Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α. Διομήδη προς τον Ε. Βενιζέλο επιστολής τους Της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Ch. McGarrah προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α. Διομήδη σχετικά με το ζήτημα της μείωσης του καλλύματος της Τράπεζας κάτω του 40%.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Καμάρα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει μετάφραση κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του Διοικητή της Τράπεζας Εμμ. Τσουδερού.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ. Τσουδερού προς τον Υποδιοικητή της Τράπεζας Εμμ. Καμάρα σχετικά με τη σταθερότητα της βρετανικής λίρας, την επίσκεψη του Niemeyer στην Ελλάδα και την πτώχευση της Ουγγαρίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο τηλεγραφήματος του Κ. Βαρβαρέσσου.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργού Οικονομικών Π. Βαρβαρέσσου προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Τσουδερό σχετικά με διαβουλεύσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνστάντζας προς τον Ε. Βενιζέλο για τις δραστηριότητές της αλλά και για τις οικονομικές της ανάγκες ζητώντας του ενίσχυση.
Υπόμνημα
1931 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Καθηγουμένου του Ιερού Ρωσσικού Κοινοβίου Αγίου Παντελεήμονα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αποβολής του δοκίμου Παϊσίου και της παράνομης και βίαιας επέμβασης του διοικητή του Αγ. Όρους Ξ. Χατζηβασιλείου υπέρ της επιστροφής του δοκίμου.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 9-22
infolib image control
Μετάφραση του Πρακτικού της συνεδρίας της Συνάξεως της Ιεράς Ρωσσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος της 14ης Ιουνίου 1931 σχετικά με το ζήτημα της αποβολής του δοκίμου Παϊσίου.
Πρακτικό
1931 Ιούνιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν. Στεφανίδη προς τους Αρβυλοποιούς Λαυρίου με το οποίο τους αποστέλλει απάντηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών προς το υπόμνημά τους.
Διαβιβαστικό
1931 Οκτώβριος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν. Στεφανίδη προς την Επιτροπή Προμηθειών υπομνήματος των Αρβυλοποιών Λαυρίου.
Διαβιβαστικό
1931 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα των Αρβυλοποιών Λαυρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παραγγελία κατασκευής 3.000 ζευγών αρβυλών.
Υπόμνημα
1931 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικών και Γυμναστικών Αθηλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τέλεση των 2ων Βαλκανικών Αγώνων στο Παναθηναϊκό Στάδιο προσκαλώντας τον να κηρύξει την έναρξή τους.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείο του Ε. Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της εφαρμογής της Κυριακής αργίας στον κλάδο τους.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα των Σωματείων Καταστηματαρχών και Εργατών Υπαλλήλων Κρεοπωλών Αθηνών και Πειραιώς προς τον Π. Τσαλδάρη σχετικά με το ζήτημα της εφαρμογής της Κυριακής αργίας στον κλάδο τους.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Κρεοπωλών Πειραιώς προς τη Διεύθυνση Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημα της Κυριακής αργίας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν. Στεφανίδη προς τον Πρόεδρο Κρεοπωλών Κεντρικής Αγοράς Πειραιώς, με την οποία του διαβιβάζει σημείωμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το κλείσιμο των κρεοπωλείων κατά τις Κυριακές.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Σημείωμα του Ν. Στεφανίδη σχετικά με το ζήτημα της Κυριακής αργίας στους κρεοπώλες του Πειραιά.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας παρά τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει έγγραφο που είχε απευθύνει στο Υπουργείο Εξωτερικών για το ζήτημα της αποδόσεως τουρκικών κτημάτων στη Θράκη.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση του Φωκά προς το Τμήμα Τουρκίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την απόδοση των διεκδικουμένων από τους Μουσουλμάνους κτημάτων στη Θράκη.
Έκθεση
1931 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Σημείωμα απο τον Υπουργό Γεν. Διοικητή της Θράκης Ιωάννη Καλογερά και του Έλληνα Αντιπροσώπου στη Μικτή Επιτροπή για τα μέτρα επίσπευσης της απόδοσης των κτημάτων στους Μουσουλμάνους.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών δεν μπορεί να δεχτεί τα αιτήματα για την επιστροφή αγαθών μετά τη συμφωνία της Άγκυρας παρά μόνο σε όσους είχαν το δικαίωμα πριν απ' αυτή.
Σημείωμα
1931 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Σπ. Σίμου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου Λάμπρου με την οποία του διαβιβάζει επιστολή της Ελληνικής Κοινότητας Κωνστάντζας που πρόκειται να επισκεφτεί ο Ε. Βενιζέλος.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Κοινότητας Κωνστάντζας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρόσκληση του Λ. Κωστομύρη στο προς τιμή του γεύμα.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Ελλάς
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1931>
infolib image control
Δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Κωνστάντζας Γ. Παπάζογλου σχετικά με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Εφημερίδας "Έθνος" Λ. Κωστομύρη στο προς τιμή του Ε. Βενιζέλου γεύμα της Κοινότητας.
Δήλωση
1931 Αύγουστος 31
infolib image control
Δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Κωνστάντζας Γ. Παπάζογλου για τη συμμετοχή του Διευθυντή της Εφημερίδας "Έθνος" Λ. Κωστομύρη στο προς τιμή του Ε. Βενιζέλου γεύμα της κοινότητας.
Δήλωση
1931 Αύγουστος 31
infolib image control
Υπόμνημα των εν Ελλάδι Ραφινεριών Ελαίου "περί προστασίας της εθνικής γεωργοβιομηχανίας του ελαιολάδου".
Υπόμνημα
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Πανελλήνιας Συσκέψεως Ελαιοεμπορικών Συλλόγων Α. Γαγάνη προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα της προστασίας των ελαιοπαραγωγών.
Τηλεγράφημα
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Αίτηση ακρόασης Επιτροπής [...] για υπόθεση της Κρήτης.
Αίτηση
<1931>
infolib image control
Αίτηση ακρόασης του Ζάννου.
Αίτηση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Ελληνικής Κινηματογραφικής Παραγωγικής Εταιρείας Dag Film Co Ltd, Δ.Γαζιάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α. Διομήδη προς τον Ε. Βενιζέλο τηλεγραφήματος της Τράπεζας της Αγγλίας.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Μετάφραση τηλεγραφήματος του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας προς τον Α. Διομήδη.
Τηλεγράφημα
1931 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας Β. Αρμενιάκου προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή σχετικά με τη δράση εκεί Θεοτοκικού Κόμματος και των οπαδών του Ζαβιτσιάνου.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Αντίγραφο αίτησης τακτικών μελών του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τον Πρόεδρό του Β. Αρμενιάκο για σύγκληση έκτακτης συνέλεσης.
Αίτηση
1931
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης για την προστασία των ελαιοπαραγωγών.
Τηλεγράφημα
1931 Αύγουστος 31
infolib image control
Κοινοποίηση του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας Β. Αρμενιάκου προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Κέρκυρας τηλεγραφήματος του Υπουργείου Γεωργίας.
Κοινοποίηση
1931 Αύγουστος 31
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Υφυπουργού Γεωργίας Αχ. Παπαδάτου προς το Γεωργικό Επιμελητήριο Κέρκυρας σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία των ελαιοπαραγωγών.
Τηλεγράφημα
<1931>
infolib image control
Αντίγραφο επιστολής του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας Β. Αρμενιάκου προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή σχετικά με την υποβολή πρότασης μομφής των μελών του Θεοτοκικού κόμματος κατά της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου κατά τη Γενική του Συνέλευση.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 29
infolib image control
Αντίγραφο της πρότασης μομφής και αντικατάστασης της Διοίκησης του Γεωργικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας από πέντε μέλη του.
Πρόταση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Κέρκυρας Σ. Κόλλα προς τον Ραψομανίκη σχετικά με τη συνεννόησή του με τον Δημοτικό Σύμβουλο Αν. Κυριάκη, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 18
infolib image control
Κήρυξ της Κέρκυρας. Όργανον του εν Κερκύρα Κομ. των Φιλελευθέρων.
Εφημερίδα
1931 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς την Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδας.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο με αιτήματα του κλάδου τους.
Υπόμνημα
16 Σεπτεμβρίου 1931
infolib image control
Επιστολή της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με θέσεις και αιτήματά τους για την Ελληνική Κοινότητα της νήσου.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν στις τράπεζες και το συνάλλαγμα.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 5
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Κίνηση συναλλάγματος κατά την 3η Οκτωβρίου 1931.
Πίνακας
1931 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Π. Φλέσσα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Ε. Βενιζέλου σχετικά με την υπόθεση ανέγερσης περιπτέρου του αναπήρου Ι. Ντούφα.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα των εν Ελλάδι Κλωστοϋφαντουργών μαλλίνων υφασμάτων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής τους στη μείωση διαρροής συναλλάγματος.
Υπόμνημα
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα των Συνεταιρισμών Αρβυλοποιών Αθηνών - Πειραιώς προς τον Υπουργό Στρατιωτικών Γ. Κατεχάκη και το Υπουργικό Συμβούλιο, με το οποίο ζητούν να τους δοθεί εργασία δια παραγγελίας 100.000 αρβυλών για χρήση του 1932 - 1933.
Υπόμνημα
1931 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή των Προέδρων των Τμημάτων του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας του Παιδιού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετική με την περικοπή κατά το ήμισυ των εργασιών των Τμημάτων.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 16
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Α' Πανελλαδικόν Συνέδριον Κοινοτήτων Ελλάδος. Ψηφίσματα προς υποβολήν εις την Α.Ε. τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως.
Φάκελος
1931
infolib image control
Επιστολή του Γεωργαντά προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει τα ψηφίσματα του Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή της Μόνιμης Επιτροπής του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου των Κοινοτήτων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα ψηφίσματά του.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 20
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδος επί των τροποποιήσεων του κώδικα λειτουργίας των κοινοτήτων.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδος για το Καταστατικό της "Ενώσεως Κοινοτήτων της Ελλάδος".
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψηφίσματα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδας σχετικά με θέματα αγροτικά και οικονομικά.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδος για οικονομικά ζητήματα.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδος σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα.
Ψήφισμα
1931 <Σεπτέμβριος> 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδος σχετικά με δικαστικά ζητήματα.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελλάδας σχετικά με την κατασκευή άρτιου συγκοινωνιακού δικτύου.
Ψήφισμα
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ειτήματα του κλάδου της πανελληνίως καθώς και άλλα αμιγώς δικά της.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πειραιώς με την οποία τους ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός θα τους δεχτεί στο σπίτι του.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αγοραστών Κτημάτων Ανταλλαξίμων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση ελληνικού οργανισμού αυτασφαλείας.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Κ.Β. Γόντικα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 23
infolib image control
Καταστατικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Καταστατικό
1931 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας Κ.Β. Γόντικα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διαρρύθμιση των προσφυγικών χρεών.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οριστικοποίηση της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών του Οργανισμού.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 27
infolib image control
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Γραφείον Γενικού Διευθυντού.
Εγκύκλιος
1931 Οκτώβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελληνίου Ενώσεως Εφημεριδοπωλών Αθηνών και του Συνδέσμου Εφημεριδοπωλών Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κυκλοφορίας των εφημερίδων και το ρόλο των πρακτορείων.
Υπόμνημα
1931 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει ψήφισμα σχετικό με την απόδοση της ελευθερίας στους Κυπρίους.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συμπαράστασης στους επαναστατημένους Κυπρίους.
Ψήφισμα
1931 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη θέση των εργατών και των υπαλλήλων στο ζήτημα της οικονομικής κρίσης που ταλάνιζε την Ελλάδα.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Κ. Μελά προς το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού σχετικά με την προώθηση τουριστικού υλικού και παρακαλεί να αποσταλεί σε όλες της εφημερίδες της Ελλάδας.
Επιστολή
1931 Νόεμβριος 13
infolib image control
Αγγελία με τίτλο: Αι εκδόσεις του Τουρισμού.
Αγγελία
<1931>
infolib image control
Πρόγραμμα επισκευής τουριστικών οδών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Πρόγραμμα
<1931>
infolib image control
Πίνακας των τουριστικών οδών που καταρτίστηκε από την ειδική επιτροπή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Πίνακας
1931 Αύγουστος 11
infolib image control
Σημείωμα επί της διαφοράς της Εταιρείας Υδρεύσεως Ούλεν και του Ελληνικού Δημοσίου.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα της Société des Eaux για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης της 23ης Αυγούστου 1929 σχετικά με τη διαφορά της Εταιρείας Ούλεν και του Ελληνικού Δημοσίου.
Υπόμνημα
1931 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Θαλάσσιας Ένωσης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διοργάνωση λαχείου μαζί με το Πατριωτικό Ίδρυμα Περιθάλψεως.
Επιστολή
1931 Νόεμβριος 18
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αιτήματα του κλάδου τους.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 18
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς για τα πεπραγμένα του Οργανισμού κατά το ένα και πλέον έτος της λειτουργίας του.
Έκθεση
1931 Νοέμβριος 19
infolib image control
Το Λιμενικόν και Φορτωεκφορτωτικόν Ζήτημα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1931>
infolib image control
Τηλεγράφημα της Δωδεκανησιακής Νεολαίας Αιγύπτου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ολοκληρωτική απελευθέρωση της Δωδεκανήσου.
Τηλεγράφημα
1931 Νοέμβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα του ιδιοκτήτη της Ιδιωτικής Τράπεζας Γ. Βάλληνδα & Σία προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον τρόπο κατασκευής κτιρίων φυλακών.
Υπόμνημα
1931 Νοέμβριος 20
infolib image control
Ψήφισμα της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης υπέρ της κατάργησης του ιδιαίτερου εκλογικού Συλλόγου των Ισραηλιτών.
Ψήφισμα
1931 Νοέμβριος 22
infolib image control
Διάβημα του Προέδρου της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης προς την Κυβέρνηση, τα Νομοθετικά Σώματα και τους Αρχηγούς των Κομμάτων ζητώντας την κατάργηση του εκλογικού χωρισμού τους από τους υπόλοιπους Έλληνες με την ύπαρξη του ιδιαίτερου εκλογικού Συλλόγου Ισραηλιτών.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα συμπεράσματα της σύσκεψης για τη σιτοπαραγωγή.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Πόρισμα της σύσκεψης της Κεντρικής Επιτροπής Π.Ε.Σ. για την βελτίωση της εγχωρίου σιτοκαλλιέργειας.
Πόρισμα
1931 Νοέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με το ζήτημα της μείωσης των σελίδων των εφημερίδων.
Υπόμνημα
1931 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ανώνυμης Οικονομοτεχνικής Εταιρείας "Προμηθεύς" Μακρή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ανάμιξης της βενζίνης με εγχώριας παραγωγής οινόπνευμα.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 25
infolib image control
Κάρτα του Δρ Αθανασίου Π. Μίχα.
Κάρτα
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με επαγγελματικά τους ζητήματα.
Υπόμνημα
1931 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Παλαιού Φαλήρου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής εμπορικού αεροδρομίου στον Βουρλοπόταμο Παλ. Φαλήρου.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αρτοβιομηχάνων Πειραιώς - Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της υποτίμησης της τιμής του άρτου και βελτίωσης της ποιότητάς του.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Δ. Λιανόπουλου προς τον Ν.Κ. Στεφανίδη σημειώματος σχετικά με το υπόμνημα του Συνδέσμου Αρτοβιομηχάνων.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Σημείωμα του Διευθυντή Διοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το υπόμνημα του Συνδέσμου των Αρτοβιομηχάνων Πειραιώς - Αθηνών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού & Βιομηχανικού Συλλόγου Πειραιώς προς το Πολιτικό Γραφείου του Ε. Βενιζέλου, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουγρείο Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα εφαρμογής και επέκτασης του θεσμού των μονοπωλείων.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Ιερισσού και Αγίου Όρους προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το μονοπώλιο κεριών των ναών.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Yovanffellitch προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποζημίωση οικοπέδου του στην Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σημειώματος σχετικά με την κίνηση του συναλλάγματος.
Διαβιβαστικό
1931 Νοέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα του Τμήματος Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την αγοροπωλησία χρυσού και συναλλάγματος.
Σημείωμα
1931
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο τηλεγραφήματος του Βαρβαρέσσου.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 16
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Κ. Βαρβαρέσσου προς τον Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Τσουδερό για επαφές με Loveday.
Τηλεγράφημα
1931 Ιανουάριος 15

                                                                            infolib-libsolution