Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Γραμματέα της Τράπεζας Αθηνών προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Ρακτιβάν, σχετικά με τη θέση της Τράπεζας για τον έλεγχο της Ανώτατης Δικαστικής Αρχής για τους παλαιούς διοικητές.
Υπόμνημα
1915 Ιανουάριος 24/Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επίσημο σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με πιστώσεις και υποθήκες.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Σύμβουλου - Διαχειριστή της Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου Σπηλιωτάκη προς την ολομέλεια του Σ. Νομικού Συμβουλίου, με την οποία διαβιβάζει γνωμοδότηση για το σχέδιο νόμου για την ακύρωση σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και Εταιρείας.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουαρίου 2
infolib image control
Συμπληρωματική γνωμοδότηση του καθηγητή Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου σχετικά με τη Σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και της Εταιρείας του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου.
Γνωμοδότηση
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Χ. Σπηλιωτάκη σχετικά με τη συμπληρωματική γνωμοδότηση του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου για τη σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρείας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Εργοστασιαρχών Εξαγωγέων Σταφίδας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί τοκογλυφίας στο νομό Ηρακλείου.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί τοκογλυφίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Α. Πατεράκη προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις συνέπειες της εφαρμογής του μέτρου περί τοκογλυφίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Απόσπασμα του υπ' αριθ. 55/24-3-1932 πρακτικού της Συνεδρίας του Διοικητικού Δυμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Νομικών σχετικά με την εκλογή του Περικλή Βλάχου στο αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου.
Πρακτικό
<1932>
infolib image control
Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα κόμματα του Εθνικού Συνασπισμού αναγνωρίζουν ως υποψήφιο γερουσιαστή της παράταξής τους κατά την αναπληρωματική εκλογή Λακωνίας τον Παύλο Κουράκο Μαυρομιχάλη.
Ανακοινωθέν
<1933>
infolib image control
Επιστολή των αρχηγών των κομμάτων του Εθνικού Συνασπισμού προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τον ορισμό υποψηφίου γερουσιαστή των Κομμάτων του Εθνικού Συνασπισμού.
Επιστολή
1933 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας των Ελλήνων σχετικά με τον ορισμό του υποψήφιου γερουσιαστή στην αναπληρωματική εκλογή της Λακωνίας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τον ορισμό υποψηφίου γερουσιαστή στο Νομό Λακωνίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1933 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου και του Γ. Καφαντάρη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με το έβλημα του υποψήφιου του Εθνικού Συνασπισμού στην εκλογή γερουσιαστή στο νομό Λακωνίας.
Επιστολή
1933 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του αντιπροσώπου των Συλλόγων και των Σωματείων Γυθείου Ι. Τσιγκουράκου σχετικά με τη μη υπαγωγή των Κυθήρων δικαστικά στον Πειραιά.
Επιστολή

Bρέθηκαν 15 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution