Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ζητημάτων Ελαίας προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει υπομνήματα προς τα Υπουργεία των αποφάσεων του Α' Συνεδρίου Ελαιοπαραγωγών Παρνασσίδος και τον παρακαλεί να ορίσει ημέρα και ώρα συνάντησης.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ζητημάτων Ελαίας προς τον Υπουργό των Οικονομικών Γ. Καφαντάρη με αιτήματά της.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ζητημάτων Ελαίας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Α. Παπαναστασίου με αιτήματά της.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ζητημάτων Ελαίας προς τον Υπουργό Γεωργίας Α. Παπαναστασίου με αιτήματά της.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ζητημάτων Ελαίας προς τον Υπουργό των Εξωτερικών Α. Μιχαλακόπουλο με αιτήματά της.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου με τα εκκρεμή αιτήματά τους.
Υπόμνημα
1933 Απρίλιος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Καφαντάρη με αιτήματά του.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Υπουργό Γεωργίας Γ. Θεοτόκη για τα οφέλη από την ανάπτυξη της σηροτροφίας (εκτροφή μεταξοσκώληκα).
Υπόμνημα
1933 Απρίλιος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου για την παράλληλη ανάπτυξη της σηροτροφίας και της μεταξοβιομηχανίας στη χώρα.
Υπόμνημα
1933 Απρίλιος 21
infolib image control
Πίνακας με τις αιτήσεις που είχε υποβάλλει η Ανώνυμη Εταιρεία Ελαιουργικών Επιχειρήσεως "Ελαΐς" στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για χορήγηση άδειας εγκατάστασης υδρογόνωσης.
Πίνακας
<1933>
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων "Ελαΐς" προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου σχετικά με την άδεια ίδρυσης εγακτάστασης υδρογόνωσης.
Αναφορά
1933 Μάρτιος 27
infolib image control
Έκθεση της Εταιρείας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων "Ελαΐς" προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Α. Παπαναστασίου σχετικά με την με ημερομηνία 9-12-32 αναφορά της Εταιρείας Υδρογονώσεως Ελαίων Μ. Α. Ζάννος & Σία για υδρογόνωση του ελαιολάδου.
Έκθεση
1933 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Αϊτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων "Ελαΐς" προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου σχετικά με την άδεια σοβαρής επέκτασης με την ίδρυση τμήματος υδρογόνωσης των ελαίων.
Αίτηση
1932 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Αίτηση της Ελληνικής Βιομηχανικής Εταιρείας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων "Ελαΐς" Αριστοτέλης Κ. Μακρής & Σία προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου σχετικά με την άδεια σοβαρής επέκτασης για την ίδρυση τμήαμτος υδρογόνωσης ελαίων.
Αίτηση
1932 Νοέμβριος 10
infolib image control
Αϊτηση της Ελληνικής Βιομηχανικής Εταιρείας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων "Ελαΐς" Αριστοτέλης Κ. Μακρής & Σία προς στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου σχετικά με τη χορήγηση άδειας βάσει του νόμου 4536.
Αίτηση
1932 Νοέμβριος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή της Αγροτική Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο των πεπραγμένων της Τράπεζας κατά το έτος 1932.
Διαβιβαστικό
1933 Μάρτιος 23
infolib image control
Απολογισμός πεπραγμένων του έτους 1932 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Απολογισμός
1933 Μάρτιος
infolib image control
Υπόμνημα του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Ιονικής Τραπέζης ΛΤΔ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου σχετικά με τις θέσεις του για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων" και ιδιαιτέρος στο τμήμα που αφορά στα λειτουργούντα Ταμεία Συντάξεως.
Υπόμνημα
1933 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Κατόχων Ασφράγιστων Μετοχών της "Ενιαίας" επιχειρηματολογώντας εναντίον της διεκδίκησης των κατόχων σφραγισμένων μετοχών του εναπομείναντος κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπόμνημα
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Πραγματογνωμόνων Καπνομεσιτών Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου για το ζήτημα της νομικής κατοχύρωσης του επαγγέλματός τους.
Επιστολή
1934 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Σχέδιο Νόμου σχετικά με την ίδρυση Συλλόγου Πραγματογνωμόνων και Καπνομεσιτών.
Σχέδιο νόμου
1934 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Νόμος σχετικά με την ίδρυση Συλλόγου Πραγματογνωμόνων και Καπνομεστιών Θεσσαλονίκης.
Νόμος
<1934>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Σχετικά με το μονοπώλιο του καπνού κλπ.
Φάκελος
1934
infolib image control
Υπόμνημα του Ι. Παπαστράτου σχετικά με τη συγκρότηση Αυτόνομου Καπνικού Οργανισμού και την εφαρμογή μονοπωλίου εσωτερικής κατανάλωσης.
Υπόμνημα
1934 Μάρτιος
infolib image control
Ομιλία του Θ. Δηλιγιάννη στην Ελληνική Βουλή για το ζήτημα του μονοπωλίου καπνού.
Ομιλία
1880 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της Ελληνικής Βουλής της 19ης Δεκεμβρίου 1880 σχετικά με το νομοσχέδιο προκαταβολών.
Πρακτικό
1880 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα της Α.Β.Ε.Σ. "Παπαστράτος" επί του Νομοσχεδίου "περί μεταρρυθμίσεως Φορολογίας Καπνού".
Υπόμνημα
1933 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Στατιστικός πίνακας κίνησης του μονοπωλίου του καπνού στην Τουρκία.
Πίνακας
1933 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του μέλους του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου Γ. Ν. Κοφινά για το ζήτημα του μονοπωλίου του καπνού και της βιομηχανίας αυτού.
Εισηγητική Έκθεση
1932 Νοέμβριος 22
infolib image control
Έκθεση με τα συμπεράσματα της Επιτροπής Εισηγητών για το κανπικό ζήτημα του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου σε σχέση με το ζήτημα του μονοπωλίου εσωτερικής κατανάλωσης του καπνού.
Έκθεση
infolib image control
Η Πρωία.
Άρθρο, αρ.φ.2511
1932 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Η Πρωία.
Άρθρο, 2513
1930 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Η Πρωΐα.
Άρθρο, αρ.φ.2517
1933 Ιανουάριος 4
infolib image control
Η Πρωΐα.
Άρθρο, αρ.φ.2519
1933 Ιανουάριος 6
infolib image control
Αίτηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών σχετικά με το σχέδιο Νόμου περί προστατευτικών μέτρων υπέρ οφειλετών σε Τραπέζα από δάνεια σε χρεογράφων.
Αίτηση
1934 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της "Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών" Γ. Χαριτάκη προς τις Τράπεζες μέλη της, με την οποία τις ενημερώνει για τα έγγραφα που έχει αποστείλει επί του σχεδίου νόμου περί προστατευτικών μέτρων υπέρ των οφειλετών από δάνεια με ενέχυρα χρεόγραφα και τους συναποστέλει το σχέδιο του νόμου.
Επιστολή
1934 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί προστατευτικών μέτρων υπέρ των οφειλετών σε Τραπέζα από δάνεια με ενέχυρα χρεόγραφα (όπως τροποποιήθηκε κατά τη β΄ συζήτηση).
Σχέδιο νόμου
<1934>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατά κληρονόμων Σοφίας Σλήμαν.
Φάκελος
<1934>
infolib image control
Επιστολή του Δικαστικού Τμήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς το Διευθυντή του Υποκαταστήματος στα Χανιά σχετικά με την εξέταση του Ε. Βενιζέλου για το ζήτημα της τηλεγραφικής επικοινωνίας του με τη Σοφία Σλήμαν.
Επιστολή
1934 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Δικαστικού Τμήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς το Διευθυντή του Υποκαταστήματος Χανίων σχετικά με το ζήτημα της εξέτασης του Ε. Βενιζέλου για το θέμα της προέλευσης της εντολής πληρωμής των λύτρων για την απελευθέρωση του εγγονού της Σ. Σλήμαν, Α. Μελά.
Επιστολή
1934 Νοέμβριος 3
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης του Β. Μ. Μελά ως προσωρινό δάνειο το ποσό των 4.400.417 δρχ. από το υποκατάστημα Ιωαννίνων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Απόδειξη
1928 Αύγουστος 10
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 880.083 δρχ. ως προσωρινό δάνειο του Αλ. Μυλωνά από το Υποκατάστημα Ιωαννίνων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Απόδειξη
1928 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για την καταβολή 5.000.000 δρχ. στον Β. Μελά και 1.000.000 δρχ. στον Α. Μυλωνά ως δάνειο για την καταβολή λύτρων.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Γενική Διεύθυνση Δημ. Λογιστικού με το αντιγραφο του πρακτικού της Α΄ Συνεδρίασης ΙΒ' της 9ης Αυγούστου 1928 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την υπόθεσης Σ. Σλήμαν.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 13

Bρέθηκαν 44 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution