Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ειδικό πρωτόκολλο ανάμεσα στο Προεδρείο της Εταιρείας του Ελληνισμού και τον Ισμαήλ Κεμάλ σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του αλβανικού Συνδέσμου.
Πρωτόκολλο
1907 Μάρτιος 22
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου των Εξωτερικών και της Εταιρείας του Ελληνικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου με έδρα την Αθήνα.
Αιτιολογική Έκθεση
<1911>
infolib image control
Σύμβαση σχετικά με την έγκριση της ετήσιας επιχορήγησης 24.000 φράγκων στην Εταιρεία του Ελληνικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου.
Σύμβαση
<1911>
infolib image control
Ψήφισμα της Ηπειρωτικής Αδελφότητας προς το βασιλιά Κωνσταντίνο και την ελληνική κυβέρνηση ενάντια στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων να εκκενωθεί το βόρειο τμήμα της Ηπείρου και να αποδοθεί στην Αλβανία ως αντάλλαγμα της επικύρωσης των νησιών στο ελληνικό Βασίλειο.
Ψήφισμα
<1914 Ιούνιος>
infolib image control
Ήπειρος. Εφημερίς πολιτική, κοινωνική, φιλολογική και των Ειδήσεων.
Εφημερίδα, 196 (396)
1914 Ιούνιος 6
infolib image control
Κατάλογος των μελών της Ένωσης Ξένου Τύπου στην Αθήνα.
Κατάλογος
1919 Μάρτιος 18/31
infolib image control
Διακήρυξη του Κέντρου των Ελεύθερων Ελλήνων της Λωζάννης ενάντια στη Συνθήκη της Λωζάννης με τίτλο "Η επιστροφή των Τούρκων στη Λωζάννη".
Διακήρυξη
1922 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν την υλική συνδρομή του.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό του Μητροπολίτη Ανδριανούπολης Πολύκαρπου προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο αποστέλλει αντίγραφο υπομνήματος των κατοίκων του Καραγάτς προς το Λόρδο Κώρζον.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων του Καραγάτς προς το Λόρδο Κώρζον σχετικά με την οροθεσία μεταξύ του Καραγάτς και της Αδριανούπολης.
Υπόμνημα
1922 Δεκέμβριος 8/21
infolib image control
Επιστολή προς το Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Πολύκαρπο, με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή του και εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη να θυσιαστεί το Καραγάτς.
Επιστολή
<1922>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων Ψαλτώφ προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητά τη βοήθεια του Ε. Βενιζέλου υπέρ των προσφύγων της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ψαλτώφ προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητά την παρέμβαση της Διάσκεψης της Λωζάννης υπέρ των προσφύγων της Μικράς Ασίας.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίσσιου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Σφαγαί Ελλήνων Κεντρικής Παραλίας του Πόντου περιφέρειαι Πάφρας, Αλατσάμ και τμήμα Σαμσούντος.
Γεωφυσικός χάρτης
infolib image control
Επισκεπτήριο του Α. Γαβριηλίδη, Προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου των Επαρχιακών Συνδέσμων του Πόντου.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επισκεπτήριο του Α. Γαβριηλίδη, οφθαλμίατρου του γαλλικού νοσοκομείου.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις επιθέσεις των Κομιτατζήδων εναντίον του ελληνικού στρατού και των ελληνικών φυλακίων κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Μουφτή Αλεξανδρούπολης και Δυτικής Θράκης Χαφούζ Αλή και του Προέδρου των Μουσουλμάνων Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και Δυτικής Θράκης Ομέρ, προς το Λόρδο Κώρζον για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη προστασίας των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών από την κυβέρνηση της Άγκυρας.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 18/31
infolib image control
Επιστολή του Ηλ. Σιμιτόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία ζητά να τον δεχτεί σε ακρόαση για να τον ενημερώσει σχετικά με τη γενική κατεύθυνση της ελληνικής αποστολής στη Λωζάννη.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Εξουσιοδότηση της Κοινότητας Τενέδου στο γιατρό Αντρέα Αντύπα, για να την αντιπροσωπεύσει στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Εξουσιοδότηση
1923 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απάνθρωπη μεταχείριση των Ελλήνων αιχμαλώτων, αποστέλλοντας συνημμένα αντίγραφα σχετικών εκθέσεων.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων προς τον Ε. Βενιζέλο τριμηνιαίας αναφοράς της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Διαβιβαστικό
1926 Μάρτιος 10
infolib image control
9η τριμηνιαία αναφορά για το έργο του αυτόνομου γραφείου για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Αναφορά
1926 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Πίνακας της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων με τίτλο "Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1925".
Πίνακας
1926 Ιανουάριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων Κ. Αδοσίδη προς τον Ε. Βενιζέλο αντίγραφου της έκτης έκθεσης των πεπραγμάνων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 1925.
Διαβιβαστικό
1925 Ιούνιος 12
infolib image control
Έκτη έκθεση πεπραγμένων του αυτόνομου γραφείου της Επιτροπής Εγκατάστασης Προσφύγων κατά την περίοδο Ιανουαρίου- 31 Μαρτίου 1925.
Έκθεση
1925 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Α' Παμπροσφυγικού Συνεδρίου Δικαιούχων Ανταλλαξίμων και του Προέδρου της Π.Ο.Α.Δ.Α. Σ. Σαραντίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ιδεολογική και υλική υποστήριξη για την επίτευξη του συμφιλιωτικού σκοπού τους.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή της Παμπροσφυγικής Οργάνωσης Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το συφμιλιωτικό έργο της και την έκδοση εφημερίδας για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 28
infolib image control
Απόδειξη παραλαβής.
Απόδειξη
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων R. W. Graves προς τον Ε. Βενιζέλο αντίτυπου τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Διαβιβαστικό
1926 Αύγουστος 30
infolib image control
Τριμηνιαία έκθεση του αυτόνομου γραφείου για την εγκατάσταση των προσφύγων της Κοινωνίας των Εθνών.
Έκθεση
1926 Αύγουστος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων Ch. Eddy προς τον Ε.Βενιζέλο αντίγραφου της 12ης τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων στη Κοινωνία των Εθνών.
Διαβιβαστικό
1926 Νοέμβριος 29
infolib image control
12η τριμηνιαία έκθεση του Αυτόνομου γραφείου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Έκθεση
1926 Νοέμβριος 22
infolib image control
Ομιλία του Πολύβιου Λεκού σχετικά με το έργο του υπέρ του Ελληνισμού της Αυστραλίας και την ιδέα του για τη δημιουργία εμπορικού επιμελητηρίου.
Ομιλία
1928 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Καταστατικό λειτουργίας του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αυστραλασίας.
Καταστατικό
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Ηλεκτρικής Εταιρείας Βρυξελλών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αναδιοργάνωση του ηλεκτροφωτισμού της Θεσσαλονίκης και την εκμετάλλευση της υδραυλικής δύναμης της Μακεδονίας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Refugee Settlement Commission.
Κάρτα
infolib image control
23η Τριμηνιαία έκθεση του Αυτόνομου Γραφείου για την Εγκατάσταση των Προσφύγων.
Έκθεση
1929 Αύγουστος 19
infolib image control
Υπόμνημα του Διαμαντόπουλου σχετικά με την τουρκική πρόταση περί γενικής εκκαθάρισης του κτηματικού ζητήματος.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γ. Φεσσόπουλο, με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης διάβασε τη μελέτη του περί Διεθνούς Συνεννοήσεως.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Ετήσια Έκθεσις της "Οικονομικής Ενώσεως" (Κεντρικόν Συμβούλιον) υποβληθείσα εις την 9ην ετησίαν συνέλευσιν συνελθούσαν εν 2, Millbank, London, S.W. 1. την 24ην Απριλίου 1929.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γ. Θ. Φεσσόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Α. Μιχαλακόπουλο, με το οποίο του διαβιβάζει έκθεσή του σχετικά με το ΣΥνέδριο της Διεθνούς Συνεννόησης στη Γενεύη και την ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου της Διεθνούς Ένωσης του έτους 1928.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 7
infolib image control
Έκθεση του Γ. Θ. Φεσσόπουλου με τίτλο "Η Διεθνής Συνεννόηση κατά του Κομμουνισμού".
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Γ. Θ. Φεσσόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει μέλετη σχετικά με τον κινηματογράφο και ζητά ακρόαση για να του αναπτύξει το ζήτημα της εκμετάλλευσης του κινηματογράφου ως μορφωτικού μέσου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Μελέτη του Γ. Φεσσόπουλου με τίτλο "Ο Κινηματογράφος ως μορφωτικόν μέσον".
Μελέτη
<1929>
infolib image control
Διαβιβαστικό του A. Crosfield προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει υπομνήματα του Rees.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 23
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "The building of New Smyrna. Contract up to 4,000,000 Pounds".
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Public Buildings. Approved Concession up to 5,000,000 Pounds".
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Greek state Railways. Coal Supply 4 years. Greek navy coal. Supply for 5 years".
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τα σπίτια των προσφύγων.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Immediate Credit. Loan 1,500,000 Pounds".
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Περιληπτικό σημείωμα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη γεωργία της Near East Relief για τα χωριά της Μακεδονίας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Near East Relief, Department of Education, Macedonian Village Extension, Villages included in Program, 1922-1930".
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το τμήμα Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις συζητήσεις της 5ης Διάσκεψης των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Τηλεγραφικών Πρακτορείων που αφορούν την Ελλάδα.
Έκθεση
1931 Ιανουάριος 8-14
infolib image control
Υπόμνημα της Δωδεκανησιακής Νεολαίας σχετικά με την ανακοίνωση της ιταλικής πρεσβείας για συκοφαντίες των ιταλικών αρχών στη Ρόδο από τη Δωδεκανησιακή Νεολαία.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας - Θράκης προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο του αποστέλλουν συνημμένα αντίγραφο υπομνήματός τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών και ζητούν να επιληφθεί της επίλυσης των αιτημάτων τους.
Διαβιβαστικό
1932 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ι. Ράλλη σχετικά με την καθυστέρηση της τουρκικής Κυβέρνησης να εκτελέσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Σημείωμα "περί της εν Ίμβρω και Τενέδω καταστάσεως".
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή με την απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τα αμοιβαία χρέη Ελλάδας - Βουλγαρίας.
Επιστολή
χ.χ.

Bρέθηκαν 60 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution