Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του προεδρείου της Επαναστατικής Συνέλευσης του Θερίσου προς τον Δ. Ράλλη σχετικά με τις εξελίξεις της Επανάστασης του Θερίσου.
Επιστολή
1905 Αύγουστος 10
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων του χωριού Λάκκων Κρήτης προς τον Ε. Βενιζέλο για την αποφυλάκιση του Ευστρ. Χ. Βολάνη.
Αίτηση
1910 Οκτώβριος 10
infolib image control
Αναφορά του Κ.Β. Γράτσου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με πρόταση για την εκμετάλλευση του ποταμού Πηνειού.
Αναφορά
1910 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επισκεπτήριο του ιατρού, υφηγητή της Ιατρικής Σχολής Ιωαν. Π. Καρδαμάτη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Υπόμνημα του Ιωαν. Π. Καρδαμάτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υγειονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1910 Οκτώβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Ιωάν. Καρδαμάτη περί ιδρύσεως εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω έδρας προς διδασκαλίαν των Νοσημάτων των θερμών χωρών.
Υπόμνημα
1907 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναφέρει "Κύριον Πρόεδρον Κυβερνήσεως. Υπόμνημα περί ξένων οργανωτών."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Κ. Δεληγιώργη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει υπόμνημα σχετικά με την οργάνωση του ναυτικού.
Διαβιβαστικό
1910 Οκτώβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Κ. Δεληγιώρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των ξένων αξιωματικών που χρειάζονται για την οργάνωση του ελληνικού ναυτικού.
Υπόμνημα
infolib image control
Επίκληση του Λυκούργου Ζευγώλη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά την επέμβασή του για τη διαλεύκανση της υπόθεσής του.
Έκκληση
1910 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή εκλογέων του Δήμου Πλαταμώδους προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάρτιση του συνδυασμού των Φιλελευθέρων στη Μεσσηνία.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του βουλευτή Τρικκάλων Δ. Μπούσδρα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το θεσσαλικό αγροτικό ζήτημα.
Υπόμνημα
1910 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή των Θεσσαλών της Αθήνας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του Β. Παππαθανασίου στη θέση του Ταμεία γ΄τάξης.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 28
infolib image control
Κατάσταη υπηρεσίας του Β. Παπαθανασίου δημόσιουυ υπαλλήλου μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 1909.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή των δημοδιδασκάλων του Πειραιά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητα του Θεοδ. Αποστολόπουλου.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 2
infolib image control
Αίτηση των κρατουμένων στις φυλακές Παλαμιδίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις μεταγωγές τους.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 2
infolib image control
Αναφορά του Φ. Βαλσαμάκη και του Στ. Αστεριάδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αναφορά των κατοίκων Σκοπέλου που παραπονούνται για αύξηση του φόρου επιτηδεύματος.
Αναφορά
1910 Νοέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Αλ. Καλγάκη προς τον Ε. Βενιζέλο για την υπόθεση της εξορίας του Κ. Φωτεινόπουλου.
Υπόμνημα
1910 Οκτώβριος 24/ Νοέμβριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Μ. Κοφφίνα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της περιστολής των ελωδών νόσων στη Θεσσαλία.
Υπόμνημα
1910 Νοέμβριος 6
infolib image control
Αίτηση των κατοίκων του χωριού Καλύβια του Δήμου Αγρινίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των καταστροφών από την υπερχείλιση του Αχελώου ποταμού.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 6
infolib image control
Αίτηση του Β.Κ. Αναστασόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση των κτημάτων του ευεργέτη Ζανή Συναδινού.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 8
infolib image control
Αίτηση των μελών της αδελφότητας Στενημαχιτών της Λειβαδιάς που διαμένουν προσωρινά στην Αθήνα προς τον Ε. Βενιζέλον σχετικά με τη χορηγία βοηθήματος.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 10
infolib image control
Αίτηση του μηχανουργού Κων. Ηλιόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το διαγωνισμό για την κατάταξη μηχανικών υποκελευστών.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Επ. Γαλανάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του κληροδοτήματος του Ιω. Καμπάνη.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σαμαριναίων στην Καρδίτσα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ιθαγένειας των Σαμαριναίων που έχουν εγκαταστασθεί στην Καρδίτσα.
Υπόμνημα
1910 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ν. Φυσσεντζίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του λαχείου του εθνικού στόλου.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 8/21
infolib image control
Επιστολή του Ν. Φυσσεντζίδη προς τον Στ. Δραγούμη σχετικά με το ζήτημα της αναδιοργάνωσης του λαχείου του εθνικού στόλου.
Επιστολή
1910 Σεπτέμβριος 25/Οκτώβριος 8
infolib image control
Αναφορά του Κυριάκου Βαρβαρέσου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κάλυψη των δημόσιων θέσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Αναφορά
1910 Οκτώβριος 18/ Νοέμβριος 22
infolib image control
Αίτηση των Μετόχων της Ασφαλιστικής Εταιρείας "Αμβροσία" προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν την επέμβασή του για να προστατευθούν τα χρήματά τους.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 23
infolib image control
Αίτηση της Άννας Β. Παπασταύρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση του μεριδίου της από την κληρονομιά του Δ. Ζητσαίου.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 25
infolib image control
Σφαίρα
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Υπόμνημα του Δ. Γενεράλη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με πρότασή του για στρατιωτική εκγύμναση των Ελλήνων Αμερικής.
Υπόμνημα
1910 Μάιος 26
infolib image control
Αίτηση του Β. Αναστασόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του κληροδοτήματος του Ζ. Συναδινού στο Ελληνικό Δημόσιο.
Αίτηση
1910 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο περί του σταφιδικού ζητήματος.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Ευγενείας Γλύκα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κληρονομιά του Ζανή Π. Συναδινού.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Διαθήκη του Ζαννή Π. Συναδινού που απεβίωσε στην Οδησσό το έτος 1905.
Διαθήκη
1905
infolib image control
Δεύτερη διαθήκη του Ζαννή Π.Συναδινού που απεβίωσε στην Οδησσό το έτος 1905.
Διαθήκη
1905
infolib image control
Υπόμνημα πυριτιδοποιών και σκαγοποιών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Νόμου ΓΧΜΔ.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Αίτηση διαμαρτυρίας του πολιτικού κρατούμενου Αργ. Κεφάλα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν μετά από αιτημά του να μεταφερθεί στο θεραπευτήριο των φυλακών.
Αίτηση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Vincento Dimartino προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του να έρθει για εργασία στην Ελλάδα.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Ευαγγελισμού Σ. Τσάκωνα, προς τον Ε. Βενιζέλο και το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υποβολή μελέτης για την ιατρική σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Μελέτη του Διευθυντή της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Ευαγγελισμού Σ.Τσάκωνα για την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου.
Μελέτη
1910 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα του Υφηγητή του Ποινικού Δικαίου του Εθνικού Πανεπιστημίου Π.Δ. Γιωτόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο και το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση ισχύοντος εκλογικού συστήματος.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή των κατοίκων του χωριού Σκλήθρο προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανόρθωση της θρησκείας και της πολιτείας.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή των Θηβαίων που κατοικούν στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία προτείνουν να συμπεριληφθεί στο συνδυασμό των Φιλελευθέρων ο Ν. Φ. Σπηλιώτης.
Επιστολή
<1910>
infolib image control
Πρόποση του ιατρού Εμμ. Κυταριόλου προς τιμή του Ε. Βενιζέλου στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή Χανίων το Σεπτέμβριο του 1910.
Ομιλία
1910 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Βούλπη προς τον Ε. Βενιζέλου και τον Ι. Γρυπάρη σχετικά με την αποστολή συμβούλου στην Αιθιοπία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή στρατιωτικών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν τη στήριξή τους στο πρόσωπό του.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 23

Bρέθηκαν 48 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution