Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με το οποίο διαβιβάζεται αίτηση Τραπεζομεσιτών Συναλλάγματος περί χρησιμοποίησής τους για τις συναλλαγματικές πράξεις ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις υπόλοιπες τράπεζες.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Αίτηση Τραπεζομεσιτών συναλλάγματος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παροχή επιδόματος ή χορήγηση δανείου εκ μέρους της Εκδοτικής Τράπεζας.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Αγροτικής πίστεως της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με το οποίο διαβιβάζεται αίτηση του Προέδρου της Κοινότητας Αρσενίου.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Σ. Στεφανίδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επισκευή των κρουνών της Κοινότητας.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών Κοζάνης προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τη Διοίκηση Γενικής Συνομοσπονδίας Αυτοκινητιστών σχετικά με το ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας του ταμείου του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών Κοζάνης.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το λογαριασμό του υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον κανονισμό του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού των Εμπορικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Προς ενίσχυσιν των Ταμείων Συντάξεων. Εντολαί του κ. Βενιζέλου.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Επιστολή της Καπνεμπορικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο και τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα της πώλησης του ελληνικού καπνού στο τσεχοσλοβακικό μονοπώλιο και της πληρωμής των δικαιούχων καπνεμπόρων.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ταμία της Κεντρικής Επιτροπής για τη συλλογή εράνου υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα ποσά που διατέθηκαν για τους σεισμοπαθείς της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ταμία της Κεντρικής Επιτροπής για τη συλλογή εράνων υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής προς τη Διεύθυνση του Ερυθρού Σταυρού σχετικά με την εισφορά του Κ. Χωρέμη υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Κ. Χωρέμη σχετικά με την προσφορά χρημάτων υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 25.000 δραχμών υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 417.000 δραχμών υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 571.000 δραχμών υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 100.000 δραχμών υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 150.000 δραχμών υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Εμπορικού, Βιομηχανικού και Επαγγελματικού Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κοζάνης προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με τα καταπιεστικά οικονομικά μέτρα που έλαβε ο Υποδιευθυντής της Εθνικής Τράπεζας στην Κοζάνη.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας και Θράκης προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα του Συλλόγου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ζητείται από τον Ε. Βενιζέλο να ασχοληθεί με την επίλυση του θιγόμενου ζητήματος.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας και Θράκης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το ζήτημα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του Γραφείου Προστασίας Καπνού Καβάλλας.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δημοσίευση του νόμου "περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού".
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 9
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Συνδέσμου προσφύγων Μουδανιών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δωρεά 10.000 δραχμών υπέρ του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η έκδοση με τίτλο "Αντίλαλοι απ' τα Μουδανιά και τα Γύρω".
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Θ. Διαλέτη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το βοήθημα λουτροθεραπείας στον ανάπηρο πολέμου Μ. Ασωνίτη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Μ. Ασωνίτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το βοήθημα λουτροθεραπείας, το οποίο έχει εγκριθεί για τους άλλους αναπήρους της Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Θ. Παπαχριστοδούλου σχετικά με την ημερομηνία αίτησης παραχώρησης περιπτέρου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Π. Παπαχριστοδούλου προς το Ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την έγκριση βοηθήματος στον Γ. Ντέρβα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Δίπλωμα Πολεμικής Σύνταξης προς τον Γ. Ντέρβα.
Δίπλωμα
1931 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Π. Φλέσσα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη χορήγηση βοθήματος στον Γ. Ντέρβα.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Αίτηση Γ. Ντέρβα προς το Ταμείο Θυμάτων πολέμου με την οποία ζητεί να του καταβληθεί ποσό ίσο με την αξία του περιπτέρου του, καθώς και το ανάλογο βοήθημα.
Αίτηση
1932 Ιούλιος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό του Π. Παπαχριστοδούλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη χορήγηση βοηθημάτων λουτροθεραπείας στους αναπήρους πολέμου.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Αίτηση της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου Λακεδαίμονος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη χορήγηση χρημάτων για την θεραπεία των δικαιούχων αναπήρων πολέμου.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό Π. Παπαχριστοδούλου προς το Παράρτημα Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάζεται έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού με τις αιτήσεις των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό του Π. Παπαχριστοδούλου προς το Παράρτημα Λαρίσης με το οποίο διαβιβάζεται έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού μαζί με αιτήσεις αναπήρων πολέμου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Ταμείο Θυμάτων Πολέμου με την οποία ζητά να του αποστείλουν ένα έγγραφο.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ηλ. Γρηγοριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εύνοια του Υπουργού Γεωργίας απέναντι στον Λ. Ανδρεάδη και την καθυστέρηση της έγκρισης της οριστικής διανομής γης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ηλ. Γρηγοριάδη προς τον Ι. Βαλαλά σχετικά με την διανομή γης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με το οποίο επιστρέφεται αίτηση της Κοινότητας Ερατύρας Κοζάνης.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Κοινότητας Ερατύρας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επίσπευση της αποστολής τόκων και κεφαλαίων κληροδοτημάτων Ερατύρας για την ανέγερση διδακτηρίου.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς την Κοινότητα Ερατύρας σχετικά με τη νόμιμη απόδοση των τόκων και των κεφαλαίων για την ανέγερση του διδακτηρίου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις καταθέσεις της Κοινότητας Σελίτσης.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χ. Πούλιου και του Χρ.Α. Κουμεντάκη εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση του Π. Αυγήτογλου για ακύρωση του συμβολαίου αγοραπωλησίας επί ανταλλάξιμου ακινήτου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ. Καρυδιά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση ανάμεσα στους Ελληνικούς Σιδηροδρόμους και την Εταιρεία R.G.Mackay & Co Ltd. για την προμήθεια κάυσιμης ύλης από την Εταιρεία.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δ. Λάμπρου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο αποστέλλει επιστολή του Αλ. Παπαναστασίου ζητώντας να τον ενημερώσει πριν φύγει για το Βουκουρέστι αν συμφωνεί με την αναβολή των εργασιών των νομοθετικών σωμάτων.
Διαβιβαστικό
<1932> Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Α. Παπαναστασίου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία κοινοποιεί αντίγραφο επιστολής του προς τον Ε. Βενιζέλο και του ζητά να δώσει τις ανάλογες οδηγίες.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Παπαναστασίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρότασή του για αναβολή των εργασιών της Βουλής κατά την περίοδο της 3ης Βαλκανικής Διάσκεψης στο Βουκουρέστι.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Σωματείων Μαγνησίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών να διαλυθούν κάποιες εργατικές οργανώσεις.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δ. Κιτσίκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στο έργο της στέγασης και της ανοικοδόμησης των πληγεισών από το σεισμό περιοχών της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Μελέτη του Μ. Οικονόμου σχετικά με τίτλο "Η ανάγκη οργανώσεως της κρατικής αρωγής εν περιπτώσει καταστροφών εκ φυσικής αιτίας".
Μελέτη
<1932>
infolib image control
Μελέτη του Μ. Οικονόμου με τίτλο "Άμεσα μέτρα-Προσωρινή στέγασις".
Μελέτη
<1932>
infolib image control
Πράξη με την οποία η Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον Ε. Βενιζέλο για την καταβολή 2.000 δραχμών προς πληρωμή του ενοικίου του διδακτηρίου.
Πράξη
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό της Association pour but des États Unis de l' Europe προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζουν αντίγραφο επιστολής τους προς τον Πρόεδρο της Κοινωνίας των Εθνών και ζητούν να τους υποστηρίξει εάν εγκρίνει την επιστολή.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή της Association pour but des États Unis de l' Europe προς τον Πρόεδρο της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την πρόταση υπέρ της ενοποίησης των κρατών της Ευρώπης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δ. Λοβέρδου προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με την είσπραξη χρημάτων, προσωπική εισφορά του Δρ. Σνουρ, υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 19
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 400.000 δραχμών, εισφορά του Δρ. Σνουρ, προς την Κεντρική Επιτροπή Συλλογής εράνων υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκιδικής.
Απόδειξη
1932 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή της Μόνιμης Επιτροπής του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου των Κοινοτήτων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα τέσσερα πιο σημαντικά σημεία που αφορούν τις ελληνικές Κοινότητες.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη συναλλαγματική κατάσταση Τράπεζας της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
<1932> Οκτώβριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συναλλαγματική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σημείωμα
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Επιθεώρησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία επιστρέφει συνημμένα αναφορές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του περιεχομένου αυτών.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Περίληψη επιστολής του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Λέσβου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση των συγκεντρωθέντων ελαιολάδων στο εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πλωμαρίου, Σμυρναίου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάμειξη των ραφιναρισμένων πυρηνέλαιων με έλαια.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 1
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Λέσβου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση της ανάμειξης διϋλισμένων πυρηνέλαιων με ελαιολάδων.
Έκθεση
1932 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Λέσβου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη φορολογική επιβάρυνση του εισαγόμενου σπόρου φοίνικα (παλμίστ).
Επιστολή
1932 Ιούλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα Επιτροπής Συκοπαραγωγών προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του ζητούν να λάβει μέτρα υπέρ της προστασίας τους.
Τηλεγράφημα
<1932> Οκτώβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα Επιτροπής Συκοπαραγωγών προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του ζητούν να λάβει μέτρα για την προστασία τους.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακρυγιαλού Πιερίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα πιεστικά μέτρα που έλαβε η Αγροτική Τράπεζα της Κατερίνης έναντι των καλλιεργητών οφειλετών της.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση της Αγροτικής Τράπεζας να χορηγήσει δάνειο σπόρου σε συνεταιρισμό.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Γ. Κυριακίδη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει αντίγραφο υπομνήματός του προς την Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με την κατάσχεση επί του α/π "Παντελής".
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Ν.Γ. Κυριακίδη προς τη Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με την κατάσχεση του ατμοπλοίου "Παντελής".
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιδιοκτητών της Ανατολικής πλευράς Λουτρακίου σχετικά με την επίσπευση της ανέγερσης των λουτήρων στην άνω πλατεία Λουτρακίου.
Ψήφισμα
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Διεύθυνση Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων και την Οργάνωση των Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Βόλου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος με αφορμή την απότομη και αδικαιολόγητη αύξηση της τιμής της βενζίνης.
Ψήφισμα
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αποφάσεις και αιτήματα του Παγκρατικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζει υπόμνημά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το παλαιό ημερολόγιο.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 11/24
infolib image control
Υπόμνημα της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών να συλλαμβάνονται και να απελαύνονται οι παλαιοημερολογίτες ιερείς.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 11/24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τμήματος Επιθεωρήσεως των Υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τα μέτρα που έλαβε προς κάποιους οφειλέτες της.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε. Βενιζέλο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τα πιεστικά μέτρα που έλαβε ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Κοζάνης έναντι των πιστούχων.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό του Κ. Μελά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με το οποίο διαβιβάζεται αίτηση του Η. Μεσσηνέζη και αίτηση του Norman White για την απαλλαγή του Balfour από τη φορολογία.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Η. Μεσσηνέζη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρωτοβουλία του να προτείνει στις γερμανικές εκδόσεις Piper Edition στο Μόναχο την έκδοση βιβλίου για την Αθήνα και την Ελλάδα.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 13
infolib image control
Jeder der auf Reisen geht kauft: "Was nicht im Baedeker steht".
Φυλλάδιο
<1932>

Bρέθηκαν 79 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution