Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα των αντιπροσώπων του Ναυπηγικού Ομίλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα ίδρυσης ναυπηγείων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1932 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Γ. Ησαΐα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημά του για την μονοπώληση του οινοπνεύματος.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 9
infolib image control
Σύντομη μελέτη του Γεωργίου Α. Ησαΐα σχετικά με τη μονοπώληση του οινοπνεύματος από το κράτος.
Μελέτη
1932 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ρούσσου προς τον Υπουργό Προνοίας Λ. Ιασωνίδη με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα των κατοίκων της κοινότητας Καλλιθέας.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 11
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων κοινότητας Καλλιθέας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση για απαλλοτροίωση οικοπέδων για την εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή της Καλλιθέας.
Υπόμνημα
1932 Ιανουάριος 11
infolib image control
Ψήφισμα της Επιτροπής των Δημοτών Πειραιά σχετικά με την εξυγίανση της κατάστασης που επικρατεί στο Δήμο Πειραιώς και με την εκλογή νέου δημάρχου και νέου δημοτικού συμβουλίου.
Ψήφισμα
1932 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δ. Στεφανίδη προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με το ζήτημα της οργάνωση της στενογραφικής υπηρεσίας των δύο Νομοθετικών Σωμάτων.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Δημ.Α. Στεφανίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας.
Υπόμνημα
1932 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ. Μαζοκοπάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απαλλαγής του λιμενικού φόρου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γ. Μαζοκοπάκη σχετικά με το ζήτημα της απαλλαγής από το λιμενικό φόρο.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γ. Μαζοκοπάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απαλλαγής του λιμενικού φόρου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή κατοίκων Κουρφαλώνος, Νοπηγίων, Δραπανίων και Καλουδιανών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απαλλαγής τους από το λιμενικό φόρο.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Αίτηση του Κ. Σημανταράκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης απόλυσής του από τη θέση του σταθμάρχη.
Αίτηση
1932 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Πρακτικό εξέτασης του σταθμάρχη Κ. Σημαντηράκη στο οποίο αναφέρονται οι θέσεις των γιατρών για την ικανότητά του να εργαστεί.
Πρακτικό
1931 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Έκθεσις του Παν. Τσιτσίλια περί της εν Κυθήροις Κυβερνητικής δράσεως κατά την τετραετίαν 1928-1932.
Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Περίληψις της εκθέσεως του Παν. Τσιτσίλια περί Κυθήρων.
Περίληψη
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του χημικού-οινολόγου Γ. Παπαθανασίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προώθηση του ελληνικού οίνου.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Εστία.
Εφημερίδα, αρ.φ.13444
1932 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Εστία.
Εφημερίδα, αρ.φ.13445
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Ψήφισμα των εν Αθήναις καταθετών χρημάτων και χρεογράφων της πτωχεύσασης Τραπέζης Κοσμαδοπούλου προς τον Ε. Βενιζέλον.
Ψήφισμα
1932 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Σ.Κ. Μανωλκίδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προστασία του ελαιολάδου.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Π.Ι. Μαζαράκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει υπομνήματα για τη διοικητική διαίρεση του κράτους και για τα προσόντα των νομαρχών.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Ι. Μαζαράκη για τη διοικητική διαίρεση του κράτους.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Ι. Μαζαράκη σχετικά με τα προσόντα των νομαρχών.
Υπόμνημα
infolib image control
Αίτηση του Φ.Π. Αποστολόπουλου προς το Ν.Ρούσσο, με την οποία ζητά να γίνει δεκτός από τον Ε. Βενιζέλο.
Αίτηση
1932 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ρούσσου προς τον Φ.Π. Αποστολόπουλο σχετικά με τη διευθέτηση ζητήματός του.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Έκθεση του Prampolini προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επίσκεψή του στα έργα αποξήρανσης και βελτίωσης στις επαρχίες της Μακεδονίας και Θράκης.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο και τους Υπουργούς Γεωργίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το ζήτημα των αδιάθετων και εμπορικώς επεξεργασμένων καπνών της σοδειάς του 1929.
Υπόμνημα
1932 Μάρτιος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Ν. Σεραφείμ προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης του καπνού.
Υπόμνημα
1932 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ρούσσου, προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Ελληνικών Προϊόντων, Λουκά Κανακάρη Ρούφο, σχετικά με τη μελέτη του Ν. Σεραφείμ για την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης του καπνού.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή οπαδών του Κόμματος των Φιλελευθέρων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δυσφήμιση του Α. Κασσαβέτη από την εφημερίδα "Λαϊκή Φωνή".
Επιστολή
1932 Μάρτιος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Κ. Λιάρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις καταχρήσεις που συμβαίνουν στο καπνεργοστάσιο του Μεσολογγίου.
Υπόμνημα
1932 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του αρχιτέκτονα Α. Κριεζή προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας σχετικά με τις εργασίες μεταρρύθμισης των Παλαιών Ανακτόρων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του αρχιτέκτονα Α. Κριεζή προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Δ. Δίγκα, σχετικά με τις εργασίες μεταρρύθμισης των Παλαιών Ανακτόρων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα προς τον αρχιτέκτονα Α. Κριεζή σχετικά με τις εργασίες μετασκευής του κτιρίου Παλαιών Ανακτόρων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Έκθεσις εμπιστευτική προς το Πολιτικόν Γραφείον του Προέδρου της Κυβερνήσεως επί των ζητημάτων του Νομού Αττικής και Βοιωτίας.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Μ. Αντίππα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη γενική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ρούσσου προς τον Μ. Αντίππα με την οποία διαβιβάζει τις ευχαριστίες του Ε. Βενιζέλου για την επιστολή του.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Υπόμνημα Πολυμελεστάτης Επιτροπής του Λαού επί της καταστάσεως προς τον Ε. Βενιζέλον.
Υπόμνημα
1932 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Π. Πετρουλάκη σχετικά με αίτησή του για μετάθεση.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Φαρμακοποιών των συνοικισμών και απόκεντρων συνοικιών των Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στη μεταφορά των φαρμακείων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Μ. Πεσμαζόγλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση της διαφοράς των ιταλικών ναυπηγείων Odero Terni Orlando.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα του πληρεξούσιου δικηγόρου των ιταλικών ναυπηγείων Odero Terni Orlando, Μ. Πεσμαζόγλου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ναυπηγεία.
Υπόμνημα
1932 Απρίλιος 18
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Οφειλόμενα έτι ποσά εκ της παραγγελίας των 4 αντιτορπιλλικών".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Οφειλόμενα έτι ποσά εκ της παραγγελίας των 4 αντιτορπιλλικών".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα διαμαρτυρίας της Πανυπαλληλικής Επιτροπής προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την πολιτική του κράτους εναντίον του υπαλληλικού κόσμου.
Υπόμνημα
1932 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή της Διοικούσας Επιτροπής ως εκπρόσωπος των δανειστών συναλλάγματος Αθηνών-Πειραιώς και Επαρχιών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το νέο νομισματικό νόμο.
Επιστολή
1932 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Π. Μαρούλη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σχέδιο σχετικά με τον Οργανισμό αγοράς και συμψηφισμών εγχώριων προϊόντων.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 18
infolib image control
Σχέδιον περί Οργανισμού Αγοράς Εγχωρίων Προϊόντων και Συμψηφισμών.
Σημείωμα
1932 Μάιος 18
infolib image control
Έκθεση του Α. Μάτσα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Συνταξιούχων Εργατών Λιμένος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 5516 για τη δυνατότητα μετατροπής της σύνταξής τους σε εφάπαξ βοήθημα.
Επιστολή
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ. 184
1932 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Β. Ελματζόγλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις πολιτικές του σκέψεις για τα εθνικά ζητήματα.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Β. Ελματζόγλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει ο Βενιζέλος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της χώρας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Laird W. Archer προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά τη συμπεριφορά του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας και του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης σε αθλητική εκδήλωση της Near East Foundation.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 13
infolib image control
Υπόμνημα εξαγωγέων Σταφίδος Πατρών, Αιγίου, Κορινθίας και Ζακύνθου προς τον Ε. Βενιζέλο και τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το εξαγωγικό εμπόριο της σταφίδας.
Υπόμνημα
1932 Ιούνιος 13
infolib image control
Ψήφισμα του Λαού της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου με το οποίο εκφράζει την αγανάκτησή του προς την Εταιρεία Υδάτων, η οποία επιδιώκει να επιβάλλει φόρο υποτέλειας στην Κηφισιά και στο Αμαρούσιο.
Ψήφισμα
1932 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Θ. Ηλιόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνσή του από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 16
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο και τους Υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών σχετικά με την αποζημίωση Ελλήνων, των οποίων οι περιουσίες επιτάχθηκαν από την Τουρκία.
Υπόμνημα
1931 Ιούνιος 16
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση των έργων οδοποιΐας.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ζαρίφη προς τον Ε. Βενιζέλο μέσω του υπαρχηγού του Κόμματος των Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλη, με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του για τα εκκρεμή ζητήματα των προσφύγων από τη Βουλγαρία.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 25
infolib image control
Έκθεση του Ν. Ζαρίφη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα των προσφύγων από τη Βουλγαρία.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 25
infolib image control
Σημείωμα του Ν. Ζαρίφη σχετικά με ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν από το Γονατά.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ν. Ζαρίφη σχετικά με την κάλυψη των θέσεων επιστατών.
Σημείωμα
1932 Ιούνιος 4
infolib image control
Παράκληση του Ν. Ζαρίφη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη διευθέτηση ζητημάτων των Ελλήνων από τη Βουλγαρία.
Σημείωμα
infolib image control
Παράκληση του Ν. Ζαρίφη προς το Υπουργείο Γεωργίας να επισπευσθεί η εργασία για την αραίωση των αμπελουργικών συνοικισμών Αγχιάλου Νέας Μεσημβρίας και Νέας Σωζόπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Παράκληση του Ν. Ζαρίφη προς το Υπουργείο Προνοίας να ληφθεί πρόνοια για τη στέγαση μεταναστών από τη Βουλγαρία, οι οποίο ακόμα μένουν άστεγοι σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας.
Σημείωμα
infolib image control
Περικοπή του από 28 Ιουνίου 1932 υπομνήματος του Βουλευτού Χαλκίδος Δημ. Χατζή προς τον Ε. Βενιζέλο.
Υπόμνημα

Bρέθηκαν 68 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution