Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Συμφωνία σχετικά με αποζημίωση αγροτών προσφύγων.
Συμφωνία
1927 Νοέμβριος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 1927 Συμφωνίας περί αποζημίωσης αγροτών προσφύγων.
Σημείωμα
1927 Νοέμβριος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πολιτική έναντι του Νοσοκομείου Παίδων.
Σημείωμα
1928 Ιανουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητή της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Φ. Κοπανάρη για την αντιμετώπιση της φυματίωσης στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1928 Απρίλιος 30
infolib image control
Αναφορά του καθηγητή Leon Bernard σχετικά με τον αγώνα κατά της φυματίωσης στην Ελλάδα.
Αναφορά
1928 Μάιος 4
infolib image control
Απόσπασμα αναφοράς από τις αποφάσεις της Επιτροπής Υγιεινής της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την αντιμετώπιση της φυματίωσης στους Έλληνες πρόσφυγες.
Αναφορά
1928 Απρίλιος 30-Μάιος 5
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Υγιεινής της Κοινωνίας των Εθνών της 4ης Μαΐου 1928 στη Γενεύη σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στην Ελλάδα.
Πρακτικό
1928 Μάιος 4
infolib image control
Αναφορά εργασιών της 12ης της Επιτροπής Υγείας στη Γενεύη από τις 30 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου 1928.
Ανάτυπο
1928 Μάιος 5
infolib image control
Έκθεση του Σ. Γερακάρη σχετικά με τις δαπάνες για την αποκατάσταση των προσφύγων.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 9
infolib image control
Περίληψη απάντησης σε σημείωμα της Επιτροπής Αποακτάστασης Προσφύγων για το Πολιτικό Γραφείο.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Απάντηση της Ένωσης Επαγγελματιών Αγοράς Βύρωνα σε σημείωμα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το Πολιτικό Γραφείο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποπεράτωση της αγοράς του Βύρωνα.
Σημείωμα
1929 Οκτώβριος
infolib image control
Επισκεπτήριο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Επιστολή
infolib image control
Τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορείας Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή προς Υπουργό <Υγείας> σχετικά με την ανέγερση Φαρμακευτικού και Χημικού Εργαστηρίου του Κράτους.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur προ τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ι. Αθανασάκη με την οποία τάσσεται κατά της διοικητικής υπαγωγής του Ινστιτούτου στο ελληνικό υπουργείο Υγείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Έκθεση αναφορών εκ μέρους αποστολής του Οργανισμού Υγιεινής της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Σημείωμα για τα ανεγερθέντα αγροτικά και αστικά οικήματα από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων σε όλη την Ελλάδα.
Πίνακας
1929 Απρίλιος 18

Bρέθηκαν 19 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution