Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ύδρευση Αθηνών και Πειραιώς.
Υπόμνημα
1912 Μάρτιος 17
infolib image control
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εισπράξεων της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων των ετών 1912 μέχρι του 1918.
Πίνακας
1918 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας εισπράξεων της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων των ετών 1912 έως 1918 (1ον εξάμηνον).
Πίνακας
1918 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας δαπανών της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων των ετών 1912 μέχρι του 1918.
Πίνακας
1918 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας των δαπανών της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων των ετών 1912-1918.
Πίνακας
1918 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Γραφικός πίναξ των εισπράξεων και δαπανών της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων των ετών 1912-1918.
Γραφική παραστάση
1918 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την κατανάλωση ανθράκων λιπαντικών ουσιών στρωτήρων τα έτη 1912-1918.
Πίνακας
1918 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων (α΄ εξάμηνο 1919).
Έκθεση
1919 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Σχέδιο σύμβασης για έργα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και σε γαλλική εταιρεία.
Σύμβαση
1919 Οκτώβριος 22
infolib image control
Έκθεση της γαλλικής εταιρείας επιχειρήσεων για την προμελέτη των υδραυλικών έργων στη Μακεδονία από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο του 1919.
Έκθεση
1919 Οκτώβριος 25
infolib image control
Progression des alluvions du Vardar.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή μηχανικών της Τεχνικής Εταιρείας "Αλέξανδρος Ζαχαρίου & Σία" προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αν. Ταβουλάρη σχετικά με τις προτάσεις του οίκου Siemens u. Halske για την εγκατάσταση τηλεφώνων.
Επιστολή
1926 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ηλεκτρικής Εταιρείας Διανομής προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας - Γραφείο Υπουργού, σχετικά με το ζήτημα αλλαγής της τάσης του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Αποφάσεις του Παμμεσσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου της 8ης Ιουλίου 1928 σχετικά με διάφορα ζητήματα του αγροτικού τομέα.
Απόφαση
1928 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Charles Boot προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Συγκοινωνίας σχετικά με αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα στην Ελλάδα.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Charles Boot προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αντ. Χρηστομάνο, σχετικά με τα αποξηραντικά έργα.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 11
infolib image control
Υπόμνημα των εταιρειών Monks, Ulen και Seligman προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αντ. Χρηστομάνο σχετικά με την εκτέλεση αποξηραντικών έργων του Στρυμώνα και της Δράμας.
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Υπόμνημα των εταιρειών Monks και Ulen σχετικά με τη σύμβαση για την κατασκευή των υδραυλικών έργων Στρυμώνα και Δράμας.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Wincrantz προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αντ. Χρηστομάνο σχετικά με τα εγκαίνια του τελευταίου συστήματος τηλεφωνικής γραμμής στη Νεάπολη της Ιταλίας.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Henry Boot & Sons Ltd Charles Boot προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αντ. Χρηστομάνο σχετικά με τα αποξηραντικά έργα Θεσσαλίας και Ηπείρου.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή της Ηλεκτρικής Εταιρείας Διανομής προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας σχετικά με τις προτάσεις της εταιρείας για ζητήματα ηλεκτρισμού.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Charles Boot προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αντ. Χρηστομάνο σχετικά με τη σύμβαση για τα έργα στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο.
Υπόμνημα
192 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας μεταξύ των μισθών των σιδηροδρομικών των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους για τα έτη 1914 και 1918.
Πίνακας

Bρέθηκαν 23 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution