Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Φάκελος με τίτλο "Φόρος οινοπνεύματος".
Φάκελος
<1911>
infolib image control
Αίτηση Οινοπνευματοποιών και Ποτοποιών Αθηνών - Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου επί του Οινοπνεύματος.
Αίτηση
1911 Ιανουάριος 5
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας που καθαρού οικοπνεύματος που καταναλώθηκε από το Ποτοποιείο Ι. Σ. Παμπούκη κατά τα έτη 1909, 1910.
Πίνακας
1911 Ιανουάριος 25
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κατανάλωσις Οινοπνεύματος ετών 1909 και 1910".
Πίνακας
<1911>
infolib image control
Υπόμνημα Ποτοποιών Καλαμών - Μεσσήνης προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 12
infolib image control
Αίτηση των Ποτοποιών και Ποτοπωλών της Πάτρας προς τον Αχιλλέα Π. Χοϊδά σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας.
Αίτηση
1911 Ιανουάριος 26
infolib image control
Αίτηση των Ποτοποιών της Πάτρας προς τον Υπουργό Οικονομικών Λ. Κορομηλά σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας του οινοπνεύματος.
Αίτηση
1911 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Π. Ρώτα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση έδρας Αλβανικής γλώσσας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του θεατρικού συγγραφέα Πολύβιου Δημητρακόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν. Πυριώτη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει υπόμνημα του Π. Δημητρακόπουλου το οποίο έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα "Αθήναι".
Διαβιβαστικό
1911 Ιανουάριος 15
infolib image control
Αθήναι.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1911 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν. Πυριώτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα έσοδα των μαγαζιών του Δημοτικού Θεάτρου.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 14
infolib image control
Έκθεση του Ν. Πυριώτη και του Ν. Καζαντζάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το θεατρικό ζήτημα.
Έκθεση
1910 Νοέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του Ν. Πυριώτη και του Ν. Καζαντζάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το θεατρικό ζήτημα.
Έκθεση
1911 Ιανουάριος 13
infolib image control
Προσχέδιο Νόμου σχετικά με την ίδρυση και συντήρηση Εθνικής Σκηνής στην Αθήνα
Προσχέδιο Νόμου
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Ν. Καλλιχόρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του ως Επιθεωρητής δημοτικών σχολείων.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν. Καλλιχόρου προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία ανακοινώνει απόφαση του Αρείου Πάγου για την πληρωμή χρηματικής ποινής.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 20
infolib image control
Αίτηση εξαίρεσης του Ν. Καλλιχόρου προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Αίτηση
1907 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Αγγελόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μεταβολή του Νόμου ΓΧΜΒ' της 20ης Ιανουαρίου 1910.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 19
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Προσωπικόν των Δημοσίων Έργων προβλεπόμενον υπό του Νόμου ΓΧΜΒ της 20 Ιανουαρίου 1910".
Πίνακας
<1911>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Προσωπικόν των Δημοσίων Έργων προτεινόμενον διά της τροποποιήσεως του Νόμου ΓΦΜΒ'".
Πίνακας
<1911>
infolib image control
Έκθεση του Κ.Δ. Καρούσου προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία προτείνει μέτρα για την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής.
Έκθεση
1911 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Δ. Εμμανουήλ προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία του υποβάλλει μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή διαφόρων κατοίκων της πόλεως της Πάτρας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση παιδονομίας για την περιστολή των εκτρόπων που διαπράττουν οι νέοι.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 27
infolib image control
Αναφορά διαφόρων κατοίκων του Αγρινίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το προς επιψήφιση νομοσχέδιο περί του ορίου του συμβατικού τόκου.
Αναφορά
1911 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Ράλλη Αλ. Ράλλη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη συμπλήρωσης της υπόστασης του συνοικισμού Νέας Αγχιάλου.
Υπόμνημα
1911 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Λεφάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανεπάρκεια του Υποπροξένου στο Δεδεαγάτς, Τσερέπη, για τη θέση αυτή.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Υπόμνημα των απολυθέντων υπαλλήλων των Δημοσίων Έργων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επαναφορά στις θέσεις τους, μετά από νέο γενικό έλεγχο όλου του προσωπικού.
Υπόμνημα
1911 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Αίτηση των γεωργών της περιφέρειας του Δήμου Αγρινίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντικατάσταση του φόρου της δεκάτης με τη στρεμματική φορολογία.
Αίτηση
1911 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Έκθεση του Π.Γ. Ζουριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση του αγροτικού ζητήματος.
Έκθεση
1911 Μάρτιος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Γ. Μητρόπουλου, ελεγκτού του Τελωνείου Λαυρίου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μη προαγωγή του σε Τελώνη Α' τάξης.
Υπόμνημα
1911 Μάρτιος 8
infolib image control
Υπόμνημα εργοστασιαρχών της Πάτρας που κατεργάζονται την εγχώρια ξυλεία από έλατο προς παρασκευή σταφιδοκιβωτίων προς την Βουλή των Ελλήνων, τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Εμπορίου, Γεωργίας και Βιομηχανίας και την Επιτροπή για τη διαρρύθμιση του του τελωνειακού δασμολογίου σχετικά με τα προβλήματα της βιομηχανίας τους.
Υπόμνημα
1911 Μάρτιος 15
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 29
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 28
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 29
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
<1911 Μάρτιος>
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 29
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 28
infolib image control
Αναφορά των Ελλήνων της Αιγύπτου προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Χρ. Μητσόπουλου ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 29

Bρέθηκαν 39 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution