Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη προαγωγή του λιμανιού Πορτολάγου σε τελωνείο τρίτης τάξης.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρουπόλεως Μαν. Φιμεοέλλη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την πτώση της εμπορικής κίνησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.
Υπόμνημα
1932 Οκτώβριος 28
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ενοικιαστών Λάρισας σχετικά με τις σχέσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών.
Ψήφισμα
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Πελοποννήσου, της Ενώσεως Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Αχαΐας, του Συνδέσμου Αναπήρων Περιπτεριούχων Πατρών και της Παναχαϊκής Ενώσεως Φυματιούντων Αναπήρων Πολέμου προς τον Ε. Βενιζέλο, υπουργούς, προς τους αρχηγούς κομμάτων, προς τον Πρόεδρο του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου, προς τη Γενική Συνομοσπονδία Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, προς τον Νομάρχη Αχαΐας και προς εφημερίδες σχετικά με την περικοπή των συντάξεων και το καπνικό ζήτημα.
Ψήφισμα
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των Μεγαλοχωριτών "Η Αγία Παρασκευή" προς τον Ε. Βενιζέλο, τους αρχηγούς των Κομμάτων, τους Βουλευτές και Γερουσιαστές Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με την κατάργηση του τηλεγραφείου Μεγαλοχωρίου.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 25
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά σχετικά με την κατάσταση των εργατών του Πειραιά, την ανεργία και την πολιτική της κυβέρνησης.
Ψήφισμα
infolib image control
Ψήφισμα των Προσφυγικών Οργανώσεων των Συνεταιρισμών Αθηνών και Περιχώρων σχετικά με το ζήτημα της άμεσης υπαγωγής του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών στο Πανεπιστήμιο.
Ψήφισμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή της Εφορείας του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών προς τον Π. Τσαλδάρη σχετικά με το ζήτημα της μετατροπής του ιδρύματος σε πανεπιστημιακή κλινική.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 28
infolib image control
Ψήφισμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης του λιμανιού του Πειραιά.
Ψήφισμα
<1932> Νοέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του Σ. Κοντογιάννη, συμβούλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και αντιπροσώπου του στην ελεύθερη ζώνη του Πειραιά σχετικά μ' αυτήν.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Γερμανικού Λεβάντε Λάϊν, Μποκ, προς τον Πρόδρο της ελεύθερης ζώνης Πειραιά Σολανάκη σχετικά με τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ελεύθερης ζώνης Πειραιά Σολανάκη σχετικά με τη λειτουργία της.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 25
infolib image control
Ψήφισμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Πειριαά σχετικά με τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης.
Ψήφισμα
1932 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Λάρισας προς τη Βουλή, τη Γερουσία, τον Π. Τσαλδάρη, τους Αρχηγούς των Κομμάτων, το Σύνδεσμο Αθηναϊκού Τύπου, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την είδηση για συγχώνευση της Εκδοτικής Τράπεζας με την Εθνική.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 30
infolib image control
Ψήφισμα της Ένωσης Σιδηροβιομηχάνων "Ο Ήφαιστος" σχετικά με τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης του Πειραιά.
Ψήφισμα
1932 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Ψήφισμα Έκτακτης Συνέλευσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ηλείας σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους ανάπηρους και τα θύματα του πολέμου.
Ψήφισμα
1932
infolib image control
Ψήφισμα της Έκτεκτης Γενικής Συνέλευσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ηπείρου σχετικά με την επικείμενη περικοπή των συντάξεων των αναπήρων.
Ψήφισμα
1932
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελλήνιας Αστικής Ένωσης Κτηματιών και των Αστικών Οργανώσεων προς τον Π. Τσαλδάρη, τον Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομικών και τους αρχηγούς κομμάτων σχετικά με την οικονομική κατάσταση του κτηματικού κόσμου.
Υπόμνημα
1932 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Ψήφισμα της Έκτακτης Πανεπαγγελματικής Συνδιάσκεψης σχετικά με τη δεινή οικονομική θέση των επαγγελματιών και των βιοτεχνών ως συνέπεια της ανατροπής των συναλλαγών από το αγροτικό χρεωστάσιο και της οικονομικής κρίσης.
Ψήφισμα
1932 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Ε. Τσουδερού προς τον Π. Τσαλδάρη σχετικά με την τηρούμενη πολιτική του συναλλάγματος.
Υπόμνημα
1932 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Πέλλης Ι. Ανδρεάδη προς τον Π. Τσαλδάρη, τους πολιτικούς αρχηγούς, τους Προέδρους των Νομοθετικών Σωμάτων, τον Υπουργό Γεωργίας, το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με τη σκέψη για ελάττωση του αριθμού των τοπογραφικών συνεργείων για την καταμέτρηση και διανομή των γαιών.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ν. Καμπάνη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τον Ισολογισμό χήσης 1932 της Εταιρείας Εναερίων Συγκονωνιών.
Διαβιβαστικό
1932 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 1933.
Ανάτυπο
1932 Δεκέμβριος 1932
infolib image control
Υπόμνημα της Καπνεργατικής Ένωσης Βόλου προς τον Π. Τσαλδάρη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Πεσμαζόγλου, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την ανεργία που μαστίζει τους καπνεργάτες του Βόλου.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Ψήφισμα του Προέδρου της Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Σ. Γ. Εμπειρίκου σχετικά με την κατάσταση της ναυτιλίας.
Ψήφισμα
1932 Νοέμβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Διευθυντή της Ιονικής Τράπεζας για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τραπεζική ανασυγκρότηση.
Υπόμνημα
1932 Ιανουάριος 17
infolib image control
Πρόταση ίδρυσης νέας ελληνικής τράπεζας.
Πρόταση
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφονται τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών στις ελληνικές πόλεις.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι καταθέσεις των τραπεζών στην Ελλάδα.
Πίνακας
infolib image control
Περίληψη σχετικά με τη συγχώνευση των τραπεζών Angloschechoslovakian Bank, Prague Credit Bank Bohemian Comercial Bank.
Περίληψη
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφεται το ενεργητικό και το παθητικό της Τράπεζας Αθηνών, της Εμπορικής και της Ιονικής Τράπεζας κατά την 31η Οκτωβρίου 1931.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρεται το ενεργητικό και το παθητικό της Τράπεζας Αθηνών, της Εμπορικής, της Ιονικής και της Λαϊκής Τράπεζας κατά την 31η Οκτωβρίου 1931.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρεται το ενεργητικό και το παθητικό της Εμπορικής, της Ιονικής και της Λαϊκής Τράπεζας κατά την 31η Οκτωβρίου 1931.
Πίνακας
infolib image control
Επισκεπτήριο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Ι. Τσουδερού με το οποίο διαβιβάζει αντίτυπο του νομοσχεδίου για τη συγχώνευση των τραπεζών.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Σχέδιο νόμου για την συγχώνευση των τραπεζών.
Σχέδιο νόμου
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνση του χρυσού κανόνα.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Έκθεση
infolib image control
Άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στους "Times" του Λονδίνου σχετικά με την οικονομική πρόοδο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.
Άρθρο
infolib image control
Επισκεπτήριο του Μ. Κ. Κυριακίδη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επισκεπτήριο του Ε. Ι. Τσουδερού με το οποίο διαβιβάζει ερωτηματολόγιο που έστειλε ο Niemeyer.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Ερωτηματολόγιο που απέστειλε ο Niemeyer στον Ε. Τσουδερό σχετικά με οικονομικά ζητήματα της Ελλάδας.
Ερωτηματολόγιο
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της οργάνωσης της ελεύθερης αγοράς.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Εργατών Ραπτών και Ραπτιών Πειραιά προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το αίτημά τους για αποζημίωση όσων απολύθηκαν από την Αποθήκη Υλικού Στρατού.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Διαβατού Α. Καριπίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έλλειψη συγκοινωνίας στην κοινότητα.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη θητεία του Δημάρχου Ρινόπουλου.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα των Εργατικών και Υπαλληλικών Οργανώσεων Αθηνών και Πειραιά προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη Γερουσιαστών της εργατικής τάξης.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι οργανώσεις που ζητούν την αλλαγή του τρόπου της εκλογής των Εργατικών Γερουσιαστών.
Σημείωμα
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου "περί συμπληρώσεως του νόμου 3786 "περί συγκροτήσεως της Γερουσίας και σχετικών αυτώ διατάξεων".
Τροπολογία
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού Σερρών σχετικά με το καπνικό ζήτημα.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα της Κεντρικής Επιτροπής της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Κατωτέρου Προσωπικού Τ.Τ.Τ. προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τροπολογία του υπαλληλικού κώδικα.
Υπόμνημα
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Αγοράς και Διαχείρισης Καπνού προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το έργο της Επιτροπής.
Έκθεση
infolib image control
Πίνακας προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων.
Πίνακας
infolib image control
Πϊνακας της Γενικής Διεύθυνσης και Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων Μακεδονίας - Θράκης και Παλαιάς Ελλάδος και Νήσων με τους υπαλλήλους που διορίστηκαν από την αρχή και "μετά των μεταβ. αυτών".
Πίνακας
infolib image control
Συγκεντρωτική κατάσταση των καπνών που αγοράστηκαν καθώς και της απόδοσης και του κόστους επεξεργασίας τους των υποκαταστημάτων Μακεδονίας και Θράκης.
Πίνακας
infolib image control
Δελτίον συγκέντρωσης εβδομαδιαίας παραγωγής, επεξεργασίας καπνών της Παλαιάς Ελλάδας και Νήσων μέχρι της 30ης Νοεμβρίου 1932.
Πίνακας

Bρέθηκαν 55 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution