Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα της τράπεζας.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Αγοραστών Κτημάτων Ανταλλαξίμων Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ανεκπλήρωτες προεκλογικές υποσχέσεις υποψήφιων τοπικών φορέων των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του υποδιοικητή της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας προς το Πολιτικό Γραφείο του Ε. Βενιζέλου σχετικά με ζητήματα της Αστικής Ένωσεως Κτηματιών Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Αστικής Ένωσης Κτηματιών Θεσσαλονίκης προς τα υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης της Ελλάδος και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των μελών της ένωσης μετά την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.
Υπόμνημα
1932 Μάιος 7
infolib image control
Ψήφισμα του Σωματείου Καπνεργατών Καβάλας η "Πρόοδος" σχετικά με εργασιακές και αφαλιστικές διεκδικήσεις.
Ψήφισμα
1932 Ιούλιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό αναφοράς του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς τον Ε. Βενιζέλο για την υπόθεση της σταφιδοπαραγωγής.
Διαβιβαστικό
1932 Ιούλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ενίσχυση της ελληνικής σουλτανίνα και της κορινθιακής σταφίδας.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ. Πετροπουλάκη προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Στ. Κωστόπουλο σχετικά με την ψήφιση του επικείμενου νομοσχεδίου περί Κοινωνικών ασφαλίσεων.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Καραλή από το Λονδίνο προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το κύρος της League Loan London Commitee.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 1
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπου εκθέτονται τα ευεργετήματα με τη μείωση των τόκων στα συναφθέντα δάνεια της Ελλάδας.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα της League Loan London Commitee, επιτροπή της Κ.τ.Ε. για τη σύναψη δανείων, με το οποίο προτείνεται η μέιωση της εισφοράς της Βουλγαρίας κατά 50% για ένα εξάμηνο στην αποπληρωμή του εξωτερικού της χρέους.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελληνίου Αστικής 'Ενωσης Κτηματιών προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Α. Μιχαλακόπουλο και τον Κυρ. Βαρβαρέσσο σχετικά με άρθρο του αναγκαστικού διατάγματος "περί μετατροπής εις δραχμάς των εις ξένον ή συνάλλαγμα οφειλών".
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή των Ιδιοκτητών Φορτηγίδων Πάτρας ο "Άγιος Διονύσιος" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αξιοποίηση του λιμένος Πειραιώς.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Φορτηγίδων Πάτρας ο "Άγιος Διονύσιος" προς τον Σ. Κωστόπουλο σχετικά με την παραμονή του Λουβή ως λιμενάρχη του λιμένος Πατρών και διάφορες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του λιμένος.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Πολυτέκνων Πατρών & Περιχώρων η "Αλληλοβοήθεια" προς τον Ε. Βενιζέλο,τον Α. Μιχαλακόπουλο, τον Θ. Σοφούλη, τον Λ. Παρασκευόπουλο, βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και Έλληνες Γερουσιαστές σχετικά με άλυτα ζητήματα που αφορούν τους πολύτεκνους.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων Μακρυνίτσης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χορήγηση αμνηστείας σε 15 συμπολίτες τους καθώς πρόκειται για περίπτωση δικαστικής πλάνης και εμπάθειας των αστυνομικών οργάνων.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της κοινότητος Μακρυνίτσης στο οποίο αποφασίζεται ομόφωνα η υποβολή αιτήματος στον Ε. Βενιζέλο για χορήγηση αμνηστείας σε 15 συμπολίτες τους.
Πρακτικό
1932 Αύγουστος 7
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Αστικής Ιδιοκτησίας Κορίνθου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με επικείμενη ψήφιση διατάγματος για την αποκατάσταση αστέγων της Κορίνθου οι οποίοι δεν είχαν ιδιόκτητη στέγη στους σεισμούς του 1928.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό προς τον Ε. Βενιζέλο αντίγραφου εγγράφου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων προς τον Υπουργό της Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το υπό κύρωση σχέδιο νόμου "περί σωματικής αγωγής".
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων προς τον Π. Πετρίδη σχετικά με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως απάσης της ισχυούσης νομοθεσίας περί σωματικής Αγωγής"
Επιστολή
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γραφείων Ταξειδίων Τουρισμού και Μεταναστεύσεως προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά την οικονομική κατάσταση των ομογενών από σύναψη δανείων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Η Κραυγή
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή της τεχνικής εταιρείας "Εργοτεχνική" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά την αποπληρωμή έργων οδοποιΐας στο νομό Χανίων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Αναφορά της πορείας των έργων οδοποιΐας στο νομό Χανίων και του υπολειπόμενου έργου από την τεχνική εταιρεία "Εργοτεχνική" προς τον Ε. Βενιζέλο
Αναφορά
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις και δυσχέρειες του Οργανισμού μετά την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από τη Μ. Βρετανία και τους τρόπους εύρυθμης λειτουργίας του λιμανιού.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Σημείωμα με τα έργα ανακούφισης σεισμοπαθών της περιοχής της Κορινθίας από τον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπσθών Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Κ.).
Κατάλογος
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Αναφορά των οικονομικών δεδομένων του Α.Ο.Σ.Κ (Αυτόνομος Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορίνθου) και επίκληση ανάγκης σύναψης νέου δανείου για τη συνέχιση του έργου ανοικοδόμησης του Οργανισμού.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό αντίγραφου υπομνήματος του Συνδέσμου των Ανωνύμων Εταιρειών της Ελλάδας σχετικά με το νομοσχέδιο "περί κοινωνικών ασφαλίσεων" προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Σημείωμα Εργοδοτικών Οργανώσεων προς την Ελληνική κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων.
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 18
infolib image control
Υπόμνημα διαμαρτυρίας της Ένωσης των Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μη ψήφιση νομοσχεδίου που προβλέπει αντάλλαγμα για την οικονομική αδικία που υπέστησαν με τις περιουσίες τους οι πρόσφυγες κατά τη συμφωνία με τη Τουρκία το Δεκέμβριο του 1926.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Μικρασιατικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία ζητά να δεχθεί σε ακρόαση δύο αντιπροσώπους της.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση νομοσχεδίου για την εκκαθάριση του Χρηματιστηρίου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τους Έλληνες βουλευτές και τη Γερουσία των Ελλήνων σχετικά με τη διάταξη του νόμου 5469 επί Π. Βουρλούμη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό σημειώματος του Σπ. Μακράκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή λεμονιών.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Σημείωμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την άδεια εισαγωγής λεμονιών καθώς λήγει η άδεια της Αγροτικής Τράπεζας.
Αναφορά
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό του Θ. Γρηγοράκη προς το ιδιαίτερο γραφείο του πρωθυπυργού σχετικά με τη μη πλήρωση των κενών θέσεων στον ΟΛΠ και αίτησης διορισμού του Π. Παναγόπουλου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Π. Παναγόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του ως τελεωνειακός στο Τελωνείο Πειραιώς.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή εμπορικών και κοινωνικών φορέων από το Μεγάλο Μυράμβελο και ειδικά από τη Νεάπολη Λασιθίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποστήριξή τους προς το κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την αίτηση του Αχιλλέα Σ. Πεκλαρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο αλλά και ενημέρωση για τις καταθέσεις σε χρυσό οι οποίες δραχμοποιήθηκαν προς 350.50 ανά λίρα ύστερα από τον Αναγκαστικό Νόμο της 29 Ιουλίου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Αχ. Πεκλαρίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις καταθέσεις του πατέρα του στην Εθνική Τράπεζα από την εφαρμογή του Αναγκαστικού Νόμου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ. Σωτηρόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το άνοιγμα Χρηματιστηρίου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Πρωΐα
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Επιτροπή Ελέγχου Συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Κρητών Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις αρχαιρεσίες για την επιλογή υποψηφίου για το συνδυασμό των Φιλελευθέρων Αθηνών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Αστέγων Φαρμακοποιών Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση του φαρμακευτικού νόμου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 27
infolib image control
Υπόμνημα της Φιλόπτωχου Αδελφότητος η "Θεοτόκος" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της αδελφότητας από το δήμαρχο της πόλης.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Καταστατικό Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυρίων & Δεσποινίδων της ενορίας Αγίων Πάντων η "Θεοτόκος"
Καταστατικό
1932 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Ο Διευθυντής Τατοΐου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διάσωση τμήματος του δασοκτήματος Τατοΐου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Αίτηση του Τμήματος Εμπορείας Γεωργικών Προϊόντων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση άδειας εισαγωγής από την Ιταλία, το ανώτερο, 1 εκατομμυρίου λεμονιών.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους υποκατάστασης της ελληνικής σημαίας από τα πλοία τους με τη σημαία του Παναμά,της Μ. Βρετανίας,της Κύπρου κ.α.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Αρχιρραβίνου Κρήτης Ευλαγών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση της Σχολικής Επιτροπείας της Νέας Χώρας να ανεγερθεί δημοτικό σχολείο σε χώρο του Νεκροταφείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χανίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μερική απαλλοτρίωση χώρου από το Ισραηλιτικό Νεκροταφείο για την ανέγερση δημοτικού σχολείου.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Εμπορείας Γεωργικών Προϊόντων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με πληρωμή αυστριακών εισαγωγέων ελληνικών νωπών οπώρων και την εξασφάλιση αεριζόμενων βαγονιών ψυγείων για τη μεταφορά των προϊόντων.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δωρεά 50000 δρχ. στο ίδρυμα και επισυνάπτει διπλότυπο της απόδειξης.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Διπλότυπό απόδειξης 50.000 δρχ. από τον Ε. Βενιζέλο προς το Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας του Παιδιού.
Απόδειξη
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Μυλεργατών προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Σ. Κωστόπουλο και τον Ι. Τσιριμώκο σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Ασφάλισης Μυλεργατών.
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού Επιμελητηρίου Τεργέστης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση ειδικού Γραφείου για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας και ξένων κρατών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Προσφυγικού Συλλόγου Καισαριανής προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αίτημα ανάκλησης ανέγερσης οικημάτων στη θέση Πευκάκια και στη συνέχιση ανέγερσης οικημάτων στην Καισαριανή.
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Δημοκρατικού Συλλόγου Προσφύγων Παλ. Κοκκινιάς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποστήριξή τους στο κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του πρωθυπουργού προς τον Σύλλογο Προσφύγων Παλ. Κοκκινιάς σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα των κατοίκων του συνοικισμού.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Φάκελος που αναγράφει Cabinet du Président du Conseil.
Φάκελος
1932
infolib image control
Επιστολή του Στ. Δέλτα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έγκριση προγράμματος επτατάξιου Γυμνασίου έναντι των δημόσιων που εφαρμόζουν πρόγραμμα εξατάξιου Γυμνασίου.
Επιστολή
1932 Σεεπτέμβριος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό της Αγροτικής Τράπεζας προς το Διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού υπομνήματος της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών Ιωαννίνων, απαντητική επιστολή της Αγροτικής Τράπεζας προς την ένωση και ενός πρακτικού συνεδριάσεως της Ενώσεως.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Πρακτικό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων.
Πρακτικό
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οικτρή οικονομική κατάσταση των αγροτών στα Ιωάννινα.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Απαντητική επιστολή του τμήματος Βραχυπρόθεσμων Δανείων της Αγροτικής Τράπεζας προς την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων σχετικά με τους γεωργούς-οφειλέτες.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Απαντητική επιστολή του τμήματος Μακροπρόθεσμων Χορηγήσεων προς το Γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση Γεωργικού Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Νησίου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου Προσφύγων Ιωαννίνων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα αιτήματα τόσο των αστών όσο και των αγροτών ανταλλάξιμων.
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντής της Εταιρείας θαλάσσιων και υδραυλικών έργων "Έρθα" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το δάνειο για την κατασκευή του λιμένος Καβάλας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Στ. Δέλτα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή του Επτατάξιου Γυμνασίου και Πρακτικής Σχολής χωρίς ύπαρξη ειδικού νόμου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του τμήματος Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με αιτήσεις διαφόρων Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας μέλους της Grand Rapids Αχεπικού Τμήματος προς το Ν. Ρούσσο σχετικά με την επιλογή του αλλοδαπού Σάλμον ως Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσιγκτον.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Κυριάκου Φειδάκη προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με την επιλογή του Σάλμον ως Διευθυντή των Γραφείων Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ν.J. Cassavetes προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του Σάλμον ως Διευθυντή των Γραφείων Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 19
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Γ. Καραμπογιά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιλογή του Σάλμον ως Διευθυντή Γραφείου τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ι. Κλουβίδη προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με το διορισμό του αλλοδαπού Σάλμον στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Α. Πάντουπρος τον Ν. Ρούσσο σχετικά με το διορισμό του αλλοδαπού Σάλμον στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ν. Μανούσου προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με το διορισμό του αλλοδαπού Σάλμον στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του George E. Chambers προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με το διορισμό του αλλοδαπού Σάλμον στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Τουρισμού στην Ουάσινγκτον.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου Προσφύγων Παρνασσίδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιλογή του Ν. Γουργουρή στη νέα σύνθεση της Βουλής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 27

Bρέθηκαν 80 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution