Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις εποικιστικές ανάγκες Μακεδονίας - Θράκης.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του επόπτη εργασίας Μιχαήλ Ν. Κρητικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τμήμα συνεταιρισμών, σχετικά με την ανεργία των αρβυλοποιών.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Δήλωση Εργοστασιαρχών Κατασκευής Μηχανοπίητων αρβυλών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χρησιμοποίηση των νεώτερων αρβυλοποιών στα εργοστάσια κατασκευής μηχανοποίητων αρβυλών.
Δήλωση
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Σημείωμα προς το Υπουργείο Υγιεινής.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Αρβυλεργατών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δεινή οικονομική κατάσταση των αρβυλεργατών.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα του Συνδέσμου παλαιών Αρβυλοτεχνιτών Πειραιώς και ζητείται να δοθεί εργασία στα αργούντα μέλη του Συνδέσμου.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Αίτηση Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Αρβυλοποιών Αθηνών-Πειραιώς προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη χορήγηση αρβυλών.
Αίτηση
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Εισηγητική Έκθεση σχετικά με την αίτηση (με ημερομηνία 15-7-1929) των βιομηχάνων δερματίνων Στρατιωτικών ειδών 1ον) Α.Ε. Υποδηματοποιΐας "Άλφα", 2ον) Παύλου Κιουρτσιδάκη και 3ον) Νικολάου Πόγια.
Εισηγητική Έκθεση
1929 Αύγουστος 17
infolib image control
Δήλωση Εργοστασιαρχών κατασκευής μηχανοποίητων αρβυλών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή αρβυλών για τις ανάγκες του Στρατού, του Ναυτικού και της Χωροφυλακής.
Δήλωση
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των Τεχνιτών Αρβυλοποιών.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Εποικισμός Μακεδονίας - Θράκης. Υγειονομική Υπηρεσία.
Περίληψη
1925 Ιούνιος 2
infolib image control
Εισηγητική Έκθεση του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Μ. Μεταλινού προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας σχετικά με την ίδρυση ιατρείων για παροχή ιατρικής περίθαλψης στους πρόσφυγες της Μακεδονίας.
Εισηγητική Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Σπληνικός Δείκτης Μαθητών - 1929 - Αναλογία τοις % της Μεγαλοσπληνίας των μαθητών.
Σχεδιάγραμμα
<1929>
infolib image control
Παρασιτικός δείκτης ελονοσίας. 1929.
Σχεδιάγραμμα
<1929>
infolib image control
Παραστατικός Πίναξ Νοσηρότητος ελονοσίας και αιμοσφαιρινουρικού πυρετού.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Παραστατικός Πίναξ Θνησιμότητος. Εξ ελονοσίας και Αιμοσφ. πυρετού. Εκ τύφου και παρατύφων. Εκ φυματιώσεως. Εκ δυσεντεριών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Διαβιβαστικό της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλουν μελέτη σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
"Συλλογή των κυριωτέρων στατιστικών των αφορωσών την ανταλλαγήν των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάστασιν μετά αναλύσεως και επεξηγήσεων".
Συλλογή εγγράφων
1929

Bρέθηκαν 18 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution