Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας με τίτλο "Κεφάλαια Διαχειρισθέντα και Χορηγήσεις διενεργηθείσαι".
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κίνησις Καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως από του μηνός Μαρτίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1930".
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή της Εταιρείας "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε." προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο του αποστέλλει επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και σημείωμα σχετικά με το νομοσχέδιο των καταθέσεων σε χρυσό.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εταιρείας "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε." προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την πρόταση διάταξης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με τα νομοσχέδια ρύθμισης των καταθέσεων σε χρυσό στις ελληνικές τράπεζες.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Απόσπασμα Πρακτικού 60ης Συνεδρίασης (2 Οκτωβρίου 1929) του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων σχετικά με την εξόφληση ομολογιών σε χρυσό.
Πρακτικό
1929 Οκτώβριος 2
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Δάνεια εις χρυσόν Φρ.3.000.000 και 2.500.000".
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Εισηγητική μελέτη του Διευθυντή Εργασίας και Κοινωνικής Προνοίας του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας σχετικά με το σχέδιο σύστασης Ταμείου Πρόνοιας για τους εργάτες του Ο.Λ.Π. που κατήρτισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Μελέτη
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Ο.Λ.Π. με την οποία ζητά να εγκριθεί σχέδιο της υπηρεσίας του Ο.Λ.Π. σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Πρόνοιας υπέρ των εργατών του Ο.Λ.Π..
Επιστολή
1931 Απρίλιος 21
infolib image control
Άρθρο του Διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας Γ. Τρακάκη, με τίτλο "Η Αγροτική Τράπεζα, τί έκαμε και τι θα κάμη εις το μέλλον".
Άρθρο
1931 Μάιος
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών προς τη Διαρκή Δασμολογική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την αποδοχή της πρότασης του Γεν. Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Ι. Καραμάνου, για την αύξηση του επιβαλλόμενου δασμού του στο εισαγόμενο από το ξεωτερικό βαμβάκι.
Υπόμνημα
1931 Ιούνιος 1
infolib image control
Πρακτικά της 23ης Συνεδρίασης της 17ης Σεπτεμβρίου ε.ε. του Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. σχετικά με τη διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση για την τροποποίηση του νομοσχεδίου σχετικά με την ίδρυση ελεύθερης ζώνης στο λιμάνι του Πειραιά.
Πρακτικό
<1931>Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τον καπνεργατικό κόσμο της χώρας.
Υπόμνημα
1931 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά να οριστεί ημέρα ακρόασης για τη Διοίκηση της Συνομοσπονδίας.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα αιτήματα και τις αποφάσεις του ΣΤ' Πανελλαδικού Πανεργατικού Συνεδρίου.
Υπόμνημα
1931 Οκτώβριος 21
infolib image control
Σημείωμα όπου αναφέρονται όλες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει την οκτάωρη εργασία στους εργάτες τους.
Σημείωμα
1931
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τα αιτήματα της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εργασίας.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη βιομηχανία.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του υποβάλλει συνημμένα ανακοινωθέν της Τράπεζας της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας σε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με διάφορες αβάσιμες πληροφορίες για την Τράπεζα.
Ανακοινωθέν
1931 Οκτώβριος 21
infolib image control
Γνωμοδότηση του Δικαστικού Συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τα δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου κατά του προσώπου του τέως Διοικητή και Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τις συνέπειές τους.
Γνωμοδότηση
1931 Οκτώβριος 28
infolib image control
Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 39 του Νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" στην περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Γνωμοδότηση
1931 Οκτώβριος 28
infolib image control
Περίληψη σχετικά με τη συνεργασία της Ιταλοελληνικής Εμπορικής Τράπεζας με την Τράπεζα της Ελλάδας.
Περίληψη
1931 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Μιχ. Φραντζεσκάκη, πληρεξουσίου της Εταιρείας Grecian Mining & Development Company Limited στην Αθήνα, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία βιομηχανίας προς κατεργασία του ελληνικού λιγνίτη στη Μακεδονία.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα της Εταιρείας "Grecian Mining & Development Company Ltd" προς τη Διεύθυνση Μεταλλείων και το Τμήμα Δημοσίων Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την ανάπτυξη της βιομηχανίας του λιγνίτη στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Grecian Mining & Development Company Limited για την εκμετάλλευση του λιγνίτη.
Σύμβαση
1931 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
"Η Γνώμη του κ. J. M. Keynes επί του άρθρου 15 του Σχεδίου Νόμου "Περί Ανωνύμων Εταιρειών"".
Ανάτυπο
1931 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του J. M. Keynes προς το Χαριτάκη στην οποία αναφέρει τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου "περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών".
Επιστολή
1921 Μάρτιος 8
infolib image control
Έκθεση πεπραγμένων της Τράπεζας της Ελλάδας.
Έκθεση
1931 Ιούνιος 20
infolib image control
Σημείωμα υπ' αριθμ.1 σχετικά με την εκτέλεση από τις ελληνικές τράπεζες του Νόμου 5076 (περί ρευστότητας Τραπεζών).
Σημείωμα
1931 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Σημείωμα υπ. αριθμ. 2 σχετικά με την εκτέλεση από τις ελληνικές τράπεζες του Νόμου 5076 (περί ρευστότητας Τραπεζών).
Σημείωμα
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Τιμαί Μετοχής Εθνικής Τραπέζης".
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Θ. Γρηγοράκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σχετικά με το ζήτημα του Ταμείου Πρόνοιας των εργατών του Ο.Λ.Π..
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κίνηση σε χρυσό των ομολογιών του καλύμματος.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Παρατηρήσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση του J. M. Keynes σχετικά με το σχέδιο νόμου "περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών".
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Πίνακας καταθέσεων των τραπεζών στην Ελλάδα "παρ' ημίν και παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος".
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίνακας ζημιών των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας από προεξοφλήσεις από την ίδρυσή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1930.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας ζημιών της Τράπεζας από προεξοφλήσεις από την ίδρυσή της μέχρι 31 Δεκεμβρίου Κ/κού Κ/τος.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Μετάφραση επιστολής του J. M. Keynes προς την Ένωση Τραπεζών στην οποία αναφέρονται οι απαντήσεις του σχετικά με το σχόδιο νόμου για τα αποθέματα των Ελληνικών Τραπεζών.
Επιστολή
<1931>

Bρέθηκαν 38 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution