Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Κ. Βούρου, του Αλ.Κ. Βούρου και της Αικ. Βούρου επί των διατάξεων περί ούτω ληξασών μισθώσεων του σχεδίου ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Μάιος 2
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις ζημιές που προκαλούν οι διατάξεις του ενοικιοστασίου στους ιδιοκτήτες.
Υπόμνημα
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Τμήματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Γενεύης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα.
Έκθεση
1930 Μάιος 14
infolib image control
Η Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Φρ. Σαράντη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του δικτύου υπονόμων .
Επιστολή
1930 Μάιος 22
infolib image control
Έκθεσις της εκ Δημοτικών Συμβούλων Επιτροπής προς εξέτασιν του ζητήματος των υπονόμων της πόλεως.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 6
infolib image control
Έκκληση των ορεινών χωρικών της ανατολικής Ναυπακτίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή δρόμου που θα συνδέει τα ορεινά χωριά με την πρωτεύουσα.
Έκκληση
1930 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Χωρικών της Ορεινής Ανατολικής Ναυπακτίας προς τον Κ. Βενιζέλο σχετικά με την αναστήλωση της περιοχής της Ναυπακτίας.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του Α. Γαζή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής των υπονόμων στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τους υπογραμματείς και γραφείς Καλαβρύτων με την οποία αποστέλλει έγγραφο που κοινοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα των παρά τω Πρωτοδικείω Καλαβρύτων υπηρετούντων Υπογραμματέων και Γραφέων προς τον Ε. Βενιζέλον περί αυξήσεως του κατωτέρου προσωπικού.
Υπόμνημα
1930 Μάιος 28
infolib image control
Απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου των εν Καλαβρύτοις Πρωτοδικών περί αυξήσεως του προσωπικού του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας.
Απόφαση
1929 Αύγουστος 21
infolib image control
Σημείωμα του Ε. Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του Κ. Αλαβάνου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της νοθείας στη σαπωνοποιία.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 23
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής ακρωτηριασμένων και βαρέως τραυματισμένων προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητούν να τεθούν στο νόμο περί καταστάσεως παθόντων εν πολέμω αξιωματικών.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ακρωτηριασμένων και βαρέως τραυματισμένων αξιωματικών σχετικά με το αίτημα ακρόασης που έχει υποβάλει.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Υπόμνημα του Ι. Παμπούκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Ι. Παμπούκη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε. Βενιζέλος έλαβε γνώση του υπομνήματός του.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού της Συγκοινωνίας, Β. Καραπαναγιώτη, προς τον Στ. Στεφάνου με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών, Δ.Ν. Φιλάρετου.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών, Δ.Ν. Φιλάρετου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πληρωμή στις εργοληπτικές εταιρείες.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών, Δ.Ν. Φιλάρετου, προς τον Υπουργό Οικονομικών, Γ. Μαρή, σχετικά με την οικονομική εξυγίανση του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Υπόμνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις άνισες αμοιβές των υπαλλήλων.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Αναφορά του Αντ. Μητρέντζου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μίσθωσης του λιγνιτορυχείου Βεύης (Μπάνιτσας).
Αναφορά
1930 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Norman White προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Norman White προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το πρόγραμμα υγειονομικής αναδιοργάνωσης της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής της Συγκεντρώσεως των Προσφύγων Λαμίας και Περιχώρων προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν τη διαμαρτυρία των προσφύγων για την Ελληνοτουρκική Συνθήκη.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σ. Φραγκούδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα ακρόασης για να εκθέσει τα προβλήματα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Υπόμνημα του καθηγητή Γ. Λελεδάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων της Κρήτης.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος
infolib image control
Υπόμνημα του Σ. Παπασωτηρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ι. Παινέση προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητεί να οριστεί ακρόαση.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Ι. Παινέση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τις καταστροφές που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις του αλευρομύλου του οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο χώρο γύρω από τον αλευρόμυλο.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
Αναφορά του Constant Bachatori προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά να αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του κατά τα Νοεμβριανά.
Αναφορά
1930 Ιούλιος 22
infolib image control
Σημείωμα του Constant Bachatori σχετικά με τα έξοδα για το γύρισμα ενός φιλμ με θέμα τις καταστροφές του Νοεμβρίου 1916.
Σημείωμα
1930 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Π. Αυγουστίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συγκέντρωσης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων από το Κράτος.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρ.Κ. Μακρή προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει άρθρο του για την κρίση του ελαιόλαδου και τους τρόπους επέμβασης του κράτους.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Στ. Στεφάνου, προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δεληγιάννη με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του Εθνικού Κήρυκα.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Π. Τατάνη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ατελούς εισαγωγής των εκδόσεων του Εθνικού Κήρυκα στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1930 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Σπ. Αγαπητού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημά του.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Αθλητισμός-Άλσος Αθηνών Πανεπιστήμιον-Φοιτητική Πόλις.
Φυλλάδιο
1930 Ιούνιος
infolib image control
Πανεπιστημιον-Φοιτητική Πόλις. Αθλητισμός-Άλσος Αθηνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930
infolib image control
Επιστολή του G. Reimann προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διενέργεια διαφήμισης για την αύξηση των Γερμανών επισκεπτών στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον G. Reimann με την οποία τον θέτει σε επαφή με το Διευθυντή Τουρισμού.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του G. Reimann προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά χρηματική βοήθεια για την έκδοση λευκώματος για την Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Αδ. Βοριάν με την οποία τον καλεί να περάσει από το γραφείο για την διευθέτηση της υπόθεσής του.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Αίτηση κατοίκων Αγίου Ιωάννου Ρέντη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν να δοθεί εντολή στην Αγροτική Τράπεζα για να τους χορηγήσει δάνεια για την εξόφληση χρεών.
Αίτηση
1930 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Sam Newhaouse προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ανακάλυψης προσοδοφόρων πετρελαιοπηγών στην Ανατολική Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Situation des Domes.
Τοπογραφικός χάρτης
infolib image control
Generalle geolog.-tektonische Skizze.
Τοπογραφικός χάρτης
infolib image control
Χάρτης σχετικά με τις πετρελαιοπηγές στην Ανατολική Ελλάδα.
Τοπογραφικός χάρτης
infolib image control
Γενικός πίνακας τιμών.
Πίνακας
1928
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το ζήτημα εξόρυξης πετρελαίου στον κόλπο της Θεσσαλλονίκης.
Έκθεση
1928 Ιανουάριος
infolib image control
Αίτηση του Καρά Καούκ Μουσταφά Νεσιμί προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια ασκήσεως του επαγγελμάτος του πρακτικού ιατρού.
Αίτηση
1930 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων της επαρχίας Σελίνου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος του πρακτικού ιατρού στον Καρά Καούκ Μουσταφά Νεσιμί.
Αίτηση
<1930>
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων του νομού Χανίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος του πρακτικού ιατρού στον Καρα Καούκ Μουσταφά Νεσιμί.
Αίτηση
1930 Ιούλιος 110
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων της επαρχίας Αποκορώνου Σφακίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος του πρακτικού ιατρού στον Καρα καούκ Μουσταφά Νεσιμί.
Αίτηση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ι. Καραμάνου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατανομή της καλλιεργούμενης έκτασης.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα Καθολικών Ιεραρχών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ελληνική μόρφωση των παιδιών των Ελλήνων καθολικών.
Υπόμνημα
1930 Σεπτέμβριος 27

Bρέθηκαν 60 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution