Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή της οικογένειας Γεράσιμου Λειβαδά προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει έγγραφα και του ζητά να τα εξετάσει προκειμένου να αποφασίσει δίκαια υπέρ της αίτησής της.
Επιστολή
1911 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κεφαλλονιάς Σπ. Δάσιου προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το βοήθημα που απονεμήθηκε στην οικογένεια του αείμνηστου Γεράσιμου Λειβαδά.
Επιστολή
1904 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Περί μεταρρυθμίσεως του περί των βοηθημάτων Νόμου και δικαίας και νομίμου απονομής αυτών.
Υπόμνημα
1911 Μάρτιος 23
infolib image control
Γερ. Λειβαδάς.
Φυλλάδιο
infolib image control
Αίτηση των καταδίκων κρατουμένων στις Φυλακές Παλαιού Στρατώνα προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Δημητρακόπουλου περί απονομής Β. Χάριτος.
Αίτηση
1911 Απρίλιος 24
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Μονοπώλιον Ζαχάρεως.
Φάκελος
<1911>
infolib image control
Έκθεση του Κ. Σπυρίδη προς την Ανορθωτική Κυβέρνηση και τους Έλληνες Βουλευτές για το ζήτημα του μονοπωλίου ζάχαρης.
Έκθεση
1911 Μάιος 8
infolib image control
Εμπρός.
Άρθρο
infolib image control
Εμπρός.
Άρθρο
<1909>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Υπόμνημα σταφιδοζακχάρεως.
Φάκελος
1911 Μάιος 12
infolib image control
Υπόμνημα των αδελφών Τασσόπουλων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ζαχαροποίησης της σταφίδας.
Υπόμνημα
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Ζ. Κ. Μάτσα προς τον Κ. Τασσόπουλο για την κατάρτηση προϋπολογισμού της δαπάνης εγκατάστασης μηχανών ζαχαροποιΐας.
Επιστολή
1907 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ζ. Κ. Μάτσα προς τον Κ. Τασσόπουλο για το ταξίδι του δεύτερου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1907 Απρίλιος 24/6
infolib image control
Αίτηση του Χημικού Γ.Χ. Τασσόπουλου προς την Βουλή των Ελλήνων όπως ψηφιστεί Νόμος που του παρέχει το δικαίωμα της αποκλειστικής κατασκευής βιομηχανικού προϊόντος απο χλωρή σταφίδα.
Αίτηση
1911
infolib image control
Αντιρρήσεις εις τας εν τη Βουλή δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού περί σταφιδοζακχάρεως.
Έκθεση
1910 Μάριος 4
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος.
Νόμος, 125 αρ.φυλ.
1910 Μάρτιος 29
infolib image control
Αίτηση πολλών φιλοδικαίων Κυθηρίων προς τον Ε. Βενιζέλο υπέρ της επαναπρόσληψης ή μέσω της χορήγησης σύνταξης αποκατάστασης του Ιωάννη Γ. Κασιμάτη.
Αίτηση
1911 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή των ενόρκων της δίκης του Ιωάννη Γ. Κασιμάτη προς το Δικαστήριο των Συνέδρων σχετικά με την απονομή χάριτος στον καταδικασθέντα Κασιμάτη από το Βασιλιά Γεώργιο.
Επιστολή
1899 Νοέμβριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Κ. Ι. Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη λύση του θεσσαλικού ζητήματος με την ίδρυση Κτηματικής Τράπεζας.
Σημείωμα
1911 Μάιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Κ.Ι. Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση Κτηματικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Υπόμνημα
1911 Μάιος 27
infolib image control
Αίτηση του Χρήστου Καραΐσκου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.
Αίτηση
1911 Μάιος 31
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων Αμαρουσίου και Κηφισιάς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το θέμα της ηλεκτροκίνησης του Σιδηροδρόμου Κηφισιάς.
Αίτηση
1911 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του δημοσιογράφου Γεώργιου Σακελλαρίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μήνυση του πρώτου κατά των δημοδιδασκάλων Σωτ. Δαγκλή και Ματθίλδης Κωνσταντινίδη με θέμα το γλωσσικό.
Επιστολή
1911 Ιούνιος 10
infolib image control
Η Θεσσαλία.
Άρθρο, αρ.φυλ. 3496
1911 Ιούνιος 7
infolib image control
Αναφορά του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με επαγγελματική και προσωπική του υπόθεση.
Αναφορά
1911 Ιούνιος 16
infolib image control
Αίτηση του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς την Ιερά Επισκοπή Κερκύρας και Παξών σχετικά με τη χειροτονία του και την εγγραφή του στα δίπτυχα της Επισκοπής Κερκύρας διορίζοντάς τον κανονικό εφημέριο.
Αίτηση
1911 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Αίτηση του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς την Ιερά Επισκοπή Κερκύρας και Παξών σχετικά με το διορισμό του ως κανονικού εφημέριου.
Αίτηση
1911 Μάρτιος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό του Νομάρχη Κερκύρας προς τον Αρχιεπίσκοπο Κερκύρας και Παξών της αίτησης του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη.
Διαβιβαστικό
1911 Απρίλιος 13
infolib image control
Αίτηση Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς την Ιερά Επισκοπή Κερκύρας και Παξών σχετικά με τη χειροτονία του και το διορισμό του κανονικού εφημέριου.
Αίτηση
1911 Μάρτιος 26
infolib image control
Σημείωμα του Αρχιμανδρίτη Α.Γ. Γονέμη με τίτλο: Πιστά αντίγραφα των υποβληθέντων επισήμων τίτλων και εγγράφων Ιερωσύνης, ιθαγενείας και σπουδών.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Βαπτιστήρια Πράξη του Αλέξανδρου Γ. Γονέμη.
Βαπτιστήρια Πράξη
1898 Ιούλιος 10
infolib image control
Έγγραφο ιθαγένειας του Αλέξανδρου Γ. Γονέμη.
Έγγραφο Ιθαγένειας
1911 Ιανουάριος 26
infolib image control
Απολυτήριο του Αλέξανδρου Γ. Γονέμη από το Ιερατικό Σχολείο Κέρκυρας.
Απολυτήριο
1883 Ιούνιος 29
infolib image control
Πιστοποιητικό του Αρχιεπίσκοπου Κέρκυρας Ευσταθίου της εγγραφής και της απόλυσης μετά από επιτυχείς εξετάσεις του Α. Γ. Γονέμη από το Ιερατικό Σχολείο Κέρκυρας.
Πιστοποιητικό
1889 Νοέμβριος 10
infolib image control
Συστατικό Χειροτονίας του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη.
Συστατικό Χειροτονίας
1911 Ιανουάριος 15
infolib image control
Ενταλτήριο Πνευματικής Πατρότητας του Επισκόπου Ανέων Άνθιμου προς τον Αρχιμανδρίτη Α. Γ. Γονέμη.
Ενταλτήριο
1904 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Απολυτήριο της Ιερής Μητρόπολης Εφέσου προς τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Γ. Γονέμη.
Απολυτήριο
1910 Ιούνιος 2
infolib image control
Απολυτήριο της Ιερής Μητρόπολης Εφέσου προς τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Γ. Γονέμη.
Απολυτήριο
1911 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Σημείωμα του Αρχιμανδρίτη Α. Γ. Γονέμη με τίτλο: "Έτεραι προς Ανωτέρας Αρχάς διαβιβασθείσαι αναφοραί".
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Αίτησις του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος όπως επιληφθεί θετικά της υπόθεσής του.
Αίτηση
1911 Μάρτιος 30
infolib image control
Αίτηση του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς την Ιερά Σύνοδο του Βασιλείου της Ελλάδος να επιληφθεί της κατάσταστής του.
Αίτηση
1911 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γολέμη προς το Μητροπολίτη Αθηνών παρακαλώντας τον να τον διορίσει σε κάποια ενορία ή εφημεριακή θέση.
Επιστολή
<1911>
infolib image control
Αίτηση του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών Απ. Αλεξανδρή σχετικά με τη λύση της υπόθεσής του.
Αίτηση
1911 Ιούνιος 3
infolib image control
Αναφορά του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης Απ. Αλεξανδρής ζητώντας του να ενδιαφερθεί για την αίτηση που του είχε αποστείλει παλαιότερα.
Αναφορά
1911 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του πληρεξούσιου των κατοίκων του κτήματος Νεοχωρίου του Δήμου Φαρκαδώνος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αγορά του κτήματος.
Επιστολή
1911 Ιούνιος 19
infolib image control
Σύμβολαιογραφική Πράξη της Θεοφανούς Λ. Δεληγεώργη και του Αθ. Φλούλη για την αγοροπωλησία του κτήματος Νεοχωρίου του Δήμου Φαρκαδώνας.
Συμβόλαιο
1909 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Υφηγητή Ιατρικής Ιωάννη Π. Καρδαμάτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης τακτικής έδρας των Νοσημάτων των θερμών χωρών στην Ιατρική Σχολή.
Επιστολή
1911 Ιούνιος 19
infolib image control
Υπόμνημα του Ιατρού κ. Ιωάννη Καρδαμάτη περί ιδρύσεως εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω έδρας προς διδασκαλίαν των Νοσημάτων των θερμών χωρών.
Υπόμνημα
1907 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Η Θεσσαλία.
Άρθρο, αρ.φυλ. 3497
1911 Ιούνιος 8
infolib image control
Μεταρρυθμίσεις επενεχθείσαι υπό της εν Αθήναις Ιατρικής Εταιρείας εις το σχέδιον νόμου περί Εθνικού Πανεπιστημίου το υποβληθέν εις την Βουλήν υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Απ. Αλεξανδρή κατά Ιανουάριον του 1910.
Φυλλάδιο
1911 Απρίλιος 25
infolib image control
Προσχέδιον Οργανισμού του Πανεπιστημίου.
Φυλλάδιο
1911
infolib image control
Επιστολή της Διαμαντίας χήρας του οπλαρχηγού Μιχαήλ Σινιωλάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του ζητά οικονομική βοήθεια.
Επιστολή
1911 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του Δελλαπόρτα στη θέση του Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο.
Επιστολή
1911 Ιούνιος 28
infolib image control
Έκκληση καταδίκων κρατουμένων στις φυλακές Παλαμηδίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση χάριτος.
Έκκληση
1911 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Vidal - Engaurran προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση Κτηματικής Τράπεζας στην Ελλάδα.
Επιστολή
1911 Ιούλιος 3
infolib image control
Αίτηση των γονέων των απορριφθέντων μαθητών του Γυμνασίου Ναυπλίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αδικίες που έγιναν προς τουςαπορριφθέντες μαθητές, τους οποίους ζητούν να κριθούν ως μεταξεταστέοι.
Αίτηση
1911 Ιούλιος 4
infolib image control
Αίτησις χήρας Μαρής Τσιρολάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του ζητά να της δοθεί θέση εργασίας ή μίσθωμα, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς της.
Αίτηση
1911 Ιούλιος 10
infolib image control
Αναφορά κατοίκων της Κάτω Αχαΐας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα της περιοχής τους.
Αναφορά
1911 Ιούλιος 14
infolib image control
Αναφορά του Κωνσταντίνου Ν. Φραγκούλη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόλυσή του από τη θέση του Τελώνη Χανίων.
Αναφορά
1911 Αύγουστος 6
infolib image control
Αίτηση του πρώην Τελώνη Κ. Ν. Φραγκούλη προς την Εκτελεστική Επιτροπή Κρήτης σχετικά με αποζημίωσή του για όσες ημέρες κινήθηκε ή διέμεινε εκτός της υπηρεσιακής περιφέρειας του.
Αίτηση
1911 Ιούλιος 23
infolib image control
Αναφορά του Τελώνη Χανίων Κ. Ν. Φραγκούλη προς την Ανώτατη Διεύθυνση Οικονομικών της Διοίκησης Κρήτης σχετικά με τις ημέρες αποζημίωσής του.
Αναφορά
1910 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Το Σύνταγμα. Όργανον Φιλελεύθερων Αρχών.
Άρθρο, αρ.φυλ. 242
1911 Ιούλιος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γ. Σίδερη προς τον Ε. Βενιζέλο εγγράφου της Επιτροπής του λαού της Σάμου, με το οποίο του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη διευθέτηση των πολιτειακών και εθνικών πραγμάτων της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1911 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής του Λαού της Σάμου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του εκφράζουν τα συγχαρητήριά της για το ανορθωτικό του έργο.
Επιστολή
1911 Αύγουστος 12

Bρέθηκαν 64 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution