Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ι. Δροσόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκθεση περί του ζητήματος της μονοπώλησης του εισαγωγικού εμπορίου ορισμένων ειδών μεγάλης κατανάλωσης που ετοιμάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει δύο πίνακες σχετικά με το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 10
infolib image control
Πίνακας του προϋπολογισμού 1931-1932 που δείχνει το δημόσιο χρέος από εθνικά δάνεια σε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα και των εξαγόμενων κεφαλαίων σε χρυσό.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα εξωτερικά δάνεια της Ελλάδας των ετών 1833 έως 1924.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα παλαιά δάνεια σε χρυσό.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Εμμ. Ι. Τσουδερού.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Αποθέματα Σίτου και Αλεύρου τη 15/2/1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ι. Ζαφειρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μέσω Θεσσαλονίκης με προορισμό την Κεντρική Ευρώπη.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή της Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκλοσλαβίας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Μ. Καμάρα προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή της Τράπεζας από τον οφειλόμενο φόρο.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Τσουδερού προς την Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με πληροφορία που ζητά να διαβιβαστεί στον Ε. Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Αρτεργατών προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην οποία ανακοινώνονται τα αιτήματα των αρτεργατών.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Φάκελος της Τράπεζας της Ελλάδας με τίτλο "Γνώμαι Ελληνικών Τραπεζών περί της σταθεροποιήσεως".
Φάκελος
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας Δ. Λοβέρδου προς την Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τη σταθεροποίηση και την νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας της Ανατολής Στ. Δέλτα προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ.Τσουδερό σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Εμπεδοκλή με τίτλο "Σκέψεις περί του ενδεδειγμένου ή μη της ελευθέρας λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος και της τηρήσεως ή μη της χρυσής βάσεως".
Έκθεση
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας Αθηνών σχετικά με την εγκατάλειψη ή όχι της χρυσής βάσης.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Έκθεση της Ιονικής Τράπεζας Ltd. προς τον Ε. Βενιζέλο με τίτλο "Προφορικαί ανακοινώσεις επί του νομισματικού ζητήματος".
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Υπολογισμός κατά προσέγγισιν, φορολογητέων ακινήτων Θεσσαλονίκης".
Πίνακας
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κορινθίας Δαμασκηνού προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με τον κίνδυνο διακοπής των εργασιών ανοικοδόμησης που έχει αναλάβει ο Αυτόνομος Οργανισμός Σεισμοπαθών Κορινθίας λόγω έλλειψης χρημάτων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Έκθεση του Ταμείου Ασφάλισης Αρτεργατών προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και την αποστολή του.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 23
infolib image control
Φάκελος απολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδας.
Φάκελος
1932 Απρίλιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του H. Finlayson με τίτλο "The General Financial Position & The Budgetary Outlook in Greece".
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Movement of Cover from 28th Sept. 1931 up to 26th April 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Movement of the Cover at the Disposal of the Greek State as from April 27 up to Sept. 30, 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Movement of new Devisen Stock from 26th April up to 30th Sept. 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Movement of Foreign Exchange as from the Application of the Compulsory law up to the 29th February 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Analysis of Cover".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Besoins de l' État, 1929-1931".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Change vendu à l' état du 1er janvier au 26 avril 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Change étranger vendu à l' état de la nouvelle couverture du 26 avril au 30 septembre 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα διαθέσιμα έσοδα διαφόρων κατηγοριών κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Forward Sales of Devisen as on April 26, 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, ξυλείας, ορυκτών, χημικών (χιλιάδες από τόνους και δραχμές), 1930-1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ξυλείας, ορυκτών, χημικών (χιλιάδες από τόνους και δραχμές), 1930-1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Exportation du tabac et du raisin sec pendant les annees 1930, 1931, 1932 (sept mois)".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο " Η εμπορική κίνηση κατά τη διάρκεια των μηνών των ετών 1929-1932. Εισαγωγές".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Εμπορική κίνηση κατά τη διάρκεια των ετών 1929-1932. Εξαγωγές".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο "Νόμος 5422. Οφειλές παλαιοτέρων χρεών που δηλώθηκαν μέχρι την 26η Αυγούστου 1932".
Κατάλογος
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Statement, shewing balances of deposits of the I.F.C. with the Bank of Greece at the end of each of the following months 'Deposits of Assigned Revenues'".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Table shewing the deposits of the I.F.C. (assigned revenues) during the months of July, August & September and the releases of the surpluses to the State".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Κ. Βαρβαρέσσου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας σχετικά με την αδυναμία να χρεωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός με παραπάνω έξοδα για την κατασκευή δρόμων.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 11
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Execution of the Budget of Revenues 1932-1933 as from April 1 up to August 31, 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σύγκρισης των πραγματικών εσόδων των οικονομικών ετών 1931-1392 και 1932-1933 από την 1η Απριλίου του 1932 έως και το τέλος Αυγούστου του 1932.
Πίνακας
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Execution of the Budget of Expenditure 1932-1933 during the period beginning from the 1st April 1932 up to the end of August 1932 & comparison with the execution of the Budget of expenditure 1931-1932 over the corresponding period".
Πίνακας
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Shewing the evolution of Customs Receipts during the five months period of 1932-1933 (April 1, 1932- end of August 1932) and the comparison with the receipts of the corresponding period of 1931-1932".
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "International Financial Commission. Customs Receipts January - September 1932".
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επισκεπτήριο του J. M. Karavias.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "5μηνον Απρίλιος - Αύγουστος 1931-1932".
Πίνακας
<1932>

Bρέθηκαν 49 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution