Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον Ασπρογέρακα σχετικά με την διάθεση των γερμανικών αποζημιώσεων.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ασπρογέρακα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανοικοδόμηση της Κορίνθου έναντι των γερμανικών αποζημιώσεων.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ανοικοδόμηση της Κορίνθου με τις γερμανικές επανορθώσεις.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις συμβάσεις για τα έργα οδοποιΐας μεταξύ αναδόχου και τεχνικών εταιρειών.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Κ. Ισαακίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας και την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τη Μακεδονία στην Παλαιά Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Δ. Λαμπαδάριου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διάλυση της τοπογραφικής υπηρεσίας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ο συντάκτης διαβιβάζει υπόμνημα για το ζήτημα της σύμπτυξης των χημικών υπηρεσιών.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 19
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το ζήτημα της σύμπτυξης των χημικών υπηρεσιών.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση του δόκιμου τεχνίτη στο Τηλεφωνικό Κέντρο Αθηνών Ν. Πιπινάκη στην ουσιαστική σειρά αρχαιότητας και βαθμό στον κλάδο της Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ..
Επιστολή
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Γ. Χαριτάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη νομοθεσία για τις απεργίες.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 26
infolib image control
Σημείωμα του Γ. Χαριτάκη προς τον Ε. Βενιζέλον επί του Οικονομικού και Φορολογικού Ζητήματος.
Σημείωμα
1929 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κ. Αντωνάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μειοδοσίας πυρομαχικών γυμνασίων του Υπουργείου Ναυτικών.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 27
infolib image control
Έκθεση του Τμηματάρχη του Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού, Σπ. Σπύρου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία των γραφείων προστασίας καπνού.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας των εξ Αλβανίας Ορθοδόξων Χριστιανών.
Ψήφισμα
1929 Μάρτιος 31
infolib image control
Αίτηση της Ζ. Καβαφάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποζημίωση για τη δολοφονία του συζύγου της, Α. Καβαφάκη.
Αίτηση
1929 Μάρτιος 31
infolib image control
Αίτηση του Π. Βαγιακάκου, την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ευαγ. Καμπουρόπουλος, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παράνομη αποστράτευσή του και την ανάκλησή του στην ενεργό υπηρεσία.
Αίτηση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Π. Τσιμπιδάρου, προς τον απόστρατο αντισυνταγματάρχη Π. Βαγιακάκο σχετικά με την αίτησή του να ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 28
infolib image control
Αίτηση του απόστρατου αντισυνταγματάρχη Π. Βαγιακάκου, την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ευαγ. Καμπουρόπουλος, προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ. Σοφούλη, σχετικά με την επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία.
Αίτηση
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Αίτηση του απόστρατου αντισυνταγματάρχη Π. Βαγιάκακου, την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ευαγ. Καμπουρόπουλος, προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ. Σοφούλη, σχετικά με την επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία.
Αίτηση
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Ένορκη βεβαίωση αξιωματικών οι οποίοι βεβαιώνουν ότι το ειδικό συμβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της επαναφοράς του Π. Βαγιακάκου στο στράτευμα.
Βεβαίωση
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Αρχείου Α΄Σώματος Στρατού προς το Επιτελείο-Γραφείο 1ο, Α΄ Σώμα Στρατού σχετικά με την τήρηση αρχείων του Στρατιωτικού Συμβουλίου 1924.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχείου Α΄Σώματος Στρατού προς το Επιτελείο-Γραφείο 1ο, Α΄ Σώμα Στρατού σχετικά με την τήρηση των πρακτικών του Στρατιωτικού Συμβουλίου του 1924.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Αναφορά του Α΄Σώματος Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τη διαγωγή ανωτέρων αξιωματικών.
Αναφορά
1924 Μάιος 3
infolib image control
Πιστοποιητικό με το οποίο ο αντιστράτηγος Ζ. Παπαθανασίου πιστοποιεί την επαναφορά του Π. Βαγιακάκου στο στράτευμα από τις 18 Μαρτίου 1924.
Πιστοποιητικό
1927 Οκτώβριος 4
infolib image control
Διαταγή του Επιτελείου-Γραφείου 1ου, του Α΄Σώματος Στρατού με την οποία ανακαλείται στο στράτευμα ο Π. Βαγιακάκος.
Διαταγή
1924 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ευαγ. Καμπουρόπουλο σχετικά με την αίτηση ακρόασης για την υπόθεση της ανάκλησης στο στράτευμα του Π. Βαγιακάκου.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Αλεξανδρουπόλεως προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση του λιμανιού του Πόρτο-Λάγο.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 8
infolib image control
Ψήφισμα Συλλαλητηρίου Αλεξανδρουπολιτών με το οποίο ζητείται η ψήφιση μέτρων για την αντιμετώπιση του οικονομικού μαρασμού.
Ψήφισμα
1929 Απρίλιος 6
infolib image control
Αναφορά των κατοίκων γεωργών της Λειβαδιάς και των χωριών της Επαρχείας Λειβαδιάς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις καταστροφές που προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού Κηφισσού.
Αναφορά
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Κ. Αρβανιτίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης των περιουσιών στους Έλληνες υπηκόους στην Τουρκία.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 11
infolib image control
Αίτηση του Διευθυντή Γενικής Διοικήσεως, Κ. Γεραγά, προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα διαμαρτυρίας.
Αίτηση
1929 Απρίλιος 23
infolib image control
Αναφορά του Διευθυντή Γενικής Διοικήσεως, Κ. Γεραγά, προς τον αεροπαγίτη Γονατά σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη θέση του Διευθυντή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναφορά
1929 Απρίλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Σ. Κατακουζηνού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με τους πρόσφυγες.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Σ. Κατακουζηνού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο απαντά στην άποψη ότι οι πρόσφυγες είναι οικονομικό βάρος για την Ελλάδα.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Συνέλευσης Κατοίκων της Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκθεση Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Γ. Τούντα προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τους εχθρούς της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ. Τούντα προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την κατάσταση της Ελλάδας και της ενέργειες του συντάκτη την αντίστοιχη περίοδο, ζητώντας να εκλεγεί γερουσιαστής.
Επιστολή
1929 Μάιος 7
infolib image control
Αίτηση ενοικιαστών φόρου ελαίου και ελαίων προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν νομοθετική προστασία για τις οικονομικές ζημιές λόγω των θεομηνιών.
Αίτηση
1929 Μάιος 22
infolib image control
Σημείωμα του Ν. Κασσαβέτη για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση του ελληνισμού της Αμερικής και του τουρισμού, καθώς και του εκκλησιαστικού ζητήματος στην Αμερική.
Σημείωμα
1929 Μάιος 24
infolib image control
Αίτηση του Χ. Ιωσηφόγλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αγροτικού ορφανοτροφείου.
Αίτηση
1929 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιατέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Χ. Ιωσηφόγλου με την οποία τον καλεί να περάσει από το πολιτικό γραφείο για τη διευθέτηση της υπόθεσής του.
Επιστολή
1929 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή του Γάλλου αξιωματικού H. Fouquet προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητεί αποζημίωση για τις στρατιωτικές του υπηρεσίες.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών, Δ. Μπότσαρη, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μη επαναφορά στο στράτευμα αρχικελευστών.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 12
infolib image control
Υπόμνημα των οπωσδήποτε απομακρυνθέντων από του 1920 και εντεύθεν αρχικελευστών και τούτοις εξομοιουμένων προς τον Ε. Βενιζέλον σχετικά με την επαναφορά αρχικελευστών στο στράτευμα.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τους Γ. Πολίζο, Μελά και Αναστασόπουλο με την οποία τους καλεί στο πολιτικό γραφείο για τη διευθέτηση της υπόθεσής του.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Συνέλευσης των εκ Τουρκίας ομογενών σχετικά με την τύχη των ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή των Βουλευτών και Γερουσιαστών Κυκλάδων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάθεση στον Χ. Πειρουνάκη της διεύθυνσης του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στον Πειραιά.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Χ.Πειρουνάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με πρόταση για διορισμό του στο Υπουργείο Πρόνοιας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής του Ν' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 20
infolib image control
Υπόμνημα των μη πληρωθέντων μετόχων της υπο εκκαθάρισιν "Προνομιούχου Εταιρίας προς προστασίαν της παραγωγής και της εμπορίας της σταφίδος "προς τον Ε. Βενιζέλον, τον Υπουργό Οικονομικών, Γ. Μαρή, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π. Βουρλούμη, σχετικά με την εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών κατά της εταιρείας.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς τον Υπουργό Οικονομικών, Αθ. Ευταξία, σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων για το δάνειο της Προνομιούχου Εταιρείας.
Επιστολή
1910 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς τον Στ. Δραγούμη και τον Υπουργό Εσωτερικών, Ε. Μαυραμάτη σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων για το δάνειο της Προνομιούχου Εταιρείας.
Επιστολή
1910 Μάρτιος 4
infolib image control
Άρθρο της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Προνομιούχου Εταιρείας και της Σταφιδικής Τράπεζας.
Άρθρο
1909 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Μ. Τσαμαδού και άλλων δύο προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τουρκία.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 19
infolib image control
Υπόμνημα του Μ. Τσαμαδού και άλλων δύο σχετικά με την κακή διαχείριση των διαπραγματεύσεων από την ελληνική αντιπρσωπεία στην Άγκυρα των εκκρεμών ζητημάτων με την Τουρκία.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος
infolib image control
Υπόμνημα των ιδιοκτητών του αρχαιολογικού χώρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο που ορίζει τον τρόπο αποζημίωσής τους.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 20
infolib image control
Υπόμνημα των ιδιοκτητών αρχαιολογικού χώρου προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας σχετικά με τις ιδιοκτησίες και την αποζητμίωσή τους.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γ. Αλιμπέρτη σχετικά με το αίτημα ακρόασης της Επιτροπής των Ιδιοκτητών Αρχαιολογικού Χώρου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 21
infolib image control
Επισκεπτήριο του αντισυνταγματάρχη μηχανικού Γ. Αλιμπέρτη.
Επισκεπτήριο

Bρέθηκαν 59 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution