Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό του γερουσιαστή Π. Χατζηκωνσταντίνου προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο του αποστέλλει την αλληλογραφία ανάμεσα στον ίδιο και τον Υπουργό Συγκοινωνίας. και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις λαϊκές τάξεις, κυρίως του Δημόσιου Δικαίου.
Διαβιβαστικό
1931 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Π. Χατζηκωνσταντίνου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας σχετικά με το ζήτημα της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Οδοποιΐας του Βόλου.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας των Ελλήνων σχετικά με τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου Οδοποιΐας Βόλου.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π. Χατζηκωνσταντίνου προς τον Α. Μιχαλακόπουλο και τον Υπουργό Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα σχετικά με τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Οδοποιΐας Βόλου.
Τηλεγράφημα
1931 Αύγουστος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βόλου, Λούλη και του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βόλου Π. Χατζηκωνσταντίνου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα σχετικά με τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Οδοποιΐας Βόλου.
Τηλεγράφημα
1931 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου Π. Χατζηκωνσταντίνου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με τη διάταξη περί συνθέσεως των Ταμείων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Νομαρχίας του Νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών".
Επιστολή
1931 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας Άγγ. Οικονόμου προς τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών".
Επιστολή
1931 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Π. Χατζηκωνσταντίνου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας και τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων σχετικά με την αντιπροσώπευση της επαγγελματικής και βιοτεχνικής τάξης στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Οδοποιΐας Βόλου.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή Εταιρείας "Γαλιλαίος" σχετικά με την εκμετάλλευση των υδάτων της λίμνης Στυμφαλίας.
Επιστολή
1931 Μάιος 30
infolib image control
Αίτηση του Προέδρου του Σωματείου της Παιδικής Στέγης D. Crosfield προς την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνίας "περί επεκτάσεως του δικτύου υδρεύσεως Δραπετσώνος μέχρις ιδιοκτήτου αυτού οικοπέδου".
Αίτηση
1931 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου επί της οδού Αναπαύσεως, δίπλα στα Πυριτιδοποιεία Δραπετσώνος (Ταμπούρια- Πειραιώς).
Διάγραμμα
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους σχετικά με τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης του έτους χρήσης 1930-1931.
Έκθεση
1931 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Θ. Γενίδουνια προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αντίγραφου εγγράφου των εταιρειών Μόνκς - Γιούλεν προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Επιστολή
1932 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας John Monks & Sons Ulen Company προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Γραφείο Ελέγχου Υδραυλικών Έργων Πεδιάδων Σερρών και Δράμας, σχετικά με το πρόγραμμα για τη συμπλήρωση των έργων.
Επιστολή
1932 Μάιος 9
infolib image control
Φάκελος της Εταιρείας John Monks & Sons Ulen Company με τίτλο "Έκθεσις Αρ. 29 δια τον μήνα Μάιον 1932".
Φάκελος
<1932>
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Υδραυλικά έργα Πεδιάδων Σερρών-Δράμας. Σέρραι- Ελλάς. Έκθεσις Αρ. 29 Διά τον μήνα Μάιον 1932".
Έκθεση
1932 Ιούνιος 3
infolib image control
Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τη νοσολογική κίνηση στα διάφορα εργοτάξια των υδραυλικών έργων των πεδιάδων Σερρών-Δράμας.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Κατασκευή Ρουφράκτου Κερκίνης. Οδοντωτή ακμή δαπέδου προς τα κατάντη του Ρουφράκτου.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Κατασκευή Ρουφράκτου Κερκίνης. Δάπεδον προς τα ανάντη.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης. Αριστερόν ακρόβαθρον. Εξαγωγή σιδηρών πασσαλοσανίδων.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Γενική άποψις. Εργοτάξιον Κερκίνης & Ρουφράκτης.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Κοίτη Στρυμόνος. Κατασκευή προβόλων εις Χλμ. 131.000.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Εκτροπή του Στρυμόνος διά μέσου των Ελών Αχινού. Οδός Σερρών-Νιγρίτης.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Στενά Αμφιπόλεως, άποψις προς τα ανάντη. Βυθοκόρησις εκτελεσθείσα υπό της βυθοκόρου κοχλιάρας.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Στενά Αμφιπόλεως. Προσωρινός Ρουφράκτης.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Φάραγξ Αγγίτου.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Φράγμα Κερκίνης. Διαμόρφωσις φράγματος δι' εκσκαφέως δραγκλάιν της 1 Υδ3.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Χείμαρρος Αγ. Ιωάννου. Εκτροπή προς την πεδιάδα διά του εκσκαφέως δράγκλαϊν των 2 Υδ3.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Έλη Φιλίππων. Βυθοκόρος "Δράμα" ηγκυροβολημένη εν τω νεωρίω.
Φωτογραφία
1932 Μάιος 6
infolib image control
Μονκς-Γιούλεν. Διάγραμμα Συνολικής Δαπάνης.
Διάγραμμα
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Μονκς-Γιούλεν. Διάγραμμα προόδου εκσκαφών.
Διάγραμμα
1931 Μάιος 6
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Η Αποπεράτωσις των Υδραυλικών έργων των Πεδιάδων Σερρών & Δράμας".
Έκθεση
1932 Ιούνιος 1
infolib image control
Υπόμνημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Χ. Βαμβακά προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας επί του Σχεδίου Νόμου περί "προσωρινής αυξήσεως των τιμολογίων των Τροχιοδρόμων και του Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης".
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 2
infolib image control
Φάκελος της Εταιρείας John Monks & Sons Ulen Company με τίτλο "Έκθεσις αρ. 31 Διά τον μήνα Ιούλιον 1932".
Φάκελος
<1932 Αύγουστος>
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών-Δράμας. Σέρραι- Ελλάς. Έκθεσις Αρ. 31 Διά τον μήνα Ιούλιον 1932".
Έκθεση
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Έκθεσις Υγειονομικής Υπηρεσίας" στον οποίο αναφέρεται η νοσολογική κίνηση στα διάφορα εργοτάξια των πεδιάδων Σερρών και Δράμας.
Πίνακας
1932 <Αύγουστος>
infolib image control
Κοίτη Στρυμόνος. Πρόβολος ABATIS παρά το χλμ.13+000.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Γέφυρα Χειμάρρου Κερκινίτου. Έμπηξις πασσάλων εκ σκυροκονιάματος.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Γέφυρα Χειμάρρου Κερκινίτου. Πάσσαλοι εκ σκυροκονιάματος.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης. Τοποθέτησις του προς τα ανάντη στρώματος αργίλλου.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης. Περατωθείσα τοποθέτησις στρώματος αργίλλου και κατασκευή ικριώματος διά μεταφοράν σκυροκονιάματος προς αποπεράτωσιν του ρουφράκτου.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Κοίτη Στρυμόνος, Στενά Αμφιπόλεως. Άποψις εκ της βυθοκόρου κοχλιάρας εμφαίνουσα την εκσκαφείσαν τομήν.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Κοίτη Στρυμόνος. Εκσκαφεύς Δραγκλάϊν "Νιγρίτα" εκτελών εκσκαφήν παρά το χλμ.36+500.-
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Επιθεώρησις των Έργων υπό των Υπουργών. Οι Υπουργοί Συγκοινωνίας και Γεωργίας κ.κ.Κουτσοπέταλος και Βαλαλάς, μετά της συνοδείας αυτών επιθεωρούντες τα έργα της Τάφρου Μπελίτσης.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Πειραματικός κήπος εν Πεθελινώ.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης. Δοκιμαί αντοχής φορτήσεως πασσάλων. Φορτίον εκ 30 τόννων ανά πάσσαλον.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Χείμαρρος Σερρών. Φράγμα υπ' αριθμ. 4 προς τα ανάντη.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Πειραματικός κήπος Πετελινού. Φωτογραφία δεικνύουσα ύψος αραβοσίτου.
Φωτογραφία
1932 Ιούλιος
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν. Διάγραμμα Συνολικής Δαπάνης.
Διάγραμμα
1932 Ιούλιος
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν. Διάγραμμα προόδου εκσκαφών.
Διάγραμμα
1932 Ιούλιος
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Πρόοδος Κατασκευής μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου 1932 των Υδραυλικών Έργων των Πεδιάδων Σερρών και Δράμας".
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Αραβόσιτος καλλιεργηθείς επί βυθοκοριμάτων εκ του πυθμένος της λίμνης Αχινού.
Φωτογραφία
<1932>
infolib image control
Τεύτλα καλλιεργηθέντα επί βυθοκοριμάτων εκ του πυθμένος της λίμνης Αχινού.
Φωτογραφία
<1932>
infolib image control
Μονκς - Γιούλεν. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Γενική Οριζοντιογραφία.
Γεωφυσικός χάρτης
<1932>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο "Έκθεσις Αρ. 33 Διά τον μήνα Σεπτέμβριον 1932".
Φάκελος
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Υδραυλικά έργα Πεδιάδων Σερρών - Δράμας. Σέρραι- Ελλάς. Έκθεσις Αρ. 33. Διά τον μήνα Σεπτέμβριον 1932".
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Έκθεσις Υγειονομικής Υπηρεσίας".
Πίνακας
<1932 Οκτώβριος>
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης. Τοποθέτησις χαλύβδινης θυρίδος ρουφράκτου.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Ρουφράκτης Κερκίνης. Τοποθέτησις κυβολίθων εκ σκυροκονιάματος επί του προς τα ανάντη δαπέδου του Ρουφράκτου.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Έκθεσις Θεσσαλονίκης. Άποψις Κεντρικής οδού και περιπτέρων.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Έκθεσις Θεσσαλονίκης. Ενδυμασία Κρητικού.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Φορητός καταυλισμός αρχηγού τοπογραφικού συνεργείου.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Στενά Αμφιπόλεως. Βυθοκόρος κοχλιάρα "ΑΓΓΙΤΗΣ" εν λειτουργία.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Εκτροπή Ρούπελ - Κερκίνης. Εκκαθαριζομένη μεγάλη κοίτη του Στρυμόνος καλυπτομένη υπό πυκνής βλαστήσεως δένδρων και θάμνων.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Συλλεκτήριος Τάφρος Φιλίππων. Εκσκαφή εκτελεσθείσα υπό της αναρροφητικής βυθοκόρου 16 "ΔΡΑΜΑ".
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Συλλεκτήριος Τάφρος Φιλίππων. Αναρροφητική βυθοκόρος 16 "ΔΡΑΜΑ" εν λειτουργία.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Σήραγξ Αγγίτου. Κάτω άκρον της σύραγγος Αγγίτου.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Εκτροπή Χειμάρρου Στρυμονικού. Ενίσχυσις των θεμελίων της γεφύρας του Χειμάρρου Στρυμονικού επί της οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Κοίτη Στρυμόνος διά μέσου της λίμνης Αχινού. Νέα κοίτη του Στρυμόνος εκσκαφείσα εις το άνω άκρον της λίμνης Αχινού.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Εορτή εις ορεινόν χωρίον πλησίον των Σερρών. Χορός χωρικών.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Εορτή εις ορεινόν χωρίον πλησίον των Σερρών.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Κατασκήνωσις Τοπογραφικού Συνεργείου εις Χείμαρρον Μεγάλο Ρεύμα.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Περίπτερον της ημετέρας Εταιρείας εν τη 7η Διεθνεί Εκθέσει Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφία
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Μονκ ς -Γιούλεν. Διάγραμμα προόδου εκσκαφών.
Διάγραμμα
1931 Μάιος 6
infolib image control
Υδραυλικά έργα Πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Καμπύλαι παροχής Στρυμόνος εις Σταθμούς μετρήσεως Ρούπελ φιτοκίου και Νεοχωρίου από Απρίλιο 1932-Οκτώβριο 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδραυλικά έργα. Καμπύλαι παροχής Αγγίτη εις σταθμόν μετρήσεως εξόδου φάραγγος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αυτόματος Υδρομετρικός Σταθμός. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Στρυμών εις φάραγγα Ρούπελ. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αυτόματος Υδρομετρικός Σταθμός. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Στρυμών εις Φιτόκι. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αυτόματος Υδρομετρικός Σταθμός. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Στρυμών εις εκβολάς- Ηρακλίτσα. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αυτόματος Υδρομετρικός Σταθμός. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Αγγίτης εις έξοδον φάραγγος. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Αυτόματος Υδρομετρικός Σταθμός. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Έλος Φιλίππων. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδρομετρικός Πήχυς. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Στρυμών εις Σιμιτλί (Βουλγαρία). Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδρομετρικός Πήχυς. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Λίμνη Κερκίνης. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδρομετρικός πήχυς. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Στρυμών εις γέφυραν Στρυμονίκου. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδρομετρικός πήχυς. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Λίμνη Αχινού. Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932- Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδρομετρικός πήχυς. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Αγγίτης εις συμβολήν Π.Νεβροκόπ..Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίου 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Υδρομετρικός πήχυς. Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας. Αγγίτης εις Ψαθάδικα (ξύλ. γέφυρα). Διάγραμμα εμφαίνον αυξομειώσεις στάθμης ύδατος από Απριλίοιυ 1932-Οκτωβρίου 1932.
Διάγραμμα
1932 Οκτώβριος 4

Bρέθηκαν 87 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution