Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Παμφθιωτικού Κτηνοτροφικού Συνδέσμου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του κτηνοτροφικού κλάδου στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1932 Μάιος 7
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηματιών πρός τον Ε. Βενιζέλο και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων σχετικά την άρση της χρυσής βάσης του νομίσματος.
Ψήφισμα
1932 Μάιος 8
infolib image control
Ψήφισμα των "Κτηματιών Πειραιώς" προς τον Ε. Βενιζέλο και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων σχετικά με τις συνέπειες της άρσης της χρυσής βάσης του νομίσματος και την ανάγκη λήψης μέτρων.
Ψήφισμα
1932 Πειραιάς 8
infolib image control
Επιστολή της Union Paneuropeenne προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ομιλία του Γουντενχόφεν - Καλέργη για την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης.
Επιστολή
1932 Μάιος 9
infolib image control
Ομιλία του Γουντεχόφεν - Καλέργη για την ένωση της Ευρώπης.
Ομιλία
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Χορωδίας Αθηνών πρός τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλουν το πρόγραμμα εμφάνισής της στο θέατρο "Ολύμπια" και τον παρακαλούν να παραβρεθεί.
Επιστολή
1932 Μάιος 10
infolib image control
Ελληνική Χορωδία
Πρόγραμμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ρούσσου προς τον Διευθυντή της Χορωδίας Αθηνών με την οποία τον πληροφορεί ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να παραστεί στη συναυλία της.
Επιστολή
1932 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σ. Φραγκιούδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή κάποιων εγγράφων για την είσπραξη της κληρονομιάς του Πάντου.
Επιστολή
1932 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντικατάσταση του Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα με ζητήματα Αθηνών - Πειραιώς.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα για προσφυγικά ζητήματα.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Συνεργατικής Ένωσης Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Αγίου Γεωργίου Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Δ. Δίγκα, τον Π. Βουρλούμη και τον Ο.Λ.Π. σχετικά με την παρεμπόδιση άσκησης της εργασίας τους στο λιμάνι του Αγ. Γεωργίου.
Επιστολή
1932 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων και της ανατίμησής τους.
Επιστολή
1932 Μάιος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Σωματείου των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων του Πειραιά προς τον Ε. Βενιζέλο με τροποποιήσεις επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργού Οικονομικών Γ. Μαρή περί αποζημιώσεως των μη αποζημιωθέντων δικαιούχων Ελλήνων υπηκόων.
Υπόμνημα
1932 Μάιος 14
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου περί αποζημιώσεως των μη αποζημιωθέντων δικαιούχων Ελλήνων υπηκόων.
Εισηγητική Έκθεση
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί αποζημιώσεως των μη αποζημιωθέντων δικαιούχων Ελλήνων υπηκόων.
Σχέδιο νόμου
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ύψωσης της μεταλλικής δραχμής από 15 σε 25 δραχμές.
Επιστολή
1932 Μάιος 14
infolib image control
Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Κτηματιών Θεσσαλονίκης σχετικά με το ζήτημα των κτηματικών δανείων σε ξένο συνάλλαγμα.
Ψήφισμα
1932 Μάιος 15
infolib image control
Ψήφισμα των κτηματιών Θεσσαλονίκης για τα δάνειά τους σε ξένο νόμισμα.
Ψήφισμα
1932 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του Π. Τσιμπιδάρου προς τον Πρωθυπουργό για τρέχοντα ζητήματα.
Επιστολή
1932 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Ι. Δροσόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει αντιγραφο εγγράφου της Εταιρείας Μεταφορών προς το Υπουργείο της Συγκοινωνίας και με το οποίο ζητά αναβολή της λύσης του προβλήματος που έχει.
Επιστολή
1932 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του L.C. Kemp προς τη Διεύθυνση Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με την ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου Κηφισιάς.
Επιστολή
1932 Μάιος 16
infolib image control
Έκθεση του Μηχανικού Νατάλε Πραμπολίνι σχετικά με τα υδραυλικά και αρδευτικά έργα στη Μακεδονία.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο επιστολών του H.C.F. Finlayson προς τον Sir O.E. Niemeyer Sir και τον F.W. Leith Ross.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή του H.C.F. Finlayson προς τον Sir O.E. Niemeyer σχετικά με τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας και της αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Επιστολή
1932 Μαίος 18
infolib image control
Επιστολή του H.C.F. Finlayson προς τον Sir F.W. Leith Ross, με την οποία του αποστέλλει επιστολή του προς τον Sir O.E. Niemeyer σχετικά με την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Επιστολή
1932 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να τους ορίσει ώρα ακρόασης.
Επιστολή
1932 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος πρός τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον καλούν να ορίσει ώρα ακρόασης.
Επιστολή
1932 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για τα συλλυπητήρια που είχε αποστείλει για το θάνατο του Albert Thomas.
Επιστολή
1932 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Θ. Γρηγοράκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει αντίγραφο αποσπάσματος των πρακτικών συνεδρίασης του Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Επιστολή
1932 Μάιος 25
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς της 19ης Μαΐου 1932.
Πρακτικό
1932 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Ατταλειωτών "Η Παμφυλία" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επιλογή του υποψήφιου βουλευτή Προσφύγων Αθηνών.
Επιστολή
1932 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας προς τον Ε.Β ενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της πώλησης των καπνών.
Επιστολή
1932 Μάιος 28
infolib image control
Αντίγραφο εγκυκλίου του Τμήματος Βραχυπροθέσμων Δανείων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τα Υποκαταστήματα και τις Αντιπροσωπείες της για τη διευκόλυνση στην πώληση των καπνών.
Εγκύκλιος
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Εγκύκλιος του Τμήματος Βραχυπροθέσμων Δανείων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων και των Αντιπροσωπειών για το ζήτημα της αγοροπωλησίας των καπνών.
Εγκύκλιος
1932 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Ανωνύμων Εταιρειών προς τον Πρωθυπουργό, τον Κ. Βαρβαρέσσο και τον Δ. Κυριαζή σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί περιορισμού εισαγωγής εμπορευμάτων κλπ και των σχετικών αποφάσεων των Υπουργών.
Επιστολή
1932 Μάιος 30
infolib image control
Αναφορά της Εταιρείας κατασκευής πυροσβεστικών ειδών "The General Fire Appliance CO". που εδρεύει στο Λονδίνο προς τον Πρωθυπουργό και τον Ν. Μπακόπουλο σχετικά με την οργάνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Αναφορά
1932 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με το ζήτημα της επιχορήγησης του Νοσοκομείου από το Κράτος.
Επιστολή
1932 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Κομοτηναίων προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη μη άρση της επιχορήγησης του Δήμου από τις εισπράξεις του δημοτικού φόρου επί των εισαγομένων από το εξωτερικό ειδών.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ι. Δροσόπουλου προς τον Εμμ. Τσουδερό σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση του τραπεζικού ζητήματος.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 1
infolib image control
Υπόμνημα της International Land Dollar League Inc πρός την Ελληνική Κυβέρνηση για ένα νέο οικονομικό και πιστωτικό σύστημα.
Υπόμνημα
1932 Ιούνιος 3
infolib image control
Ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης Α. Παπαναστασίου και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ψήφισμα
1932 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Θ.Δ. Γενίδουνια προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις ζημιές που θα προκύψουν από διακοπή της κατασκευής των υδραυλικών έργων των πεδιάδων Σερρών και Δράμας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 3
infolib image control
Έκθεση του Θ.Δ. Γενίδουνια σχετικά με την αποπεράτωση των υδραυλικών έργων των πεδιάδων Σερρών και Δράμας.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 1
infolib image control
Αίτηση της Εταιρείας Συσσωρευτών "ΠΑΚ" Α.Ε. προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την προμήθεια Συσσωρευτών Υποβρυχίων Πολεμικού Ναυτικού.
Αίτηση
1932 Ιούνιος 13
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων του.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την άρση της χρυσής βάσης της δραχμής και της σταθεροποιήσής της.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή της Ανώνυμης Οικοδομικής Εταιρείας "Τέκτων" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση ομολογιών εσωτερικού δανείου εξ 100 εκατομ. δραχμών με τόκο 9%.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 17
infolib image control
Πίνακας σύμβασης ανέγερσης προσφυγικών οικημάτων ("Τέκτονος").
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με θέματα διοίκησης τραπεζών.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ι. Δροσόπουλο σχετικά με το ζήτημα της τραπεζιτικής κρίσης στην Ελλάδα.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 18
infolib image control
Ψήφισμα των Κτηματιών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων σχετικά με τη διευθέτηση των ζητημάτων που ανεκυψαν μετά τη νομισματική κρίση και αφορούν στα δάνειά τους.
Ψήφισμα
1932 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου των Α.Χ.Ε.Π.Α. Harris J. Booras προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Δανειστών σε ξένο συνάλλαγμα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αίτημα των οφειλετών κτηματιών για την τροποποίηση της καθορισμένης τιμής της λίρας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον εξελληνισμό του βουλγαρόφωνου πληθυσμού της Μακεδονίας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή της Συνεργατικής Ένωσης Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Αγίου Γεωργίου Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Λ. Κουτσοπετάλου και τον Στ. Κωστόπουλου σχετικά με το ζήτημα της απαγόρευσης της εργασίας τους στο λιμάνι από το Γ. Διευθυντή του Ο.Λ.Π.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Παλ. Κοκκινιάς προς τον Στ. Γονατά σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης του συνοικισμού της Παλ. Κοκκινιάς.
Υπόμνημα
1932 Ιούνιος 29
infolib image control
Επισκεπτήρια κάρτα του Σπύρου Ν. Μακράκη.
Επισκεπτήριο
<1932>
infolib image control
Πίνακας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος με τα μακροπρόθεσμα γεωργικά δάνεια γενικότερης ωφέλειας για ολόκληρες περιφέρειες.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας του Τμήματος Στατιστικής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας με τις χορηγήσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Πίνακας
<1932>

Bρέθηκαν 62 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution