Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π. Μπασιάκου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον εξωραϊσμό της πόλης των Αθηνών.
Επιστολή
1919 Ιανουάριος
infolib image control
Διάγραμμα της Λεωφόρου Πανεπιστημίου.
Σχέδιο
<1919>
infolib image control
Υπόμνημα του Α. Αντωνιάδη σχετικά με την δύναμη του ελληνισμού στη Θράκη και τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στη Θράκη.
Υπόμνημα
1919 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Στατιστικός πίνακας για το βιλαέτι της Ανδριανούπολης.
Πίνακας
infolib image control
Tableau II des statistiques officielles Turques du Vilayet d' Andrionople, des annes 1888-1894-1906.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τον οικονομικό ρόλο του βιλαετίου της Ανδριανούπολης.
Υπόμνημα
infolib image control
Vilayet d' Adrinople. Statistique des ecoles Greques et Bulgares.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας του πληθυσμού του βιλαετιού της Κωνσταντινούπολης.
Πίνακας
infolib image control
Statistique des populations, ecoles, instituteurs et eleves Grecs du Vilayet de Constantinople.
Πίνακας
infolib image control
La Thrace dioceses Grecs, divisions administratives Turques, ligne ethonographique de San Stephano.
Πολιτικός Χάρτης
infolib image control
Αίτηση του Ν. Αλεξίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση των φιλακισθέντων αξιωματικών στη Γερμανία.
Αίτηση
1919 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Π. Καμπανάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει έντεκα πίνακες και μια έκθεση με τις απαιτούμενες εξηγήσεις εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 25
infolib image control
Επεξηγηματική έκθεση των σχεδίων και των προτάσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με τη σύσταση της γιορτής "Τα Ελευθέρια" και της χρησιμότητας του Μεγάλου χρηματικού Κεφαλαίου της Διεθνούς Ευεργεσίας.
Έκθεση
1919 Μάρτιος 25
infolib image control
Υπόμνημα των εφέδρων αξιωματικών του Στρατού Εθνικής Αμύνης που μονιμοποιήθηκαν προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση των αδικιών κατά τις προαγωγές των αξιωματικών.
Υπόμνημα
1919 Απρίλιος 28
infolib image control
Περί κοινοποιήσεως του υπ' αριθ. 1226 Νόμου "Περί τροποποιήσεως του Νομοθ. διατάγματος της 16 Δεκεμβρίου 1917 περί μονιμοποιήσεως εφέδρων αξιωματικών και ανθυπασπιστών".
Νόμος
1918
infolib image control
Τροποποίηση του άρθρου 2ου του 1226 Νόμου της 4 Απριλίου 1918 σχετικά με τη μονιμοποίηση των εφέδρων αξιωματικών.
Άρθρο
infolib image control
Υπόμνημα των μονιμοποιηθέντων εφέδρων αξιωματικών του στρατού Εθνικής Αμύνης προς το Συμβούλιο των Αντιστρατήγων σχετικά με το ζήτημα της μονιμοποίησής τους.
Υπόμνημα
1919 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Β. Μαυδρίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύλληψή του στην Κολωνία από την ιταλική αστυνομία.
Υπόμνημα
1919 Μάιος 25
infolib image control
Αίτηση της Αικ. Τεριακίδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτηση του γιου της Β.Τεριακίδου σε διοικητική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη.
Αίτηση
1919 Μάιος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό απορίας της Αικατερίνης Τεριακίδου.
Πιστοποιητικό
1919 Μάιος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός και τα ονόματα των παιδιών της Αικ. Τεριακίδη.
Πιστοποιητικό
1919 Μάιος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι ο Β. Τεριακίδης απομακρύνθηκε από την οικογένειά του σε ηλικία 22 ετών.
Πιστοποιητικό
1919 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή των ταγματαρχών επιμελητείας Θ. Αποστολόπουλου και Κ. Νασόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία εκφράζουν παράπονα που δεν συμπεριλήφθηκαν στους στρατιωτικούς προβιβασμούς.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 15
infolib image control
Αίτηση γλυπτών της Αθήνας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή του αγάλματος της Θέμιδος.
Αίτηση
1919 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή κατοίκων της Καστοριάς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντικατάσταση του Μητροπολίτη Καστοριάς Ιωακείμ.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής στη Γαλλία Π. Κοντογιάννη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή χρηματικού ποσόυ στον Parker, αρχηγό του επιτελείου της Στρατιωτικής Αποστολής της Αμερικής στο Βερολίνο.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 25/Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι σχετικά με την καταβολή χρηματικού ποσού.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή Επιτροπής Συνταξιούχων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση των συντάξεών τους.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του αρχιάτρου Λ. Σαμπάτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του ανθυπολοχαγού Απ. Κουρτίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τιμωρία του μετά από συμπλοκή του με τον Κ. Αναστασίου.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση έργων από την εταιρεία Casinos.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εγκατάσταση καζίνων στις λουτροπόλεις.
Υπόμνημα
1919 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του κατάδικου έφεδρου ανθυπολοχαγού του πεζικού Κ. Δούκαρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μεσολάβησή του για την άρση της ποινής του στρατοδικείου.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Απόσπασμα ημερήσιας διαταγής Ι Μεραρχίας της 10ης Οκτωβρίου 1918 σχετικά με την απονομή μεταλλίου στον Κ. Δούκαρη.
Διαταγή
infolib image control
Απόσπασμα ημερήσιας διαταγής συντάγματος της 3ης Οκτωβρίου 1918 σχετικά με το ζήτημα της απονομής μεταλλίου στον Κ. Δούκαρη.
Διαταγή
infolib image control
Επιστολή του Χ. Ξυλούρη προς τον Κ. Δούκαρη με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του για την καταδίκη του.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του ανθυπολοχαγού Χρ. Χαλατσά προς τον Κ. Δούκαρη με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του για την καταδίκη του.
Επιστολή
1918 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του υπολοχαγού Π. Προβιά προς τον Κ. Δούκαρη με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του για την άδικη καταδίκη του.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του λοχαγού Π. Νάσση προς τον Κ. Δούκαρη με την οποία εκφράζει την λύπη του για την καταδίκη του.
Επιστολή
1919 φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Γ. Μπίσκα προς τον Κ. Δούκαρη με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του για την άδικη καταδίκη του.
Επιστολή
1919 Φεβρουαρίου 24
infolib image control
Επιστολή του λοχαγού Α. Παπαϊωάννου προς Κ. Δούκαρη με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του για την καταδίκη του.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα του αποτάκτου υπίατρου Ευάγ. Αθανασάκου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την μη αποστολή του στο μέτωπο της Σμύρνης μετά από κατηγορίες.
Υπόμνημα
1919 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Πιστοποιητικό του Διοικητή του Κέντρου Συγκεντρώσεως αιχμαλωτισθέντων Π. Καλομενόπουλου, με το οποίο πιστοποιείται η εξαίρετη διαγωγή και το υγιές φρόνημα του υπίατρου Ε. Αθανασάκου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούλιος 3
infolib image control
Πιστοποιητικό του Γενικού Διοικητή Κρήτης Σ. Κροκιδά, με το οποίο πιστοποιείται η διαγωγή του υπίατρου Ε. Αθανασάκου.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ηρ. Μιχαΐλου και του Κ. Δημητρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απελευθέρωσή τους από το σώμα των Βουλγάρων αιχμαλώτων και την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του αντισυνταγματάρχη μηχανικού Γ. Παπασωτηρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κάλυψη των δαπανών της θεραπείας του.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 24
infolib image control
Υπόμνημα των Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών της χωροφυλακής προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μονιμοποίησή τους.
Υπόμνημα
infolib image control
Αίτηση του στρατιώτη Χ. Γεωργίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόλυσή του από το στρατό.
Αίτηση
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο στρατιώτης Χ. Γεωργίου υπηρέτησε ως δεκανέας στη Γαλλία.
Πιστοποιητικό
1918 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή των εμπόρων της Κέρκυρας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη φορολογία των έκτακτων κερδών.
Επιστολή
infolib image control
Αίτηση των χωροφυλάκων και υπαξιωματικών της Κρητικής Χωροφυλακής των κλάσεων 1897-1902 προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
Αίτηση
infolib image control
Αναφορά του λοχία Ν. Βικέλα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητά να τεθεί υπό την προστασία του.
Αναφορά
infolib image control
Υπόμνημα του Εμμ. Μαράκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την άρση της ποινής φυλάκισης και στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Υπόμνημα
1919 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Έκτακτου Στρατοδικείου Εκστρατείας της ΧΙV Μεραρχίας με την οποία καταδικάζεται ο Εμμ. Μαράκης για υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων.
Απόφαση
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο επιστολής του Βασιλικού Επιτρόπου του Στρατοδικείου Εκστρατείας της XIV Μεραρχίας προς το Διοικητή Φυλακών υποδικοκαταδίκων αξιωματικών σχετικά με τη χορήγηση αποσπάσματος της απόφασης του στρατοδικείου για την υπόθεση του Εμμ. Μαράκη.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο επιστολής του ανθυπολοχαγού Παπαναργύρη προς τον Ανθυπολοχαγό Εμμ. Μαράκη με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Βασιλικού Επιτρόπου του Στρατοδικείου Εκστρατείας της XIV Μεραρχίας.
Διαβιβαστικό
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο της επιστολής του ανθυπολοχαγού Παπαναργύρη προς τον Εμμ. Μαράκη, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Βασιλικού Επιτρόπου του Στρατοδικείου της Εκστρατείας προς την Α΄Φυλακή αξιωματικών Αβέρωφ σχετικά με την αναφορά του Εμμ. Μαράκη.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο της επιστολής της Δικαστικής Υπηρεσίας της 14ης Μεραρχίας προς το Βασιλικό Επίτροπο του Στρατοδικείου Εκστρατείας της XIV Μεραρχίας με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Εμμ. Μαράκη με την οποία ζητά πληροφορίες για την δικογραφία του.
Διαβιβαστικό
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο της επιστολής της Α΄Φυλακής Αβέρωφ προς την 14η Μεραρχία με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Εμμ. Μαράκη με την οποία ζητά πληροφορίες για την δικογραφία του.
Διαβιβαστικό
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο επιστολής του κατάδικου ανθυπολοχαγού Εμμ. Μαράκη προς τη Διοίκηση των Φυλακών "Αβέρωφ" με την οποία ζητά πληροφορίες για τη δικογραφία του.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο της επιστολής οπλιτών προς τον ανθυπολοχαγό Εμμ. Μαράκη σχετικά με την περίθαλψη των τραυματιών της 14ης Μεραρχίας Μεσσηνίων και Ζακυνθίων.
Επιστολή
1918 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης του τραυματία ανθυπασπιστή Εμμ. Κοκκινάκη σχετικά με την περίθαλψη που του πρόσφερε ο ανθυπολοχαγός Εμμ. Μαράκη.
Δήλωση
1919 Ιανουάριος 12
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού με το το οποίο βεβαιώνεται από τον ταγματάρχη Γρ. Βάρφη ότι ο ανθυπολοχαγός Εμμ. Μαράκης υπήρξε υπόδειγμα αξιωματικού κατά την υπηρεσία του στην XIII Μοίρα Συζυγαρχιών.
Πιστοποιητικό
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται από το διοικητή της XIV Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού Κ. Παναγόπουλο, ότι ο ανθυπολοχαγός Εμμ. Μαράκης έδειξε καλή διαγωγή όταν βρισκόταν υπό τις διαταγές του το 1918.
Πιστοποιητικό
1919 Ιούνιος 10
infolib image control
Ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται από τον έφεδρο υπίατρο Αθ. Καραμάνο ότι ο ανθυπολοχαγός Εμμ. Μαράκης νοσηλεύτηκε με κάταγμα.
Πιστοποιητικό
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα του Ισμαήλ Αβδή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την καπνεμπορική κρίση στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1920 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Ενώσεως των Ελλήνων Εφοπλιστών Σακκαλή, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη ρύθμιση του μεταναστευτικού ζητήματος.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 30
infolib image control
Σημειώσεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά με τη ρύθμιση του μεταναστευτικού ζητήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Α. Τσαλίκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον τρόπο κατασκευής τεχνικών έργων στον Αλιάκμονα.
Επιστολή
1920 Μάιος 2
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Πατριωτική εισφορά εκ δραχμών 4757.60 των δια του υπερωκεανίου Μεγάλη Ελλάς ταξιδευόντων επιβατών όπως διατεθή υπέρ των ορφανών των πεσόντων πολεμιστών εν τω Μικρασιατικώ και Θρακικώ Μέτωπω".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του πλοίαρχου Λ. Χαζάπη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εισφορά υπέρ των ορφανών των πεσόντων στο Μικρασιατικό και Θρακικό μέτωπο.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την κατάθεση χρηματικού ποσού στο όνομα του Ε. Βενιζέλου υπέρ των ορφανών των πεσόντων στο Μικρασιατικό μέτωπο.
Απόδειξη
1920 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον πλοίαρχο Λ. Χαζάπη σχετικά με την εισφορά υπέρ των ορφανών των πεσόντων υπέρ της πατρίδας.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναφέρεται "Δωρεά Γ. Δρακούλη. Δρχ. 1.000.000".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Γ. Κ. Δρακούλη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με εισφορά του υπέρ των απόρων οικογενειών των στρατευόμενων ανδρών.
Επιστολή
1918 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάθεση χρηματικού ποσού από τον Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ. Κ. Δρακούλη προς τον Κυριακίδη σχετικά με την προσφορά των τόκων των καταθέσών του υπέρ του Εθνικού Νηπιοτροφείου.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ποσό των τόκων της κατάθεσης του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή μέρους των τόκων της κατάθεσης του Γ. Κ. Δρακούλη στην κοινότητα της Ιθάκης.
Επιστολή
1918 Δεκέμβριος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Νομάρχη Κέρκυρας με το οποίο κοινοποιεί τηλεγράφημα προς το Δήμαρχο Ιθάκης.
Τηλεγράφημα
1918 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Δήμαρχο της Ιθάκης σχετικά με την αποστολή μέρους των τόκων της κατάθεσης του Γ. Κ. Δρακούλη.
Τηλεγράφημα
1918 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας της Ιθάκης Σ. Κουγιανό σχετικά με την αποστολή τόκων από την κατάθεση του Γ. Κ. Δρακούλη.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κεφαλληνίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας της Ιθάκης για τη διάθεση του ποσού της δωρεάς του Γ. Κ. Δρακούλη.
Διαβιβαστικό
1919 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας της Ιθάκης Σ. Κουγιανού προς το Νομάρχη Κεφαλληνίας σχετικά με τη διάθεση των τόκων της κατάθεσης του Γ. Κ. Δρακούλη.
Αναφορά
1919 Φεβρούαριος 19
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα ονόματα των απόρων οικογενειών των επιστράτων της Επαρχίας Ιθάκης, αίτινες έλαβον περίθαλψιν εκ της δωρεάς του Μεγάλου της Πατρίδος ευεργέτου Γεωργίου Δρακούλη.
Κατάλογος
1919 Ιανουαρίου 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου προς το Δήμαρχο Ιθάκης σχετικά με την αποστολή νέου ποσού τόκων από τη δωρεά του Γ. Κ. Δρακούλη.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με την αποστολή των τόκων από την δωρεά του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γ. Κ. Δρακούλη σχετικά με τη διάθεση των τόκων επί της κατάθεσής του.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή μέρος των τόκων της κατάθεσης του Γ. Κ. Δρακούλη στην Ιθάκη.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κεφαλληνίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Προέδρου της κοινότητας της Ιθάκης για τη διανομή των τόκων από τη δωρεά του Γ. Κ. Δρακούλη.
Διαβιβαστικό
1919 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας της Ιθάκης Σ. Κουγιανού προς το Νομάρχη Κεφαλληνίας σχετικά με τη διανομή των τόκων από τη δωρεά του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1919 Μάιος 14
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων το ονοματεπώνυμον των απόρων οικογενειών των υπό τα όπλα ανδρών της Επαρχίας Ιθάκης, αίτινες έλαβον επίδομα εκ των τόκων της δαωρεάς του Μεγάλου Ευεργέτου της πατρίδος Γεωργίου Δρακούλη.
Πίνακας
1919 Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας της Ιθάκης Σ. Κουγιανού προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διανομή των τόκων από τη δωρεά του Γ. Κ. Δρακούλη σε άπορες οικογένειες των στρατευόμενων ανδρών της επαρχίας Ιθάκης.
Τηλεγράφημα
1919 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ποσό των τόκων από την κατάθεση του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή μέρους των τόκων της δωρεάς του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου προς την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με την αποστολή του 1/3 των τόκων από την κατάθεση του Γ. Κ. Δρακούλη, που έχει κάνει δωρεά, στον Πρόεδρο της Κοινότητας της Ιθάκης Σ. Κουγιανό.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού του του άτοκων καταθέσεων.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 25
infolib image control
Άτοκος λογαριασμός του Ε. Βενιζέλου την 31η Δεκεμβρίου 1919.
Πίνακας
1920 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή αντίγραφου του λογαριασμού του Ε. Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ. Κουγιανού προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διανομή των τόκων δωρεά του Γ. Κ. Δρακούλη.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Κεφαλληνίας Δελακοβία προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της αρμόδιας επιτροπής για τη διανομή των τόκων δωρεάς του Γ. Κ. Δρακούλη.
Διαβιβαστικό
1920 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή της αρμόδιας Επιτροπής προς το Νομάρχη Κεφαλληνίας σχετικά με τη διανομή των τόκων δωρεάς του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Κατάλογος των απόρων οικογενειών των στρατευσίμων της επαρχίας Ιθάκης δια την διανομή της τρίτης δόσεως των τόκων της υπό του ευεγρέτου κυρίου Γεωργίου Κ.Δρακούλη καταθέσεων δια τον άνω σκοπόν ενός εκατομμυρίου δραχμών παρά τω εξοχωτάτω Πρωθυπουργώ κυρίω Ελευθερίω Βενιζέλω.
Κατάλογος
1920 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή τόκων δωρεάς του Γ. Κ. Δρακούλη.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της διάθεσης των τόκων του ποσού του ενός εκατομμυρίου, που είχε καταθέσει το 1918 ο Γ. Κ. Δρακούλης.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη χρέωση του λογαριασμού του Ε. Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με το ποσό το οποίο είναι στη διάθεση του Ε. Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται αντίγραφο του λογαριασμού του Ε. Βενιζέλου.
Διαβιβαστικό
1920 Οκτώβριος 9
infolib image control
Τρέχων λογαριασμός του Ε. Βενιζέλου εκ τόκων καταθέσεως Γεωργίου Κ.Δρακούλη μετά της εν Πειραιεί Τραπέζης Πειραιώς.
Πίνακας
1920 Οκτώβριος 8

                                                                            infolib-libsolution