Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ch.Watney προς τον Μεταξά με την οποία του διαβιβάζει αντίγραφο εγγράφου και ζητεί συνάντηση με τον Πρίγκηπα Γεώργιο.
Επιστολή
1904 Οκτώβριος 3
infolib image control
Καταγγελία των ομογενών της Ελληνικής Παροικίας Σικάγου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ι.Γρυπάρη σχετικά με την πλημμελή δράση του Προξένου της Ελλάδας στο Σικάγο, Κ.Σαλόπουλου.
Καταγγελία
1911 Απρίλιος 19
infolib image control
Μυστικόν Υπόμνημα περί της πολιτικής του Ελληνισμού απέναντι της Τουρκίας.
Υπόμνημα
1911 Οκτώβριος 10
infolib image control
Αίτηση των Ελλήνων της Βοστώνης και των περιχώρων προς τον Υπουργό τω Εξωτερικών σχετικά με το διορισμό Προξένου.
Αίτηση
1912 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Ψήφισμα του Λαού της πόλεως Λεμεσού σχετικά με την παραίτηση των Ελλήνων Μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου.
Ψήφισμα
1912 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Ι.Γρυπάρη σχετικά με την μεταφορά των οστών του Κωνσταντίνου Ζάππα.
Επιστολή
1912 Μάιος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Λ.Κότσικα προς τον Λ.Κορομηλά
Υπόμνημα
1913 Ιανουάριος 24/Φεβρουάριος 6
infolib image control
Διαμαρτυρία του Ι.Κότσικα εναντίον της Υψηλής Πύλης προς την Πρεσβειά της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με την παραγνώριση των δίκαιων απαιτήσεών του.
Έκθεση
1878 Μάρτιος 9/21
infolib image control
Διαμαρτυρία του Ι.Κότσικα εναντίον την Υψηλης Πύλης για παργνώριση των δίκαιων απαιτήσεών του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1878 Μάρτιος 9/21
infolib image control
Επιστολή του Κ.Τσερώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίγραφο της ανακοίνωσής του προς τον Υπουργό Οικονομικών, Αλ.Διομήδη.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Κυρ.Τσερώνη προς τον Υπουργό Οικονομικών, Αλ.Διομήδη, σχετικά με το σταφιδικό ζήτημα.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών
Επιστολή
1913 Αύγουστος 9
infolib image control
Αίτηση του Δ.Χατζηγρηγορίου προς τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Αλ.Διομήδη με την οποία ζητεί να διοριστεί σε δημόσια θέση.
Αίτηση
1913 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση του Π.Κότζικα σχετικά με το μονοπώλιο της ζάχαρης.
Έκθεση
1913 Αύγουστος 31/Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Έκθεση του Π.Κότζικα σχετικά με την καλλιέργεια των τεύτλων και την παραγωγή ζάχαρης.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα του Κιτίου Μελετίου επί του αγιορειτικού ζητήματος.
Υπόμνημα
1913 Νοέμβριος 11
infolib image control
Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Άθω).
Ανάτυπο
1912
infolib image control
Πατρίς.
Εφημερίδα, αρ.φ.7119
1913 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας, Μομφεράτου.
Επιστολή
1916 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ξυδάκη προς την Στρατιά Θράκης Μακεδονίας με την οποία ζητεί την κρίση της Στρατιάς υπέρ της Όλγας Θεοφιλίδου.
Επιστολή
1921 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κεντρικής Εκτελεστικής των Αλυτρώτων Επιτροπής, Σ.Σαραντίδη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αίτηση της διδασκάλισσας Όλγας Δ.Θεοφιλίδου.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καραβέλη προς την Όλγα Θεοφιλίδου με την οποία εκφράζει την ελπίδα να της δοθεί ηθική αμοιβή για την προσφορά της στην πατρίδα.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης, Σπ.Δασιου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τον υποβιβασμό της Όλγας Θεοφιλίδου κατά τη μονιομοποίησή της.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 14
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή των Εσωτερικών της Γενικής Διοίκησης Θράκης, Κ.Γεραγά, προς την Επιτροπή επί της μονιμοποιήσεως των προσωρινών υπαλλήλων της Γενικής Διοίκησης Θράκης με την οποία συστήνεται η μονιμοποίηση της Όλγας Θεοφιλίδου.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή Εσωτερικών της Γενικής Διοίκησης Θράκης, Μ.Τσιμπρή σχετικά με τη μονιμοποίηση της Όλγας Θεοφιλίδου.
Έκθεση
1923 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Θράκης, Σπ.Δάσιου, προς το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία διαβιβάζει αίτηση της Όλγας Θεοφιλίδου για αποζημίωση.
Επιστολή
1923 Ιανουρίου 16
infolib image control
Απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της ΚΑ Συνεδριάσεως της 15 Φεβρουαρίου 1921.
Πρακτικό
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Γ.Κακουλίδη προς το Υπουργίο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικήσεως σχετικά με την μετάθεση της Όλγας Θεοφιλίδου στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Ολόκληρον το κείμενο του καταρισθέντος υπό του Υπουργού των Οικονομικών Διατάγματος δια την απόδοσιν των εις χρυσόν καταθέσεων.
Διάταγμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Κυριακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία των κατοίκων των νησιών του Μαρμαρά να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Δαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα των Κ.Σπανούδη και Χρ.Βασιλακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα Επιτροπής Μικρασιατών Προσφύγων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση ανταλλαγής προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Αντιπροσώπου Τενέδου και του Αντιπροσώπου Ίμβρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράδοση ελληνικών νησιών στην τουρκική κυριαρχία.
Επιστολή
1923 Μάιος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Αντωνιάδη
Υπόμνημα
1923 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Φάκελος υποθέσεως Υπουργίου Εξωτερικών".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Τμήμα Η, σχετικά με την δικαιολόγηση των ποσών χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί στο όνομά του.
Επιστολή
1924 Οκτώβριςο 13
infolib image control
Επιταγή της Société Marseillaise de Crédit.
Επιταγή
infolib image control
Επιστολή της Société Marseillaise de Crédit προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 4
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται " Επιταγαί και λογαριασμοί διαθέσεως εν Παρισίοις καταθέσεως Κυβερνήτου".
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με χρηματικά εντάλματα χρήσεων 1918.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με δικαιολογητικά χρηματικών ενταλμάτων.
Σημείωμα
infolib image control
Μπλόκ επιταγών του Ε.Βενιζέλου στην Société Marseillaise.
Επιταγή
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένου Μ.Φραγκίστα προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για την επιταγή 20000 φράγκων.
Επιστολή
1924 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του Ε.Βενιζέλου κατά το λογιστικό έτος 1918.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή της Société Marseillaise de Crédit προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1923 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
infolib image control
Κατάλογος λογαριασμού του Ε.Βενιζέλου
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή της Societe Marseillaise de Credit προς τον Ε.Βενιζέλο και κατάλογοι της κίνησης των λογαριασμών του σ'αυτή.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ονόματα στα οποία δόθηκαν χρηματικά ποσά.
Σημείωμα
infolib image control
Αντίγραφα δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών για την υπόθεση των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν στο όνομα του Ε.Βενιζέλου κατά τολογιστικό έτος 1918.
Συλλογή εγγράφων
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Η του Υπουργείου των Εξωτερικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα δικαιολογητικά των χρηματικών ενταλμάτων χρήσεως 1918.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή Αλ.Καραπάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αποφάσεις του Ελεγκτικού συνεδρίου για την υπόθεση των χρηματικών ενταλμάτων χρήσης 1918.
Επιστολή
1925 Νοέμβριος 9
infolib image control
Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απαλλάσεται ο Ε.Βενιζέλος από τον καταλογισμό των 50.000 δραχμών.
Απόφαση
1925 Ιούλιος 16
infolib image control
Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απαλλάσεται ο Ε.Βενιζέλος από τον καταλογισμό των 191.500 δραχμών.
Απόφαση
1925 Ιούλιος 10
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρεται η καταβολή χρηματικών ποσών από τον Ε.Βενιζέλο σε διάφορα πρόσωπα και η αιτιολογία της καταβολής.
Πίνακας
1924 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επισκεπτήριο του Π.Δ.Μηλιώτη, Παρέδρου στην Ε Υποεπιτροπή της Ελληνοβουλγαρικής Μεταναστεύσεως..
Επισκεπτήριο
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την εθνολογική διαμόρφωση της Ελληνικής Μακεδονίας.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρεσβευτή της Γερμανίας με την οποία ζητεί να του αποδοθούν 300.000 μάρκα.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
1927 Σπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
1928 Ιούνιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Λ.Π.Λαμπριανίδη περί των εν τη Σοβιετική Ρωσσία Ελλήνων.
Σημείωμα
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή του F.H.Rees προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αγγλίας, Δ.Κακλαμάνο.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα του F.H.Rees προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, Δ.Κακλαμάνο σχετικά με διάφορα συμβόλαια εκτελέσεως έργων, εξωραϊσμού, ανέγερσης οικιών για τους πρόσφυγες, ανοικοδόμησης νέων δημοσίων κτιρίων.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόξενο της Ελλάδας Baveas σχετικά με την υπόθεση της κληρονομιάς Αντωνίου Πρωτοψάλτη.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Σημείωμα των Ποντίων Βουλευτών και Γερουσιαστών σχετικά με τους Έλληνες της Ρωσίας.
Σημείωμα
1929 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γ.Ηλιάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον διορισμό του ως αντιπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου ¨ορους στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Γ.Ηλιάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το νομοσχέδιο "Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του νομοθετικού διατάγματος δι' ου εκυρώθη ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους".
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επισκεπτήριο του Robert Peet Skinner.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του R.Skinner προς τον Α.Μιχαλακόπουλο με την οποία συστήνει αμερικανική μηχανή εκσκαφής για τα έργα του Στρυμώνα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 18

Bρέθηκαν 74 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution