Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του δημάρχου Φλωρίνης προς τον Πρόεδρο της κυβέρνησης Ε.Βενιζέλο με το οποίο του ζητεί να δοθεί οικονομική βοήθεια,με τη μορφή δανείου,προς το δήμο Φλωρίνης για την ανέγερση νοσοκομείου στη πόλη στα πλαίσια ενός οικοδομικού οργασμού και εκσυγχρονισμού της πόλης κατά το σχέδιο της δημοτικής αρχής.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση περί συνεταιρισμών.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση επί της οικονομικής κρίσεως.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητήροιυ Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με φορολογικά αιτήματα.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την προστασία του επαγγέλματος και της βιοτεχνίας.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση επί της εργατικής και της κοινωνικής νομοθεσίας.
Ψήφισμα
1930 Ιουνίος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα "νομοθεσίας περί επιμελητηρίων-ένωσις επιμελητηρίων-σωματειακή νομοθεσία γενικώς" και τι προτείνεται για την οικονομική βάση των Οργανώσεων Ιδιωτικού Δικαίου.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση για την ίδρυση ταμείου Συντάξεως των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος,την ίδρυση Ταμείων Ασφαλίσεως Κινδύνων(Τ.Α.Κ.)
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη ψήφιση νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που προβλέπει τη σύσταση δημόσιων βιομηχανικών,χειροτεχνικών και πρακτικών σχολών.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση επί των διατάξεων περί αισχροκέρδειας,νοθείας και καθαριότητος.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την κατασκευή νέων οδικών αρτηριών και τη μείωση των κομίστρων των σιδηροδρόμων για την μεταφορά εγχώριων προίόντων.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ανάγκη διοικητικής αποκέντρωσης και εφαρμογής της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη διαφάνεια που κρίνεται απαραίτητη στις συμβάσεις μεταξύ του δημοσίου και ιδιτικών εταιρειών.
Ψήφισμα
1930 Ιουνιος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ανάγκη "αποκέντρωσης" των προμηθειών του δημοσίου από την Αθήνα προς τις πρωτεύουσες των νομών.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το επαγγελματικό κοινοβούλιο και το ανώτατο οικονομικό συμβούλιο.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το καθορισμό της θέσεως της επαγγελματικής και βιοτεχνικής τάξης στα κοινωνικά πλαίσια.
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Πρόσκληση της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο στον Ιππόδρομο του Φαλήρου που θα λάβει χώρα η ιπποδρομία για το μέγα έπαθλο της πόλεως των Αθηνών στισ 22/6 του 1930.
Πρόσκληση
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του ιδιαιτέρου γραμματέα της κυβέρνησης προς τον Φιλίππο Ενώσεως της Ελλάδος με την οποία τους ανακοινώνει ότι ο πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να παραστεί στην εκδήλωση θα οργανώσει η Ένωση.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 24
infolib image control
Υπόμνημα του προσφυγικού συλλόγου Αστοί εκ Κωνσταντινουπόλεως προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του ζητάνε οικονομική βοήθεια 30.000 δραχμών για την αποπεράτωση προσφυγικού συνοικισμού στη Θεσσαλονίκη.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Συνεταιρισμού Εξγοράς Οικοπέδων Συνοικισμού "Επταλόφου προς τους βουλευτές Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Ιασωνίδη και Πέτρο Λεβαντή ώστε να μεσολαβήσουν για να υπαχθούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού στον ευεργετικό νόμο για απαλλαγή από το φόρο οικοδομών για είκοση έτη.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα των Γεωργαντίδη και Βιαγκίνη προς τον βουλευτή Π.Λεβαντή για το νόμο 4705 σχετικά με την απαλλαγή φόρου οικοδομών σε ανταλλάξιμα οικήματα.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα των Ν.Βασιλειάδη και Π.Καμπανίδη προς τον βουλευτή Π.Λεβαντή με το οποίο ζητούν να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των τέως δημοσίων υπαλλήλων Τουρκίας στην ελληνοτουρκική συμφωνία.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πορεία των εσόδων του οργανισμού τη τελευταία πεναταετία,την πτωτική πορεία των εσόδων το τρέχων έτος,τα μέτρα λιτότητας που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και η επισήμανση κάποιων δαπανών αναγκαίων για την ασφάλεια του δικτύου.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή της Ένωσης των Ελλήνων Εφοπλιστών Αλέκου Δ. Φαρκούχ προς τον Ε.Βενιζέλο του υπομνήματος υπ' αριθ.2263/16/6/30.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ποια χώρα φέρει την ευθύνη για τη ζημία των ελληνικών πλοίων εξαιτίας του αποκλεισμού τους στα στενά του Ευξείνου Πόντου.
Υπόμνημα
1930 Ιοιύνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του πρωθυπουργού προς τον Α.Φαρκούχ με την οποία τον πληροφορεί ότι για την υπόθεση του αποκλεισμού των ελληνικών πλοίων θα πρέπει να απευθυνθούν στον υπουργό των Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Α.Μιχαλακόπουλο.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 3
infolib image control
Υπόμνημα της Α.Ε. "Ο Διόνυσος" προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο αφού του εκθέτουν τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Διονύσου(κλίμα,εγγύτητα στην Αθήνα,προσβάσιμο,ύπαρξη οδικού δικτύου) του ζητούν το συγκεκριμένο μέρος να αποτελέσει το χώρο συγκεντρώσεως και περιποίησης όλων των φυματικών της Αττικής.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Kατάλογος κτιρίων και διαφόρων εγκαταστάσεων στο χώρο της Α.Ε. "Ο Διόνυσος".
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Διάγραμμα Ρυμοτομίας Διονύσου
Σχεδιάγραμμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράνομη λειτουργία,ως υπεράριθμου,του φαρμακείου του "Οίκου του Ναύτου".
Επιστολή
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Έγγραφο του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου προς το υφυπουργείο Υγιεινής με το οποίο αποφαίνεται ώστε να μη χορηγήσει άδεια ιδρύσεως ιδιαιτέρου φαρμακείου στον Οίκο του Ναύτου.
Απόφαση
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του υπουργείου Υγιεεινής και Αντιλήψεως, τμήμα Διεύθυνση Υγιεινής, προς το Υπουργείο των Ναυτικών, σχετικά με την απόρριπτική απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου στον Οίκο Ναύτου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Γεώργιου Ν. Παπανικολάου,τεχνικού συμβούλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της πτώσης της τιμής του ελαίου.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή Σπ.Μακράκη,της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, προς τον Ε.βενιζέλο με την οποία επιχειρηματολογεί υπέρ της πρότασης του Γ.Παπανικολάου για τεχνητή ανατίμηση του ελαίου ενώ επισυνάπτει αντίγραφο του καταστατικού της Αγροτ.τραπέζης αναφορικά με τισ πιστώσεις.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Καταστατικό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με τις πιστώσεις της Εθνικής Τραπέζης προς την Αγροτική.
Καταστατικό
<1930>
infolib image control
Επιοστολή της Α.Ε. Πειραϊκή Εταιρία Επιχειρήσεων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητοπύν να εφαρμοστεί ο νόμος 4536 περί προστασίας της εγχωρίου βιομηχανίας σε διαγωνισμό που διενήργησε η Υπηρεσία κρατικών προμηθειών για 45000 μέτρα υφάσματος λευκού εξόδου ναυτών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών στον ιδιαίτερο γραμματέα του πρωθυπουργού Στ.Στεφάνου σχετικά με την αίτηση της Πειραϊκής Εταιρίας Επιχειρήσεων για την αύξηση ποσοστού προτιμήσεως της εγχωρίου βιομηχανίας για τις υπό το Δημόσιο διενεργούμενες προμήθειες.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 2
infolib image control
Διαβιβαστικό από τον δήμαρχο Χαλκιδέων Ζ.Φαρμακίδη προς το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού αντιγράφου πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων που εκφράζεται η ευγνωμοσύνη προς τον Ε.Βενιζέλο για το καθορισμό της πόλης της Χαλκίδος ως έδρα της Γενικής Αποθήκης Υλικού Στρατού.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Πρακτικό απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Χαλκίδος όπου εκφράζεται η ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης Ε.Βενιζέλο,τον υπουργό των Στρατιωτικών Θεμ.Σοφούλη για την επιλογή της πόλης τους ως έδρα Γενικής Αποθήκης Υλικού Στρατού.
Πρακτικό
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράκληση του πρώτου για την όσο πιο ταχύτερη έγκριση του σχεδίου πόλεως από το Υπουργείο Συγκοινωνιών ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Ε.βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην έκδοση διατάγματος από το υπουργείο Εθνικής Οινκονομίας και Οικονομικών για αύξηση από 20 σε 30% του περιθώριου συγκρίσεως τιμών μεταξύ ξένων και εγχώριων προϊόντων σε δημοπρασίες κρατικών προμηθειών.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει την καταγγελία της ελληνογαλλικής εμπορικής συμβάσεως, καθώς κατά τον Σύνδεσμό είναι κενό γράμμα ύστερα από την επιβολή, από τη γαλλική κυβέρνηση, του μέτρου της απαγόρευσης εισαγωγής ελληνικών οίνων.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του στην εκμετάλλευση των παραπηγμάτων πέρα του Ιλισσού ως γυμναστηρίου, καθώς προτάσσει την εκμετάλλευση της περιοχής ως επέκταση του εκθεσιακού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του εμπορικού αντιπροσώπου της Société Anonyme des Anciens Établissements Skoda, Paul Dérieux, στην Ελλάδα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδιαφέρον που επέδειξαν για τα προϊόντα (πολυβόλα για αεροπλάνα) της εταιρείας τόσο ο συνταγματάρχης Μαμούρης, διευθυντής Υπηρεσιών του Πυροβολικού στο υπουργείο Στρατιωτικών, όσο και ο νυν υφυπουργός Αεροπορίας Αλέξανδρος Ζάννας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Βόλου-Φαρσάλων-Αλμυρού προς τον Ε.Βενιζέλο,τον υπουργό Γεωργίας Κ.Σππυρίδη,τον υπουργό Οικονομικών Γ.Μαρή και την Αγροτική Τράπεζα σχετικά με την ανάγκη προμήθειας των ντόπιων αγροτών με υγιή σίτο σποράς και η αναστολή πληρωμής φόρων καθώς η απόδοση των σιτηρών υπήρξε κατώτερη των αναμενομένων αλλά και για να αποφευχθεί κάθοδος των χωρικών στα αστικά κέντρα με αξιώσεις συντηρήσεως μέσω επιδομάτων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του δημάρχου Λεβαδέων προς τον Ε.βενιζέλο σχετικά με την αξιοποίηση του κληροδότηματος των οικογενειών Γεωργίου και Ιωάννη Λάππα το οποίο προορίζεται για ίδρυση ασύλου ανιάτων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 5
infolib image control
Έκθεση πεπραγμένων του δημάρχου Λεβαδέων προς τον Ε.Βενιζέλο αναφορικά με το φωτισμό,την ύδρευση,τη συγκοινωνία,τις αγροτικές οδούς,τη ρυμοτομία,το δίκτυο υπονόμων,τα σφαγεία και την αγορά,το δημαρχείο και τα εκπαιδευτικά κτίρια.
Έκθεση
1930 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Λαϊκού Πανεπιστημίου προς τον Ε.βενιζέλο με την οποία του ζητούν οικονομική ενίσχυση για την ευόδωση των εκπαιδευτικών σκοπών του ιδρύματος
Επιστολή
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Υπόμνημα Οινοπνευματικών εταιριών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον καλούν να δείξει ενδιαφέρον για την βιομηχανία οινοπνευματοποιίας που διέρχεται κρίση και να ληφθούν τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Υπόμνημα εταιριών οινοπνευματοποιίας προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π.Βουρλούμη με αίτημα για λήψη μέτρων υπέρ των εταιριών του κλάδου.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Υπόμνημα εταιριών οινοπνευματοποιίας προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π.Βουρλούμη με αίτημα για τη τροποποίηση των επί των οινοπνευματικών κρατικών διατιμήσεων.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Πίνακας με την ανάλυση κοστολογίου φωτιστικού οινοπνεύματος.
Πίνακας
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Πίνακας με την ανάλυση κοστολογίου οινοπνεύματος πόσιμου.
Πίνακας
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιοτολή του προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων Eddy Charles προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει αναλυτικά το ύψος των δαπανών για την αποκατάσταση-όσον φορά τη στέγαση- των προσφύγων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διαφωνία όσον αφορά την κυριότητας της απαλλοτριωθείσης περιοχής από το συνοικισμό της Κοκκινιάς έως και τον όρμο Αγ.Γεωργίου, μεταξύ της ΕΑΠ και του υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως.
Επιστολή
1930 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Συντακτών Αθηναίκών Εφημερίδων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν οικονομική ενίσχυση για την οικονομική επιβίωση της δημοσιογραφικής σχολής που λειτουργεί υπό την αιγίδα της.
Αίτηση
1930 Ιούνιος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων προς τον Ε.Βενιζέλο του λόγου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Ι.Δροσόπουλου.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 16
infolib image control
Ομιλία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Ι.Δροσόπουλου.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Επιστολή του διοικητή της Αγροτικής Τραπέζης Κ.Β. Γόντικα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να δώσει εντολή στον υπουργό των Οικονομικών να δοθούν τα χρήματα που υπολοίπονται από ένα παραγωγικό δάνειο που είχε συνάψει η τράπεζα, ώστε να αντιμετωπίσει τρέχουσες ανάγκες.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Παραγωγικού Συνεταιρισμού Αποζημιωθέντων Αρτοποιών "Ο Φοίνιξ" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την αύξηση της οικονομικής βοήθειας για να πραγματοποιηθεί η ίδρυση συνεταιρισμού εργοστασίου αρτοποιΐας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του παραγωγικού συνεταιρισμού αποζημιωθέντων αρτοποιών "Ο Φοίνιξ" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητάνε να μην ματαιώσει την-σημαντική για το κλάδο τους- ίδρυση προτύπων εργοστασίων αρτοποιίας και να μην υποχωρήσει μπροστά στα συμφέροντα των αρτοβιομηχάνων που είναι πολέμιοι της πολιτικής αυτής.
Επιστολή
1930
infolib image control
Betram-Autoofen "Wanderherd"
Φυλλάδιο
<1930>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Ευάγγελου Μελινγκουνάκη
Επισκεπτήριο
1930
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του πρωθυπουργού προς τον Ευάγγελο Μαλινγκουνάκη με την οποία του ζητεί συνάντηση άμα τη επιστροφή του από την Ευρώπη.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή της Διοργανωτικής Επιτροπής του Α' Πανελλαδικού συνεδρίου εφέδρων πολέμου ξηράς και θαλάσσης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν την ηθική και την οικονομική συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης για την ευόδωση των στόχων του συνεδρίου.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 18
infolib image control
Ημερήσια διάταξη Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου εφέδρων ξηράς και θαλάσσης
Πρόγραμμα
<1930>
infolib image control
Έκθεση της Ανώτατης Επιτροπής Προσφύγων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σντιμετώπιση των προσφύγων από το ελληνικό κράτος από τη στιγμή της άφιξή τους μέχρι το τρέχον έτος και ταυτόχρονα προτείνει λύσεις για όλα τα εκκρεμή ακόμη ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες.
Έκθεση
1930 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας από 30 (τριάντα) Συνεργατικές Αρβυλοποιίας Αθηνών-Πειιραιώς και Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με έναν μειοδοτικό διαγωνισμό του υπουργείου Στρατιωτικών για την κατασκευή 100.000 ζευγών.
Επιστολή

Bρέθηκαν 68 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution