Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων Μ. Νεγρεπόντη προς τον Ε. Βενιζέλο και το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τα εμπόδια που προβάλει η Αστυνομία Θεσσαλονίκης στην εγκατάσταση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νικ. Μάλιαγγα, του Παν. Θεοδωράκη και του Αντ. Ντζάρα προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών της Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
<1914> Ιούλιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα των αντιπροσώπων των κατοίκων του Μαργαριτίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δημοπρασία δεκάτης και στο Μαργαρίτιο.
Τηλεγράφημα
<1914> Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νεόφυτου προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αναστολή των ασύμφορων εκβιαστικών μέτρων.
Τηλεγράφημα
<1914> Ιούλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μητροπολίτη Φλώρινας Πολύκαρπου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εκκένωση κτηρίου από τις στρατιωτικές αρχές για να χρησιμεύσει ως Γυμνάσιο.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα προσφύγων της Θράκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του Στρατολογικού Γραφείου Δράμας να καταταχθούν αυτοί ως έφεδροι στρατιώτες.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χατζηδημητρίου, Δήμαρχου Δοξάτου, προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την αύξηση της χρηματικής βοήθειας προς τους καπνοπαραγωγούς της Δράμας.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρασίχ Βέη Ντίνο προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με διάφορα γεγονότα που συνέβησαν στην Πρέβεζα και έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
Τηλεγράφημα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Φ. Δ. Μεζίκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις ενέργειες που έκανε για να εξασφαλίσει δύο έγγραφα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τη σύνταξη τοπογραφικού χάρτη της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Κατάλογος των έργων του Julius Friedrich Muth.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Αίτηση του Εμμ. Χαζιράκη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την αδικία σε βάρος του για τον υπολογισμό της αρχαιότητας της θητείας του.
Αίτηση
1914 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Στρατιωτικών Ε. Βενιζέλου προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών με το οποίο επιστρέφεται η αίτηση του Εμμ. Χαζιράκη.
Διαβιβαστικό
1914 Μάιος 26
infolib image control
Αίτηση του Εμμ. Χαζιράκη προς το Υγειονομικό τμήμα του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την αλλαγή της κατάταξής του.
Αίτηση
1914 Απρίλιος 18
infolib image control
Αναφορά του Δ. Καλλιγερόπουλου, επιμελητή της Εφημερίδας των συζητήσεων της Βουλής, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το Διευθυντή της Εφημερίδας.
Αναφορά
1914 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Φ. Δ. Μεζίκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική ενίσχυση για την παροχή των υπηρεσιών του για το καλό της πατρίδας.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Αίτηση των ιδιοκτητών γηπέδων γύρω από το Μικρό Καραμπουρνού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάληψη των γηπέδων τους από το Δημόσιο με σκοπό την ανέγερση στρατώνων.
Αίτηση
1914 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Μηχανικού Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες γηπέδων γύρω από το "Μικρό Καραμπουρνού", στην οποία ανακοινώνεται ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα γήπεδά τους κατά βούληση.
Επιστολή
1914 Μάιος 24
infolib image control
Αναφορά των ιδιοκτητών γηπέδων γύρω από το "Μικρό Καραμπουρνού" προς τη Διεύθυνση Μηχανικού Θεσσαλονίκης σχετικά με την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της κατάληψης των γηπέδων τους.
Αναφορά
1914 Μάιος 8
infolib image control
Αίτηση των Λακώνων που είναι εγκατεστημένοι στην Αθήνα και τον Πειραιά προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με την πλήρωση της κενής επισκοπικής έδρας των επαρχιών Γυθείου και Οιτύλου.
Αίτηση
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Αίτηση των διάφορων Βλαχοποιμένων σκηνιτών που παραθερίζουν και παραχειμάζουν στη Θεσσαλία, εκπροσωπώντας τους ίδιους και όλους τους σκηνίτες της Ελλάδας, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του άρθρου 151 του ΔΝΖ' του Νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων.
Αίτηση
1914 Οκτώβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό των προμηθευτών Ι. Ψύχα και Γ. Βουτσινά, αντιπροσώπων του οίκου Easton & Broadbent στο Wolverhampton της Αγγλίας, προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα "περί προμηθείας των σιδηροτροχιών και εξαρτημάτων αυτών διά ενωτικήν γραμμήν".
Διαβιβαστικό
1914 Νοέμβριος 18
infolib image control
Υπόμνημα των Ι. Ψύχα και Γ. Βουτσινά προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας και το τμήμα Σιδηροδρομικών Μελετών του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με την προσφορά τους "περί προμηθείας σιδηροτροχιών και των εξαρτημάτων αυτών διά την ενωτικήν γραμμήν".
Υπόμνημα
<1914>
infolib image control
Υπόμνημα του Δημ. Ι. Χατζημανωλάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παύση του από τη θέση του Δημάρχου Σάμου με διάταγμα του Γενικού Διοικητικού Επίτροπου Σάμου, Α. Αδοσίδη.
Υπόμνημα
1914 Νοέμβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα όλων των εργοστασιαρχών ζυθοποιΐας στην Ελλάδα προς την ελληνική κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με το νομοσχέδιο "περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών της φορολογίας του Ζύθου".
Υπόμνημα
1914 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Υπόμνημα των εν τω Πίνακι Β προς μονιμοποίησιν εφέδρων Αξιωματικών του Πεζικού προς την Α.Ε. τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και Υπουργόν επί των Στρατιωτικών Κύριον Ελευθέριον Βενιζέλον.
Φυλλάδιο
<1914>
infolib image control
Αναφορά Τηλέμαχου Ξ. Μοναστηριώτου, Λοχαγού Πεζικού, προς την Α.Μ.τον Βασιλέα, τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και Υπουργόν των Στρατιωτικών, το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν των Ελλήνων.
Ανάτυπο
1914
infolib image control
Επιστολή του Τηλέμαχου Μοναστηριώτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστρατεία του επειδή κρίθηκε ανεπαρκής από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο.
Επιστολή
<1914>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία οι αποστολείς διαμαρτύρονται, γιατί αποδείχθηκε ότι οι δημοτικοί φόροι εισπράττονταν με ιδιαίτερες συμφωνίες και το Υπουργείο Εσωτερικών ποτέ δεν έλεγξε το δημοτικό ταμείο και τη διαχείρισή του.
Επιστολή
<1914>
infolib image control
Νεολόγος Πατρών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1914>
infolib image control
Αίτηση του Αλ. Δελμούζου και του Δημ. Σαράτση προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις διώξεις όλων όσων θεωρούνται ότι υπονομεύουν τη γλώσσα, τη θρησκεία και τη φυλή, με αφορμή την κοινωνική αναταραχή που δημιουργήθηκε εξαιτίας του γλωσσικού ζητήματος.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον ρωτούν εάν λήφθηκε κάποια απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά με την επίσημη αναγνώριση της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας και των ιεροπραξιών της.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Αίτηση του Ιω. Τετά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την άρση της πρόσθετης υπηρεσίας που του έχει επιβληθεί να εκτελέσει.
Αίτηση
1915 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Υπόμνημα των επιτυχόντων στρατιωτικών γραφέων της Αθήνας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό τους.
Υπόμνημα
1915 Αύγουστος 20
infolib image control
Υπόμνημα το οποίο συνοδεύει μελέτη σχετικά με ζητήματα στρατηγικής κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Υπόμνημα
<1916-1918>
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Αγροτικό Ζήτημα Μακεδονίας".
Έκθεση
<1914-1915>
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας των κατοίκων της Ερμούπολης και της Σύρου για την καταπάτηση της Μακεδονίας από τους Βούλγαρους.
Ψήφισμα
1916 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή των κατοίκων της Έδεσσας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά του ποσού των 1000 δραχμών υπέρ των οικογενειών των πεσόνττων στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Γεώργιου Οικονόμου Παπαδόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων Κηφισιάς και Αμαρουσίου υπέρ των οικογενειών των πεσόντων στο Σκρα.
Επιστολή
19-- Ιούλιος 10
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Οικονόμο Γεώργιο Παπαδόπουλο σχετικά με την προσφορά χρημάτων υπέρ των οικογενειών των πεσόντων στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Γ. Ισσαΐα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά 5.000 δρχ. υπέρ του ελληνικού στρατού.
Επιστολή
1918 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Γ. Ισσαΐα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του να διατεθεί το ποσό που είχε προσφέρει αρχικά υπέρ των αγωνιστών του μετώπου, στις οικογένειες των πεσόντων στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 4
infolib image control
Επισκεπτήριο του Δημ. Παπαχαριζάνου, Γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Επισκεπτήριο
χ.χ.
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού στον οποίο αναγράφεται "Εισφορά υπέρ οικογενειών των εν Σκρα πεσόντων και καταγομένων εκ Κρήτης Δρχ. 10.000".
Φάκελος
1918 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Μιχ. Ι. Παπαδάκη προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι εσωκλείει επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδας, ποσού 10.000 δρχ. υπέρ των οικογενειών των πεσόντων Κρητικών στο Σκρά και υπέρ των τραυματιών.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 30
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων των πεσόντων Κρητικών στο Σκρα.
Κατάλογος
1918 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Μιχ. Ι. Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δηλώνει ότι προσφέρει 10.000 δραχμές υπέρ των οικογενειών των πεσόντων Κρητών στο Σκρά και υπέρ των αναπήρων και τραυματιών.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 30
infolib image control
Έκθεση της συνταγματάρχου Αμαλίας Μιχαηλίδου σχετικά με το θάνατο του Ανδ. Κλαψινάκη σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1918 Αύγουστος 11
infolib image control
Πιστοποιητικό θανάτου του Ανδ. Κλαψινάκη, τραυματία του Σκρα, καταγόμενκαταγόμενου από το Γεράνι Ρεθύμνου, ο οποίος απεβίωσε σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Πιστοποιητικό
1918 Αύγουστος 28
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Μιχ. Ι. Παπαδάκη σχετικά τη δωρεά του υπέρ των οικογενειών των πεσόντων Κρητών στο Σκρα .
Επιστολή
1918 Ιούλιος 6
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρα πεσόντων. Δρχ. 1.000".
Φάκελος
1918 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή της Αλίκης Μεσσαλά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δωρεά του ποσού των 1.000 δραχμών υπέρ των οικογενειών των στρατιωτών που έπεσαν στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 22
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς την Αλίκη Μεσσαλά σχετικά με την εισφορά της υπέρ των οικογενειών των πεσόντων στρατιωτών στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 27
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρα πεσόντων. Δρχ.5.000".
Φάκελος
1918 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Σπήλιου Σακελλαριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά 5.000 δρχ. υπέρ των πιο άπορων οικογενειών των περσόντων στρατιωτών στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Μάιος 22
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Σπ. Σακελλαριάδη σχετικά με την προσφορά του υπέρ των οικογενειών των πεσόντων στρατιωτών στο Σκρα.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 2
infolib image control
Κατάλογος εγγράφων τραπεζικών καταθέσεων.
Κατάλογος
<1918>
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Πατριωτική Εισφορά του αειμνήστου Σταύρου Δ. Λαλέλη, χορηγηθείσα διά της υπό χρονολογίαν 19 Σ/βρίου 1918 διαθήκης του εις την Α.Ε. τον κ. Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως εκ δραχμών 25.000 υπέρ φιλανθρωπικόν σκοπόν ον ήθελεν εγκρίνει".
Φάκελος
<1920>
infolib image control
Επιστολή προς τους εκτελεστές της διαθήκης του Στ. Δημ. Λαλέλη, με την οποία τους ζητείται να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να τεθούν τα χρήματα που αναφέρονται στη διαθήκη στη διάθεση του Ε. Βενιζέλου για να χρησιμοποιηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό του Π. Σταυρίτη προς το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης, με το οποίο υποβάλλει συνημμένα αντίγραφο της διαθήκης του Στ. Δημ. Λαλέλη.
Διαβιβαστικό
1920 Μάιος 5
infolib image control
Διαθήκη του Σταύρου Δημ. Λαλέλη.
Διαθήκη
1920 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας Α. Μυλωνά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διαθήκη του Στ. Δ. Λαλέλη.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 24
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Πατριωτική Εισφορά της κ. Ζερβουδάκη εξ Αλεξανδρείας εκ δραχμών 10.000, υπέρ του κ. Προέδρου δι' ον σκοπόν ήθελεν ορίσει".
Φάκελος
<1918>
infolib image control
Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης του καταστήματος Daira Draneht Pacha προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζεται επιταγή από τους Εμμ. και Δέσποινα Ζερβουδάκη 10.000 φράγκων της Τράπεζας της Ανατολής, για να τα διαθέσει για όποιο σκοπό εγκρίνει.
Διαβιβαστικό
1918 Ιανουάριος 31/ Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιταγή 10.000 δραχμών της Τράπεζας της Ανατολής για τον Ε. Βενιζέλο.
Επιταγή
1918 Φεβρουάριος
infolib image control
Επιστολή του Δ. Παπαχαριζάνου προς τη Διεύθυνση του Καταστήματος Daira Draneht Pacha σχετικά με την αποστολή χρημάτων των Εμμανουήλ και Δέσποινας Ζερβουδάκη.
Επιστολή
1918 Μάιος 7
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Πατριωτική εισφορά του εκ Προκοπίου Καισαρείας της Μ. Ασίας Π. Ι. Πετρίδου διαμένοντος εν Μακεδονία εκ δραχμών 200 υπέρ των ορφανών του Μικρασιατικού πολέμου".
Φάκελος
<1920>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Π. Ι. Πετρίδη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζει επιταγή 200 δραχμών της Τράπεζας Cox & Company (France) Limited, με σκοπό να διατεθούν τα χρήματα αυτά υπέρ των ορφανών των θυμάτων του Μικρασιατικού πολέμου.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιταγή 200 δραχμών της Τράπεζας Cox & Company (France) Limited προς τον Ε. Βενιζέλο.
Επιταγή
1920 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή του Σάββα Κεχαγιά με την οποία διαβιβάζει ομολογία 1000 δολλαρίων προς τον Ε. Βενιζέλο για να τα διαθέσει σε οποιοδήποτε πατριωτικό ή φιλανθρωπικό σκοπό εκείνος εγκρίνει.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Ομολογία 1000 δολλαρίων προς τον Ε. Βενιζέλο.
Ομολογία
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Σάββα Κεχαγιά με την οποία του ανακοινώνει ότι έλαβε την επιστολή του και την ομολογία των 1000 δολλαρίων και τον ευχαριστεί για την προσφορά του.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 23

Bρέθηκαν 71 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution