Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Συγκεφαλαιώσεις Απολογισμών του Δήμου Αθηναίων" κατά τα έτη 1900 έως 1909.
Πίνακας
<1910>
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων Σπ. Μερκούρη προς τη Νομαρχία Αττικής και Βοιωτίας σχετικά με την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων στους τους κληρονόμους Παινέση.
Επιστολή
1912 Μάρτιος 31
infolib image control
Πιστοποιητικό του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μ. Σφακιανάκη, με το οποίο πιστοποιεί ότι ο Ρούσσος Α. Κούνδουρος είναι άριστης διαγωγής.
Πιστοποιητικό
1912 Οκτώβριος 31
infolib image control
Αίτηση των Κοινοτήτων των χωριών Φτέρης και Μπόμπλιανης της Επαρχίας Πραβίου προς τη 2η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με την έκθεση της περιουσίας τους σε δημοπρασία.
Αίτηση
1914 Μάρτιος 26
infolib image control
Υπόμνημα της Ιεράς Συνόδου της Ελληνικής Αρχιεπιστοπής Αμερικής προς την Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού των Εξωτερικών, σχετικά με την κατάσταση του Ελληνισμού στην Αμερική και όσα χρειάζεται να γίνουν για τη διατήρησή του.
Υπόμνημα
1928 Μάρτιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Κτηματικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει υπόμνημα της Ένωσης μικροϊδιοκτητών οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούνιος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Μικροϊδιοκτητών οδού Αθήνας - Θεσσαλονίκης προς το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας σχετικά με την απόφαση των Υπουργείων Προνοίας και Γεωργίας για αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης που ανήκει σε μέλη της ένωσης.
Υπόμνημα
1928 Ιούνιος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Αρτοεργατών Αθηνών προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κ. Ζαβιτσιάνου σχετικά με το ζήτημα της μείωσης της τιμής τους άρτου.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Λιανόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το Νόμο και το Διάταγμα "περί Γερουσίας".
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Ευχαριστήρισ επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και Πέριξ "Η Ελπίς" προς τον Ι. Ηλιάκη σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης των ομογενών που κατέφυγαν στην Ελλάδα από το Μοναστήρι και τα περίχωρά του.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Ζήτημα των εις χρυσόν καταθέσεων".
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 1764 Πράξης της υπ' αριθ. 80 (27 Μαΐου 1929) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με οικονομικό ζήτημα (έξοδα παράστασης).
Απόσπασμα
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Απόσπασμα της υπ' αριθ. 83 Συνεδρίασης (19 Ιουλίου 1929) σχετικά με την απόφαση της Νομαρχίας Αττικής και Βοιωτίας για το Προϋπολογισμό 1929 - 1930.
Απόσπασμα
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Τα κυριότερα έργα του Δήμου Πειραιώς κατά την Δημοτική περίοδον Δεκέμβριος 1925 - Ιούλιος 1929".
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Έκθεση της Ανώνυμης Εταιρείας "Μύλοι Αγ.Γεωργίου" προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το ζήτημα ανεργίας των εργατών.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Deutsche Schiff-und Maschinenbau Aktiengesellschaft προς τον Δ. Παπαλεξόπουλο σχετικά με τη ναυπήγηση του θωρηκτού "Σαλαμίς".
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Σ. Γονατά προς το Υπουργείο Οικονομικών με το οποίο ανακοινώνεται αντίγραφο εγγράφου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Σ. Γονατά προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της βιομηχανίας παραφίνης και κηρωδών υλών των Νέων Χωρών.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Αίτηση της Ομορρύθμου Εταιρείας Γεωργακόπουλος, Ασσέο και Καπόν προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με την προστασία της βιομηχανίας κηρωδών ειδών των Νέων Χωρών.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Απόσπασμα από τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης (11 Μαρτίου 1930 και υπ' αριθ.11) του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων σχετικά με την ανέγερση στρατιωτικής πόλης στο "Γουδί".
Πρακτικό
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων Σπ. Μερκούρη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το τεχνικό και οικονομικό πρόγραμμα της εκτέλεσης του δικτύου των υπονόμων για την πόλη των Αθηνών.
Επιστολή
1930 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Πύργου προς τον Νομάρχη Ηλείας σχετικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας των σταφιδοπαραγωγών του Νομού Ηλείας.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Δήμος Θεσσαλονικέων. Διαχείρισις 1 Απριλίου - 30 Ιουνίου 1931.
Πίνακας
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Δήμος Θεσσαλονικέων. Διαχείρισις. 1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου 1931.
Πίνακας
<1931>

Bρέθηκαν 25 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution