Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Μεσολογγίου προς τον Νομάρχη Μεσολογγίου Χρ. Ευαγγελάτου σχετικά με τα γεγονότα της καθόδου των κατοίκων της Μακρυνείας στο Μεσολόγγι.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Π. Παπαχριστοδούλου προς τον Νομάρχη Λάρισας εγγράφου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού με αίτηση του ανάπηρου πολέμου Αστέριου Παπαγεωργίου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Δ. Διαλέτη προς τη Νομαρχία Μεσσηνίας εγγράφου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού με αίτηση του ανάπηρου Χρ. Παπαδόπουλου.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών για το τρόπο εκλογής των Εργατικών Γερουσιαστών.
Υπόμνημα
1932
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων του χωριού Λαρδά και περιχώρων Μεσογείων Κισσάμου προς τη Διεύθυνση Χωροφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με παράπονό τους κατά του ενωματάρχη Σταθμάρχου Ιωάννη Πανηγυράκη.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ανώνυμης Οικονομοτεχνικής Εταιρείας "Προμηθεύς" προς τον Υπουργό Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Εξηντάρη για την καθυστέρηση πληρωμής των εργατών οδοποιίας.
Τηλεγράφημα
1933 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργού Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Γ. Εξηντάρη προς την Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρεία "Προμηθεύς" για την αναγκαιότητα πληρωμής 200 εργατών της εταιρείας "Κάδμος".
Τηλεγράφημα
1933 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη τροποποίησης του Δημοτικού Δασμολογίου.
Επιστολή
1933 Μάρτιος 28
infolib image control
Απολογία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Χαρ. Βαμβακά προς τον Υπουργό Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Φ. Δραγούμη σχετικά με την έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή Σ. Αναζηρόπουλου για τη διαχείριση του Δήμου.
Απολογία
1933 Ιούνιος 22
infolib image control
Μέρος τηλεγραφήματος του Μ. Συνοδινού σχετικά με την πρόταση διορισμού του Σακτούρη ως διπλωματικού πράκτορα στο Κάιρο.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη διαρρύθμιση της σύμβασης αεριόφωτος από το Δήμο Αθηναίων και την αντίδραση του Τμηματάρχη του Μηχανολογικού στο Υπουγρείο Συγκοινωνίας Αντ. Βακράτσα.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την υπόθεση του παλαιού Μουσουλμανικού Νεκροταφείου Χανίων.
Υπόμνημα
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Δάνειον Δήμου Αθηναίων.
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Σύναψις Δανείου του Δήμου Αθηναίων.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου, περί συνομολογήσεως δανείων υπό του Δήμου Αθηναίων.
Αιτιολογική Έκθεση
1928 Απρίλιος 13
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί συνομολογήσεως δανείων υπό του Δήμου Αθηναίων.
Σχέδιο νόμου
1928 Απρίλιος 13
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του σχεδίου νόμου "περί συνομολογήσεως δανείων υπό του Δήμου Αθηναίων".
Έκθεση
1928 Απρίλιος 4
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση αναγνώρισης του συνοικισμού Παλουκίων (Σαλαμίνας) σε κοινότητα.
Σημείωμα

Bρέθηκαν 18 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution