Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση πεπραγμένων του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας - Τμήμα Γεωργικής Έρευνας από 30-11-26 μέχρι 30-12-27.
Έκθεση
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αχαϊοηλίδος προς τη Βουλή των Ελλήνων, την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Γεωργίας Γ. Εξηντάρη και τους αρχηγούς των Κομμάτων σχετικά με την αντιπροσώπευση του γεωργικού κόσμου στη Γερουσία.
Επιστολή
1928 Μάιος 25
infolib image control
Έκθεση του Συνδέσμου Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλας - Θεσσαλονίκης - Βόλου σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία ελληνικού καπνού.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1928 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αττικοβοιωτίας για την ατέλεια των εισαγομένων λιπασμάτων από το εξωτερικό και την επέκταση του προνομίου των ενεχυρογράφων και σ' αυτά.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα για τη συγκρότηση του Α.Ο.Ε.Ε..
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Αποφάσεις σύσκεψης των Γεωργικών Επιμελητηρίων.
Απόφαση
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα και αγροτικά ζητήματα.
Φάκελος
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα των Γεωργικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Διοίκησης της Γεωργικής Τράπεζας και άλλων σχετικών μ' αυτή θεμάτων.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα των Γεωργικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση της ίδρυσης της Γεωργικής Τράπεζας.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 13
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ψηφισθέν υπό της Βουλής κατά την υπό στοιχείων Θ' της 15 Ιουλίου 1929 Συνεδρίαν αυτής, περί κυρώσεως της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Συμβάσεως "περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης".
Σχέδιο νόμου
1929 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς το Στ. Δέλτα σχετικά με τις προσλήψεις ανώτερων υπαλλήλων στην Αγροτική Τράπεζα.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 24
infolib image control
Γεωργία.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Παραγωγή.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Χαρ. Θ. Πλουμίδη προς τον Ε. Βενιζέλο για το διορισμό του ιδίου ή του γιου του στο Υποκατάστημα της Γεωργικής Τράπεζας Χανίων ως δικηγόρου.
Επιστολή
1292 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας Ι. Μ. Κανναβού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει υπόμνημα για τη Γεωργική Τράπεζα και τον παρακαλεί να επιληφθεί για το ζήτημα της ανταλλάξιμης περιουσίας και τον τερματισμό της λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επιτροπής.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Υπουργού Γεωργίας Ι. Μ. Κανναβού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της άσκησης της αγροτικής πίστης στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Σ. Πιστολάκη με τίτλο: Συνοπτική ανασκόπησις της αγροτικής πίστεως εις τα κυριώτερα Κράτη.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 30
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Αναγκαστικαί εισφοραί υπέρ των Γεωργικών Τραπεζών από Απριλίου 1926.
Κατάλογος
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα του Θ. Λυκιαρδόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του εκθέτει τη μέχρι τότε σταδιοδρομία του επιζητώντας το διορισμό του ως συμβούλου της Γεωργικής Τράπεζας που πρόκειται να ιδρυθεί.
Υπόμνημα
1929 Μάιος 22
infolib image control
Σημείωμα με οικονομικά στοιχεία για την "προικοδότηση" της γεωργικής πίστης από Γαλλία και Βουλγαρία.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Άρθρο του "The Economist" με τίτλο: Agricultural Credits.
Άρθρο
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Ι. Σαλμά πρός τις Αντεπειστέλλουσες Επιτροπές του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και τις Γεωργικές Συνεταιρικές Οργανώσεις και τα Ταμεία Πρόνοιας Ελαιοπαραγωγής Μεσσηνίας για την ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Παπαναστασίου προς το Γεωργικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 4
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Μισθοδοσία. Λαϊκή Τράπεζα. Τράπεζα Αθηνών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Υποδειγματικοί Αγροί.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε. Βενιζέλο για την ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 1
infolib image control
Σημείωμα για τις δαπάνες μισθών του νέου γεωργικού οργανισμού και του παλαιού οργανισμού μετά την εφαρμογή γεωργικού προγράμματος.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Πινακας με τίτλο: Χρήσις 1928-29.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προϋπολογισμός δαπανών Νομοσχεδίου Γεωργίας.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Ημερήσια διάταξις Νομοθετικής Εργασίας Συνεδρίασις Ε' της 10 Ιουλίου 1929.
Ημερήσια διάταξη
1929 Ιούλιος 10
infolib image control
Ομιλία του Ε. Βενιζέλου προς τη Βουλή των Ελλήνων εισηγούμενος το νομοσχέδιο "περί κυρώσεως συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης περί πιστώσεως και λειτουργίας Αγροτικής Τραπέζης".
Ομιλία
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπείας Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει μετάφραση έκθεσης του γάλλου μηχανικού Βατιέ για τα έργα του λιμένος Πειραιά και τον παρακαλεί να επιληφθεί του θέματος.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή σχετικά το ζήτημα της σιτοπαραγωγής στην Ελλάδα και την Ιταλία.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 1

Bρέθηκαν 34 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution