Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Γρηγοράκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει διάγραμμα προγραμματικής διατάξεως του ίμενικού συγκροτήματος επί της Ηετιωνείας Χηλής.
Επιστολή
infolib image control
Βάσις Φαρών και Διάταξις λιμενικού συγκροτήματος επί Ηετιώνειας Χηλής.
Διάγραμμα
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Πρότασις ρυθμίσεως του ζητήματος Κωπαΐδος.
Πρόταση
infolib image control
Επισκεπτήριο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Δίγκα.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής των Συνεργαζομένων Προσφυγικών Οργανώσεων προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτρικών σχετικά με το ζήτημα της ανταλλαγής των περιουσιών.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα των Αντιπροσώπων των Παραγωγικών Οργανώσεων Θεσσαλίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αιτήματα του παραγωγικού κόσμου.
Σημείωμα
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με αιτήματα του παραγωγικού κόσμου.
Σημείωμα
infolib image control
Ξέναι Δημοσιεύσεις. Τα προσωπικά εις το ενοικιοστάσιον. Ανοικτή επιστολή προς τον Βενιζέλον.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Βραδυνή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Βραδυνή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Η Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάρτιος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Καλαντσοπούλου προς άρσιν του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Συνοπτικό σημείωμα των αιτημάτων των Αστικών Οργανώσεων εν σχέσει με το ενοικιοστάσιον, δια τους Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και Υπουργόν της Δικαιοσύνης.
Σημείωμα
infolib image control
Ύστατη έκκλησις των Συνοικιακών Κτηματικών Οργανώσεων προς τον Ε.Βενιζέλον προς άρσιν του ενοικιοστασίου.
Έκκληση
1930 Μάρτιος 31
infolib image control
Συμβόλαιο δανείου 6000 λιρών Αγγλίας μεταξύ των Ι.Ρούσου και Χ..Ρούσου με τον Π.Γουλανδρή.
Συμβόλαιο
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Περίληψης τίτλου ιδιοκτησίας 1.500.000 δρ.
Συμβόλαιο
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την άρση του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
infolib image control
Συμπληρωματικόν υπόμνημα των Συνοικιακών Κτηματικών Οργανώσεων προς τον Ε.Βενιζέλον προς άρσιν του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημειώσεις σχετικά με το ζήτημα της μίσθωσης του κινηματοθεάτρου Αττικόν.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις σχετικά με την διάταξη του αριθμού 4 του άρθρου 33 του Διατάγματος περί ενοικιοστασίου της 1 Ιουλίου 1927.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειώσεις σχετικά με την διάταξη του αριθμού 4 του άρθρου 33 του Διατάγματος περί ενοικιοστασίου της 1 Ιουλίου 1927.
Σημείωμα
infolib image control
Διατάξεις του άρθρου 33 του Διατάγματος περί ενοικιοστασίου της 1 Ιουλίου 1927.
Άρθρο
infolib image control
Τι θα συμβή εάν αρθή το ενοικιοστάσιον. Υπάρχει κρίσις στέγης εις τας Αθήνας ως υποστηρίζουν αι επαγγελματικαί τάξεις;
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών της Ελλάδας, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Ενοικιαστών Καταστημάτων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης περί ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
infolib image control
Επισκεπτήριο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών, Κ.Α.Ψάρρα.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διατήρηση του ενοικιοστασίου.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών, Κ.Ψάρρα, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενοκιοστάσιο.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ομοασπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών, Κ.Ψάρρα, προς την Επιτροπή του Ενοικιοστασίου σχετικά με το ζήτημα της άρσης τπυ ενοικιοστασίου.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελαμτιών Ελλάδος, της Ομοπσονδίας Επαγγελαμτιών Αθηνών και του Πενελλήνιου Συνδέσμου Ενοικιαστών Καταστημάτων προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών, Κ.Ψάρρα, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Άρθρα τα οποία ρυθμίζουν τις μισθωτικές σχέσεις για τα αστικά ακίνητα.
Άρθρο
infolib image control
Άρθρα με τα οποία ρυθμίζονται οι μισθωτικές σχέσεις των αστικών ακινήτων.
Άρθρο
infolib image control
Άρθρα με τα οποία ρυθμίζονται οι μισθωτικές σχέσεις των αστικών ακινήτων.
Άρθρο
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μαυρομμάτη, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Δίγκα, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με τα συμπεράσματα της Επιτροπής επί του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Υπόμνημα των Αστικών Οργανώσεων Αθηνών, Πειραιώς, Προαστείων, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Αστική Ένωση Κτηματιών, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Δίγκα, και την Επιτροπή επί του Ενοικιοστασίου σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Στατιστική των προς ενοικίασιν εν Αθήναις κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων επί τη βάσει απογραφής ενεργηθεείσης παρά των Προέδρων των Συνοικιακών Αστικών Οργανώσεων, αρξαμένης από του μηνός Νοεμβρίου 1929 μέχρι σήμερον ως αποδεικνύεται εκ των παρ' ημίν τηρουμένων βιβλίων.
Σημείωμα
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Αίτηση ακροάσεως της Αστικής Ένωσης Κτηματιών Θεσσαλονίκης.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Αστικής και Αγροτικής Ιδιοκτησίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Αστικής και Αγροτικής Ιδιοκτησίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της άρσης του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Ιταλικόν ενοικιοστάσιον. Ν.Δ. της 16 Ιουνίου 1927 αριθ.948.
Διάταγμα
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γ.Σιδερίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Μάιος 24
infolib image control
Υπόμνημα Εμπόρων και Επαγγελματιών Πειραιώς υπέρ της μη άρσεως του ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος
infolib image control
Περίληψις διατάξεων των εις ξένα κράτη ισχυόντων ενοικιοστασίων.
Περίληψη
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί ρυθμίσεως των μισθώσεων αστικών ακινήτων.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Επιστολικός Φάκελος προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Ιδιοκτητών Αθηνών, Πειραιώς και Προαστίων προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Αντιπρόεδρο της Γερουσίας και Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ενοικιοστασίου, Αλαβάνο, σχετικά με αίτημα αντικατάστασης μελών της επιτροπής του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Συνοπτικόν σημείωμα των αιτημάτων των ιδιοκτητών εν σχέσει με το ενοικιοστάσιον προς τον Πρόεδρον της Βουλής, τους Αρχηγούς των Κομμάτων και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ενοικιοστασίου.
Σημείωμα
1930 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Ιδιοκτητικού Κόσμου Αθηνών, Πειραιώς και Προαστείων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Προσχέδιον διατάγματος περί ενοικιοστασίου.
Σχέδιο διατάγματος
infolib image control
Υπόμνημα του Διοιητικού Συμβουλίου της Πανελληνίου Αστκής Ενώσεως Κτηματιών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ιδιοκτησίας.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Πανελλήνια Αστική Ένωση Κτηματιών σχετικά με το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του θεσμού του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10

Bρέθηκαν 51 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution