Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Φάκελος της Ανώνυμης Εμποροβιομηχανικής Εταιρείας Π. Γ. Μακρής και Σία όπου αναγράφονται τα περιεχόμενά του.
Φάκελος
<1929>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Αντιπροέδρου της International Telephone & Telegraph Corporation προς τον Υπουργό της Συγκοινωνίας Α. Χρηστομάνο σημειώματος σχετικά με το διαγωνισμό της Σύμβασης των Τηλεφώνων στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 19
infolib image control
Σημείωμα της International Telephone & Telegraph Corporation με τίτλο: Κεφάλαιον Πρώτον.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Σημείωμα της International Telephone & Telegraph Corporation με τίτλο: Κεφάλαιον Δεύτερον.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Σημείωμα της International Telephone & Telegraph Corporation με τίτλο: Κεφάλαιον Τρίτον.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Παραρτήματα.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Έκθεση της International Telephone & Telegraph Corporation με τίτλο "Παράρτημα 1ον. Λεπτομερής εξέτασις της προτάσεως προς χωρισμόν αστικής και υπεραστικής υπηρεσίας".
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "The International Telephone & Telegraph Corporation".
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Κατάλογος των αυτόματων μεταλλακτών.
Κατάλογος
1929 Ιανουάριος 1
infolib image control
The Telephone City. Composite picture of New Telephpne Buildings Erected and in Construction in Spain.
Σχεδιάγραμμα
<1929>
infolib image control
Desumen de las Construcciones hechas por la Compania Telefonica Nacional de Espana Hasta 31 de Diciembre de 1927 y su Relacion con el Compromiso Contraido con el Estado para Los Cinco Primeros Anos.
Πολιτικός Χάρτης
infolib image control
Σημείωμα της International Telegraph and Telephone Corporation που επεξηγεί το συνημμένο χάρτη.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Map of Important Telephone Cables in Europe.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Υπόμνημα της Α.Ε.Β.Ε. Π. Γ. Μακρής & Σία προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Α. Χρηστομάνο.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Σημείωμα σχετικό με τη σύμβαση της οδοποιΐας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή των Υπουργών Οικονομικών Γ. Μαρή και Συγκοινωνίας Α. Χρηστομάνου προς την Εταιρεία Π. Γ. Μακρής και Σία για το ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων οδοποιΐας.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν. Κ. Αδοσίδη προς τον Ε. Βενιζέλο αντίγραφου υπομνήματος που υπέβαλε στον Υπουργό Συγκοινωνίας Α. Χρηστομάνο για το ζήτημα της "Πάουερ & Τράξιον".
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Ν. Κ. Αδοσίδη προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Α. Χρηστομάνο σχετικά με το θέμα της αντικατάστασης της "Πάουερ & Τράξιον" από την Εταιρεία Internationale Combustion Ltd.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή της Internationale Combustion Ltd προς τον Ν. Κ. Αδοσίδη σχετικά με τη σύμβαση "Πάουερ & Τράξιον".
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Σημείωμα προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας Α. Καραπάνο σχετικά με το ζήτημα της ανάπτυξης και βελτίωσης των ραδιοφωνικών επικοινωνιών της Ελλάδας.
Σημείωμα
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Αμερικανού Επιτετραμμένου στην Αθήνα προς τον Υπουργό της Συγκοινωνίας Α. Χρηστομάνο για το ζήτημα της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Τηλεγράφημα της Durham & Company για τους τηλεφωνικούς σταθμούς του Μόντρεαλ.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα της Durham & Company σχετικά με τεχνικά στοιχεία των συστημάτων της.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα της Duhram & Comapany για το σύστημα της Western Electric στην Τσεχοσλοβακία και τη δυνατότηα παροχής τεχνικής εξήγησης από τον Γκίλ.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα της Durham & Company για το ζήτημα της στατικής σύνδεσης που παρέχει και χρησιμοποιείται στην Αμερική και η οποία είναι εξίσου αποτελεσματική με την απαγωγική.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 5
infolib image control
Town Planning Scheme Number One. Report on first Suggestions for A Comprehensive Traffic System.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Έκθεση της Thomas H. Mawson & Son Sir Claude προς τον H.A. Hill με τίτλο "Report on Methods & Procedure for the Town Planning of The Isle of Man".
Έκθεση
1929 Μάιος 27
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Σ. Κορώνη προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους σχετικά με ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης των Σιδηροδρόμων στην Ελλάδα.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο "Συνημμένα", που περιέχει εκθέσεις των Β. Λεοντόπουλου, Π. Χαρτουλάρη, Π. Σνάιδερ και Ε. Παπανικολάου.
Κατάλογος
infolib image control
Διαβιβαστικό έκθεσης του Γενικού Γραμματέα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Β. Λ. Λεοντόπουλου προς τη Γενική Διεύθυνσή τους.
Διαβιβαστικό
1925 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Β. Λεοντόπουλου απαντώντας σε ερωτήματα για τα καύσιμα και το κόστος λειτουργίας τους.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Β. Λεοντόπουλου προς τη Γενική Διεύθυνσή τους σχετική με τα καύσιμα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αμαξοστοιχίες.
Αναφορά
1925 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Γαιάνθρακες δι' ατμάμαξας.
Σημείωμα
<1925>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Gardiff and Benport Locomotive Steam Coals.
Κατάλογος
<1925>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Approximate Analysis of Gardiff Coals.
Πίνακας
<1925>
infolib image control
Σημείωμα που αφορά στον πίνακα με τίτλο "Approximate Analysis of Gardiff Coals" με παρατηρήσεις για τα είδη γαιανθράκων.
Σημείωμα
<1925>
infolib image control
Αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Β. Λεοντόπουλου προς τη Γενική Διεύθυνση σχετικά με το ζήτημα της δημοπρασίας για την προμήθεια γαιανθράκων.
Αναφορά
1925 Αύγουστος 10
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου Γραμμής και Κτιρίων Π. Χαρτουλάρη για τεχνικά ζητήματα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου Μεταλλικών Έργων των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Λ. Σνάϊδερ προς τη Γενική Διεύθυνσή τους σχετικά με τα έργα που απαιτούνται προκειμένου η σιδηροδρομική γραμμή να ανταποκρίνεται για πολλά χρόνια στις ανάγκες της συγκοινωνίας με τη δέουσα ασφάλεια.
Έκθεση
1926 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου Γραμμής και Κτιρίων των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Π. Χαρτουλάρη προς τη Γενική Διεύθυνσή τους σχετικά με την αναγκαιότητα αντικατάστασης των μεταλλικών στωτήρων της διαδρομής Πλατέος - Μοναστηρίου.
Έκθεση
1928 Απρίλιος 4
infolib image control
Έκθεση των Π. Χαρτουλάρη, Λ. Σνάϊδερ και Π. Κυριακίδη προς τη Γενική Διεύθυνση των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους σχετικά με την εξέταση της ανωδομής της γραμμής Ε.Θ.Κ..
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Αρχιμηχανικού Γραμμής και Έργων της Διεύθυνσης Α' Περιφερείας Σαμαρτζή προς τη Γενική Διεύθυνση των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους για τα όρια ταχύτητας που στάλθηκαν με εγκύκλιο διαταγή.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 25
infolib image control
Εγκύκλιος Διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Αυτοτελή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης και των Περιφερειών σχετικά με τα όρια ταχύτητας των συρμών.
Εγκύκλιος
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Πίναξ μεγίστου ορίου ταχύτητος συρμών ανεξαρτήτως τύπου τροχαίου υλικού και καταστάσεως της επιδομής της γραμμής.
Πίνακας
infolib image control
Αναφορά του Τεχνικού Συμβούλου Γραμμής και Κτιρίων των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Π. Χαρτουλάρη προς τη Γενική Διεύθυνσή τους σχετικά με προτάσεις του σε τεχνικά θέματα.
Αναφορά
1929 Αύγουστος 23
infolib image control
Πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 1929 της Μόνιμης Τεχνικής Επιτροπής των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους με θέμα: "Καθορισμός των παραγγελθησομένων υλικών εις βάρος του β' μέρους του δανείου της Εμπορικής Βελγικής Εταιρείας".
Πρακτικό
1929 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Προτάσεις της Μόνιμης Τεχνικής Επιτροπής των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους κατά τη Συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 1929 για την ενίσχυση ή αντικατάσταση της επιδομής της Γραμμής Ε.Θ.Κ. και για τον καθορισμό εκ νέου του άξονα σε οριζοντιογραφία και σε κατά μήκος τομή της Γραμμής Αθηνών - Πλατύ.
Πρόταση
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Πίνακας της Α' Περιφερείας της Γραμμής Π.Π. με τα έργα ασφάλειας και βελτίωσης της γραμμής που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία (1η Απριλίου 1924 - 31 Μαρτίου 1929).
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας της Β' Περιφέρειας των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους με τα έργα ασφάλειας και βελτίωσης που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία (1η Απριλίου 1924 - 31η Μαρτίου 1929).
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: "Τα αναγκαία έργα ασφαλείας των γραμμών του δικτύου".
Πίνακας
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Πρακτικόν αποφάσεων της γενομένης συσκέψεως εν τω Υπουργείω της Συγκοινωνίας υπό την προεδρείαν του Υφυπουργού κ. Γρηγοράκη.
Πρακτικό
1926 Ιούνιος 8
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου Μεταλλικών Κατασκευών Λ. Σνάϊδερ προς τη Γενική Διεύθυνση που αφορά στη γέφυρα του Μπράλλου.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Πρακτικό του Συμβουλίου της Μόνιμης Τεχνικής Επιτροπής των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους με θέμα: "Απόφασις επί γενικού προγράμματος βελτιώσεων εις το δίκτυον των Σ.Ε.Κ.".
Πρακτικό
1925 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Α. Ταβουλάρη και του Τμηματάρχη Ι. Παππουλαία προς την Εμπορική Βελγική Εταιρεία για την προμήθεια σιδηροτροχιών.
Επιστολή
1925 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση της Διευθύνσεως Α' Περιφερείας των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους προς το Γενικό Διευθυντή των Σ.Ε.Κ..
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Σημείωμα του Γ. Ανδρεάκου με τίτλο: "Η σύγκρισις της εις καύσιμον καταναλώσεως των δύο Περιφερειών δια των ιδανικών χιλιομέτρων".
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Σύγκρισις καταναλώσεως καυσίμου εις τας δύο περιφερείας των Σ.Ε.Κ. κατά το έτος 1927 - 1928".
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Note sur les Travaux du Pirée.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έργα του Πειραιά.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Mètres approximatifs des travaux exécutés et des travaux restant à faire au 20 mai 1930.
Πίνακας
1930 Μάιος 20
infolib image control
Μελέτη Λιμένος Πειραιώς, Λύσις Α'.
Διάγραμμα
1930 Ιούνιος 1
infolib image control
Λιμήν Πειραιώς. Τμήμα υπό εκτέλεσιν από Α μέχρι Λ. Τμήμα μελέτης 15 Μαΐου 1929 από Λ μέχρι Π.
Διάγραμμα
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Entreprise des Travaux du Port du Pirée. Projet d'amenagement d' ensemble du Port du Pirée.
Διάγραμμα
1930 Ιούνιος 1
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Σημείωμα επί των λιμενικών έργων Πειραιώς.
Φάκελος
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Port de St. Georges.
Διάγραμμα
1930 Μάιος 20
infolib image control
Travaux restant à faire au 1er mai 1931.
Διάγραμμα
1929 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Plan général du Port du Pirée. État d'avancement des Travaux au 20 Mai 1930.
Διάγραμμα
1929 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή της Henry Boot & Sons Ltd προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας της Ελλάδας Β. Καραπαναγιώτη σχετικά με τη χρηματοδότηση και κατασκευή ενός κτιρίου για όλα τα Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Γ. Μαρκαντώνη της απάντησης του Υπουργού Συγκοινωνίας Β. Καραπαναγιώτη σχετικά με την παράταση της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των υδροηλεκτρικών έργων Χανίων από τη μέχρι τώρα Επιτροπή.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Προσωρινής Εκμεταλλεύσεως Υδροηλεκτρικών Έργων του Δήμου Χανίων Μ. Κούνδουρου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας για τη διοίκηση και διαχείριση των υδροηλεκτρικών έργων του Δήμου.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του D. E. Wright προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα για το ζήτημα του αποχετευτικού δικτύου.
Επιστολή
<1930> Δεκέμβριος 27

Bρέθηκαν 71 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution