Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αίτηση του Δημ. Γουλίδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μείωσης του μισθώματος του οικοπέδου του.
Αίτηση
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς τον Δημ. Γουλίδη σχετικά με την μείωση του μισθώματος του οικοπέδου του.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία προτείνονται φορολογικά μέτρα για την εξεύρεση χρημάτων προς εκτέλεση έργων κοινωνικής πρόνοιας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 4
infolib image control
Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόφασή του να θέσει τέρμα στον φαύλο κύκλο της ίδρυσης διαφόρων ταμείων Προνοίας ή ασφάλισης σε βάρος άλλων τάξεων.
Ψήφισμα
1932 Ιανουάριος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει σημείωμα σχετικά με το ενσωματωμένο κάλυμμα της Τραπέζης της Ελλάδος.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 5
infolib image control
"Κάλυμμα".
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το έργο και τις μέλλουσες κατευθύνσεις της Επιτροπής Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Έκθεση
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Πίνακας με τίτλο " Έτος 1930. Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου" σχετικά με τις πωλήσεις και τις αγορές της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Έτος 1931. Από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου" σχετικά με τις αγορές και τις πωλήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ch. Hambro προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζεται υπόμνημα του ειδικού στο Συμβούλιο των Σιδηροδρόμων του Λονδίνου, Κόδριγκτον, περί των προβλημάτων συγκοινωνίας στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 11
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής του Λονδίνου των σιδηροδρόμων Σ.Π.Α.Π. σχετικά με τα προβλήματα της συγκοινωνίας στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Μ. Γεωργαντά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ημερομηνία ακρόασης για τη Μόνιμη Επιτροπή του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων, για να αναπτύξει ορισμένα ψηφίσματα αγροτικού και οικονομικού περιεχομένου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 12
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων στην Αθήνα σχετικά με διάφορα αγροτικά και οικονομικά ζητήματα.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου των Κοινοτήτων σχετικά με διάφορα ζητήματα υγιεινής.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου των Κοινοτήτων σχετικά με διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα.
Ψήφισμα
1931 Οκτώβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου των Κοινοτήτων σχετικά με την κατασκευή άρτιου δικτύου συγκοινωνίας, που να συνδέει τις παραγωγικές πηγές με τα καταναλωτικά κέντρα.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει πίνακες σχετικά με το κάλυμμα της Τραπέζης της Ελλάδος.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το κάλυμμα της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πτώση του καλύμματος της Τραπέζης της Ελλάδος.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Λουτρακίου, H. Coxhead, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάπτυξη του Λουτρακίου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Απ. Δοξιάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή επιταγής χιλίων γαλλικών φράγκων στον ομογενή στην Κίνα, Σ. Κανελάκη, υπέρ του σκοπού των συσσιτίων απόρων.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης δανείου με γαλλική ομάδα για την εκτέλεση έργων στο λιμάνι του Πειραιά.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία τον ενημερώνει ότι αντιπρόσωπος της Γαλλίας θα είναι ο Πρόεδρος της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής για το εξάμηνο διάστημα από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο του 1932.
Ειδοποιητήριο
1932 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου Προστασίας Ελληνικών προϊόντων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προτίμηση των ελληνικών προϊόντων έναντι των ξένων.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κορινθίας και Πρόεδρο του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας, Δαμασκηνό, σχετικά με την πληροφορία ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τσιμέντα από το εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών σχετικά με την πληροφορία ότι η Επιτροπή προμηθεύτηκε αναγκαία είδη από το εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Θ. Γρηγοράκη, σχετικά με την πληροφορία ότι ο Οργανισμός προμηθεύτηκε αναγκαία είδη από το εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Νομάρχη Αττικής, Παρίτση, σχετικά με την πληροφορία ότι ο Δήμος Αμαρουσίου προμηθεύτηκε αναγκαία είδη από το εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Εισαγωγέων Γαιανθράκων Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δυσκολία παροχής συναλλάγματος στην Ένωση.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Ελληνο-Ελβετικής Φιλίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα τεκμήρια φιλίας που υπογράφτηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία την ημέρα της επετείου της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ν. Ρούσσου προς τον Πρόεδρο της Amitiés Gréco-Suisses σχετικά με την αποστολή των τεκμηρίων φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 6
infolib image control
Une belle fête gréco-suisse.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Une grandiose manifestation musicale à la Cathédrale.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Amitiés gréco-suisses. Conférence de M.Le Ministre Politis.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Conférences. Grecs anciens et Grecs modernes.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Χρ. Βασιλακάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητά του ως μέλους του Οικονομικού Συμβουλίου.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Grote & Co προς τον Ν. Ρούσσο σχετικά με την καθυστέρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή συναλλάγματος στην εταιρεία.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Χ. Βαμβακά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το Νομοσχέδιο περί Ενοριών.
Τηλεγράφημα
<1932 Φεβρουάριος 18>
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου Πελοποννήσου, της Ενώσεως Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου Αχαΐας και του Συνδέσμου Αναπήρων Περιπτεριούχων Πατρών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τους Υπουργούς Προνοίας και Οικονομικών, τους Προέδρους Βουλής και Γερουσίας, και άλλους, για την εξαθλίωση των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
Ψήφισμα
1932 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Δ. Διαλέτη προς τον Ε. Βενιζέλο, το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Προνοίας σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου.
Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συλλόγου Προστασίας ελληνικών προϊόντων προς τον Ε. Βενιζέλο υπομνήματος των αδερφών Ν. και Α. Ορλώφ.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα διαμαρτυρίας των Ν. και Α. Ορλώφ προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την προμήθεια αδιάβροχων καλυμμάτων από το εργοστάσιό τους.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κυβέρνησης προς τον Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σχετικά με την προμήθεια αδιάβροχων καλυμμάτων από το εξωτερικό.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με δημοσιεύματα για την αναγνώριση της ελεύθερης αγοράς συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βουκουρεστίου προς τον Ε. Βενιζέλο υπομνήματος των Ελλήνων του Βουκουρεστίου.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα Ελλήνων της παροικίας Βουκουρεστίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην παροικία.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα των Ελλήνων της παροικίας Βουκουρεστίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Βουκουρέστι.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συλλόγου Προστασίας ελληνικών προϊόντων προς τον Ε. Βενιζέλο της εγκυκλίου προς τα γεωργικά επιμελητήρια, τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών κλπ. για τη βελτίωση και αύξηση της γεωργικής παραγωγής.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Προς τα Γεωργικά Επιμελητήρια και τας Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Εγκύκλιος
<1932> Φεβρουάριος 17
infolib image control
Περίληψη υπομνήματος της Ενώσεως Συντακτών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την καθιέρωση του τετρασέλιδου και την περικοπή στηλών από τις εφημερίδες.
Περίληψη
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το Νομοσχέδιο περί τετρασέλιδου των εφημερίδων.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε .Βενιζέλο ενός πίνακα δημοσίου χρέους, ενός πίνακα σχετικά με τα δάνεια και μια επιστολής προς τον Niemeyer.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή προς τον O. Niemeyer σχετικά με το δάνειο της Ulen.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το δημόσιο χρέος.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πολιτική της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) στη διαχείριση των Υπέγγυων Προσόδων για την υπηρεσία των Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών της Ελλάδος προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού υπομνήματος της Ομοσπονδίας και αίτησης ακρόασης από τον Πρωθυπουργό.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση του Νομοσχεδίου περί προστασίας των εφέδρων Πολεμιστών.
Υπόμνημα
1933 Ιανουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα των Αρχηγού του Συνδέσμου Πολεμιστών Ρεθύμνης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική κρίση στην τάξη των επαγγελματιών και των εμπόρων του Νομού Ρεθύμνης.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Εξουσιοδότηση των εμπόρων και επαγγελματιών του Νομού Ρεθύμνης προς τον Αν. Παπαδάκη, με την οποία τον εξουσιοδοτούν να παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό και να του εκθέσει τα οικονομικά τους προβλήματα.
Εξουσιοδότηση
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου "Περί συμπληρώσεως του άρθρου 12 του Νόμου 4856 περί μέτρων τινών προς ενίσχυσιν της γεωργικής παραγωγής και τινών ειδικών κλάδων αυτής".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιο Νόμου "Περί συμπληρώσεως του άρθρου 12 του Νόμου 4856 περί μέτρων τινών προς ενίσχυσιν της γεωργικής παραγωγής και τινών ειδικών κλάδων αυτής".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Προστασίας ελληνικών προϊόντων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντιπροσώπευση του Συλλόγου σε διάφορες οικονομικές επιτροπές.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 29

Bρέθηκαν 62 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution