Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Συνοπτικό υπόμνημα του Προέδρου του Ηλεκτρολογικού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση Πάουερ.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 15
infolib image control
Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι μέτοχοι της Γενικής Ελληνικής Εταιρείας.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή αποστραθεύντων αξιωματικών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν την επαναφορά τους στο σώμα των αξιωματικών.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Συνταγματάρχη του Μηχανικού εν αποστρατεία Ι. Πάσχου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με τις γερουσιαστικές εκλογές στην Αρκαδία.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Ι. Πάσχου περί των εν Αρκαδία γερουσιαστικών εκλογών.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ι. Πάσχο σχετικά με τις επικείμενες γερουσιαστικές εκλογές.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του απόστρατου ταγματάρχη πεζικού Ν. Δαούλη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνσή του από το στρατό κατά την εκκαθάριση του στρατού από την Οικουμενική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1928
infolib image control
Φύλλο ποιότητας του ταγματάρχη πεζικού Ν. Δαούλη
Φύλλο ποιότητος
infolib image control
Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται αξιωματικοί εκκαθαρισθέντες υπό της μεγάλης εκκαθαρίσεως του Μαρτίου 1923 με το έναντι εκάστου βαρύτατον διακιολογητικόν και οίτινες επανήλθον και υπηρετούσιν σήμερον εις το στράτευμα.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το αστυνομικό νομοσχέδιο.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Έκθεση Ρουμάνου υδραυλικού Vitanescu προς το υπουργικό συμβούλιο της Ελλάδας περί εφεύρεσης προς χρησιμοποίηση ενέργειας ποταμών.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του M.M.D. Vitanescu προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών περί εφεύρεσης προς χρησιμοποίηση ενέργειας ποταμών.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα του M.M.D. Vitanescu προς διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς περί εφεύρεσης προς χρησιμοποίηση ενέργειας ποταμών.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του M.M.D. Vitanescu περί εφεύρεσης προς χρησιμοποίηση ενέργειας ποταμών.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο του Λευκού Σταυρού, Σπ. Ματσούκα, με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Ε. Βενιζέλου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο περί ευθηνής κατοικίας.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Καταστατικόν της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος.
Καταστατικό
1882
infolib image control
Αίτηση του Επιμελητού της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Χρ.Ι. Βλασόπουλου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις υπηρεσίες του στο Μουσείο.
Αίτηση
1928 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή βουλευτών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν αύξηση της επιχορήγησής τους.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Μακράκη προς τον Στεφανίδη σχετικά με την προμήθεια δανείου στη Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα του Αντ.Κ. Μανουρά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την χορήγηση δανείου στην Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα του Επ. Κυπριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα της σιτοπαραγωγής.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Η αύξησις της παραγωγής των δημητριακών δια των βαθυτέρων οργωμάτων.
Εισήγηση
infolib image control
Έκθεση του Δημητριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον εξελληνισμό των βουλγαροφώνων Μακεδονίας.
Έκθεση
1928 Δεκέμβριος 15
infolib image control
La Bulgarie.
Εφημερίδα
1927 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Γ. Παπαδημητρίου και του Ν. Ευθυμίου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζουν υπόμνημα σχετικά με τη θέσπιση της άμεσης εκλογής από το λαό των προέδρων των κοινοτήτων.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα των Προέδρων της Κοινότητας Ασπροπύργου, Γ. Παπαδημητρίου και Ν. Ευθυμίου, σχετικά με τη θέσπιση της άμεσης εκλογής των κοινοταρχών με θητεία ισόχρονη μ' αυτή των κοινοτικών συμβουλίων.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Ιδιατέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γ. Παπαδημητρίου και τον Ν. Ευθυμίου σχετικά με το υπόμνημά τους για την εκλογή προέδρων των κοινοτήτων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή βουλευτών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάπτυξη της σηροτροφίας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα του δημοσιογράφου Α.Ι. Ζώντου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητεί την βοήθειά του για να βρει δουλειά.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επτανησιακή Ηχώ.
Εφημερίδα
1928 Αύγουστος 5
infolib image control
Ηώς.
Περιοδικό, αρ.τ. 16
1926 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Τραπέζης Αθηνών, Γ.Ν. Οικονομίδη, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή των Γερουσιαστών του Νομού Σερρών, Ι. Δούμπα και Δ.Πάζη, προς τον Ε. ενιζέλο με την οποία διαβιβάζουν μελέτη για το καπνικό ζήτημα.
Επιστολή
infolib image control
Μελέτη των Γερουσιαστών του Νομού Σερρών, Ι. Δούμπα και Δ. Πάζη, επί του καπνικού ζητήματος.
Μελέτη
infolib image control
Υπόμνημα των αξιωματικών της διαχείρισης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διαρρύθμιση των οικονομικών σωμάτων του στρατού.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή των Φ. Κουκουλέ, Α. Χατζή και του Γ. Σακελλαρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον επαναδιορισμό τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεσις της επί της Παιδείας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου " περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 21 Σεπτεμβρίου 1926 περί επαναφοράς εις ισχύν του νόμου 3341 περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης".
Έκθεση
1928 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποζημίωση των Αλβανών υπηκόων.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Αρχιμανδρίτη Μάξιμου Μαρκαντωνάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητά του για την Επισκοπή Λάμπης και Σφακίων.
Επιστολή

Bρέθηκαν 40 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution