβιβάζει έκθεση οικονομικού ελέγχου για την παρασκευή άρτου για χρήση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
Επιστολή
1914 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Κ.Καποτόπουλου προς τον συνταγματάρχη Ι.Φικιώρη με την οποία διαβιβάζει έκθεση οικονομικού ελέγχου του Κένρου Εφοδιασμού και του εργολάβου κατσκευαστή άρτου ιδιώτη Αβρ.Φλωρεντή.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 8
infolib image control
Αίτηση του Γ.Ε.Ρούσσου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας με την οποία θέτει τον εαυτό του στις υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης.
Αίτηση
1914 Αύγουστος 19
infolib image control
Αίτηση του Κ.Εμ.Δεβόγα προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας με την οποία ζητεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση συμπλήρωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας.
Αίτηση
1914 Αύγουστος 26
infolib image control
Πιστοποιητικό του Αρχηγού του Εθελοντικού Σώματος Κρητών, Αντ.Μάντακα, με το οποίο πιστοποιεί ότι ο Κ.Εμ.Δεβόγας κατατάγει στο εθελοντικό σώμα υπό την αρχηγία του.
Πιστοποιητικό
1913 Ιανουάριος 13
infolib image control
Αίτηση του Γ.Γαζέπη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας με την οποία ζητεί την παραμονή του εφέδρου υπιάτρου Κ.Αντωνιάδη στο οφθαλμιατρείο της Αθήνας.
Αίτηση
1914 Αύγουστος 27
infolib image control
Αίτηση της Αντ.Βουργινάκη προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών της Ελλάδας με την οποία ζητεί να της χορηγηθεί σύνταξη.
Αίτηση
1914
infolib image control
Αναφορά του Ι.Δ.Μουρέλλου προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την αδικία εις βάρος του κατά τις προαγωγές των εφέδρων αξιωματικών.
Αναφορά
infolib image control
Αναφορά του Ι.Δ.Μουρέλλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας με την οποία εκφράζει τα παράπονά του για την αδικία σε βάρος του κατά τις προαγωγές των εφέδρων αξιωματικών.
Αναφορά
1914 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς τον Ι.Μουρέλλο σχετικά με τους προβιβασμούς των εφέδρων αξιωματικών.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 20
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του νομοσχεδίου "Περί διαλύσεως των σωμάτων Οικονομικού και Φαρμακευτικού".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί διαλύσεως των σωμάτων Οικονομικού και Φαρμακευτικού".
Σχέδιο νόμου
1914 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τρπολογία επί της 1ης και 2ας παργράφου του άρθρου 2 του Νόμου περί διαλύσεως των Σωμάτων Οικονομικού και Φαρμακευτικού.
Τροπολογία
1914 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Αίτηση παραπόνων του Α.Ξούκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας σχετικά με τον προβιβασμό του φαρμακοποιού Θ.σταθόπουλου.
Αίτηση
infolib image control
Υπόμνημα της εν Αθήναις Πανελληνίου Φαρμακευτικής Εταιρείας των νομίμων φαρμακοποιών επί του υποβληθέντος εις την σεβαστήν Βουλήν Φαρμακευτικού νομοσχεδίου.
Υπόμνημα
1914 Οκτώβριος 27
infolib image control
Ηεμερήσια διάταξη αναφορών και ερωτήσεων της Βουλής των Ελλήνων της 17 Οκτωβρίου 1914.
Ημερήσια διάταξη
1914
infolib image control
Έκθεσις του Ισχομάχου περί των Παραρτημάτων Εμπέδων Κρήτης των φυγοπολέμων και των εν Κρήτη λειτουργούντων Στρατιωτικών Καταστημάτων και υπηρεσιών.
Έκθεση
<1914>
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ε.Βενιζέλο, περί καταρτήσεως ερμηνευτικού νόμου δια το ακατάσχετον των στρατιωτικών συντάξεων.
Υπόμνημα
1915 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Διαμαρτυρία του Ν.Κοντογιάννη προς τον Υπουργό Ναυτικών της Γαλλίας σχετικά με τη μη αποζημίωσης πληροφορία του βυθισθέντος από γαλλικό υποβρύχιο.
Επιστολή
1916 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του Λόχου Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Πυροβολικού προς τον Διευθυντή των Σπουδών σχετικά με την αυθαίρετη απουσία του Κ.Ανδρέου.
Επιστολή
1916 Ιούνιος 8
infolib image control
Αίτηση του ιερομόναχου Σημαιών Ζαχαριουδάκη προς τον Ναύαρχο με την οποία ζητεί την άδεια να μεταβεί στην Κρήτη.
Αίτηση
infolib image control
Επιστολή του αρχιάτρου Κ.Ν.Σταματόπουλου προς το Φρουραρχείο Αθηνών σχετικά με την μείωση της οργανικής του θέσης.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ζερμιά με την οποία αποστέλλονται σημειώσεις για τα στρατιωτικά ζητήματα.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 30
infolib image control
Σημειώσεις του Ν.Ζερμιά σχετικά με στρατιωτικά ζητήματα.
Σημείωμα
1919 Νοέμβριος 29
infolib image control
Περίληψις περί προαγωγής αναδρομικώς Αξιωματικών παρλειφθέντων κατά τας ενεργηθείσας τον Σεπτέμβριο 1925 προαγωγάς.
Περίληψη
<1925>
infolib image control
Αίτηση του Αντισυνταγματάρχη του Πεζικού Β.Ντερτιλή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία ζητεί την αποστράτευσή του.
Αίτηση
1928 Αύγουστος
infolib image control
Αίτηση του Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Ν.Ζέρβα προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία ζητεί να αποστρατευθεί.
Αίτηση
1928 Αύγουστος
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ανακριτικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Στρατηγόπουλου, προς τον Διευθυντή των Φυλακών Αβέρωφ σχετικά με την αποφυλάκιση του Β.Ντερτιλή.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 25
infolib image control
Έκθεσις απαγγελίας χάριτος των Ν.Ζέρβα, Β.Ντερτιλή και Ν.Παπαδόπουλου.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης Θ.Τουρκοβασίλη προς τον Επίτροπο του Στρατοδιεκίου Αθηνών με την οποία κοινοποιεί αντίγραφο του διατάγματος με το οποίο ορίζει την απονομή χάριτος στους Ν.Ζέρβα, Β.Ντερτιλή και Ν.Παπαδόπουλο.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 21
infolib image control
Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Π.Κουντουριώτη με το οποίο χαρίζεται το υπόλοιπο της ποινής των καταδίκων Ν.Ζέρβα, Β.Ντερτιλή και Ν.Παπαδόπουλο.
Διάταγμα
1928 Απρίλιος 21
infolib image control
Απόφαση του Στρατοδιεκίου Αθηνών στην οποία αναφέρεται η καταδίκη και οι ποινές των Ν.Ζέρβα, Β.Ντερτιλή και Ν.Παπαδόπουλο.
Απόφαση
1926 Οκτώβριος 2
infolib image control
Αίτηση βιομηχάνων, εμπόρων, επιστημόνων και βιοτεχνών προς τον Ε.Βενιζέλο, η οποία επιδόθηκε στον Υπουργο Στρατιωτικών, Σοφούλη, σχετικά με τη συμμετοχή του Π.Δ.Καπερώνη στην Γερουσία.
Αίτηση
1928 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ρηγόπουλου προς τον Σακαλή σχετικά με την αποδοχή της αίτησης του Ι.Κ.Φραντζεσκάκη.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Αίτηση του Ι.Κ.Φραντζεσκάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας, 2η Επιτροπή επί του κανονισμού και απονομής των συντάξεων επιτροπής με την οποία ζητεί να του χορηγηθεί σύνταξη.
Αίτηση
1928 Ιούλιος 17
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην Διεύθυνση Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Αναλυτικός Πίνακας στον οποίο αναφέρεται ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού, των μηχανικών και τεχνιτών του συνεργείου της Διεύθυνσης Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα περί διορθώσεως προσγενομένης αδικίας εις τους υποσημειουμένους Αντισυνταγματάρχας Πεζικού δια της καταλήψεως των χηρευουσών θέσεων των από του 1928 δια της επαναφοράς των αποτάκτων και των τελευταίων προβιβασμών.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την προαγωγή 13 λοχαγών του ελληνικού στρατού.
Υπόμνημα
infolib image control
'Εκθεσις της επί των Στρατιωτικών Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί κυρώσεως του από 5 Φεβρουαρίου 1926 Ν.Δ. περί κυρώσεως πινάκων κλπ.".
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Ομιλία σχετικά με το Ναυτικό Πρόγραμμα.
Ομιλία
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Γνώμη επί του ενιαίου της προελεύσεως των Αξιωματικών.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Συνοπτικόν υπόμνημα των απόψεων υπέρ του Ναυτικού Προγράμματος βασιζομένου επί πλοίου μάχης.
Υπόμνημα
infolib image control
Συνοπτικόν υπόμνημα των απόψεων υπερ ναυτικού προγράμματος επί ελαφρών δυνάμεων.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει απόψεις για το τι πρέπει να γίνει στο Πολεμικό Ναυτικό.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την υγεία του ελληνικού στρατεύματος.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Σηεμείωμα σχετικά με την πληροφορία για πρόσκληση συμβούλου από τον πρωθυπουργό για την υπόθεση αξιωματικών του Ναυτικού.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις της πλειοψηφίας της Ολομέλειας επί του θέματος των υπ' αριθ. 74, 75 και 76 (1929) αποφάσεων.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα επί των δεδομένων δια πολυχρόνιον ενοικίασιν μετά τοκοχρεωλυτικής αποσβέσεως οικοδομής του επί της οδού Πανεπιστημίου Γηπέδου του Μετοχικού Ταμείου.
Σημείωμα
1930 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Υφυπουργό Αεροπορίας, Αλ.Ζάννα, σχετικά με τα προτεινόμενα πολυβόλα για αεροπλάνα τύπου L.K.28.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Έκθεση του Βουλευτή Γ.Βασιλειάδη σχετικά με την Αγγλο-Γαλλο-Ιταλική Ναυτική Συνεννόηση και το Ελληνοτουρκικό Ναυτικό Σύμφωνο.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Αρχιάτρου Α.Αναστασόπουλου προς τον Υπουργός Στρατιωτικών, Γ.Κατεχάκη, σχετικά με την απομάκρυνσή του από την προεδρεία της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής.
Υπόμνημα
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Αλ.Ζάννα με τίτλο "Πώς θα περιβληθή δια της εμπιστοσύνης του κοινού η εναέριος συγκοινωνία".
Υπόμνημα
1931 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του υπολοχαγού Δημ.Πλουμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη προαγωγή υπολοχαγών μετά από τροποποίηση του Οργανισμού του Στρατού.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα του υπολοχαγού του Μηχανικού Δημ.Πλουμίδη σχετικά με τις επικείμενες προαγωγές υπολοχαγών.
Υπόμνημα
1932 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Αρχιάτρου Παπαθεοδώρου Ιωάννου, επί της Νομοθεσίας δια τας Συντάξεις παθόντων εν Πολέμω Αξιωματικών και οπλιτών.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα επί της μελετωμένης καταργήσεως του Υπουργείου Αεροπορίας.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία υποβάλλει υπόμνημα του Α.Παληατσάρα.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Υπόμνημα του Αν.Παληατσάρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση και την επαναφορά του υιού του Λεωνίδα Παληατσάρα στον ελληνικό στρατό.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.94
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα, προς τον Κ.Αντωνιάδη.
Φάκελος
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Δ.Δίγκα, προς τον Κ.Αντωνιάδη σχετικά με την αίτηση της απονομής χάριτος στον Λεων.Παληατσάρα.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 11
infolib image control
Δηλώσεις του Κονδύλη.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1933>
infolib image control
Επιστολή προς τον Γ.Κονδύλη με την οποία δίνεται απάντηση στις δηλώσεις του για τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1933 Οκτώβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Γερουσιαστή Γ.Κακουλίδη με τίτλο "Δύο απόψεις επί της αιτήσεως κοινής συνεδρίας των δύο Βουλών δια το νομοσχέδιο των αξιωματικών".
Υπόμνημα
1933 Οκτώβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα του ταγματάρχη Αλκ.Μπουρδάρα προς το Συμβούλιο των Αντιστρατήγων σχετικά με το ζήτημα της αλλοίωσης ή της κατάργησης των πινάκων του 1919.
Υπόμνημα
1934 Ιανουάριος 16

Bρέθηκαν 92 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution