Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αναφορά καταγγελίας ου Ευ. Γκίνη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις παράνομες ενέργεις του Γ. Παπαχρήστου.
Αναφορά
1911 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία καταγγέλει διάφορα γεγονότα εις βάρος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας.
Επιστολή
1911 Σεπτέμβριος 12/25
infolib image control
Επιστολή του Ι. Πετρώφ προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το σύγγραμμά του περί Μακεδονίας.
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα των οπλαρχηγών που έδρασαν στη Μκεδονία προς τον Ε. Βενιζέλο.
Υπόμνημα
1911 Οκτώβριος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Αν. Κοκκέβη Βουλευτή Μεσσηνίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι σταφιδοπαραγωγοί της Πελοποννήσου.
Διαβιβαστικό
1911 Οκτώβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Αν. Κοκκέβη προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Εμμ. Μπενάκη σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την ανακούφιση των σταφιδοπαραγωγών.
Υπόμνημα
1911 Οκτώβριος 25
infolib image control
Αναφορά των κτηματιών της πόλης της Κερκύρας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο, που υποβλήθηκε στη Βουλή, περί εξαγοράς των αρμοδιοτήτων και κτηματοδοτικών δικαιωμάτων επί αγροτικών ακινήτων στην Κέρκυρα.
Αναφορά
1911 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των σχολείων του Βόλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη πλήρωσης των αναγκών των σχολείων του Βόλου.
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Τηλ. Κομνηνού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιλογή καθηγητή Οργανικής Χημείας από κριτική επιτροπή.
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 30
infolib image control
Αίτηση καταγγελίας του Βασ. Κάραλη και Σπύρου Κάραλη, υαλεμπόρων, κατά Κ. Κοντολέοντος και Νικ. Ζέππου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση των Κ. Καντανολέοντος και του Ν. Ζέππου να καταπατήσουν το οικόπεδό τους στο Παγκράτι.
Αίτηση
1911 Οκτώβριος 10
infolib image control
Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδων των αδερφών Μερτίκαλη από τη Γεωργία Ζωγράφου.
Συμβόλαιο
1911 Απρίλιος 26
infolib image control
Συμβόλαιο στο οποίο αναγνωρίζονται τα όρια των οικοπέδων των Ν. Ζέππου, Μ. Στρατόπουλου και Κ. Καντανολέων και της Θεοδ. Δελαγραμμάτικα.
Συμβόλαιο
1910 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου των αδελφών Μερτίκαλη από τον Ιωάννη Σαχανά.
Συμβόλαιο
1911 Οκτώβριος 29
infolib image control
Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου από το Νικόλαο Καντανολέων για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Καντανολέοντος.
Συμβόλαιο
1911 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Συμβόλαιο πώλησης μέρους οικοπέδου του Ι. Σαχανά προς τους Ι. Λεωνίδα και Κωνστ. Νίκα.
Συμβόλαιο
1911 Οκτώβριος 31
infolib image control
Αναφορά της Κοινότητος Γουρίτσης Αιτωλοακαρνανίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το αγροτικό ζήτημα που απασχολεί την κοινότητά τους.
Αναφορά
1911 Μάρτιος
infolib image control
Υπόμνημα του Μ. Σακορράφου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κρίση της Ιατρικής Επιτροπής για το έργο του.
Υπόμνημα
1911 Νοέμβριος 2
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι ο Οδυσσέας Νικ. Γαλιάτσος είναι εφευρέτης τορπίλλης και ζητά να του οριστεί ώρα ακρόασης από τον Ε. Βενιζέλο για να του εκθέσει τα σχετικά με την εφεύρεσή του.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Αναφορά Οδυσσέα Νικ. Γαλιάτσου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη εφεύρεσή του είδους τορπίλλης.
Αναφορά
1911 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ι. Γ. Φραγκιά προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει μελέτη του σχετικά με δύο διατάξεις που κρίνει αναγκαίο να περιληφθούν στο Σύνταγμα.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του ιατρού Ι. Π. Καρδαμάτη προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Δημόσιας Εκπαίδευσης Απ. Αλεξανδρή σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς ανάλυση των εργασιών των υποψηφίων καθηγητών για τις κενές έδρες της Ιατρικής Σχολής για το έργο του.
Υπόμνημα
1911 Νοέμβριος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Σπ. Καραβασίλη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει υπόμνημά του σχετικά με την έκθεση της Κριτικής Γνωμοδοτικής Επιτροής των Ιατρών, καθώς και έντυπη συνοπτική έκθεση των τίτλων και των επιστημονικών του εργασιών.
Διαβιβαστικό
1911 Νοέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Σπ. Α. Καραβασίλη προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκθεση της Κριτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής των Ιατρών.
Υπόμνημα
1911 Νοέμβριος 7
infolib image control
Τίτλοι και Επιστημονικαί Εργασίαι Σπ. Α. Καραβασίλη υφηγητού των παιδικών νοσημάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω, αντεπιστέλλοντος μέλους της Παιδιατρικής Εταιρείας των Παρισίων.
Ανάτυπο
1911
infolib image control
Αίτηση του Ι. Βρυώνη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Βρυώνη.
Αίτηση
1911 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ι. Τσέτσικα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκθεση της Κριτικής Επιτροπής σχετικά με το ιατρικό έργο του.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 8
infolib image control
Σημείωμα του Ι. Τσέτσικα με τίτλο "Εργασίαι Κρίσεις και Πράγματα" στο οποίο αναφέρει τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής για κάθε ένα από τα έργα του.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Τ. Κομνηνού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του ότι δεν εξεπλήρωσε το καθήκον του ως αστυχημικός.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 15
infolib image control
Η επιστημονική δράσις του κυρίου Τηλέμαχου Κομνηνού επιμελητού του Φαρμακευτικού Χημείου κρινομένη υπό Δημητρίου Γκαστή διδάκτορος των φυσικών επιστημών.
Υπόμνημα
1911
infolib image control
Επιστολή του Τηλ. Κομνηνού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μεροληπτική δράση του Κ. Καραθεοδωρή στη Φυσικομαθηματική Επιτροπεία.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επστολή των παροίκων του Οράν και εμποροπλοιάρχων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντικατάσταση του Υποπροξένου της Ελλάδας στο Οράν, Jullian.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 3/16
infolib image control
Υπόμνημα Ελλήνων του Λιβόρνου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επαναλειτουργία της Ελληνικής Εκκλησίας στο Λιβόρνο.
Υπόμνημα
<1911 Ιανουάριος 15>
infolib image control
Υπόμνημα του Αθ. Γ. Καραγιαννίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα της κρίσης της Επιτροπής για την έδρα της Θεωρητικής Μηχανικής.
Υπόμνημα
1911 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή στρατιωτών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία δηλώνουν την απόφασή τους να πολεμήσουν ξανά για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Επιστολή
<1911>
infolib image control
Έκθεση του Ηλ. Αναστασιάδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έκθεση της Επιτροπείας για τους υποψήφιους καθηγητές της Νομικής Σχολής για την έδρα του Εμπορικού Δικαίου.
Έκθεση
<1911>

Bρέθηκαν 35 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution