Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα με τη χρηματιστηριακή κίνηση από τις 23 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 1930.
Σημείωμα
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο υπομνήματος του Η. C. Finlayson σχετικά με τις απόψεις του Roussin για την ελληνική οικονομία.
Διαβιβαστικό
1930
infolib image control
Υπόμνημα του H. C. Finlayson σχετικά με την οικονομική έκθεση του Roussin για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Η. C. Finlayson προς το Γ. Μαντζαβίνο, Γενικό Διοικητή του Γενικού Λογιστηρίου, με την οποία του επισυνάπτει αναφορά του Roussin σχετικά με την οικονομία της Ελλάδας ενώ θεωρεί επιτακτικό να δοθούν ακριβείς απαντήσεις στον Roussin καθώς διαφορετικά στην επόμενη Σύνοδο θα τεθούν δυσάρεστα ερωτήματα για την οικονομία της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του L. G. Roussin προς τον H. C. Finlayson με την οποία τον ρωτά για τα αποθεματικά ρευστού για την πληρωμή υποχρεώσεων αφόυ σύμφωνα με τους πλεονασματικούς πρϋπολογισμούς των τελευταίων δύο ετών θα έπρεπε να υπάρχουν αποθεματικά δισεκατομμυρίων στην πραγματικότητα είναι λίγες εκατοντάδες. Έτσι τον προειδοποιεί ότι είναι μάλλον χειρότερα τα δημοσιονομικά της Ελλάδας από ότι αρχικά υπολόγιζαν.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 6
infolib image control
Υπόμνημα του H. C. Finlayson σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων και χρεωγράφων για λογαριασμό πελατών (Ταμείων και Νομικών Προσώπων) από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Εισήγηση σχετικά με την έκθεση του Διοικητή Αλέξ. Διομήδη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδας προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τα πεπραγμένα του έτους 1929.
Εισήγηση
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Συλλόγου Αθηναίων "Η Αγάπη" από το Στ. Στεφάνου προς τον υφυπουργό Οικονομικών Β. Δεληγιάννη.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 2
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου Αθηναίων "Η Αγάπη" προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Μαρή με το οποίο αιτούνται να εκδοθούν ατελώς τα διαβατήριά τους για την εκδρομή του συλλόγου στα Ιεροσόλυμα.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος 1
infolib image control
Επισκεπτήριο του Εμμ. Τσουδερού.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Υπόμνημα του Εμμ. Τσουδερού σχετικά με την έκθεση της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα που προορίζονται για την αποπληρωμή των δανείων του ελληνικού κράτους.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιος 22
infolib image control
Πίνακες με τα δάνεια υπό τον έλεγχο της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνίες, προθεσμίες και ποσά.
Πίνακας
1931 Απρίλιος 22
infolib image control
Έκθεση από τον πρόεδρο του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας Μητροπολίτη Κορινθίας Δαμασκηνό προς τον υπουργό Οικονομίας Π. Βουρλούμη με τα πεπραγμένα του ΑΟΣΚ αναφορικά με την ανοικοδόμηση της σεισμόπληκτης περιοχής και των σεισμοπαθών και την εκμετάλλευση του Λουτρακίου (α΄μέρος - τεχνικό).
Έκθεση
1930 Απρίλιος 30
infolib image control
Έκθεση από τον πρόεδρο του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας Μητροπολίτη Κορινθίας Δαμασκηνό προς τον υπουργό Οικονομίας Π. Βουρλούμη με τα πεπραγμένα του ΑΟΣΚ αναφορικά με την ανοικοδόμηση της σεισμόπληκτης περιοχής και την εκμετάλλευση του Λουτρακίου (β΄μέρος - οικονομικός απολογισμός).
Έκθεση
1930 Απρίλιος 30
infolib image control
Έκθεση από τον H. C. Finlayson από τις δηλώσεις της δημοσιονομικής Επιτροπής στη Γενεύη.
Έκθεση
1930 Μάιος 8
infolib image control
Σημείωμα με ανάλυση οικονομικών στοιχείων για το έργο του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας.
Σημείωμα
1930 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του προέδρου του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του ζητά την άμεση οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού και το διορισμό υπαλλήλου καθώς διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η συνέχιση της ανοικοδόμησης των πληγεισών περιοχών ενώ του τονίζει ότι ο σεισμοπαθής πληθυσμός έχει εξαντλήσει τα όρια της υπομονής του.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος της εταιρείας "Εκπαιδευτικός και Μορφωτικός Κινηματογράφος" προς τον υπουργό των Οικονομικών Γ. Μαρή σχετικά με τη διάδοση του κινηματογράφου.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 1
infolib image control
Υπόμνημα του εκπροσώπου P. Roussos προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο τονίζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του κινηματογράφου ενώ τίθενται διάφορα αιτήματα ώστε να ευοδωθούν τα σχέδια της εταιρείας για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.
Υπόμνημα
1930
infolib image control
Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας Αλ. Διομήδη σχετικά με τα αναγκαία κεφάλαια της χώρας και την εφαρμοζόμενη δανειακή πολιτική.
Έκθεση
1930 Ιούνιος 19
infolib image control
Πίνακες με την προσφορά τιμών σίτου στο Χρηματιστήριο εμπορευμάτων Πειραιώς από τον Ιούνιο 1928 έως τον Μάρτιο 1930.
Πίνακας
1930 Ιούνιος 21
infolib image control
Σημείωμα με την προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης των Υπέγγυων Προσόδων κατά τα έτη 1926-1929.
Σημείωμα
1930 Αύγουστος 11
infolib image control
Υπόμνημα της Εταιρείας Διαχείρισης των Υπέγγυων Προσόδων προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Μαρή με το οποίο επιχειρηματολογεί κατά της άρσης του μονοπωλίου στη διαχείριση του πετρελαίου από την εταιρεία στην παλαιά Ελλάδα, καθώς διαβλέπει απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, δημιουργία ολιγοπωλίων από ξένες εταιρείες στην εκμετάλλευσή του με σαφή άνοδο των τιμών, απροθυμία από μέρους τους να προμηθεύουν απρόσιτες και μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές κ.α.
Υπόμνημα
1930 Αύγουστος 11
infolib image control
Ομιλία του προέδρου του Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τα μέλη του σχετικά με την πορεία εσόδων και εξόδων κατά την εξαετία 1924-1930, τα έργα που εκτελέστηκαν για την ανάπτυξη του Ο.Λ.Π. και καταλήγει εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον του Οργανισμού.
Ομιλία
1930
infolib image control
Αναφορά του Τμήματος Δανείων της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τα πιο δημοφιλή και κερδοφόρα χρεόγραφα την τρέχουσα περίοδο.
Αναφορά
1930 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Α' Διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδας Α. Γεωργιάδη προς το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Τράπεζας σχετικά με το προσωπικό ενώ επισυνάπτονται αντίστοιχοι πίνακες.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή της Γ' Διευθύνσεως της Τράπεζας της Ελλάδας Στ. Γρηγορίου προς τη Γενική Γραμματεία σχετικά με το δυναμικό της Διεύθυνσης και τις ανάγκες της με επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 24
infolib image control
Έκθεση από τον Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδας Μιχ. Ευλάμπιο σχετικά με το δυναμικό της Τράπεζας, την απόδοσή τους ενώ επισημαίνει ότι η αύξηση στον αριθμό των υπαλλήλων (κατά 40 άτομα) είναι δικαιολογημένη.
Έκθεση
1929 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Σημείωμα της Γενικής Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδας για τα άρθρα του Κανονισμού των υπαλλήλων που αναφέρονται στα προσόντα των διοριζόμενων στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Γενικός Κανονισμός της Κατάστασης των Υπαλλήλων.
Κανονισμός
1929 Μάιος 29
infolib image control
Κανονισμός Πρόσληψης Αντιγραφέων και Δακτυλογράφων.
Κανονισμός
1929 Ιούλιος 17
infolib image control
Κανονισμός πρόσληψης Εισπρακτόρων.
Κανονισμός
1929 Αύγουστος 24
infolib image control
Κανονισμός πρόσληψης Κλητήρων.
Κανονισμός
1929 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάλογος υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας μετά την απόσχιση του εκδοτικού προνομίου και εντεύθεν.
Κατάλογος
<1929>
infolib image control
Πίνακας με την σύνθεση των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π., τους βαθμούς των υπαλλήλων και την αντιμισθία τους στη βάση του καταρτισθέντος σχεδίου διατάγματος από τον κ. Σολανάκη
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τη σύνθεση των υπηρεσιών της τέως Επιτροπείας Λιμένος,τους βαθμούς των υπαλλήλων και την αντιμισθία τους.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Έκθεση της Επιτροπής "Περί συνθέσεως αρμοδιότητος και αντιμισθίας των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π." επί του σχεδίου διατάγματος από Επιτροπή του υπουργείου Συγκοινωνίας προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων του υπουργείου.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 25
infolib image control
Διάταγμα περί σύνθεσης των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Διάταγμα
<1930>

Bρέθηκαν 38 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution