Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Συμβούλου Γενικού Διευθυντή της Υφαντουργικής Εταιρείας Ναούσης "Έρια" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προατασία της εταιρείας.
Επιστολή
1913 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Στ. Δραγούμη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τύχη της Μακεδονίας.
Επιστολή
1913 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Κ. Μάρκου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή ταχυδρομικών επιταγών.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 29
infolib image control
Αναφορά των κατοίκων του χωριού Ριλιαπέρτ περιφέρειας Αρταχάν της Ρωσίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μετοίκησή τους στην Ελλάδα.
Αναφορά
infolib image control
Επιστολή του Κ. Κιαχίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα των κατοίκων του χωριού Ζαλατζά να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.
Επιστολή
1913 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή στην οποία αναφέρεται η παραλαβή αλληλογραφίας σχετικά με την Επιτροπή Αιγαίου και μία επιστολή της βαλκανικής Επιτροπής προς τον βρετανικό Τύπο.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ι. Κ. Παπαδόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον κανονισμό μετανάστευσης των Ελλήνων του Καυκάσου.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Arthur Symonds προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με τια αποστάσεις που έλαβε η Επιτροπή των Νήσων του Αιγαίου από τις προτάσεις του R. M. Burrows, την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενσωμάτωση ομοιογενών πληθυσμων και την αυτονομία των νησιών του Αιγαίου.
Διαβιβαστικό
1913 Απρίλιος 24
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή Νήσων Αιγαίου μετά από προτάσεις του καθηγητή R. M. Burrows.
Υπόμνημα
<1913>
infolib image control
Επιστολή της Βαλκανικής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της ειρήνης.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 25
infolib image control
Αίτηση του Κ. Γ. Ασπιώτη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την προσφορά του για την ανάληψη της συγκοινωνίας με αυτοκίνητα στην Ήπειρο.
Αίτηση
1913 Μάιος 8
infolib image control
Σύμβαση σχετικά με την παραχώρηση προνομίων για τη σύσταση συγκοινωνίας με αυτοκίνητο στην Ήπειρο.
Σύμβαση
<1913>
infolib image control
Παρατηρήσεις στο σχέδιο σύμβασης προνομίου για τη σύσταση συγκοινωνίας με αυτοκίνητα στην Ήπειρο.
Σημείωμα
infolib image control
Επισκεπτήριο του Θ. Δ. Ράλλη προς τον Ε. Βενιζέλο.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Β. Δήλιου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απελευθέρωση της Φατιμέ, συζύγου του Αμπιντίν Σιαχίν.
Επιστολή
1913 Μάιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μουφτή και του Δημάρχου Αργυροκάστρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απελευθέρωση της Φατιμέ, συζύγου του Αμπιντίν Σαχίν.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή E. Smith προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το συμβόλαιο για θήκες και την κατασκευή των πτυοσκαπανών.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του E. Smith και της εταιρείας Thomas & Sons Ltd προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το συμβόλαιο για θήκες και την κατασκευή πτυοσκαπανών.
Επιστολή
1913 Μάιος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Γ. Α. Χατζηγρηγοράκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της διαχείρισης της περιουσίας του Π. Χιονιουδάκη.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν. Αθ. Κούρτελη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον καπνοπαραγωγικό πλούτο της Μακεδονίας.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Σκουτερόπουλου προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία υποβάλλει ψήφισμα του λαού της Αργολίδας και της Κορινθίας.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 12
infolib image control
Ψήφισμα του λαού της Αργολιδοκορινθίας σχετικά με την τέλεση μνημοσύνου υπέρ της μνήμης των αγωνιστών στα Δερβενάκια το 1822.
Ψήφισμα
<1913>
infolib image control
Υπόμνημα του Βασιλικού Επιτρόπου την Ιερά Σύνοδο Μ. Ι. Γαλανού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πιο πρόσφορη ρύθμιση των εκκλησιαστικών πραγμάτων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1913 Αύγουστος
infolib image control
Τηλεγράφημα των κατοίκων της Χειμάρρας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απελευθέρωση της Χειμμάρας.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 31
infolib image control
Αναφορά του Γρ. Δ. Ρακτιβάν προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προμήθεια κουβερτών για στρατιωτική χρήση.
Αναφορά
1913 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού σιδηροδρόμων Κ. Ξύδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποκατάσταση από την Τουρκία των σιδηροδρόμων της Μακεδονίας.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 31
infolib image control
Στατιστικές πληροφορίες για το Σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκης Δεδεαγάτς και για το Σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Γενικής Αποθήκης Υλικού Στρατού και του Γενικού Εφοδιασμού Περαιά Κ. Κάζου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παρεμπόδιση της προαγωγής του.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 2
infolib image control
Αίτηση του απόστρατου επίατρου του Βασιλικού Ναυτικού Αλ. Βουκίδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μη προαγωγή του γιού του Β.Βουκίδου.
Αίτηση
1913 Νοέμβριος 8
infolib image control
Αναφορά των Μοναχών της Ιερής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου στο Άγιος Όρος προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία ζητούν τη μεσολάβησή του για την επαναφορά της τάξης στη μονή τους.
Αναφορά
1913 Νοέμβριος 18
infolib image control
Καταγγελία της Μονής Βατοπεδίου προς τον Καϊμακάμην εναντίον των μοναχών της Ιερής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου.
Καταγγελία
1905 Αύγουστος 5
infolib image control
Ιερός Κώδικας της Ιερής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου.
Κώδικας
1759 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή των κατοίκων της Ηπείρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μετάθεση του Α. Φορέστη.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ηλ. Μπουζιώτα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή και έκθεση για την κατάσταση στην περιοχή του Μαυρόβου.
Διαβιβαστικό
1913 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή στα οθωμανικά.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση του Ηλ. Μπουζιώτα προς την 3η Μεραρχία σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή Μαυρόβου.
Έκθεση
1912 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Κ. Τσερώνη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίγραφο έκθεσής του για το σταφιδικό ζήτημα.
Διαβιβαστικό
1913 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επί του Σταφιδικού Ζητήματος.
Έκθεση
1913 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή των τραυματιών αξιωματικών, υπαξιωματικών και σταρτιωτών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί συντάξεων των θυμάτων πολέμου.
Επιστολή
infolib image control
Μνήμονιο του Προέδρου της Anglo-Greek Magnesite Company Limited προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το αντικείμενο συζήτησης των διευθυντών και του Βενιζέλου στις 16 Ιανουαρίου 1913.
Υπόμνημα
<1913>
infolib image control
Μνήμονιο του Προέδρου της Anglo-Greek Magnesite Company Limited προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το αντικείμενο συζήτησης των διευθυντών και του Βενιζέλου στις 16 Ιανουαρίου 1913.
Υπόμνημα
<1913>

Bρέθηκαν 41 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution